5 starověkých knih, které mohou rozbít základy historie

12136x 07. 04. 2018 1 čtenář

Po celou dobu bádání se archeologové setkávají s neuvěřitelnými objevy. Některé z nich jsou starobylé rukopisy, u nichž bylo zjištěno, že zobrazují historii z jiného pohledu, než tradičního, popisují ji z velmi kontroverzního hlediska. V tomto článku vám představím pět starověkých knih, které jsou nejen kontroverzní, ale i fascinující a mohly by otřást samotným pochopením lidských dějin. Bohužel jsou tyto knihy součástí naší historie, kterou jsme po dlouhou dobu zcela ignorovali.

Knihy o starověku vydavatelů Nemours popisují historii týkající se původu lidstva a stránku lidských schopností úplně odlišně. Tyto starodávné texty, které jsou obvykle považovány za mytologické, odporují skoro všemu, co obvykle uvádějí vědci a moderní dějiny. Některé údaje lze částečně přijmout, zatímco jiné z těchto stránek nazývají vědci mýty, protože otřásají samotným základem toho, co známe o naší civilizaci.

1.) Kniha Thothova

Jednou z mých oblíbených knih je takzvaná kniha Thothova. Je to posvátná kniha, která podle starodávné egyptské víry nejenže nabízí neomezené znalosti, ale legenda říká, že každý, kdo čte její obsah, může získat prostředky k rozluštění tajemství a ovládnutí země, moře, vzduchu a nebeských těles. Historické záznamy nám říkají, že kniha je sbírkou starověkých egyptských textů, které napsal sám Thoth – starodávný egyptský bůh písemnictví a znalostí. Thothova kniha je roztříštěná v různých papyrech, většina z nich se týká druhého století Ptolemaiovského období.

 

2.) Kolbrinova Bible

Kolbrinova Bible je další fascinující prastará kniha, o níž se předpokládá, že byla napsána před 3600 lety. Tato starověká kniha je označována jako první judaistický/křesťanský dokument, který vysvětluje lidskou evoluci, kreacionismus a inteligentní design. Někteří badatelé tvrdí, že tato starověká kniha byla napsána ve stejné době jako Starý zákon. Na jejím vytvoření se podíleli různí autoři a Kolbrinská bible se skládá ze dvou hlavních částí, které tvoří dohromady 11 starověkých knih.

Stránky věnující se knize Kolbrin Bible:

3.) Kniha Enochova

Kniha Enochova je další knihou, kterou mnoho badatelů řadí do pochybné nebo kontroverzní kategorie. Kniha Enochova je starodávným židovským náboženským rukopisem, který pochází z doby Enocha, který byl pradědem Noema. Kniha Enochova je mnohými považována za jeden z nejvlivnějších nekanonických apokryfních spisů a navíc se podílela na tvorbě základů křesťanské víry.

Podrobnosti o knize naleznete na Wikipedii 1. kniha Henochova:

4.) Kniha obrů

Takzvaná Kniha obrů byla sepsána zhruba před 2000 lety. Byla nalezena v jeskyních v Kumránu, kde byly nalezeny také svitky od Mrtvého moře. Tato kniha vypráví o bytostech, které v dávné minulosti obývaly naši planetu, a o tom, jak byly tyto bytosti vyhubeny. Podle této knihy si obři Nephilim uvědomovali, že kvůli svému násilnému způsobu života čelí zkáze. Požádali proto Enocha, aby se za ně přimluvil u boha.

Podrobnosti o knize naleznete na Wikipedii The Book of Giants

5.) Ars Notoria

Ars Notoria je pravděpodobně nejkontroverznější kniha vůbec. Podle pověstí je tato kniha směsicí mýtů, historických fakt a senzací, která slibuje zvládnutí nadlidských schopností těm, kdo budou následovat její učení. Ars Notoria je součástí starověké knihy „Lesser Key of Solomon“ (Malé Šalomounovy klíče). Jde o grimoár kouzel, zabývající se démonologií. Jejích 144 zaklínadel bylo sepsáno v polovině 17. století, většinou na základě podkladů o několik století starších. Kniha je napsána v různých jazycích, obsahuje například hebrejské, řecké nebo latinské texty.

Plné znění knihy najdete v archivu:

 

Podobné články

Napsat komentář