«« »»

Anu: nejvyšší zdroj veškeré autority a předchůdce Anunnakiů

Anu byl jedním z nejstarších bohů sumerského panteonu a byl považován za otce a prvního krále bohů. Odkazuje se na něj jako na předchůdce dávných Anunnaků.

V sumerské mytologii byl An (sumersky An = „nebe“) nebo Anu (v Akkadu) bůh nebes, pán souhvězdí, král bohů, který žil se svou ženou, bohyní Ki (v sumerštině, „Země“nebo Antu v akkadštině), v nejvyšších oblastech nebe. Věřilo se, že má pravomoc soudit ty, kteří spáchali zločiny, a že vytvořil hvězdy jako vojáky, aby zničily bezbožníky. Jeho atributem byl královský diadém. Jeho služebníkem a ministrem byl bůh Ilabrat. Ještě důležitější je, že byl otcem Enlila, starodávného mezopotamského boha větru, vzduchu, země a bouří, a předchůdce Anunnaků, nejvyššího zdroje veškeré autority.

Anunnaki byli považováni za nebeské bytosti, které přišly na Zem před tisíci lety.

An, předchůdce Anunnaků – těch, kteří sestoupili z nebe. Kdo tedy byli starověcí Anunnaki?

Termín ANUNNAKI, pokud je rozčleněn, se překládá; ANU: „Nebe“ -NNA: „Klesat“ – KI: „Země“: „Ti, kteří sestoupili z nebe na zem …“

Mnoho autorů je dnes přesvědčeno, že nejsou ani bohové, ani andělé, ale bytosti z jiné planety, které přišly na Zem jako technologicky rozvinuté a se znalostmi pokročilé fyziky, schopné manipulovat s myšlenkami „nižší“ rasy a přeměnit je na otrocký druh.

Před technologickou civilizací, jako jsou Anunnaki, člověk padal na kolena, považujíc je za nebeské bohy se schopnostmi řídit nebe a zemi. Jinými slovy, tito „bohové“ byli mylně interpretováni jako nejvyšší božstva, protože disponovali technologií, kterou primitivní člověk nechápal.

An byl jedním z nejmocnějších a nejdůležitějších božstev v sumerském pantheonu a věřilo se, že anunnačtí bohové byli potomstvem Anua a jeho manželky Ki. Podle Jeremy Blacka a Anthony Greena v jejich knihách „Bohové, démoni a symboly starověké Mezopotámie: Ilustrovaný slovník„, byli starověcí Anunnaki právě těmi „potomci Anua“.

Sedm bohů, kteří dekretují (osud)“, mohou být zařazeni do skupiny Anunnaků: An, Enlil, Enki, Ninhursag, Nanna, Utu a Inanna. Když zmíňujeme Anunnaki, starověké sumerské tabulky neodkazují na tyto bohy jako na pouhé éterické stvoření, ale popisují je jako biologické bytosti z masa a krve, jako lidi. Když hovoříme o Bozích, představujeme si obrazy mlhavých nebeských duchů, vystupující z hranic neurčité roviny reality. Nicméně to není popis, který Sumerové dávali Anunnakům.

Tito bohové byli u starých Sumerů skutečnými v každém směru. Bohové koexistovali s člověkem, tyto nebeské bytosti sdílely své životy a koexistovaly s člověkem ve starověkých městech na Zemi. Byly to fyzické a hmatatelné bytosti, které jedly, spaly, mřely. Tito bohové byli viditelní pro oči kohokoliv; oni jsou popisováni jak cestují na nebesa v mohutných vzdušných korábech, které vydávaly hluk, znějící jako hrom, až že se hory třásly, když vydechovaly oheň.

Anu byl považován za jednoho z nejstarších bohů sumerského panteonu a byl součástí trojice velkých bohů spolu s Enlilem, bohem vzduchu a atmosféry, a Enkim (také známý v Akkadu jako Ea), bohem země neboli základů. Byl považován za otce a první král bohů. Anu je spojen s chrámem E-anna města Uruk (biblický Erech) na jihu Babylonu, a existuje dobrý důvod domnívat se, že toto místo je původním místem uctívání Anua. Anuův chrám v Uruku byl nazýván E-an-na („dům nebe“). „Na nebi je Anu na svém trůnu oděn všemi atributy svrchovanosti: žezlem, diadémem, čelenkou, personálem …

Jeho armádu tvořily hvězdy. Svou moc král symbolicky obdržel přímo od Anua. Proto se dovolávali pouze panovníků a nikoli ostatních smrtelníků. Anu byl: „Otec bohů“ (abu ilâni), „Otec nebes“ (ab shame), „Král nebe“ (il shame). Západní semitský ekvivalent Anua býval bůh Ël. A zdá se, že je rovnocenný s Dagonovým Bohem Filistinských a Féničanů. Astronomicky Anu byl spojen s cestou An (nebo Cesta Anuova), oblast oblohy se shodovala s rovníkem. Později bude tato oblast definována jako prostor mezi dvěma obratníky (Obratník Raka na severní a Obratník Kohozora na jižní polokouli, mezi kterými může být slunce v zenitu – pozn. překl.). Byl spojen s číslem 60, posvátným číslem pro Sumery.

Líbí se vám článek? Podpořte, prosím, překladatele v další práci a nastavte trvalý příkaz na transparentní účet: 2900794933/2010. Platby ze zahraničí IBAN: CZ8920100000002900794933, SWITFT: FIOBCZPP. Do zprávy pro příjemce uveďte prosím "DAR" a název článku nebo vyplňte VS: 19078 a SS: 100.

One Response to Anu: nejvyšší zdroj veškeré autority a předchůdce Anunnakiů

 1. Gamplicius napsal:

  Stojí za zmínku, že se o bytostech Anunnaki píše i Bibli ve starém zákoně hned ve třech knihách.
  Numeri 13:27-33
  Deuteronomium 2:9-11
  Jozue 11:21-22

  a dále v mimobiblické apokryfní knize Henochově,

  Pokud by to byli mýtické bytosti, tak proč by o nich starověcí autoři psali jako o potomcích Anákových, jako o opravdových žijících bytostech, nebo je označoval za Refajce , ony mýtické obry nazývané v 6. kapitole 1. knihy Mojžíšovy jako Nefilim. Opravdu mnoho náhod, shod a podobností.

Napsat komentář