Abraxas

6027x 08. 10. 2016 1 čtenář

Démon a zároveň bůh Abraxas je znám z gnostických spisů Simona Maguse (Šimon Mág). Říká se, že skutečné jméno této nadpřirozené bytosti nelze vyslovit, bylo nutné ji tedy nějak pojmenovat. Na gnostických ceremoniích bychom našli jeho zobrazení se lví hlavou obklopenou paprsky. Stejným jménem se měl také honosit perský bůh slunce.

Vychází z něj pět prasil: duch, slovo, prozřetelnost, moudrost a moc.

Další gnostický učitel, Basileidos z Egypta, považoval tuto entitu za nejvyšší božstvo a zdroj božských emanací.

Symbolika

Ve zvířecí říši bychom jej nalezli v podobě havrana. V numerologii má přiřazeno číslo sedm (vládne sedmi planetám, sedmi dnům stvoření a jeho samotné jméno čítá taktéž číslo sedm). Mezi planetami je řazen k Slunci, vládne tedy všem ostatním planetám a je pokořitelem temnoty. Je symbolem celistvosti, a pokud se jeho jméno přečte řecky, součet číselné hodnoty jednotlivých písmen dá hodnotu 365.

Abraxas a Carl Jungabraxas

Ve svých Sedmi kázání mrtvým, uvedl:

„Abraxas promlouvá o životě a smrti jako o prokletých a zároveň posvátných slovech. Abraxas zplodil pravdu, lež, dobro, zlo, světlo a tmu jedním slovem a jedním posunkem. Právě kvůli tomu je tak děsivý.“

Collin de Plancy: Dictionnaire Infernal

Jméno Abraxas bylo převzato z abrakadabra (jeden z názvů, původem iránského, boha Mithry). Vyskytuje se na různých amuletech (kohoutí hlava, lidské tělo a místo nohou hadi), helenistických a egyptských kouzelných papyrech či jako starožidovský symbol boha, jehož skutečné jméno je lao. Stoupenci učence Basileiodose věřili, že tato bytost také seslala na Zem Ježíše Krista, ovšem nikoli v lidské podobě, nýbrž jako shovívavého ducha.

Podobné články

Napsat komentář