Antarktida je vlastně Atlantida!

58919x 23. 06. 2017 1 čtenář

K dispozici jsou čtyři starověké geografické mapy Antarktidy, které se dochovaly až do dnešních dnů. Jsou to kopie, zhotovené podle mnohem starších map, které byly opět nakresleny z ještě starších antických map, pocházejících z dávných dob, kde jsou nakresleny hory a řeky, stejně jako linie pobřeží kontinentů, které mají velmi složitý průběh. Na dvou mapách je napsáno, že se jedná o pobřeží Jižní Ameriky.

Teprve v dnešní době, v důsledku existence geodetických přístrojů, provádějících letecký průzkumu, jsme byli schopni zhotovit obrysy pobřeží Antarktidy, nyní ukryté pod téměř dva kilometry tlustým ledem. Ukázalo se, že tyto čtyři neuvěřitelně staré mapy zobrazují složité obrysy pobřeží s absolutní přesností! Takže mapy byly nakresleny v době před zaledněním Antarktidy.

Nakreslili je snad zástupci neidentifikované vyspělé civilizace, která existovala na Zemi v předpotopních časech? Soudě podle fantastické přesnosti těchto map, tito lidé znali, co je to zeměpisná délka. Současní námořníci se naučili, jak zjistit zeměpisnou délku až ve druhé polovině osmnáctého století, kdy byl vynalezen známý a velmi přesný Harrisonův chronometr.

Spisovatel Graham Hancock píše: „Tyto mapy ukazují, že prostředky pro určování zeměpisné délky byly znovu vynalezeny mnoho tisíc let poté, co je užívala civilizace ztracená v historii. Kromě toho se zdá, že její zástupci byli schopni nejen jejich zhotovení, ale vyráběli také technicky vyspělé přístroje, a měli hluboké znalosti matematiky.“ (Více o něm např. http://www.suenee.cz/graham-hancock/ – pozn. překl.)

Chcete-li najít nějaký objekt na povrchu kontinentu např. pohoří, vyžaduje to minimálně určení polohy geometrickou metodou triangulace. Vzájemná návaznost kontinentů, například Antarktidy a Jižní Ameriky, vyžaduje pochopení kulové podoby Země a využívání velmi sofistikované sférické trigonometrie, jaká byla na potřebné úrovni používána autory starých map, a nyní byla vědecky vyvinuta jako součást naší civilizace, teprve v devatenáctém století.

Z toho vyplývá, že v době před poslední dobou ledovou existovala na Zemi nějaká neidentifikovaná, vysoce rozvinutá civilizace. Byla to společnost vynikajících navigátorů, kartografů, inženýrů a zvláště matematiků. Úroveň jejich vědeckých poznatků byla velmi vysoká. Je vědecky prokázáno, že antarktické zalednění začalo asi před 12000 roky. Jak můžete vidět, toto datum se shoduje s datem doby ledové – 10.450 roků př. n. l.

Aniž bychom se pouštěli do podrobností, řeknu, že Hancock navrhuje hypotézu, kterou přesvědčivě dokládá: Antarktida je Atlantida, která zmizela z povrchu Země přibližně v roce 10.450 př. n. l. Pod 2 kilometry silným ledem Antarktidy jsou skryté zříceniny měst Atlantské civilizace, jakož i dochovaná zmrzlá těla obyvatel těchto měst. Stejně jako mamuti v oblastech současného permafrostu, všichni lidé z Atlantidy okamžitě zmrzli a ztuhli, když se Atlantida přemístila a ocitla se na jižním pólu.

Schematická mapa hlavního města Atlantidy, sestavená na základě informací získaných ze slavné zprávy Platóna o existenci dávné Atlantské civilizace na Zemi (Dialog Kritias – pozn. překl.) a hypotéza G. Hancocka o Atlantidě, která se stala Antarktidou, našla nečekané a velmi solidní potvrzení, v poslední době. (Viz současné sdělení Corey Gooda.)

Předpokládaný vzhled hlavního města dle popisu Platóna

V únoru 2000, v novinách „Moskevský Komsomolec“, byl publikován článek o nových sportovních akcích, kdy skupina výsadkářů seskočila z letadla na jižní pól. Na akci se podíleli sportovní parašutisté z Ruska, USA a Španělska. Náš krajan (Rus) Alexandr Begak, jeden z organizátorů expedice, řekl v rozhovoru pro tento deník neuvěřitelné věci.

Reportér se ho zeptal: „No, a co samotná Antarktida – jaká tajemství jsou uložena ve staletém ledu?“

„Neobvyklého je tam více, než dost,“ řekl Alexandr Begak. „Řekněme, že tam jsou oblasti, kde nefunguje žádný elektrický spotřebič. Snažíte se natočit něco kamerou, ale náhle skončíte, protože jsou bez zjevného důvodu vybité baterie. Když jsem z tohoto místa odešel doslova na par kroků, uviděl jsem, že videokamera ukazuje plně nabité baterie. Vrátil jsem se zpět na tajemné místo a vše se opakovalo znovu. Podobně se chovají na tomto místě i satelitní navigační přístroje. A proč se to děje, nikdo nedokáže vysvětlit.“

„Mohli bychom to nazvat přírodní anomálií. Staly se vám nějaké zázraky nebo něco nadpřirozeného?“

„Nevím, jestli se to dá nazvat zázrakem, ale něco velmi neobvyklého se jednou stalo. Bylo to sedmého ledna 2000, právě na Vánoční svátky. (Podle pravoslavného kalendáře.) Přestaly fungovat přístroje na satelitní navigaci. Byli jsme zcela zmateni. Náhle se nebe nad námi, až dosud zatažené, roztrhlo v podobě obřího kříže a z tohoto kříže proudil na sníh mocný paprsek světla! … A navíc jsme našli v Antarktidě něco jako egyptskou pyramidu.“

„Ale tomu je jen velmi těžké uvěřit!“

„Byla tam taková hora, bez ohledu na to, jak moc jsme ji zkoumali, nepochopili jsme, zda ji vytvořila příroda nebo je umělá. Fotografovali jsme ji z různých úhlů. Když jsme se vrátili domů, vložili jsme snímky do počítače a vytvořili počítačový model hory. Ukázalo se, že je ve všech rozměrech zcela analogická egyptským pyramidám.“

Objevy Begaka a jeho přátel v této expedici jsou naprosto senzační. Dokonalá analogie egyptských pyramid v antarktickém ledu, poblíž jižního pólu! Postupně se objevuje předpoklad, zda egyptské pyramidy nebyly postaveny pouze jako pozdější repliky pyramid v Atlantidě, z nichž jedna byla objevena skupinou parašutistů na území Antarktidy?

G. Hancock vyslovil hypotézu, že v době obrovské přírodní katastrofy zůstalo naživu jen několik zástupců civilizace Atlantidy. Konkrétně to byli ti, kteří byli v té době na cestách, někde na jiných kontinentech, a to zřejmě v horském terénu. (Možná jsou Tibeťané potomky Atlanťanů – pozn. překl.) Bylo to za situace velkého celoplanetárního zemětřesení a bezprostředně následujících vln tsunami v oceánu, výšky několika kilometrů, které zaplavily všechny kontinenty planety. (Zřejmě umělá katastrofa po svržení asteroidu na Zemi v rámci kosmických válek – pozn. překl.) V takovéto situaci mohli přežít jen pastýři na horách. Někteří z nich byli Atlanťané, kteří se z toho či onoho důvodu ocitli v tomto okamžiku, někde na horách, ve společnosti pastýřů.

Podle mé současné hypotézy, se Atlanťané ve vysokých horách, v tomto velmi čistém ovzduší zabývali astronomickým pozorováním. Tento předpoklad je podle mého názoru velmi pravděpodobný. Přeživší Atlanťané znamenali něco jako „převratný posun“ v astronomii a zákonech nebeské mechaniky. Za prvé, věděli o fenoménu precese. Téměř jistě se tito učenci plně soustředili na astronomii a vybudovali observatoře vysoko v horách, na různých kontinentech Země.

Soudě podle posunu znalostí v astronomii, tak globální povodeň přežili jen Atlantští astronomové! Povodeň skončila a pracovníci observatoří – rafinovaní intelektuálové, museli dále žít mezi divochy. Byli to oni, když vychytrale vytvořili mýty, které doslova zakotvili navždy v myslích několika divokých kmenů, které přežili potopu.

Mýty v sobě obsahovaly kódované klíče k precesi. S trochou téměř maniakální posedlosti cirkulují mýty o precesi, znovu a znovu! Jako by tvůrci mýtů křičeli na své vzdálené potomky – my jsme s vámi, dávejte pozor na precesi, pánové! Obsahuje klíč k jednomu z největších celoplanetárních tajemství…

Ale vraťme se ke třem největším egyptským pyramidám v Gíze. Geniální stavitel v nich ukotvil zprávu pro vzdálené potomky. Zde je ukázka jeho sdělení, které považuji za blízké originálu: „Žili jsme a byli velmi inteligentní v těch dnech, kdy došlo k celoplanetární katastrofě – konci světa. Naše civilizace byla zničena. Stalo se to v roce 10.450 před naším letopočtem.“

Je zřejmé, že výstavbu pyramid, vedli představitelé neidentifikované vyspělé civilizace starověku. Během dlouhých, velmi dlouhých tisíců let, zůstala někde ve světě malá kolonie Atlanťanů, potomků pracovníků astronomické observatoře. Nějak se jim podařilo uchovat vědecké poznatky o ztracené civilizaci Atlantidy po tisíciletí, procházejíce jimi jako pochodeň z generace na generaci. A mimochodem, předali tyto znalosti až do doby panování faraóna Cheopse v Egyptě. V této době – dvacet pět století před Kristem, se malá skupinka z Atlantidy náhle objevila v údolí Nilu.

Graham Hancock naznačuje, že neexistuje žádný doklad o příchodu Atlanťanů do Egypta za vlády faraóna Cheopse. Říká, že v této době není nijak prokázáno s absolutní vědeckou jistotou, že tři nejslavnější egyptské pyramidy v Gíze byly postaveny ve stejné době. Je možné, že byly postaveny dříve, mnohem dříve, mnoho tisíc let před naším letopočtem… Nebudu se přít s panem Hancockem. Jeho hypotéza má plné právo na existenci.

Na její podporu „pracuje“ skutečnost, že před mnoha tisíciletími vládli v Egyptě po nějakou dobu zástupci „modré rasy“. Říkali si „následovníci Hóra“, ovládali Egypt a učili lidi různým znalostem. Pak zmizeli z Egypta a místní noví vládcové – faraóni, byli jedinými nositeli jejich moci a nazývali se „synové Hóra.“

Nicméně, pokusme se předpokládat, že všechny tři slavné pyramidy byly postaveny až v 25. století před Kristem. Pojďme se podívat na to, jaké zajímavé hypotézy by vznikly za tohoto předpokladu. Kdyby jednoho dne ve dvacátém pátém století před naším letopočtem přibyli do Egypta učení cizinci, zástupci „modrého plemene“, netuším, jak by přiměli místní vládce postavit tyto tři pyramidy. (Jednoduchým výpočtem bylo dokázáno, že za stavu tehdejší techniky by nebylo možné Cheopsovu pyramidu postavit za dobu jeho života – pozn. překl.) Když byly pyramidy postaveny, skupina Atlanťanů okamžitě zmizela ze starověkého Egypta a skončila kdo ví kde. A více se už jinde neukázali …

 

 

Podobné články

5 komentářů k "Antarktida je vlastně Atlantida!"

 • Standa Standa napsal:

  Jen několik uvedení na pravou míru:

  1.Sférická zobrazení rozhodně nejsou až vynálezem 19. století, ale byla známa a používána i ve starověku a středověku.

  2. určování zeměpisné délky – byť ne zcela přesné – bylo možné už před Harrisnovým vynálezem. Jinak by nefungovala navigace podle kompasu, která je zamalována i do tehdejších map. Princip byl jednoduchý: Loď držela stále stejný směr podle kompasu, zeměpisnou šířku bylo možné určit poměrně přesně, z těchto údajů se pak dá spočíst i zeměpisná délka. A jakmile se někde usadili na dost dlouho lidé, tak stačilo, aby v místním čase zaznamenali nějaký astronomický údaj (třeba zatmění Měsíce). To udalo čas stejně přesně, jako chronometr. Galileo někdy kolem roku 1600 navrhoval pro tyto účely  použít pozorování Jupitera.

  2. co se týče údajné přesnosti tvaru Antarktidy ve zobrazené mapě, vizte článek http://www.suenee.cz/mapa-ordonce-fine-smysleny-kontinent-a-nebo-skutecnost/

 • Narcis napsal:

  možná je spousta věcí, ale představa že celý světadíl jaksi „odcestuje“ přijde velmi přitažená za vlasy, ba až absurdní. Jinou věcí může být to že co se vydávalo za samotnou Atlantis v oceánu mezi Evropou a Amerikou mohl být jen větší ostrov, jakási předsunutá základna centra které leželo tam kde je Antarktis nyní. A buď nějakou nehodou vyspělých technologií nebo průletem nějaké planetky došlo k přetočení planety. Takže vnitřní oblasti jako Egypt vyvázli celkem v klidu, tak jinde se přístavní města ocitla ve velehorách a tropy co panovaly v Arktidě i Antarktidě přešly do krutých mrazů. V Egyptě mělo dle popisů změnit slunce svoji trajektorii takže západ se stal východem. Tam to byla tedy nepříjemná patálie, ale jinde šlo prakticky o apokalypsu…

  Už Řekové zmiňují ve svých epických popisech že v severních oblastech je příjemné klima a víc světla. Může se to brát jako jejich bujná fantazie, nebo taky za popis co dostali od těch co tam byli..

  • Standa Standa napsal:

   Pokud by se v Egyptě změnil západ na východ, musela by se rychlost jeho pohybu změnit v mžiku o přibližně 2000 km/h. Při zemětřeseních způsobují mnohem menší změny rychlosti devastující škody. Jak by tedy mohly oblasti Egypta zůstat relativně v klidu?

   • Narcis napsal:

    jednak nemělo jít o okamžitou akci – prý něco jako hodně dlouhá noc (snad několik dní trvající). A jednak myslím skutečně relativní – tj. proti naprosté devastaci a vyhubení všeho živého v daném regionu. Takže třeba takový hurikán a menší lokální povodně a zemětřesení byli proti nejhoršímu scénáři ještě dobře snesitelné – ikdyž ne bez ztrát.

    • Standa Standa napsal:

     Otočení rotace Země není hurikán, lokální zeměřesení ani lokální povodeň. Pokud to není výmysl (jako že nejspíš je) , tak hovožíte o něčem, co je uvolněnou energií vysoko nad všemi asteroidy, jež jsou schopny vyhubit prakticky veškerý vyšší život na Zemi (a ty asteroidy jsou energií o mnoho řádů  nad případnou celoplanetární jadernou válkou, která je  energií přibližně srovnatelná s hurikány za mnoho let).

     Obecně by k takovému nápadu, jakým je změna rotace Země, bylo třeba dodat rozpočet hybnosti a energie, které by se musely změnit (s něčím vyměnit). Stačí samozřejmě jen hrubý řádový odhad. Podle mne takový scénář, který by zároveň nepopisoval likvidaci života na Zemi. Ale rád si to nechám konkrétními daty vyvrátit.

      

Napsat komentář