Akta X Ministerstva obrany Velké Británie

44609x 31. 03. 2013 1 čtenář

Nick Pope stál počátkem 90. let 20. století v čele jedno zapomenutého oddělení Ministerstva obrazy Velké Británie. Jeho úkolem bylo vyšetřovat případy neidentifikovaných létajících objektu – UFO. Většina případů, které dostával na stůl, se podařilo vysvětlit jako záměnu se známými jevy. V noci 30. března 1993 se ale stal vrchním vyšetřovatelem případu, který je dodnes chápán jako největší záhada UFO na území Velké Británie. Tento případ je díky svému rozsahu a závažnosti považován za Britskou obdobu známého Amerického případu v Roswellu (r. 1947).

Nick Pope oficiálně působil na pozici Sekretariát štábu ministerstva 2A, což ve skutečnosti znamenalo, že dohlížel na vládní projekty UFO. Toto oddělení bylo historickým pozůstatkem z doby studené války, které i ve své době mělo jediný cíl – zkoumat fenomén UFO.

V roce 1950 založilo Ministerstvo obrany pracovní skupinu s názvem: Pracovní tým pro létající talíře. Tato skupina oficiálně existovala pouhých 10 měsíců. Ve své závěrečné zprávě konstatovala: „Doporučujme neprovádět další vyšetřování záhadných vzdušných úkazů, dokud pro ně nebudou přesvědčivé důkazy.“. Přesto Britská vláda v zaznamenávání výskytů UFO pokračovala. Ročně tak bylo zaznamenáno na 300 výskytů UFO. Než-li Nick Pope nastoupil na své místo, bylo zaznamenáno více jak 10.000 výskytů jevu UFO. Po dobu svého působení dostával na stůl v průměru 5 zpráv o pozorování UFO týdně.

Původním úkolem Nika Popa bylo racionálně vysvětlit každé pozorování a zhodnotit, zda je či není daná věc potenciální hrozbou pro národní bezpečnost státu.

Mezi nahlášenými případy však vyčníval jediný a to případ z Rendlshemského lesíku v Suffolku. Tato lokalita se nachází v oblasti, kde se v 80. letech nacházely spojené britsko-americké vojenské síly.

Ráno 26. prosince 1980 dva američtí vojáci nahlásili jasná světla mezi stromy. O dvě noci později se světla objevila znovu. Byla sestavena malá pátrací skupina z místních vojáků včetně velitele. Průběh celého pozorování si velitel nahrával na diktafon, takže si můžeme vyslechnout jeho bezprostřední popis situace, jak ji viděl se svými vojáky.

Ze začátku slyšíme strohý popis, jak prochází lesem. Náhle se situace začne dramaticky měnit, když začne popisovat záhadné spáleniny na zemi a výrazný hluk nedalekého domácího zvířectva. Pak začne popisovat, že už také vidí ono záhadné červené světlo mezi stromy, které se objevuje a zase krátce mizí. Světlo bylo od pozorovatele vzdálené zhruba na 0,5 kilometru.

Po zahájení oficiálního vyšetřování většina vojáků svoji výpověď stáhla s tím, že musejí mlčet v zájmu národní bezpečnosti. Vyšetřování bylo vedeno pod taktovou Americké vlády a ta své závěry nikdy nezveřejnila. Má se za to, že daný případ byl oficiálně zameten pod koberec.

30. března 1993 se však stal úkaz, který předčil dosavadní pozorování. Tehdy se Nick Pope dostal k případu, který jeho pozornost zaměstnal na dalších 13 let. Jednalo se o obrovský létající objekt, který spatřili stovky svědků na různých koncích celé Británie. Tento případ není doposud oficiálně vysvětlen.

Svědkové tehdy popisovali objekt jako obrovský trojúhelník s ostrými světly na koncích. Objekt se dle svědků choval tak, jako kdyby jej někdo řídil. Během krátké doby během dne Nick Pope získal více jak 60 hlášení o tomto případu z celé Británie. Svědectví přišla od policistů, vojáků a jiných vládních příslušníků včetně civilistů. Všichni se do detailů shodovali na tvaru a konfiguraci světel na objektu. Objekt se v Britském vzdušném prostoru pohyboval bez mála 5 hodin. Pohyboval se zejména na dvěmi klíčovými britskými vojenskými základnami. Objekt se pohyboval neslyšně rychlostí přesahující 1600 km/h a měl v průměru několik set metrů.

Paradoxem zkoumání daného případu je, že Nick Pope inicioval dotaz na nejvyšší úrovni adresovaný Americké vládě, zda náhodou v dané době neprováděla testovaní nějakého tajného letounu. Odpověď, kterou dostal byla zarážející. Americká strana totiž sama řešila obdobný problém. Měla, dle všeho, též pozorování UFO a položila stejný dotaz Britské straně: neprovádíte u nás náhodou nějaké tajné pokusy? Nick Pope z toho vyvozuje, že ač podle Blue Book Američané oficiálně uzavřeli sledování UFO již v 60. letech, na základě tohoto dotazu se dá odvodit, že fenomén sledují i nadále. – Objekt se již nikdy neukázal.

V roce 1994 Nick Pope svůj post opustil. Byl přeřazen na jinou pozici. Po letech se díky zákonu o svobodném přístupu k informacím k případu vrátil. Mohl projít archivní spisy k případu. Ve složce nalezl kromě své zprávy i listinu, která shrnovala závěry jeho šetření. Píše se v ní, že: „Nad Britským územím se pohybovaly jeden nebo dva objekty, které se nepodařilo identifikovat.“ Tento dokument byl podepsán nadřízenými Nicka Popa. Ten z toho dovozuje, že se de facto přiznali existenci jevu zvaném UFO, a že danou situaci brali na nejvyšší vládní úrovni velice vážně.

Podrobnosti o případu se dozvíte ve videu: Akta X ministerstva obrany CZ dokument.

Podobné články

4 komentářů k "Akta X Ministerstva obrany Velké Británie"

 • Sueneé napsal:

  V archivech MOD Anglie existují záznamy o pristání mimozemské lode… opravil jsem odkaz na video dokument, který je v CZ.

  Existuje audio záznam z blízkého setkání…

  • OKO OKO napsal:

   Tohle považuji za velmi věrohodné. S Nickem Popem už jsem viděl několik dokumentů. Považuji za důležité si z toho vzít, že drtivá většina pozorování původně UFO, jsou nakonec IFO. Takže úkaz UFO je opravdu vzácnost a rozhodně se fenomén nevyskytuje denně, jak by se z různých záhadowebů a youtube mohlo zdát.  Při takovéto nízké hustotě výskytu plavidel a evidentní technické vyspělosti, je také krajně nepravděpodobné, že by každou chvíli někde havarovali. Že tu jsou , beru ale jako fakt.

   A teď to důležité. Kdo by se choval podobným způsobem? Kdo by si dával zatraceně pozor, aby s ním nepřišel nikdo z lidí do neřízeného kontaktu? Pokud jsou pravdivá alespoň některá svědectví „unesených“ lidí , tak proč si normálně skoro nic nepamatují a detaily je nutno vyvolat až regresní hypnózou? Proč tito unesení a lékařsky zkoumaní lidé popisují humanoidní bytosti?

   Pokud jsou to fakta, tak mi, jako racionálnímu skeptikovi, vychází nejpravděpodobnější vysvětlení, že jsme to MY sami. Pravděpodobnost, že se na jiné planetě vyvine druh téměř totožný s homo sapiens a následně sem k nám začne létat na utajené návštěvy, které kryjí všechny vlády světa nehledě na zřízení, je odhaduji mizivá. Pravděpodobnost, že lidstvo v budoucnosti pochopí vesmír natolik, že bude schopno cestovat do minulosti a v některých aspektech ji ovlivňovat, aby tak vyřešilo některé své zásadní problémy, je dle mého názoru vyšší. A může to vyžadovat spolupráci některých našich současníků (v zájmu lepší budoucnosti). Proč ne?

    

Napsat komentář