Agares a Ahriman - různé podoby ďábla

4891x 26. 11. 2016 1 čtenář

AGARES

Dictionnaire Infernal – Colin de Plancy (1863)

Přestože Aguares (další podoba jeho jména) velí jednatřiceti pekelným legiím, patří do řádu Ctností. Zjevuje se v podobě starého muže jedoucího na krokodýlu, který v jedné ruce třímá jestřába. Může přinutit dezertéry, aby se vrátili a nepřátele přimět, aby utekli. Dokáže člověka povznést na duchu a naučit ho všem světovým jazykům. Poslouchají jej i duchové země, na jeho pokyn totiž tančí.

Je označován za prvního vévodu východu (objevuje se o sedmé hodině ranní). Je pod vlivem Slunce. Zevnějškem nikterak neděsí: je spíše milý a umírněný.

Agares

AHRIMAN

Ahriman v zoroastrismu

V zoroastrismu (starém perském náboženství) patří Ahriman mezi přední odpůrce Ahury Mazdy (obdoba křesťanského Boha). Je tak vlastně první personifikací ďábla. Peršané totiž vyznávali takzvaný dualismus, tedy že každé dobro (Ahura Mazda) má svůj zlý protiklad (Ahriman).

Původ

Ahriman je dvojčetem  Spenta Mainyu (Ducha svatého). Stejně jako v křesťanství, i zde byl Ďábel stvořen Bohem, čili Ahurou Mazdou.

Podoba

Lze ho popsat jedním slovem: lež. Představuje také chamtivost, hněv a závist. Stvořil hordu destruktivních démonů (daevas), přičemž každý z nich má jednu špatnou lidskost vlastnost. Navzdory tomu, že ve světě vytváří chaos a utrpení, věří se, že jej nakonec během soudného dne porazí jeho stvořitel – Ahura Mazda. Právě tehdy se jeho podzemní říše otřese ve svých základech, což způsobí, že se jeho démoni začnout navzájem požírat. Až nezbude ani jeden, Ahrimanova existence zanikne.

Co se týče převtělování, lze jej spatřit v podobě hada, ještěrky, štíra či draka. V některých případech může však na sebe vzít podobu hezkého mladíka, jenž se snaží svádět jak ženy, tak i muže. Nabádá také lidi k násilí. A právě zde opět vyvstává podoba se Satanem, coby vládcem tohoto světa a zdrojem veškeré špatnosti.

Jak již bylo výše řečeno, vládne podsvětí. Taktéž je označován za vládce temnot, světa na druhém břehu, zla, noci a utrpení.

Osobám, které Ahrimana uctívají, se říká Ahrimanisté a jejich náboženské rituály se vyznačují obětováním zvířat a dalšími krvavými zvyklostmi.

Ahriman

Podobné články

Napsat komentář