7 spirituálních symbolů ze starověku - který je vám blízký?

6893x 29. 05. 2018 1 čtenář

Není překvapením, že jsme obklopeni symboly. Náš svět a společnost se obecně točí kolem symbolů. Ať jsou v televizi, na spotřebním zboží nebo na internetu. Všude kolem nás jsou symboly. Symboly se staly všedním fenoménem vyprávějícím příběh tisíce slov skrze emblémy.

Nicméně, existence symbolů může být dohledána tisíce let zpátky, ještě před psanou historií, dokonce i před náboženstvím. Ve starověku měly symboly velký význam pro kultury po celém světě, proto kultury na každém kontinentu na Zemi vytvořily různé rozmanité symboly.

Netrvalo dlouho a symboly se staly posvátnými. Stala se z nich forma, skrze kterou se lidé mohli vyjadřovat. V tomto článku ukazujeme 7 nejdůležitějších starověkých symbolů v historii.

Květ života

Jeden z mých nejoblíbenějších symbolů. Mnohými považována za symbol krále geometrie. Prostřednictvím Květu života jsou zastoupeny všechny vzory stvoření. Je to jeden z nejstarších symbolů a byl používán starověkými Sumery, kteří obydlovali Mezopotámii.

Symbol je vytvořen z nespočtu překrývajících se kruhů, které formují znak ve tvaru květiny.

Květ života

Květ života se rozšířil napříč mnoha starověkými kulturami, existuje důkaz o Květu života v Egyptě, Římě, Řecku a dokonce i v keltických a křesťanských kulturách.

Například v Egyptě najdeme Květ života „vyrytý“ v chrámu v Abydosu. Je také k nalezení v Izraeli ve starověkých synagogách v Galilee a Mesadě.

Om

„Om, tato slabika je celý tento svět…“

Om anebo Aum symbol je posvátný obraz v náboženství Hindi. Mnoho autorů jej považuje za matku všech manter a za prvotní zvuk, že kterého byl stvořen vesmír. Například v Hinduismu je Om jedním z nejdůležitějších duchovních znaků.

Om

Zvuk Om je také posvátným duchovním zaklínadlem prováděným před a během recitace starověkých duchovních textů, soukromých modliteb a významných obřadů.

Oko Horusovo

Oko Horusovo je starověkým symbolem, který vznikl ve starověkém Egyptě. Je také označováno jako oko Ra, Wadjet nebo Udjat. Je to symbol a amulet ochrany a je spojen s bohyní Wadjet.

Oko Horusovo

Ve starověku se věřilo, že amulet oko Horusovo má ochranné a léčebné síly. Oko Horusovo, nebo Udyat, bylo poprvé použito jako magický amulet, když ho Horus použil k obnovení života Osirisovi.

Swastika

Starověká Swastika je považována za jeden z nejstarších symbolů na Zemi. Název Swastika pochází ze sanskrtu a označuje „napomáhající prospěchu a přízni“.

Podle odborníků přišel symbol Swastika z Indie do Ameriky a dalších částí světa před několika tisíci lety.

Swastika

Swastika je dnes hluboce spojena s Nacisty, avšak narozdíl od obecné víry je Swastika symbolem míru a kontinuity. Symbol pravé Swastiky se datuje 11 tisíc let zpátky a předpokládá se, že pochází z období Harrapa a kultury indické civilizace Indus Valley.

Symbol Ankh

Někteři autoři tvrdí, že Ankh je stejně starý jako samotný Egypt. Zatímco tento symbol může představovat řadu věcí, jeho nejrozšířenějším významem je Život.

Sakrální symbol může být vysledován až do samého počátku starověké Egyptské říše. Ankh je běžně používán s dalšími symboly, jako je Djed a Was.

Symbol Ankh

Ankh je symbolem plodnosti, duchovnosti, života a posmrtného života.

Yin Yang

Yin Yang je starodávný symbol z taoismu, který reprezentoval dualitu, kterou tato filozofie připisuje všemu, co se ve vesmíru nachází. Samotný symbol odkazuje na dvě protichůdné, přesto doplňující síly, které se nacházejí ve všech věcech.

Yin Yang

Yin je ženský princip, země, temnota, pasivita a absorpce. Yang je mužský princip, obloha, světlo atd.

Mandala

Mandala je symbolické duchovní a rituální vylíčení makrokosmu a mikrokosmu, které se používají jak v Budhismu, tak v Hinduismu.

Termín Mandala lze vysledovat zpět do starověkého Sanscrita. Mezi různými orientálními relaxačními technikami je malování a kreslení Mandaly jednou z těchto technik.

Mandaly často vykazují radiální rovnováhu. Dále v řadě duchovních tradic se mandaly používají k zaměření pozornosti praktiků a adeptů jako nástroje duchovního vedení, které jim pomáhají vytvářet posvátný prostor. Je také pomůckou pro meditaci a tranz.

Ke kterému ze symbolů máte nejblíže?

View Results

Nahrávání ... Nahrávání ...

Podobné články

Napsat komentář