Auroville - Život bez vlády, náboženství a peněz

10428x 28. 05. 2019 1 čtenář

Svět bez vlády, náboženství a peněz opravdu existuje, a to už od 60. let 20.století! Mnozí si myslí, že tato utopie nemůže existovat, i když všichni toužíme po lepším světě, v němž žijí lidé v harmonii mezi sebou a přírodou. Ve městě Auroville na jihovýchodě Indie ale toto funguje. Žije se zde bez vlády, bez samostatné ekonomiky a náboženství.

Auroville

Toto město je pod ochranou UNESCO, národní specializované agentury OSN s cílem přispět k míru a bezpečnosti po celém světě. Podporuje ho i indická vláda a externí organizace.

Město je přibližně 50 metrů nad mořem, povrch je rovný, bez kopců a svahů. Jemné sklony prozradí pouze stékající dešťová voda, která postupem času vytvořila jemné rýhy v půdě. Při pohledu z výšky vidíme, že má tvar galaxie s obrovskou zlatou kopulí uprostřed. Ta je obklopena komplexem 12 zahrad reprezentujících okvětní lístky lotosového květu. V tomto městě žijí lidé až z 50 národností, včetně Čechů.

Ve městě nenajdete žádné mrakodrapy, dálnice ani žádné stresující deníky, které by informovaly o krutostech v okolních zemích. Toto město vzniklo oficiálně (dříve fungovalo jako duchovní místo) v roce 1968. Založila ho Mirra Alfassa, které se přezdívalo ,,Matka“, která tak chtěla vytvořit místo, kde žijí lidé v harmonii bez ohledu na pohlaví, vyznání či životní úroveň.

Město bylo pojmenováno po duchovním guru Sri Aurobindo, který zde žil do roku 1950. Byl to jogín, guru, básník a duchovní reformátor. Jeho idea byla taková, že lidé se mohou vyvíjet a rozvíjet své božství. Jeho učení dále prosazovala právě už zmíněná Mirra Alfassa, která založila školu, kde dále šířila myšlenky Sri Aurobinda. Toto místo navštívili například osobnosti jako Nehru, Gándhí nebo Dalajláma.

Plán struktury města

Auroville – plán města

Klidová zóna

V této oblasti najdete Matrimandir a jeho zahrady. Na tomto místě je také amfiteátr, který je místem lidské jednoty a obsahuje půdu 121 národů a 23 indických států. Zástupce každého státu sem donesl v roce 1968 půdu a zasadil strom. Je zde také jezero, které by mělo být místem klidu a vyrovnanosti. Slouží také k doplňování podzemní vody.

Průmyslová zóna

V této zóně najdete průmysl, vzdělávací centra, centra úmění a také správu města.

Rezidenční zóna

Tato zóna bude ohraničena parky, ideál je mít poměr zastavené plochy a zelené plochy 45% ku 55%. Tj. 45% prostoru bude zastavěno budovami, 55% prostoru bude zeleň a příroda. V této zóně budou také silnice.

Auroville

Mezinárodní zóna

Zde najdete národní a kulturní pavilony, zaměřené podle jednotilivých kontinentů. Cílem je vytvořit jednotu, která ukáže, že každý národ je přínosem k jednotě lidstva.

Kulturní zóna

Zde bude prostor pro vzdělávání, umělecké vyjádření a sport.

Ochranný zelený pás

Tato zóna bude sloužit k rozvoji ekologických farem, sadů, lesů. Bude rájem pro divokou zvěř a také místem pro rekreaci. Tento pás se má postupně zvětšovat a stát se ,,plícemi“ tohoto města.

Život v Auroville

Zdejší obyvatelé pracují často na polích, jezdí na kole a snaží se být soběstační ve všech ohledech. Zbytky tu skoro nenajdete – lidé se snaží využít téměř vše a ostatní recyklovat. Alkohol zde není možné koupit na žádném místě.

Účelem Auroville je „realizovat lidskou jednotu a udržitelné bydlení“ a byl navržen tak, aby spojil „hodnoty různých kultur a civilizací v harmonickém prostředí“. Jednou z prvních budov byla nová forma výuky školy Aurobindo. Studenti se naučili přijmout svou pravou povahu a „vštípit ducha sounáležitosti s lidstvem“. Toto město je tedy mezinárodní experiment, zda lidé dokáží žít v jednotě a transformaci vědomí.

Stát se právoplatným občanem této země není jednoduché. Zájemci jsou zapsáni na čekací listině a minimálně 2 roky čekají, zda se budou přijati a schváleni. V tu dobu žijí a pracují v Auroville bez nároku na finanční odměnu. Musí prokázat svou soběstačnost a duchovní napojení na jednotu lidstva.

I zde je kriminalita

Ani tomuto státu se ale kriminalita a zločin nevyhýbají. Vzhledem k tomu, že město nemá jasně určené hranice, může sem proniknout kdokoliv ze sousedních vesnic. V posledních letech se tedy objevila kriminialita i na tomto místě. Vraždy, znásilnění a přepadení. Nedoporučuje se tedy chodit večer ven bez doprovodu.

Ačkoliv je toto město proslavené jako město bez peněz, i ty zde samozřejmě hrají svou roli. Každý občan ve městě se musí stát správcem domu (za ne malý poplatek – přibližně za milion korun) nebo je možné si domek postavit – ten ale vždy bude majetkem města. V kavárnách a restauracích také hlavně návštěvníci města platí hotovostí. Tvrzení, že v tomto městě nefungují peníze, tedy není úplně pravdivé.

Auroville však zůstává nadějným modelem toho, jak by budoucnost mohla vypadat, kdyby lidé našli způsob, jak dát společné dobro, harmonii a komunitu před peníze, chamtivost a válku.

Tip na knihu z eshopu Sueneé Universe

Kurt Tepperwein: Probuzení do skutečného bytí

Dvanáct kroků k sobě samotnému – dokud neznáme sami sebe, žijeme jako náměsíčníci a nemáme ani to nejmenší tušení o svém skutečném potenciálu.

Probuzení do skutečného bytí tedy znamená ukončit trans sebezapomnění a s plným vědomím začít utvářet svůj život do podoby uměleckého díla. Známý učitel života Kurt Tepperwein nabízí inspirující a snadno pochopitelnou orientaci k zodpovězení základní otázky, kudy vede cesta k opravdovému štěstí a k naplnění.

Podobné články

Napsat komentář