5 biblických míst zničených rabováním

9901x 11. 07. 2019 1 čtenář

Kolébka civilizace – Mezopotámie, oblast mezi řekami Tigran a Euphrates, nyní mezi Sýrií a Irákem, se nazývá kolébkou právě proto, že se archeologové shodují na tom, že se jedná o místo, kde začala fungovat civilizovaná společnost. Společnost, která měla své zemědělství, chov zvířat, kulturu, právo, a jiné. Mezopotámie je tedy domovem pro mnoho biblických míst.

Je tedy smutné, že takto historické místo bylo po staletí rabováno a mnoho starověkých pozůstatků tak můžete najít na černém trhu. Rabování se ve zvětšené míře obvykle dělo během válek, nepokojů a přírodních katastrof. Také soukromí sběratelé jsou ochotni zaplatit vysoké sumy za biblické artefakty.

Al-Yahudu

Ačkoliv oficiálně není toto místo známé, lidé prahnoucí po suvenýrech této oblasti, ho dokážou najít. Nachází se v Mezopotámii. Je to místo, kam se část židů přestěhovala poté, co byla vytlačena králem Nabuchodonozorem II. z Babylonu. Za poslední dvě desetiletí byly objeveny tabulky, které popisují život židů a jejich násilný přesun. Doposud existuje více jak 200 tabulek. Pokud se podaří najít zmiňovanou osadu, je šance objevit další souvislosti a informace z tabulek.

Al-Yahudu (©Wikimedia Commons, CC-By-SA-4.0)

Betlém

Pravděpodobně jedno z nejdůležitějších biblických míst, rodiště Ježíše Krista. Podle Bible se Betlém nachází na západním břehu. Tato a přilehlé oblasti obsahují hrobky a archeologicky významné památky, které jsou staré více než 4 000 let. Bohužel i toto místo bylo v průběhu let zničeno rabováním.

Palestinská vláda bohužel nemá šanci zastavit lupiče. Problémem je stav socioekonomického klimatu v této oblasti. Vysoká míra nezaměstnanosti a chudoby je umocněna izraelsko-palestinským konfliktem. S tak vysokou nezaměstnaností a chudobou se někteří lidé obracejí k duchům, aby je vedli k archeologickým nalezištěm obsahujícím zlato zvané jinn. Věří, že toto zlato může způsobit ztrátu paměti a při opakovaném držení působí negativně na držitele. Neúmyslně tak místní obdarovávají prodejce na černém trhu zlatem s vírou, že jednají ve svém nějlepším zájmu.

Betlém (©National Photo Collection of Israel via Wikimedia Commons)

Qumran Caves

Qumran, který se nachází ve West Bank, je domovem mnoha starověkých jeskyní. A nejsou to žádné obyčejné jeskyně. Tyto jeskyně jsou místa, kde byly nalezeny svitky od Mrtvého moře. Tyto svitky jsou důležité, protože obsahují spisy toho, co se nazývá „nejstarší kopie hebrejské bible“ obsažené v 900 samostatných rukopisech z knih Deuteronomium, Genesis, Exodus, Izaiáš a kniha králů. Většina svitků je vyrobena z kůží. Jeden je vyroben z mědi, ten má za cíl ukázat čtenářům cestu k pokladu. Další spisy obsažené ve svitcích zahrnují různé nekanonické (apokryfické) biblické práce, pravidla komunity, hymny, žalmy a kalendáře.

Vzhledem k tomu, že jsou v prázdných jeskyních nalezeny známky moderního vybavení, vědci se domnívají, že další svitky mohou existovat v rukách sběratelů a lupičů.

Svitek (©Live Science)

Tyre

Starobylé fénické město Tyre je jedním z nejvýznamnějších historických měst ve Středomoří, které je nyní součástí libanonských hranic. Město bylo také zajato králem Nebuchadnezzarem II. On a jeho armáda řídili Tyre po dobu 13 let, během kterých se lidé, kteří tam žili, přesídlili do jiných oblastí. V současné době je město Tyre součástí světového dědictví UNESCO.

Podle bible Hebrejské pracovali zdejší občané jako dělníci a pomáhali stavět první chrám, nejsvatější místo judaismu. Pracovali pro krále Davida a Šalamouna. I toto místo bylo v posledních letech drancováno ve velkém měřítku.

Tyre (©Wikimedia Commons, CC-By-3.0)

Chrámová hora

Chrámová hora je jedním z nejvýznamnějších náboženských míst v Jeruzalémě. Je důležitým bodem pro mnohá náboženství a jedním z nejuctívanějších míst na zemi. I toto místo ale bylo rabováno. Podle zpráv umožnil jeden z bývalých premiérů na tomto místě kopat, což znamená, že se později nalezené relikvie prodávaly ve velkém a za velmi vysoké částky.

Tip na knihu z eshopu Sueneé Universe

Michael Tellinger: Tajná historie Anunnaků

Vědci dlouho věřili, že první civilizace na Zemi vznikla před 6000 lety v Sumeru. Michael Tellinger však odhaluje, že Sumerové a Egypťané zdědili své vědění po dřívější civilizaci, která žila na jižním výběžku Afriky a započala s příchodem Anunnaků před více než 200 000 lety. Tito dávní anunnačtí astronauté, vyslaní z planety Nibiru na Zemi, aby zde těžili zlato na záchranu nibirské atmosféry, stvořili první lidi jako druh otroků právě za účelem těžby zlata. Tak začíná naše celosvětová tradice posedlosti zlatem, otroctví a boha jako panovačného vládce.

Michael Tellinger: Tajná historie Anunnaků

Podobné články

Napsat komentář