10 starověkých egyptských symbolů

6424x 13. 06. 2018 1 čtenář

Země Faraónů, jak se mi líbí nazývat Egypt, je plná neuvěřitelných příběhů a symbolů. Starověká egyptská civilizace zanechala už před tisíci let své stopy v historických záznamech. Postavila některé z nejúžasnějších památek na planetě, neboť starověcí Egypťané byli odborníky v řadě znalostí, od astronomie, medicíny až po inženýrské konstrukce a písmo.

Kultura starověkého Egypta je plná mytologie. Hodně z jejich historie je směsicí ověřitelných faktů včetně těch, které jsou zasunuty v mýtech, pomocí kterých se staří Egypťané snažili vysvětlit události, které se uskutečnily a které bylo obtížné vysvětlit – příčiny úmrtí, chorob, výsledky sklizně atd.

Všechno, co vidíme, souvisí v jednom či druhém směru s neuvěřitelnými příběhy, mytologií a jejich přesvědčením, což je přesně ten důvod, proč staří Egypťané vytvořili nesčetné symboly, kterými bylo vše vysvětleno. V tomto článku vás vyzývám, abyste se mnou cestovali časem…prozkoumáme některé z nejdůležitějších starodávných symbolů používaných egyptskou civilizací před tisíci lety.

Ankh – posvátný kříž

Je bezpochyby jeden z nejznámějších symbolů spojených se starověkou egyptskou civilizací. Je známý také jako „posvátný kříž„. Tento starobylý egyptský hieroglyfický ideogram symbolizuje život. Mnoho starých egyptských bohů je zobrazeno jako nesoucí Ankh za jeho smyčku. Symbol je často zobrazen v ruce nebo v blízkosti téměř všech božstev egyptského panteonu, včetně zobrazení faraonů.

Ankh

Uraeus – Posvátná kobra – symbol královské ikonografie

Známá je zejména Tutanchamonova maska s uraeusem z doby osmnácté dynastie. Je to zobrazení kobry, symbolizující bohyni Wadjet společně s bohyní Nekhbet na čele masky, reprezentují zde sjednocení Dolního a Horního Egypta. Dalším populárním symbolem používaným ve starověkém Egyptě byl Uraeus. Uraeus je stylizovaná, vzpřímená forma egyptské kobry. Symbol představuje svrchovanost, královskou výsost, božstvo a božskou autoritu ve starověkém Egyptě. Uraeuse zobrazuje zlatá maska faraóna Tutanchamona.

Uraeus – posvátná kobra

Horovo oko

Dalším velmi známým starodávným egyptským symbolem je tzv. Horovo oko. Tento symbol byl široce uznáván jako ochranný znak, královská síla a dobré zdraví. Ve starověkém Egyptě je oko personifikováno v bohyni Wadjet, patronce a ochránkyni Dolního Egypta, při sjednocení s Horním Egyptem, byla ochránkyni a patronku veškerých bohů Horního Egypta.

Horovo oko

Sesen – Květ lotosu

Dalším starobylým egyptským symbolem, který představuje život, tvorbu, znovuzrození a Slunce, je květ lotosu. Tento starobylý egyptský symbol se objevil během ranných dynastií, ačkoli nejpopulárnější se stal v pozdějším období. Sesen je symbolizován jako lotosový květ, který vidíme na starobylých egyptských zobrazeních.

Sesen – Květ lotosu

Skarabeus

Skarab byl nesmírně důležitý starodávný egyptský symbol zastoupený ve formě brouka. Symbol byl spojen s božským projevem ranního slunce Khepriho, který představoval rotující disk ranního slunce při svítání nad východním obzorem. Symbol Skaraba byl nesmírně populární ve starobylé egyptské kultuře v amuletech a pečetích.

Skarabeus

Djed – sloup džed

Vyobrazení na západní zdi Osirisova chrámu v Abydosu ukazuje zvedání sloupu Djed. Tento symbol je považován za jeden z nejstarších symbolů egyptské kultury. Symbol představuje stabilitu a souvisí s Bohy Ptahem a Osirisem. Když reprezentuje Osirise, je symbol často spojen s párem očí a mezi nimi příčným břevnem, držícím berlu a cep. Sloup Djed měl pro starověké Egypťany velký náboženský význam.

Poznámka: Starověcí Egypťané tvrdili, že sloupy Djed byly použity ve čtyřech rozích Země, aby udržely Zemi na místě.

Djed (sloup džed)

Was – Žezlo

Ilustrace zobrazuje horní část stély představující stojícího muže, zbožňujícího Boha Ra-Hora, který drží žezlo. Jedná se o jeden ze starověkých egyptských symbolů, který byl často zobrazen společně s křížem Ankh.

Předpokládá se, že žezlo představovalo ceremoniální hůl. Symbol žezla byl zobrazen v rukou řady starověkých egyptských bohů, zejména Anubise a Setha. Je zajímavé, že v závislosti na tom, jak byl symbol popsán, mohl být někdy symbol chápán tak, že je znakem představujícím bytost s prodlouženou hlavou a tenkým tělem. Ale to je jen můj dojem.

Was – Žezlo

Tyet – Uzel Isis

Takzvaný tyet je starobylý egyptský symbol spojený s bohyní Isis. Symbol se vzácně podobá kříži Ankh. Tyet má ruce, které jsou svěšené dolů. Domníváme se, že to znamená blahobyt a život.

Během raného „nového království“ byly tyetové amulety pohřbívány s mrtvými. V kapitole 156, egyptské „Knihy mrtvých“, z níž pochází nový královský pohřební text, se požaduje, aby byl na hřbet mumie položen tyetový amulet vyrobený z červeného jaspisu, přičemž se uvádí, že „síla Isis bude ochranou těla“ a že amulet „odstraní každého, kdo by proti tělu spáchal zločin.“

Tyet – Uzel Isis

Ben-Ben

Tento starobylý symbol je nejznámějším symbolem ze starověkého Egypta, hned po ankhu, i když člověk nezná jeho jméno. Jak bylo poznamenáno, ben-ben byla prapůvodní mohyla, na níž stál Bůh Atum na počátku stvoření. Tento symbol je spojen s pyramidou, neboť tyto struktury představují ben – ben jako schodiště od Země k nebi.

Ben-Ben

Berla a cep

Dalším nesmírně populárním symbolem ve starověkém egyptském umění je byly berla a cep. Tento symbol představuje moc a majestát krále. Stejně jako mnoho jiných symbolů je to také bylo spojeno s Osirisem a jeho ranými zákony na Zemi. Egyptští faraonové nesli tyto symboly při významných ceremoniích. Na sarkofágu je zobrazen Tutanchamón, jak drží berlu a cep ve svých rukou. Achnaton – egyptský kacířský vládce, byl často zobrazen s berlou a cepem.

Berla a cep

Podobné články

Napsat komentář