AATIP - Americká armáda sleduje UFO a snaží se získat jejich technologie

10284x 23. 07. 2019 1 čtenář

V rámci přednášky pro “To The Stars Academy”. Luis Elizondo, bývalý zaměstnanec Ministerstva obrany USA (MO USA), představil historii program AATIP, který vede americký Pentagon. Zkratka AATIP znamená Advanced Aerospace Threat Identification Program, což by se dalo přeložit jako Pokročilý Program Identifikace Vzdušné Hrozby. Jedná se o program, jehož cílem je studium důveryhodnosti současných fenoménů ufo s úmyslem získat informace o vlastnostech těchto objektů a vědecky je posoudit. Z těchto studovaných vlastností Luis vyzdvihuje především působení na lidi, sníženou možnost detekce, zdroje a vytváření energie, zdvih a pohon, ovládání materiály a řadu dalších vlastností, které jsou typické pro UFO a jejichž pochopení by pomohlo určit, jestli jsou UFO hrozbou. Zásadní otázkou pro toto studium je pak to, jestli jsou tyto vlastnosti dosažitelné v rámci současného chápání fyziky a techniky a jaký do jakého výzkumu je potřeba investovat k tomu, aby dosažitelné byly.

Typické znaky pro UFO

Co tedy tyto studie sledovaly přesně. Jistě Vám není neznámý pojem “pět pozorovatelných znaků” typických pro UFO, tedy okamžité zrychlení, nadzvuková rychlost, nízká pozorovatelnost, mnohoživelný pohyb a schopnost se vznášet nebo pohybovat kolmo k zemi. Luis dále rozebírá, proč by tyto pozorovatelné znaky vůbec měly MO USA zajímat. U okamžitého zrychlení by přínos znamenal především směrování tahu motorů, ochranu pilotů před přetížením a zlepšenou ovladatelnost letadel. Zvýšená nadzvuková rychlost umožňuje velmi rychlý přesun lidí a vybavení kamkoliv po světě, vyhnutí se nepříteli a možnost udeřit na nepřítele jako první.

Snížená pozorovatelnost zajišťuje větší šance na přežití a anonymitu dávající prostor pro využití fakoru překvapení. Strategická výhoda mnohaživelného pohybu tkví ve schopnosti udeřit ze vzduchu, vody, vesmíru a tím poskytuje flexibilitu ve volbě cíle. To s sebou samozřejmě přináší i možnost ovládnutí bojiště a útoku z jakéhokoliv prostředí a za jakýchkoliv podmínek. A na závěr schopnost kolmého startu a vznášení poskytuje větší letovou přesnost bez potřeby generovat vztlak pomocí křídel a možnost vznášet se nad cílem a sledovat ho delší dobu. Jak je tedy vidět, studie byly přesně cíleny pro potřeby MO USA a jsou součástí poslání MO USA ať už z hlediska obranného tak útočného.

Historie AATIP

Dále Luis prezentoval historii programu AATIP. Ten se vyvinul z předcházejícho programu AAWSAP (Advanced Aerospace Weapon System Application Program/ Program pro Aplikaci Pokročilých Vzdušných Zbraňových Systémů), založeného v roce 2007, jehož cílem bylo lepé pochopit UFO pozorovaná americkou armádou a rozhodnout, jestli představují hrozbu. Luis nebyl součástí tohoto programu a proto o něm nechtěl hovořit podrobněji. V roce 2008 se program změnil na AATIP s daleko užším záběrem soustředěným na pět pozorovatelných znaků. V průběhu let 2008 – 2009 došlo k nashromáždění masivního množství dat a v roce 2009 byla v rámci programu na žádost Kongresu zvýšena ochrana dat a výsledků bádání, aby se zamezilo jejich získání cizími rozvědkami.

Luis Elizondo (©openminds.com)

Bohužel v roce 2009 došlo k opozici v rámci programu z filozofických a náboženských důvodů. Studované fenomény nikdy nebyly popřeny nebo označeny jako nereálné, pouze jejich existence odporovala vnitřním přesvědčením některých členů programu. V roce 2013 následně skončilo financování programu, i když stále běží pod jiným zdrojem financování, ovšem s minimálními finančními prostředky. V roce 2017 ředitel programu Luis Elizondo sice rezignoval, program samotný však nikdy nebyl oficiálně ukončen a zřejmě pokračuje s minimálním financováním dodnes.

Jaká jsou tedy fakta o programu AATIP

Luis zdůraznil především co program je a co zásadně není. Pravdou je, že se AATIP vyvinul z programu AAWSAP za účelem zaměřit se na specifické vlastnosti UFO omezující se na otázky “co a jak”, tedy o jaký fenomén se jedná a jakým způsobem funguje. Na základě zodpovězení této otázky by se dále pátralo po tom, kdo objekty řídí, jaké jsou jejich záměry a odkud jsou, nicméně zodpovězení těchto otázek cílem projektu nebylo. Šlo čistě o to zjistit jakými vlastnostmi a fenomény se UFO projevují a jak tyto fenomény fungují. Dalším nepopiratelným faktem je, že AATIP byl personáně obsazen zaměstnanci Vlády USA, smluvními partnery a armádou.

Mezi nimi, jak Luis Elizondo potvrdil, bylo Bigelow Aerospace, vědci, rozvědka a další lidé, kteří byli schopni dodat hodnotné informace potřebné pro tento program. Výsledkem spolupráce s vědci bylo velké množství studií, z nichž většina je tajná, ale jejich seznam byl již odtajněn a je dostupný například v tomto článku (článek je v anglickém jazyce). Nicméně většina materiálů týkajících se AATIP je vyloučena z FOIA (Freedom of Information Act/Zákon o svobodném získávání informací), přičemž Luis Elizondo zdůrazňuje, že to je především s cílem národní bezpečnosti, nikoliv jako nástroj skrývání pravdy před Američany.

Dohady ohledně AATIP

Protože bylo kolem programu AATIP spousta dohadů a nejasností, je třeba zdůraznit, co tento program není. První věcí je, že AATIP neskončil v roce 2012, jak se někteří domnívají. Zároveň není pravdou, že AATIP nedošel k žádným významným závěrům. Je tomu právě naopak, což potvrzuje pět úspěšných pozorování a možnost diskutovat nad jejich fyzikálními vlastnostmi. Podle množství vyprodukovaných vědeckých studií se program může jevit jako čistě akademický, ale ani to není pravdou. Program šel dál a zahrnoval rozhovory s různými osobami, sběr elektro-optických a radarových dat a rozhovory s očitými svědky, kteří, jak Luis Elizondo zdůrazňuje, mají bezpečnostní prověrky a byli vycvičeni aby rozeznali siluety, letové vlastnosti a vzdálenost různých letadel a dokázali je kriticky posoudit a odlišit od UFO.

Lidé se také mylně domnívají, že program vznikl z politických důvodů. Mohlo by se zdát, že program byl vytvořen senátory jako služba pro Bigalow Aerospace, ale opak je pravdou, protože Bigalow Aerospace byli vybráni přímo DIA (Defense Intelligence Agency/ Výzvědná služba ministerstva obrany) v řádném výběrovém řízení, do kterého senátoři ani zasahovat nemohli. Mnozí také tvrdí, že AATIPu unikla videa ukazující UAP. Luis Elizondo popírá, že by se jednalo o únik a jasně říká, že únik se vztahuje pouze na tajné informace, které se na veřejnost dostaly neoprávněně, což případ těchto videí nebyl. Videa prošla standardním klasifikačním procesem a vláda USA odsouhlasila jejich zveřejnění. Poslední věc, kterou AATIP není, je zástěrka pro nové Vesmírné Síly. Je však zřejmé, že program může a informace, které byly pomocí něj získány, mohou přispět k lepšímu informovanému rozhodnutí ohledně Vesmírných Sil. Nicméně je to na amerických voličích, aby o tom rozhodli.

Je potřeba lépe pochopit, co při pozorování UFO vidíme

Na závěr Luis Elizondo shrnul současnou situaci. Je zcela jasné, že se postupně diskuse na toto téma přesouvají z okrajových skupin do více mainstreamových. Cíle a poslání AATIPu jsou stále aktuální pro otázku národní bezpečnosti a pro lidstvo jako takové. Zároveň skupiny jako TTSA připravují prostředí pro to, aby tato diskuse mohla probíhat ve výkonných a právních odděleních, ovšem s tím, že je třeba respektovat soukromí a vytvořit bezpečný manévrovací prostor, ve kterém mohou jednotlivé osoby učinit informované rozhodnutí bez zbytečného politického tlaku. Je třeba si také uvědomit, že osoby na vedoucích pozicích potřebují čas na to, aby vše zhodnotily, protože informací je tolik a pro mnohé jsou naprosto novou skutečností. Pokud však očekáváme od vlády USA celkové odhalení pravdy, nejspíš k němu nedojde, protože jak Luis Elizondo připomíná, úkolem vlády není uspokojit něčí zvědavost, ale bránit svou zemi.

Skupiny jako TTSA také vyvíjejí aktivity jako zájmové skupiny, vytvářejí úložiště dat a umožňují sdílení informací na mezinárodní úrovni. Na závěr Luis Elizondo prohlásil, že si je s jistou dávkou opatrného optimismu jistý, že za rok bude diskuse na toto téma zcela jiná a že se zvýší důvěra ve věci, které se nedávno dostali ven a pomohli nám lépe pochopit to, co vlastně při pozorování UFO vidíme.

Tip na knihu z eshopu Sueneé Universe

Philip Coppens: Důkazy o přítomnosti mimozemšťanů na zemi

Skvělá kniha P. Coppense nabízí čtenářům zcela nový pohled na přítomnost mimozemských civilizací na naší planetě v průběhu celé historie lidstva, jejich ovlivňování dějin i poskytování neznámé techniky, díky které byli naši předci daleko vyspělejší, než je dnešní věda ochotna připustit.

Důkazy o přítomnosti mimozemšťanů na zemi

Podobné články

Napsat komentář