Aura - máte schopnost ji vidět?

13260x 29. 04. 2019 1 čtenář

Mnoho lidí má schopnost vidět auru. Podle alternativní medicíny a parapsychologie je aura energetickým obalem obklopující všechny živé organismy. Svoji osobitou auru tedy nemají pouze lidé a zvířata, ale také rostliny a stromy.

Co je vlastně aura

V každém organismu je velké množství energie, která proudí mezi ním samotným a okolím neustále. Aura není elektromagnetická, tudíž není vědeckými metodami změřitelná. Vědecké poznatky zastávají názor, že fotografie aury je pouze optický klam. Přesto je mnoho vyznavačů vidění aury.

Prvním vodítkem je její velikost, u některých jedinců energie přesahuje jen o pár centimetrů, u dalších jedinců, především u těch duchovně vyspělých je to i přes metr. Další vlastností aury je její barva a barevnost. Aura může mít všechny barvy duhy, u naprosté většiny lidí však převládají dvě až tři barvy.

Aura má i složky stálou a tzv. náladovou, ty se v průběhu let mohou měnit a mění. Stálá aura poukazuje na stádium, ve kterém se dotyčná osoba nachází, na jeho zdravotní stav i psychické zdraví, duchovní vyspělost a podobně. Náladová složka dává najevo momentální rozpoložení dotyčného, které se týká nejbližších dní a hodin. I jednotlivé orgány a části těla mohou mít svoji auru.

Pokud je člověk v harmonii, pak je aura celistvá. V případě psychických či zdravotních neduhů, pak se na místě problému objevují v auře těla trhliny, jinak barevné pruhy, zúžení aury, nejasné barvy atd.

Barvy aury a jejich význam

Auru lze posuzovat pouze jako celek, ale jednotlivý výklad barev v auře nám může k pochopení významu dopomoci. I odstíny jednotlivých barev nesou odlišnou informaci.

Červená barva

Červená barva symbolizuje hodnoty tělesnost, smyslnost, vitalitu, agresi, silné ego a schopnost dosáhnout úspěchu. Lidé, jejichž aura je červené barvy, bývají obvykle silnými a odolnými jedinci, získávají často vedoucí a zodpovědná postavení, jsou předurčeni k tomu, dosáhnout úspěchu. Bývají citově orientovaní a založení, mívají dobré srdce. Tito jedinci mají obvykle velmi rozvinutou schopnost aktivovat a inspirovat své okolí. Negativními jejich projevy bývá výbušnost, agresivita, nepřiměřená sebeláska, egocentrismus. Přebytek v červené auře může způsobovat sklony k nervovým obtížím a sklony k nervovému přepětí.

Barevné odstíny červené

Silná až šarlatová červená symbolizuje obvykle velmi silné ego až zahleděnost do sebe sama, objevuje se v auře sobeckých lidí.

Tmavočervená patří lidem s velkou energií a temperamentem, tito jedinci mívají silnou vůli, touhu po sebeprosazení, tendence k vůdcovství a odvahu. Negativem je hněv, vztek, zloba. Šedivé záblesky v auře této barvy ukazují na únavu a psychickou vyčerpanost.

Světle červená barva znamená radost, smyslnost a sexualitu, rovněž lásku, ale také nervozitu a impulzivnost.

Růžová barva

Růžová barva bývá chápána a vykládána jako mírnější, něžnější varianta červené. Vyjadřuje duševní pocity lásky na nejvyšší duchovní úrovni. Znamená citlivost, jemnost, emocionalitu, lásku či sentimentalitu. Často se objevuje v auře mladých lidí, u starších může symbolizovat narušený vztah k realitě. Podvědomou snahu vnímat svět skrze růžové brýle.

Oranžová barva

Tato barva v auře zastupuje harmonii a schopnost spolupráce s druhými. Takovýto člověk bývá přirozeně intuitivní, taktní, dá se s ním dobře vyjít, má schopnost zklidnit emoce druhých a bývá i poměrně praktický. Oranžová symbolizuje rovněž sexualitu, ale na rozdíl od agresivní červené, člověk s převažující oranžovou barvou vytváří sexuální vztahy na mnohem jemnější úrovni. Symbolizuje lásku spojenou s vroucími city a touhami. Lidé s dostatkem oranžové ve své auře většinou zvládají úskalí života s lehkostí, nechybí jim potřebná sebedůvěra.

Žlutá barva

Čistě žlutá barva aury je barvou zdraví, myšlení, intelektu a inteligence. Osoby s převahou žluté v auře mívají organizační talent a jsou disciplinovaní. Přemíra žluté ukazuje na sebepřeceňování, očekávání něčeho od druhých. Takovýto člověk se velice snadno pro něco nadchne, ale bývá velmi proměnlivý. Má sociální cítění a rád vede dlouhé debaty a diskuze. Učí se snadno, ale někdy se pouští do mnoha věcí zároveň, což může vést k přetěžování organismu.

Odstíny žluté barvy v auře

zlatá žluť symbolizuje univerzální lásku, ideály, velkorysost, šlechetnost

žlutooranžová je známkou sebevědomí, snaživosti a intelektu

žluť se zabarvením do rumělkova je symbolem plachosti, ostýchavosti, slabé vůle, v chování se projevuje pocity méněcennosti a nerozhodnosti

žlutozelená, to je soucit, sympatie, upřímnost, komunikace, mírumilovnost

Zelená barva

Zelená je barvou přírody, uzdravování, klidu a léčitelských schopností. Je také barvou služby a oddanosti, harmonie a míru, naděje. Negativní stránkou může být neměnnost a názorová nepoddajnost.

Odstíny zelené:

tmavá zelená je barvou důstojnosti a prestiže, značí materialistický přístup

zelenomodrá zvyšuje sílu zelené barvy a vyjadřuje spolehlivost

smaragdová zeleň je barvou lidí, kteří rádi pomáhají ostatním, říká se jí také barva lékařů

zelenomodrá zvyšuje sílu zelené, ukazuje na spolehlivost

Modrá barva

Modrá barva v auře symbolizuje sílu. Je barvou víry a odevzdanosti, ale také touhy po poznání. Modrá má úctu k řádu a povinnosti. Lidé, kterým v auře převažuje modrá, bývají samostatní, až samotářští, jedná se většinou o introverty oddané svým ideálům. Negativní stránkou může být jejich náladovost.

Odstíny modré

Světle modrá obvykle náleží hledačům cesty. Jedná se o lidi, kteří jsou oddáni nějakým ideálům, ale hledají duchovní podstatu. Někdy bývají svárliví.

Tmavě modrou mívají ve své auře osoby, které již našli svoji cestu, svoje poslání a jsou zcela pohrouženi do práce, směřují k naplnění svého cíle.

Indigová

Tato barva symbolizuje starostlivost a péči o druhé. Lidé s indigovou barvou v auře často působí v humanitární oblasti. Někdy se jí říká barva vykoupení. Objevuje se u starších osob.

Fialová

Fialová je barvou intuice, duchovního života, jasnovidectví. Člověk s takovouto barvou aury se duchovně vyvíjí po celý život.

Vidění aury

Na to, abyste zahlédli auru a postupem času se ji třeba naučili i vidět je potřeba, abyste zvládali relaxovat, naučili se auru cítit a posléze se ji naučíte i vidět. Zpočátku ji možná uvidíte jen několik málo centimetrů kolem těla, ale cvičením se tato Vaše schopnost bude zlepšovat. Na vidění aury budete potřebovat světlo, čím silnější světlo, tím lépe ji budete vidět.

Při normálním vidění přijímají oči světlo, světlo je formou energie. Oční čočka zaostřuje světelnou energii a vlastní vnímání světla je založeno na citlivosti zrakových pigmentů na světlo. Světlem se zrakové pigmenty rozkládají, tím zahájí řetěz chemických reakcí. Ty vedou k převedení signálů na elektrický potenciál, vzruch, který nadále přenáší informaci do zrakových center mozku. Mozek tyto signály následně vyhodnotí jakožto obraz.

Vyzkoušejte si pomocí jednoduchých cvičení vidět auru

Pozorování oblohy

Při dobrém počasí, kdy je obloha celá modrá, případně šedivá, upneme zrak do jednoho místa a setrváme. Po chvíli začneme vidět drobné záblesky a světýlka. Pokud se tyto záblesky pohybují stejně, jako hýbeme očima, pak nejde o záblesky aury, ale o zrakovou vadu nebo poškození na sítnici.

Sepnutí rukou a ostření zraku

Sepneme ruce tak, že se konečky levé ruky dotýkají konečků pravé ruky. Ruce oddálíme asi 50 cm od těla, dlaně jsou od sebe vzdáleny. Skrze prsty pozorujeme pozadí, například bílou stěnu nebo strop. Díváme se stále skrz a nepřeostřujeme na dlaně. Po chvíli ruce oddálíme a opět pozorujeme, co vidíme.

Pozorování aury nad stromy a nad rostlinami

Zadívejte se na vrcholek některého ze stromů a pozorujte, co vyzařují. Možná ji budete vnímat jako jakousi fontánku. Aura stromů se v průběhu roku mění.

Lidská aura

Lidská aura je záře kolem lidského těla, odráží se v ní momentální rozpoložení: pocity, emoce i nemoci. Pulzuje a roztahuje a stahuje se jako živá. Nejlépe ji uvidíte, když je za člověkem bílá stěna. Trénovat vidění aury můžete tak, že se budete soustředit na konečky prstů a auru zahlédnete kolem nich.

Podobné články

Napsat komentář