Antarktída: ľudské sídlo a pyramidy pod ľadom

117680x 18. 02. 2016 1 čtenář

NASA nedávno zverejnila fotografie diaľkového prieskumu v Antarktíde.  Operácia s názvom IceBridge viedla k fascinujúcemu objavu. Snímky odhalili možnú existenciu starovekého ľudského sídla pod 2,3 km vrstvou ľadu.

Prekvapujúci objav urobila NASA počas testov lidaru ATLAS (Advanced Topographic Laser Altimeter System – topografický laserový výškomer), ktorý má byť od 2017 súčasťou satelitu ICESat-2 na monitorovanie zmien v polárnom ľade.

„Pravdepodobnosť  odchýlky alebo chyby je veľmi malá pokiaľ ide o jednotlivé fotóny zasahujúce optické vlákno. Preto sme boli takí prekvapení, keď sme si všimli tieto anomálie na lidarových snímkach,“ vysvetľuje Nathan Borrovitz, jeden z vedcov, ktorí sa zúčastňujú na projekte IceBridge v Goddardovom centre pre vesmírne lety v meste Greenbelt v Marylande.

„Zatiaľ môžeme iba polemizovať o tom, čo tieto výsledky znamenajú. Spustenie ICESat-2 v 2017 by mohlo viesť k ďalším veľkým objavom a lepšiemu pochopeniu geomorfológie Antarktídy,“ dodáva Borrovitz.

Ľudské sídlo pochované 2,3km pod ľadom

Vedúci archeológ Ašoka Tripathi z Archeologického ústavu Univerzity v Kalkate verí tomu, že snímky jasne zobrazujú staroveké ľudské sídlo pod vrstvou ľadu.

„Je to zjavne podobné štruktúram pripomínajúcim pyramídy, ktoré boli vytvorené človekom. Vzor určite nezobrazuje žiadnu geomorfologickú formáciu vyskytujúcu sa v prírode. Dívame sa na dôkaz ľudskej činnosti. Jediný problém je, že fotografie zachytávajú povrch Antarktídy 2 km pod ľadom. To je tá záhada. A nemáme pre ňu momentálne žiadne vysvetlenie,“ pripúšťa Tripathy.

Mapa admirála Piriho ReisaPozostatky zničenej civilizácie

Historik a kartograf Univerzity v Cambridge Cristopher Adam verí, že existuje logické vysvetlenie: „Jednou z najzáhadnejších máp v histórii ľudstva je mapa tureckého admirála Piriho Reisa z roku 1513, ktorá zobrazuje pobrežie Antarktídy bez ľadu. Pobrežie Antarktídy pokryté ľadom sa podarilo zachytiť až 1958 po vynájdení georadaru. Je možné, že by Antarktída nebola vždy pokrytá ľadom? Mohol by to by dôkaz toho, že táto možnosť existuje.  Jediným racionálnym vysvetlením môže byť posunutie pólov alebo odklonenie zemskej osi. Ale kým dospejeme k záveru, musíme celú vec preskúmať.“

Spustenie satelitu ICESat-2 (Ice, Cloud, and land Elevation Satellite 2 – satelit na meranie hrúbky ľadu, oblakov a zeme), ktorý je súčasťou systému NASA na pozorovanie Zeme, je naplánované na máj 2017. Satelit bude merať hrúbku ľadu, okraj ľadovcov ako aj zemský povrch a vegetáciu.

Podobné články

Jeden komentář k "Antarktída: ľudské sídlo a pyramidy pod ľadom"

Napsat komentář