11 nejstarších sídel a měst na světě

18733x 21. 08. 2018 1 čtenář

V závislosti na definici pojmu „město“ můžeme diskutovat o množství starověkých sídel, které bychom mohli zařadit do seznamu nejstarších měst na Zemi. Město je sídelní geograficky vymezený útvar, pro který je charakteristický soubor znaků, jako jsou obydlenost, obchody a administrativní centrum. Město je také vybaveno kanalizací a systémem zákonů. Dalšími fakory jsou počet obyvatel, počet budov, úroveň správy, opevnění a hustota obyvatelstva.

Na základě této definice jsem sestavil seznam 11 nejstarších měst na Zemi

1) Damašek

Damašek je nyní hlavním městem Sýrie. Má dlouhou historii a podle vědců se začátek města datuje do období přibližně 10 000 let př.n.l. Už tisíce let je významným kulturním, obchodním a administrativním centrem.

2) Jericho

Jericho je téměř stejně staré, jako Damašek. Archeologové vykopali ruiny dvaceti sídel v Jerichu a zjistili, že se datují na více jak 11 000 let př.n.l. Město je jedním z nejstarších měst na Zemi. První lidé se v Jerichu usadili už 9 000 let př.n.l.

3) Eridu

Eridu je podle seznamu Sumerských králů údajně nejstarším městem na Zemi, nachází se v dnešním Íráku a bylo založeno pravdě. Toto město bylo dlouho považováno za nejstarší město v jižní Mezopotámii a dodnes je považováno za vůbec nejstarší město na světě. Název Eridu znamená mocné město.

V Sumerském královském seznamu je uvedeno:

„V Eridu se Alulim stal králem, vládl 28 800 let. Alalngar vládl 36 000 rokov. Potom Eridu padlo a vládu převzala Bad-tibira.“

Starodávné město Eridu bylo považováno za kolébku lidstva. Podle Sumerského královského seznamu bylo Eridu prvním městem na světě. Úvodní verš zní:

„[Nam] -lugal an-ta èd-dè-a-ba, [eri] duki nam-lugal-la – Když se království z nebe sneslo, království bylo v Eridu.“

4) Varanasi

Město Varanasi v Indii – starobylé město, které podle legendy založil Bůh. Podle hinduistické legendy je město staré nejméně 5 000 let, důkazy však naznačují, že město vzniklo před 3 000 lety. Podle hinduistické legendy bylo toto město založeno bohem – Shivou.

5) Byblos

Název Byblos je odvozen od slova Bible. Byblos se považuje za kolébku mnohých civilizací. Toto starobylé město se považuje za nejstarší fénické město. Bylo nepřetžitě obydleno nejméně 5 000 let, i když znaky osídlení se datují ještě dříve. Město bylo důležitým přístavem, ze kterého byl vyvážen papyrus. Byl založen jako Genal a jeho současný název dostal od Řeků.

6) Uruk

Uruk je legendární město krále Gilgameše. Uruk patří oprávněně do seznamu nejstarších měst na Zemi. Byl založen králem Enmerkarem. Enmerkar, pán Aratty, říká, že Enmerkar byl postaven v Uruku Eanu – v domě nebes pro bohyni Inannu. V eposu o Gilgamešovi staví Gilgameš městské hradby okolo města Uruk a je v něm králem. Archeologové objevili více měst postavených ve stejné lokalitě v chronologickém pořadí.

– Uruk XVIII – období Eridu (asi 5 000 let př.n.l.) – založení města Uruk
– Uruk XVIII-XVI – období pozdního Ubaida (4800-4200 př.n.l.)
– Uruk XVI-X – rané období (4000-3800 př.n.l.)
– Uruk IX-VI – střední Uruk (3800 – 3400 př.n.l.)
– Uruk V-IV – pozdní období (3400-3100 př.n.l.) – postaveny nejstarší monumentální chrámy Eanna
– Uruk III období Jemdet Nasr (3100-2900 př.n.l.) – postavené 9 km dlouhé opevnění
– Uruk II
– Uruk I

7) Aleppo

Aleppo je v současné době druhé největší město v Sýrii. Starověké město Aleppo je pokladem historie. Velká část starých ruin stále nebyla odhalena, protože na nich stojí moderní město. Podle dostupných informací bylo Aleppo osíledleno už od roku 5 000 př.n.l. Tuto dobu určily archeologické nálezy v Tallet Alsauda. Aleppo bylo v minulosti velmi důležitým centrem. Dokazuje to i skutečnost, že se toto město objevuje v historických záznamech mnohem dříve, jak Damašek. První záznam o Aleppu je z třetího tisíciletí př.n.l. na tabulkách z Ebly, kde je město značeno jako Ha-lam. Město Aleppo bylo obsazeno Alexandrem Velikým v roce 333 př.n.l.

8) Arbíl

Arbíl je starobylé město, o kterém slyšel málokdo. Kurdským lidem je nazýván Hawler. Arbíl je hlavním městem Kurdistánu a je jedním z největších měst současného Íráku. Podle archeologických nálezů se může osídlení Arbílu datovat až do roku 5 000 př.n.l. Arbíl byl neoddělitelnou součástí Asýrie v období okolo roku 2050 př.n.l. Stal se důležitým městem starého Asyrského impéria.

9) Athény

Athény jsou kolébkou západní civilizace. Starověké město Athény je považováno nejen za kolébku, ale i za město filozofie a kritického myšlení. Nejstarší lidské osídlení tohoto města se datuje od 11 000 do 7 000 let př.n.l.

10) Argos

Město Argos bylo obydleno nejméně před 5 000 př.n.l. V řecké mytologii byl Argos synem boha Dia. První zmínky jsou z 1. tisíciletí př.n.l. Zajímavostí je, že Argos byl sídlem dynastie, z které pochází Filip II. Makedonský a Alexandr Veliký.

11) Krokodilopolis

Krokodilopolis je pravděpodobně nejstarší město ve starověkém Egyptě. Krokodilopolis nebo také Shedet (nebo častěji Fajjúm) byl založen kolem roku 4000 př.n.l. Toto město bylo centrem uctívání boha Sobeka. Město bylo založeno na řece Nil, jihozápadně od Memphisu.

Podobné články

Jeden komentář k "11 nejstarších sídel a měst na světě"

 • Ilona napsal:

  Bioroboti Japonska, Koreje a Číny vyhlásili válku Člověku.

  Zpěvačka Alla PUGACHEVA – ona byla první model bio- robota na scéně a obrazovkách SSSR, vstoupila do lidského světa se skladbou “ROBOTe, ty jsi byl Člověkem”

  Zákony o robotice musí být doplněny NULOVÝM zákonem ! Robot vždy při prvním kontaktu s Člověkem je povinen informovat: “Jsem ROBOT”. V případě, že nedodrží NULOVÝ zákon, musí být robot okamžitě zničen! Robot nemůže způsobit jakoukoli újmu Člověku nebo nečinností robota způsobit ohrožení Člověka . Robot musí dodržovat všechny příkazy, které člověk dává, s výjimkou případů, kdy jsou tyto příkazy v rozporu s prvním zákonem.

  Píseň prvních robotů na pódiu zní velmi zlověstně: “ROBOTe, byl jsi člověkem…

  https://www.youtube.com/watch?v=jkPk3FVV4K0

  V roce 2016 odcházející Etiopan, černokoží prezident Obama podepsal prapodivné nařízení , nařízením a zákonem dal povolení k výrobě a vypouštění CHIMÉR v masovém měřítku v obrovských klonovacích výrobnách, jaké jsou třeba hluboko v podzemí pod řekou Klondike v Yukonu, v Rumunsku, Číně , Africe . . . . . .

  Např. před 150 lety neexistovali žádní Číňané, Japonci, a jiní tvrdolíni a mongoli. Proto nenajdete v těchto zemích žádné kosti a mongoloidní Lebky starší 150 let. Mongoloidní rasy pod kupoli naši ploché Země vůbec neexistovaly !! Japonsko do 17.století vylo slovanské, žili tam modroocí, světlovlasí Šogunové a védičtí Ajni…Samuraj – S- Amura- Ajn.

  Dodnes nenajdete v Číně žádné fungující hřbitovy, ani staré. Pokuste se najít např. jedinou fungující PORODNICI. Hodně štěstí v hledání !

  Čína do 17. století zase byla říši slovanských Mogulů. Džingis-chán byl 180 cm vysoký , zelenooký slovanský hoch.

  Tímto zákonem Obamy začíná viditelná fáze okupace Země Bioroboty.

  Nyní se všude po světě objevují nelidé bez duše, které příroda sama nestvořila, stejně tak jako lidé – adamité nepochází od Boha, ale pocházejí od nečistého Adama, stvořeného z hlíny a špíny.

  Pouze ČLOVĚK je synem Bohů, ADAMITÉ , stejně jako BIOROBOTI vedou tisíciletou válku proti Člověku.

  Ještě včera to bylo scifi , ale dnes nahlas před kamerami roboti vyhlásili Člověku válku a slíbili naše zničení. Sophia, tak se jmenuje nejnovější civilní humanoidní robot – hračka, který slíbil, že zničí Lidstvo. Navíc samý nejvyšší lídr KLDR prohlásil, ze vytvořil tisíce robotů – biorobotů, a protože oni jsou tak dobří, udělá z nich velikou armádu .

  https://www.youtube.com/watch?v=NffL_Zn0GdE

  Více ve videu na stránkách OVKSCMFM . . . . . . .

  http://www.ovkscmfm.estranky.cz/clanky/postrehy-k-duvodum-viry/

Napsat komentář