«« »»

10 avatárů hinduistického boha Višnu

Višnu je nejprominentnější z „hinduistických“ bohů, má mnoho přívrženců (tzv. vaišnavové či višnuisté), kteří ho považují za nejvyššího a jediného skutečného Boha.

Jako většina „hinduistických“ bohů má i Višnu mnoho jiných jmen. Existuje několik verzí jejich oslavných seznamů, zvaných Višnu Sahasranáma, doslova „1000 jmen Višnua“. Mezi nejčastější z nich patří Nárájana (V sanskrtu नारायण nārāyaṇa). Vztahují se k němu i jména jeho avatárů.

Poslání Višnu

Jednou z hlavních rolí Višnu by měla být podpora morálky a náboženství v souladu s Buddhou. Višnu je někdy také označován za ochránce Buddhy, například v Nepálu dokonce byli Višnu a Buddha ztotožňováni (stopy po ztotožnění jsou tam patrné dodnes).

Říká se, že se Višnu už několikrát na Zemi objevil v podobě fyzické inkarnace, jinak nazývané také Avatár. Pojďme si jednotlivé avatáry představit.

1) Matsja – RYBA

Matsja je zobrazován jako hybrid člověka a ryby. Matsja zachránil Manua, prvního člověka z období Velké potopy. Příběh se až nápadně podobá nám známé Abrahámově verzi o záchraně Noeho.

Legenda také říká, že podle Véd je náš svět soustavně a pediodicky ničen a obnovován (védy tvoří nejstarší součást sanskrtské literatury a zároveň nejstarší část hinduistických textů). Védy zůstaly potopené v prvotním oceánu. Aby mohl být náš svět znovu stvořen, Matsja je musel vylovit z mořského dna. I proto má zde Višnu inkarnaci ryby.

Višnu a inkarnace ryby

2) Kúrma – ŽELVA

Višnu na sebe vzal podobu želvy, aby zemi zajistil stabilitu.

Tento Avatár se také pojí se slavným příběhem. V dobách dávných, kdy bohové a démoni vedli boje, došlo k situaci, kdy démoni získali silnou převahu. Višnu bohům poradil, aby z oceánu udělali máslo. Vzniklá Amrta (nektar nesmrtelnosti) by pak vyplavala nahoru a učinila by je neporazitelnými. Bohové tedy použili vrch hory Mandara jako tlouk na máslo. Jakmile hrozilo potopení hory, proměnil se Višnu v želvu, aby horu podepřel svým krunýřem.

3) Varáha – KANEC

V této podobě Višnu zachránil přímo bohyni matku Zemi, kterou unesl zlý démon a ukryl ji na dně oceánu. Višnu se proměnil v kance, svedl těžký boj s démonem, aby bohyni zachránil a mohl ji opět přivést na zemi. Po její záchraně se s ní spojil a stvořili spolu živou bytost.

4) Narasimha – LEV

Višnu má zde podobu lva (člověk se lví hlavou), avatára, který je ochráncem všech poddaných, kteří potřebují jeho pomoc. Hiranjakašipu, jeden z démonů, uctíval boha Brahmu. Ten mu na oplátku požehnal se slovy. „Nemůžeš být zabit ani zvířetem, ani člověkem, ani doma, ani venku, žádnou zbraní.“ Hiranjakašipu ale začal být zlý a zákeřný, samotní bohové se ho začali bát, požehnání si nevážil. Višnu tedy na sebe vzal podobu člověka se lví hlavou a usmrtil démona na prahu jeho domu (ani doma, ani venku), za soumraku (ani ve dne, ani v noci), svými drápy (nejsou zbraní, on také nebyl sám ani zvířetem, ani člověkem).

5) Vámana – TRPASLÍK

V této inkarnaci navštívil Vinšu krále Baliho (potomek Hiranjakašipua), který převzal kontrolu nad celým vesmírem. Vámana ho poprosil o tolik pozemku, kolik mohl překročit ve třech krocích. Bali pobaveně souhlasil, když v tom se Vámana stal obrem a jedním krokem překročil zemi, druhým nebe. S ohledem na sympatie Baliho mu Vámana přenechal vládu nad podsvětím, kde vládne dodnes.

6) Parašúráma – BOJOVNÍK

Parašúráma byl potomkem Brahmy a také studentem Shivy. V této inkarnaci se zjevuje ve zcela lidské podobě. Byl nesmrtelný a žil během několika dalších inkarancí Vishnu (včetně Kršny a Rámy). Vyprávění o Parašúrámovi pochází z časů, kdy vládla válka mezi kastami kněží a kastou válečníků. Chamtivý král ukradne knězi krávu, která plní přání. Knězův syn Parašúráma krále poté zabije. Syn krále následně zabije otce Parašúráma, kterému kráva patřila. Rozžehne se dlouholetý boj, který Parašúráma vyhraje.

Říká se, že právě u Shivy se mladý Parašúráma učil bojovému umění, které cvičil desetiletí, než ho zcela ovládl. Toto bojové umění se nazývá kalaripayattu (údajně první bojové umění).

7) Ráma – PÁN CTNOSTÍ

Jedna z nejslavnějších inkarnací. Zlý démon unesl Rámovi jeho manželku Sítu, kterou velmi miloval. Ráma se spolu se svým opičím sluhou Hanumanem vydal svou manželku zachránit. Což se také povedlo. Ráma je jedním z nejvíce uctívaných hinduistických božstev. Je ztělesněním ctností, jako je oddanost, věrnost, něžnost, poctivost.

8) Kršna – BOŽSKÝ MILENEC

Kršna byl jako dítě zachráněn před jistou smrtí společně se svým bratrem Balarámou. Malý Kršna vyrůstal v pastevecké rodině a často je zobrazován jako malé dítě. Kršna vyrostl v krásného muže, který byl obdařen mocí hrát na flétnu tak, že se pastýřkám tajil dech. Během svého života porazil krále Kamsu a Káliju, jak bylo řečeno v proroctví. Stal se z něj uznávaný bojovník a filozof.

Inkarnace Kršny je považována za jednu z nejvýznamnějších inkarancí a Kršna je uctíván jako samostatný bůh.

Z mnoha Kršnových chotí je nejdůležitější Rádhá. Milostný vztah mezi Kršnou a Rádhou a odevzdanost Rádhy jejímu milovanému se v průběhu času staly alegorií milostného vztahu mezi bohem Kršnou a jeho žáky, a pokornou oddaností (bhakti), s jakou žáci svého boha uctívají. Duální jednota Kršny a Rádhy je zároveň ztělesněním tantrického principu dvou božských aspektů (mužský a ženský), které spolu tvoří jednotu.

Kršna a Rádhá

9) Buddha – VELKÝ MUDRC

Buddha se narodil v Nepálu v bohaté a vlivné rodině, nijak nestrádal. Když ale jednoho dne viděl utrpení, stáří, nemoci, rozhodl se odejít a opustit svůj blahobyt, ve kterém žil. Rozhodl se zříci veškerého majetku a jít žít mezi chudé lidi. Toužil najít pravdu a osvícení. Po dlouhých letech se mu ji podařilo nalézt pod stromem Bodhi.

10) Kalki – PŘEDZVĚST

Tato inkarnace je zobrazována jako jezdec na bílém koni, který má v ruce žhnoucí meč. Jezdec by se měl objevit, až bude lidstvo pohlceno temnotou a ztratí morální zásady (na konci Kali Yugy = naše současná doba). Nebesa se roztrhnou a jezdec lidstvo opět zachrání. Po jeho záchraně nastane opět zlatý věk plný nevinnosti a čistoty.

Líbí se vám článek? Podpořte, prosím, překladatele v další práci a nastavte trvalý příkaz na transparentní účet: 2900794933/2010. Platby ze zahraničí IBAN: CZ8920100000002900794933, SWITFT: FIOBCZPP. Do zprávy pro příjemce uveďte prosím "DAR" a název článku nebo vyplňte VS: 20622 a SS: 100.

Napsat komentář