100 000 let staré ruiny z Jižní Afriky

124840x 01. 07. 2018 1 čtenář

Historie Jižní Afriky je jedním z nejzajímavějších dosud nevyprávěných příběhů tohoto světa. Už tisíce let ji přísně střeží Afričtí šamani a také tradiční ochránci tajemství. Ale v roce 2003 se všechno změnilo díky náhodnému a velmi šťastnému objevu prastarého kamenného kalendáře. Nález kalendáře způsobil řetězovou reakci událostí, které vedly až k rozluštění jednoho z největších chybějících úseků lidské historie, a také k objasnění života Anunnaki na naší planetě.

Historie vzniku

Podle historických knih vznikla první civilizace na světě v zemi Sumerské asi před 6000 lety. Sumerská civilizace zanechala podrobné zápisy o svých aktivitách na milionech jílových destiček, které nám postupně odhalují kritické body lidského chování a vztahu mezi Sumery a bohy Anunna. Ale náš archeologický výzkum, který začal v roce 2003, naznačuje, že Sumerové možná převzali mnoho ze svých znalostí od civilizace, která se objevila o mnoho tisíciletí dříve v Jižní Africe.

Tato oblast je již dlouhou dobu považována za kolébku lidstva. Nové objevy také naznačují, že stejná božstva, která se stala známými jako Anunnaki díky pracím Zecharia Sitchina a mnoha dalších, byla také velmi aktivní v životech lidí Jižní Afriky před více než 200.000 lety.

Uspořádání velkých kamenů

V roce 2003 uviděl Johan Heine ze svého letadla zvláštní uspořádání velkých kamenů, které byly úhledně poskládány na okraji útesu poblíž města Kaapschehoop v Jižní Africe. Aby si mohl toto zvláštní místo lépe prohlédnout, vrátil se druhý den pěšky. Okamžitě si uvědomil, že se nejedná o obyčejné přirozeně uspořádané monolity.

Tento nález odstartoval proces zkoumání, měření a výpočtů, který trval několik let. Pečlivá analýza jasně ukazuje, že se jedná o starověký kalendář, který je v souladu s pohybem slunce, slunovratů a rovnodenností. I dnes je možné určit každý den v roce pohybem stínu na rovném povrchu kamene ve středu konstrukce.

Ale stejně jako u mnoha jiných starověkých míst, jako například Stonehenge, hlavní využití tohoto místa nebylo myšleno jako kalendář, i když to je jeden z jeho klíčových rysů. Až o mnoho let později jsme díky rozsáhlým vědeckým a elektronickým výzkumům zjistili mnohem hlubší a záhadnější funkce této záhadné stavby.

Adamův kalendář

Tento africký Stonehenge, který jsem pojmenoval „Adamův kalendář“, díky svému sladění s hvězdami a pohybem slunce, jako první vytvořil spojení mezi nespočtem dalších kamenných ruin v Jižní Africe. Naznačuje také, že tyto ruiny jsou mnohem starší, než jsme původně mysleli. Nutí nás k přehodnocení toho, co si myslíme o aktivitách této takzvané kolébky lidstva.

Objev kamenného kalendáře nebyl pro Johana Heineho, který již strávil nejméně 15 let fotografováním záhadných kamenných struktur roztroušených po horách a údolích Jižní Afriky, nic nového. Tyto kamenné ruiny se staly všeobecně známými jako „kamenné kruhy“ a jsou roztroušeny ve velkých shlucích po celém subkontinentu. Součástí subkontinetu je JAR, Zimbabwe, Botswana a části Mosambiku. Komplex, který spojuje Nelspruit, Waterval Boven, Machadodorp, Carolinu, Badplaas, Dullstroom a Lydenburg, má poloměr asi 60 kilometrů a rozlohu větší než současné Los Angeles, je možná největším a nejtajemnějším prastarým městem na Zemi.

Nálezy

Sumerská i Egyptská civilizace původně přišla z Jižní Afriky tisíce let předtím, než se objevila na severu kontinentu. Naznačuje to několik nálezů včetně sochy ptáka vytesaného z doleritu, který se podobá bohu Horovi, dále také nález sfingy (1,5 metru velké). Nalezeny byly také petroglyfy okřídleného kotouče a mnoho vyřezaných sumerských křížů a ankhů.

Poté, co jsem se setkal s Johanem Heinem na začátku roku 2007, jsem spolu s velkou skupinou vědců obdržel pozvání na úžasnou prohlídku ruin z vrtulníku. Tato cesta měla trvat celý víkend. I když se jednalo o neuvěřitelnou příležitost prohlédnout si tyto záhadné kamenné kruhy z ptačí perspektivy, v den konání akce jsem dorazil jako jediný. A tak jsem jen já sám získal tuto úžasnou zkušenost a stal se tím, kdo ponese pochodeň dalšího výzkumu.

Výzkum

Po šesti letech výzkumu skupinou nezávislých vědců a průzkumníků jsme dosáhli mnoha objevů, které mohou být rozhodujícími chybějícími prvky v našem chápání života a rozvoje lidské civilizace. Tyto objevy byly zaznamenány ve dvou knihách – Adam’s Calendar a African Temples of The Anunnaki.

Další objevy budou zveřejněny v brzy vycházející knize The Lost City of ENKI. Výzkum také ukázal, že tyto kamenné osady do dnešního dne zůstávají jedněmi z těch nejtajemnějších a také nejméně pochopených struktur světa. Poukazují na civilizaci, která žila v jižním cípu Afriky, zabývala se těžbou zlata před více než 200.000 lety a pak najednou zmizela z povrchu Země. Je naprosto možné, že se jedná o činnosti nejstarší civilizace na světě.

Ani jsem netušil, jak blízko pravdě jsem byl, když jsem nově objevený kamenný kalendář pojmenoval Adamův kalendář. Až o dva roky později mi bylo odhaleno šamanem Zulu Credo Mutwa, který byl na tomto místě v roce 1937 iniciován, že je toto místo africkým ochráncům tajemství známo jako Inzalo Ye Langa neboli Rodiště slunce. Na tomto místě se „nebe spojilo s matkou zemí“, a bylo zde bohy vytvořeno lidstvo.

Enkai

Ale Credo zašel ve svém podrobném vysvětlení významu této pamětihodnosti mnohem hlouběji, když mi vysvětlil, že lidstvo nestvořil jenom tak nějaký starodávný bůh. Vytvořilo ho specifické božstvo, které je známo v Zulu jako Enkai. Stejné božstvo, které je v sumerských textech známo jako Enki. Tento objev nás nutí změnit náš pohled na civilizaci Anunnaki. Je možné, že postavili nejenom tyto starověké ruiny, ale že také mohou být klíčovými předky celé lidské rasy.

Sueneé Universe doporučuje knihu DNA BOHŮ od Chris Hardyové:

DNA BOHŮ

Díky brilantní práci Williama Browna, molekulárního biologa a genetika, byly jasně určeny genetické stopy Anunnaki v genetické výbavě dnešních lidí. William Brown je také součástí vědeckého týmu vedeného Nassim Harameinem, Resonance Project Research Foundation, který provádí výzkum na ostrově Kauai.

Nesjednocená zarovnání

Po zkoumání Adamova kalendáře se ukázalo, že je sever, jih, východ i západ posunut o 3 stupně, 17 minut a 43 sec v protisměru hodinových ručiček. To může být rozhodující objev týkající se bouřlivých starověkých časů. Nezvratně totiž dokazuje, že se severní i jižní pól nacházel v době konstrukce kalendáře jinde než dnes.

Jedná se o důkaz, že na naší planetě došlo v minulosti k rozsáhlým posunům zemské kůry, nebo k něčemu velmi podobnému, jehož důsledkem bylo posunutí pólů. Teorii posunu pólů navrhl vědec Charles Hapgood, a silně ji podporoval i Albert Einstein. Adamův kalendář nám dává geofyzikální důkaz, že skutečně takováto událost v minulosti nastala. V této fázi ale bohužel ještě nevíme, kdy tento posun nastal.

Tajemné starověké ruiny Jižní Afriky

Předtím než jsem začal se svým výzkumem v roce 2007, byl mezi vědci všeobecně rozšířen názor, že existuje asi 20.000 kamenných ruin rozptýlených po horách Jižní Afriky. Moderní historici často spekulovali o původu těchto ruin, ale nepřikládali jim skoro žádný historický význam. Po bližším vědeckém výzkumu jsme ale došli k úplně jinému a velmi překvapivému objevu ohledně dávné historie těchto ruin.

Skutečností je, že vlastně víme o těchto velkolepých starověkých stavbách jen velmi málo. Je velkou tragédií, že jich tisíce již byly zničeny a i nadále ničeny jsou díky naprosté ignoranci ze strany infrastruktury, lesnictví, zemědělství a novou bytovou výstavbou.

Po podrobném průzkumu pěšky i letecky jsem došel k názoru, že odhadovaný počet starověkých kamenných ruin může být dobře přes 100,000. Tento údaj byl potvrzen profesorem Revilem Masonem v lednu 2009. Ale po pečlivém průzkumu leteckých snímků a pomocí Google Earth jsem došel k závěru, že existuje nejméně ohromujících 10 milionů těchto kruhových ruin.

Záhada se také prohloubila, když jsem zjistil, že v původní podobě tyto stavby neměly žádné dveře ani vchody, takže se nemohlo jednat o obydlí. Všechny byly původně propojeny strukturami, které dnes nazýváme kanály (naše knihy o historii je nesprávně označily za silnice, po kterých domorodé kmeny hnaly dobytek), a jsou také propojeny s obrovskou sítí zemědělských teras, které pokrývají více než 450.000 kilometrů čtverečních. Tyto důkazy jasně poukazují na existenci obrovské zaniklé civilizace, která pěstovala plodiny v gigantickém měřítku.

Populační problém

Tento objev okamžitě představuje obrovský problém pro archeology, antropology a historiky. Podle dnes přijímané historie tohoto kontinentu se zde totiž nikdy nevyskytovalo ani zdaleka tolik lidí, aby byli schopni vytvořit takový počet staveb.

Situace se stává ještě složitější, když si uvědomíme, že se nejedná o ojedinělé stavby, které by po sobě zanechaly kočovné kmeny nebo lovci. Jedná se o obří komplex kruhových staveb, které jsou všechny spojeny podivnými kanály a obklopeny nekonečným pásem zemědělských teras. Pokud bychom měli předpokládat, že se jednalo o obydlené město, naznačovalo by to populaci nejméně 10 milionů lidí – což je pro většinu z nás dnes nepředstavitelné.

Starověké naleziště zlata

Je důležité si uvědomit, že jsou tyto tajemné zříceniny Jižní Afriky rovněž rozšířeny po sousedních oblastech, jako jsou Botswana, Namibie, Zambie, Keňa a Mosambik. Ale především – proč tady tito starověcí lidé byli? Co dělali?

Během posledních 200 let celá řada průzkumníků tyto ruiny studovala a své objevy zapsala, ale jejich závěry byly z velké části zapomenuty a jejich knihy už se dnes nevydávají. Většina z těchto průzkumníků psala o tisících starých dolů, které se nacházejí v těsné blízkosti těchto ruin. Ve většině těchto dolů prý bylo těženo zlato, měď, cín nebo železo.

Já jsem osobně objevil nejméně 25 starodávných šachet v oblastech bohatých na zlato, a o desítkách dalších mi vyprávěli zemědělci po celé Jižní Africe. V roce 1930 byly v provincii Limpopo horníky objeveny nejméně dva doly v hloubce asi 30 metrů. Dalších více než 75.000 odhalených dolů nahlásily geologické společnosti v Mpumalanga. Zdá se, že zlato je už na tomto kontinentu těženo mnohem déle, než si většina z nás může vůbec představit.

Ann Kritzinger, geoložka z University v Zimbabwe, již v několika studiích konstatovala, že mnohé z ruin v Zimbabwe byly s největší pravděpodobností postaveny za účelem těžby a zpracování zlata – a nejednalo se tedy o jámy na otroky, dobytek či sklady na obilí, což je mezi vědci rozšířený názor.

Přítomnost drávidských zlatokopů je velmi dobře zdokumentována v úžasné knize Dr. Cyrila Hromnika Indo Afrika z roku 1981, kde také podrobně popisuje lid MaKomati (Hindu dravidiány), kteří se před 2000 lety a pravděpodobně ještě mnohem dříve v Jižní Africe věnovali těžbě zlata.

Země Sumerská a Abantu

Odkazy na sumerskou civilizaci v Jižní Africe jednoduše nemohou být ignorovány nebo přehlíženy. Mohou být dokonce vysledovány i etymologicky ve jménech a původu domorodých lidí. Nejjasnějším důkazem je původ slova Abantu, jméno běžně používané k popisu černých Jihoafričanů. Podle Credo Mutwa je tento název odvozen od sumerské bohyně Antu, Abantu jednoduše znamená děti nebo lidé Antu.

Vytváření energie – prastaré znalosti

Rozsáhlé elektronické měření v roce 2011 ukázalo, že kamenné kruhové ruiny jsou ve skutečnosti zařízení na vytváření energie, které pomocí přirozeného zvuku vycházejícího z povrchu Země vytváří elektromagnetické pole. Tvar kruhových ruin je také velmi specifický a jedinečný, protože každý kruh představuje vzor zvukové energie. Energie pak byla zesílena pomocí jednoduchého vyladění harmonických složek, a využita stejným způsobem, jakým dnes vytváříme laserové technologie.

Obří struktury ve tvaru magnetronu naznačují, že tato technologie byla v dávných dobách velmi dobře chápána. Já jsem osobně tuto úžasnou energii a elektromagnetické vlny změřil a proto s těmito tvrzeními neváhám. Některé z měřených zvukových frekvencí dosahují extrémně vysokých úrovní (přes 380 Giga hertzů), a jsou i v dnešní době za normálních situací nepředstavitelné.

Skutečnost, že tyto prastaré kruhy jsou propojeny soustavou kamenných kanálů, musí být jasným důkazem pro jakéhokoliv vědce, který pracuje s elektřinou nebo energií. Nejedná se o nic jiného, než o obrovský generátor energie, obklopený rozvodnou sítí. Tento generátor byl s největší pravděpodobností využit při těžbě a zpracování zlata v měřítku nám dnes nepředstavitelném.

Datování ruin a artefaktů

Určení stáří ruin je klíčovým aspektem mého výzkumu a je několik metod, ke kterým jsem se musel uchýlit, protože nemůžeme použít standardní datování uhlíku k určení věku kamene. Ani nemůžeme předpokládat, že keramika nebo jiné artefakty nalezené v okolí zde byly zanechány staviteli ruin.

Nashromáždil jsem mnoho nástrojů a artefaktů pro mé malé muzeum ve Waterval Boven, a všechny jsou naprosto unikátní a velmi tajemné – vše vyrobeno z kamene. Veškeré artefakty mají silné akustické vlastnosti a říkám jim proto „kameny které duní jako zvon“. Toto zjištění mě vedlo k poznání, že zvuk hrál klíčovou roli při budování ruin a využívání energií, které vytvářejí.

Jedna z nejvíce rozšířených technik, používaných ke zjištění možného stáří nástrojů, je měření rozsahu patiny, která se na kameni tvoří. Druh patiny, která se vytváří na těchto artefaktech, se rozšiřuje velmi pomalu. Její růst se dohaduje na jednu mikroskopickou vrstvu za 1000 let. Jinými slovy v době, když už je patina viditelná pouhým okem, je již několik tisíc let stará. Většina artefaktů v mé sbírce je kompletně pokryta patinou o tloušťce několik milimetrů, což naznačuje, že tyto prastaré nástroje musí být přes 100 000 let staré nebo i podstatně starší.

Na závěr bych chtěl dodat, že stojíme na prahu zbrusu nového překvapivého objevu, který odhalí podstatnou část lidské historie, která dosud zůstávala skrytá. Moje kniha Ubuntu Contributionism: A Blueprint for Human Prosperity vyšla v září 2013 a připravuji navazující pokračování African Temples of The Anunnaki, které bude obsahovat všechny mé nejnovější objevy a závěry týkající se zmizelých civilizací Jižní Afriky.

Zde uvádím několik fotografií

 

100 000 let staré ruiny z Jižní Afriky

Letecký pohled na kamenný kalendář na okraji srázu Transvaal z černého křemence. Strom na pravé straně označuje sever – strom na levé straně jih. Všechny monolity, které tvoří kruhovou strukturu kalendáře, jsou z doleritu. Nevíme, odkud dolerit pochází. Všimněte si tvaru špičatého monolitu nejblíže k okraji. To je jeden ze tří spadlých monolitů, které jsou sladěny se vzestupem Orionova pásu.

100 000 let staré ruiny z Jižní Afriky

Johan Heine nám ukazuje stín, který se pohybuje z levé na pravou stranu kalendářního kamene, což nám umožňuje označit dny v roce. Od letního slunovratu na levém okraji, po zimní slunovrat na pravém.

100 000 let staré ruiny z Jižní Afriky

Pohled zblízka na Adamův kalendář. Linie sever-jih prochází oběma centrálními kameny. Strom uprostřed označuje místo, kde se nachází kámen označující sever.

100 000 let staré ruiny z Jižní Afriky

Tento monolit z Adamova kalendáře byl odstraněn ze své původní polohy v roce 1994. Původně byl umístěn čelem k východu slunce v den rovnodennosti za velkými centrálními monolity. Nyní slouží jako označení vchodu do přírodní rezervace.

100 000 let staré ruiny z Jižní Afriky

Na tomto satelitním snímku je vidět původní kruhový tvar se dvěma hlavními monolity uprostřed. Okamžitě viditelná je i linie spojující sever a jih. Také je viditelné, že značka severu je mírně odchýlena do leva, a to přesně o 3 stupně, 17 minut a 43 sekund.

100 000 let staré ruiny z Jižní Afriky

Jednou z mnoha tajemných starověkých kamenných ruin, která se zdá mít nějaký větší účel. Faktor fí (φ) 1,618, neboli zlatý řez, se zdá být velmi často využit v rozměrech těchto struktur.

100 000 let staré ruiny z Jižní Afriky

Malá část starověké energetické sítě, rozšířené po ploše 450.000 kilometrů čtverečních a propojené dávnými kanály, které lze jasně vidět ze vzduchu. Tyto detaily nejsou vůbec pro pozorovatele na zemi viditelné.

100 000 let staré ruiny z Jižní Afriky

Starobylé terasy obklopují rozsáhlé struktury a pokrývají více než 450.000 kilometrů čtverečních.

Pro více informací o mém výzkumu a prezentace naleznete na mých webových stránkách

www.michaeltellinger.com

Životopis

Michael Tellinger je vědec, výzkumník a pravidelný host více než 200 rozhlasových pořadů ve Spojených státech, Velké Británii a Evropě, jako je Coast to Coast AM s Georgem Noorym a Shirley MacLaine Show. V březnu 2011 pořádal konferenci Megalithomania v Johannesburgu v Jižní Africe, které se zúčastnili například Graham Hancock, Andrew Collins a Robert Temple. Žije v Jižní Africe.

www.michaeltellinger.com, www.slavespecies.com

Podobné články

Jeden komentář k "100 000 let staré ruiny z Jižní Afriky"

Napsat komentář