«« »»

Blízká setkání s mimozemšťany

Aktualizováno: 16.08.2015, 18:50

Blízká setkání s mimozemšťany mohou mít různý průběh. Přesto jsou okolnosti, které jsou v mnoha případech podobné.

OKO: Kdo by se choval podobným způsobem? Kdo by si dával zatraceně pozor, aby s ním nepřišel nikdo z lidí do neřízeného kontaktu?

Sueneé: Ten kdo zná lidskou mentalitu a dokáže vyhodnotit důsledky z otevřeného kontaktu. Ten kdo respektuje právo naší civilizace na to dělat chyby a učit se vlastní cestou alespoň do té míry, do jaké neohrožujeme okolní Vesmír.

Ten kdo se nechce vystavit přímé konfrontaci, neboť by tím přitáhl pozornost na sebe a odvedl pozornost od problémů, které lidé řeší sami u sebe. Ten kdo chce, abychom si nejdříve zametli před vlastním prahem.

OKO: Pokud jsou pravdivá alespoň některá svědectví „unesených“ lidí, tak proč si normálně skoro nic nepamatují a detaily je nutno vyvolat až regresní hypnózou?

Vysvětlení existuje několik:

 1. posthyponotická sugesce: člověk je naprogramován, aby zapomněl. Taková osoba má většinu nutkavé tušení, že něco ví, ale nemůže si vzpomenout. Potřebuje pomoci. Síla této sugesce je různá. Některým lidem pomůže právě regrese. V některých případech popisují terapeuti, že blokace je příliš silná, a že snaha se za ni dostat byla buď marná a nebo s ohledem na klientův stav příliš riskantní. Jsou popsány případy, kdy si lidé na dané události vzpomněli, ale až s určitým časovým odstupem, kdy dokázali dané vzpomínky lépe psychicky zpracovat.
 2. překrytí: podobně jako v předchozím případě je člověk naprogramován. Jen tentokrát jsou mu podsunuty jiné vzpomínky, které mají překrýt skutečný sled událostí.
 3. vytěsnění: člověk je vystaven tak silnému emočnímu zážitku, že jeho mozek vypne. Je to náš obraný mechanismus, jak se vyrovnat s extrémně stresujícími situacemi z neznámého prostředí, z kontaktu s neznámými bytostmi, s extrémně nebezpečnými situacemi atd.
 4. ztraceno v překladu: náš mozek je jako překladač. Od narození se učí interpretovat okolní svět způsobem, který se učí od svého okolí – rodičů – společnosti – z kulturního kontextu. Tento překladač má svůj slovník s limitovanou slovní zásobou. Pokud je člověk vystavěn situaci, kterou neumí interpretovat, neumí si přeložit, nepamatuje si ji. S tímhle mají bohaté zkušenosti lidé, kteří pracují s fenoménem bdělých snů a nebo s astrálním cestováním. V těchto realitách jsou některé skutečnosti jasné a transparentní jen do té chvíle, než-li se je snažíme přenést skrze překladač v mozku do naší reality. Tam typicky člověk narazí na jev: tam mi to bylo jasné a chápal jsem to, ale tady mi to nedává smysl – nepamatuji si jak to bylo. Přenosem je stav, kdy se probouzíme z astrální/snové reality do této reality. Některá blízká setkání mají v mnoha ohledech charakter astrálního cestování.

S ohledem na výše uvedené, je proto třeba rozlišovat fyzická a metafyzická (astrální) setkání:

 1. fyzická setkání: lidé prožívají blízké setkání v této realitě. V takových případech lidé popisují buď pozorování a nebo že byli vzati na palubu lodi.
 2. metafyzická setkání: kontakt probíhá v bdělém (vědomém) snu a nebo v astrální rovině, což je hlubší stav bdělosti. V obou případech platí, že fyzické tělo zůstává na místě a všechny zážitky probíhají v jiné realitě a na jiné úrovni vědomí během spánku. Taková setkání se mohou týkat jak jednotlivců, tak celých skupin lidí.
 3. kombinace: lidé popisují, že fyzicky viděli přiblížení mimozemské lodi, ale následné události pokračují již ve změněném stavu vědomí. PO skončení incidentu se probudí na místě a nebo o kus dále od místa, kde celá událost začala.

Specifickým fenoménem při blízkých setkáních je jev časové diskontinuity. Souslednost událostí probíhajících během setkání může z pohledu dotčené osoby trvat hodiny, týdny, měsíce i roky. Zatímco z pohledu pozemského chápání času, zde uběhne pár minut maximálně hodin. Jsou popsány výjimečné případy, kdy lidé zmizely na celé týdny.

OKO: Proč tito unesení a lékařsky zkoumaní lidé popisují humanoidní bytosti?

Opět se nabízí několik pohledů:

 1. Steven Greer uvádí, že některé únosy jsou zfalšovány jako součást black operations. Na palubě lodí, které zrekonstruovali lidé z havarovaných ETV jsou lidé z armády a někdy tzv. PLF (Uměle vytvořené formy života známé od obecným označením jako šediváci a nebo grays).
 2. David Wilcock uvádí, že podle zdroje Zákona jednoty je většina inteligentních bytostí v naší Galaxii humanoidního typu (hlava, tělo, dvě nohy, dvě ruce, chůze po dvou). Jinými slovy, že tato matrice je dána naší Galaxií.
 3. Jsme to my sami z daleké budoucnosti ve snaze změnit vlastní minulost, abychom se vyhnuly některým chybám. To ovšem naráží na paradoxy plynoucí z principů diskontinuity času. Úvahy na toto téma by vydaly na samostatný článek. Osobně tuto variantu vnímám spíše jako méně pravděpodobnou (nikoliv nemožnou).
 4. Opět je třeba chápat, že pravda může být kombinací výše uvedeného.

Z dobře informovaného zdroje vím, že existují jiné vysoce inteligentní formy života, které jsou postavené na úplně jiných principech. Je pravda, že ti se v ETV nevyskytují, alespoň jsem o tom nikdy nečetl a neslyšel. 🙂

37 Responses to Blízká setkání s mimozemšťany

 1. OKO OKO napsal:

  Pro zajímavost odkaz na fyzika, co to s cestováním v čase myslí vážně: Ronald Mallet

 2. OKO OKO napsal:

  Aby nedošlo k nedorozumění. Nepatřím k těm, co všechna svědectví o setkáních a pozorováních zahazují jako bláboly pomatenců.  Je to zcela zřejmé i z mého komentáře, ze kterého jsou zde vytrženy některé citace. Takže kdo chce, může si jej celý přečíst zde.

  V zásadě mi šlo o subjektivní zhodnocení toho, zda je pravděpodobnější, že TI, kdo nás občas navštěvují jsou ET nebo my sami z budoucnosti. Vyšel jsem ze společných rysů popisovaných událostí:

  1. Popisované bytosti jsou humanoidního typu. Tak jsem si položil otázku, jak moc je pravděpodobné, že se někde v blízkém vesmíru náhodou vyvinula technicky vyspělejší rasa, která se nám takto zásadně podobá, našla nás a teď nás tu navštěvuje. Odpověděl jsem si, že to bude asi velmi malá pravděpodobnost. Proti tomu stojí možnost, že v budoucnosti lidstvo díky evoluci nabude popisované podoby. Přijde mi to pravděpodobnější

  2. Návštěvníci se důsledně vyhýbají přímému kontaktu. „Unesení“ si standardně nic nepamatují a až v regresní hypnóze si vzpomenou na podstoupená lékařská vyšetření. Pokusil jsem si představit si nás, v roli ET. Řekněme, že bychom v oceánu Europy nalezli inteligentní tvory. Chovali bychom se tímto způsobem? Nejspíš ne. Už by to asi nedopadlo tak, jako když Cortés přistál u břehů Ameriky, ale rozhodně by nebyl žádný důvod se před inteligentními Europany skrývat. Naproti tomu, pokud bychom cestovali za poznáním (případně ovlivněním některých klíčových momentů) své vlastní historie do minulosti, důvod k vyhýbání se kontaktu je zřejmý: minimalizovat nepředvídatelné následky v budoucnosti. Za zmínku také stojí, že nejvyšší koncentrace výskytů a incidentů s UFO byla v kritických obdobích studené války, kdy osud lidstva visel každou chvíli doslova na vlásku.

  Samozřejmě jsou to jen divoké spekulace stojící na předpokladu, že „návštěvy“ jsou skutečné.

   

  • Sueneé napsal:

   ad 0) doplnil jsem tvůj komentář jako zdroj

   ad 1) z čeho vyvozuješ, že málo pravděpodobné, aby vznikla jiná rasa humanoidního typu, která s tou naší podobná? Naopak slyšel jsem svědectví lidí, kteří tvrdí, že se setkali s tvory z budoucnosti, ale ti vypdali více jako grays – ne ani tak barvou, ale stavbou těla. Naproti tomu tu máš svědectví např. o Plejáďanech a nebo souhzvědí Orion. V případě Orionu se navíc můžeme podívat na vyobrazení Sumerů a nebo starých Egypťanů. Jsou to humanoidní bytosti jako my. Jistým způsobem je to i logické, když nás stvořili k obrazu svého ;).

   ad 2) že existuje život na jiných planetách považuji za fakt. O jaké fotmy života jde lze polemizovat. V zásadě je tu jediné pravidlo – naše učebnicová představa o životních podmínkách je milná. Život existuje i na jiné bázy. Takže život na Europě dle mého názoru existuje. V jeho oceánech bude zjevně bohatá flóra i fauna podobně jako u nás Zami v hluboko v oceánech, kde není už žádné světlo.

   Co se týče etického kodexu, pak se spíše chováme zatím jako sloni v porcelánu ve srování s ET.

   • OKO OKO napsal:

    ad 0) Díky.

    ad 1) Vyvozuji to z toho, že naše podoba je dána z velké části ojedinělými podmínkami našeho konkrétního prostředí a z velké části náhodou (přežila a nakonec se prosadila savčí větev, ale kdyby asteroid nesmetl dinosaury, tak by tu dnes brouzdali na netu nejspíš oni). Právě Grays docela sedí na lidi ze vzdálené budoucnosti. Anunnaki zase možná na lidi z ne tak vzdálené budoucnosti. To už jsem asi přehnal že? 🙂

    ad 2) Tady se shodneme. Život je podle mého názoru mnohem komplexnější fenomén, než si teprve začínáme uvědomovat.

    K tomu etickému kodexu: Proč myslíš, že by se ET měli chovat jinak?

     

    • Sueneé napsal:

     ad 1) Anunnaki tu hlavně byli v dávné minulosti. 🙂 A s temi Gays to taky není úplně černobílé. 😀 Stačí se podívat na jeskynní fresky, kde jejich autoři mezi mimozemšťany vykreslili v několika případech formy, které svým tvarem a vhledem připomínají právě Grays. Z toho lze usuzovat, že Grays tu byli už v dávné minulosti. Nikterak to nevylučuje možnost, že přišli z něčeho, co bychom zjednodušeně nazvali naší budoucností.

     ad 2) bingo! 🙂

     Nejde o to, zda by se měli ET chovat jinak, ale o to, že se ve většině (alespoň mne) známých případů chovají jinak. Viz. článek 1. otázka.

     • OKO OKO napsal:

      To s tím chováním platí ovšem jen tehdy, pokud to jsou ET 🙂

      • Sueneé napsal:

       🙂 píšu ET, nikoliv zelné mozky 😀

       • OKO OKO napsal:

        Teď si možná trochu podříznu větev sám pod sebou, ale to je u skeptiků v pořádku 🙂 Jak jsem tak nad tím vším přemýšlel, tak mi „vysvitla“ taková věc. Možná, že existuje dobrý důvod k tomu, že jsou od sebe (obydlené) SS tak daleko. Aby mohl jeden druh navštívit jiný, musí se dostat na jistou technologickou úroveň. No a ta cesta k té technologii vede přes objevy, které mohou být snadno zneužity ke sebezničení. Takže to, že nějaký druh tuhle cestu úspěšně zvládne a sám sebe nezničí, může být jistá záruka toho, že se pak bude na návštěvě chovat podle toho Tvého etického kodexu.

        • Martin Horus Martin Horus napsal:

         Jsi na dobré cestě, podřízni větev a dej se na cestu logického uvažování. Ta tě přivede k Pravdě.

        • Sueneé napsal:

         Souhlasím s Horusem. Rád ti podám pilu :). To co píšeš má hodně blízko k tomu, jak některé věci se jeví…

         • OKO OKO napsal:

          Jen aby nedošlo k mýlce. Na mém přístupu k poznání se nic nemění, takže tou „pilou“ nemůže být jen tvrzení bez ničeho. Může to být ale třeba argument, který logicky zapadá do pozorování a je konzistentní s předchozími zjištěními, na kterých jsme se už shodli.

          • Martin Horus Martin Horus napsal:

           Poradím ti kde můžeš začít. Vyškrtni ze svého slovníku pojem “ čas

           Fyzici / teoretičtí skeptici / si toto pojmenování vymysleli a i když si pak sypali popel na hlavu, byl tento obludný pojem stále živen jako to největší paradigma v lidských dějinách na který se postupně navalilo mnoho dalšího bahna.

           Pak můžeš pokračovat u pojmu slova“ smrt “ což je další z řady lidem úmyslně nahánějících hrůzných slov..atd, atd..

           Zajímej se o podstatu, nikoliv o výsledek..pokud ti uniká prvotní podstata, výsledek je pro tebe pokaždé zavádějící….

          • OKO OKO napsal:

           Protože? …Bez zdůvodnění se bohužel není, jak jsem psal výše,  o čem bavit 🙁 Je to pak jen to tvrzení…

            

          • Martin Horus Martin Horus napsal:

           Žádné protože ani zdůvodnění, jen ti radím jak jsem psal výše..nedávám ti žádné konzistentní rovnice po kterých toužíš..bezesporná logika pochází vždy z jádra věci..

          • OKO OKO napsal:

           Podívej. Aby to nezůstalo takto ve vzduchoprázdnu, tak já krátce popíši, jak to vidím.

           Čas jako samostatná fyzikální veličina (dimenze časoprostoru) existovat nemusí. Nejbližší mi je definice, že čas vyjadřuje míru změny konfigurace jednoho systému vůči změně konfigurace jiného systému. Naše pojetí času má možná jen biologický původ – prostě vnímáme sled změn a vztahujeme je k našim vnitřním „biologickým“ hodinám. Je to mimochodem „horké“ vědecké téma, tak bych s těmi „obludnostmi“ trochu brzdil.

           Smrt, tak jak ji chápu, má také biologický původ. Prostě máš kamaráda, ten „umře“, dál se s tebou už nebaví, jeho tělo se začne rozkládat. To ale neznamená, že zanikne i informace, která  toho člověka definovala. Už ale nejspíš přestane fungovat jako aktivní individualita. Představuji si to tak, že individuální bytosti jsou dočasně  nezávislé „výběžky “ čehosi (řekněme vědomí), co se jejich prostřednictvím učí a vyvíjí. A každý nový výběžek je pak nějakou náhodnou kombinací (mixem) těch předchozích. Toto pojetí mi například umožňuje vysvětlit „záhadu“ vzpomínek na minulé životy i při evidentním kontinuálním nárůstu populace.

            

          • M napsal:

           Pokud nechceme tvrdit, že všechny události probíhají současně, což vidíme, že neplatí a pokud chceme nějak postihnout „hmatatelné“ nepochybně existující veličiny jako rychlost, výkon, frekvence, elektrický proud atd., tak něco jako čas samozřejmě mít musíme. Čas jsme schopni měřit a umíme i měřit, jak se mění rychlost jeho běhu (dilatace času). Což by se s neexistující věcí asi moc dělat nedalo…

           Čas je určitě velmi těžko uchopitelná veličina, jejímž vysvětlením se zabývala řada filozofů. Nemělo by nás to však vést, k tomu, že budeme tvrdit, že čemu nerozumíme, to je nesmysl. Horus je v tomto myšlenkovém postupu, kterým na se sebe už mnohokrát upozornil, expert, ale k pravdě určitě nevede. 🙂

          • Martin Horus Martin Horus napsal:

           Zbytečně to jako vždy oba komplikujete a hledáte paralely tam kde nejsou. Máte ze školy zafixovaný nelogický pojem času, který ještě ke všemu pro vás plyne lineárně. Dle mích zkušeností jde o dimenzionální realitu událostí, která se pokládá na sebe bez pojmu o čase. Čím blíže budete oba např. Černé díře / hrozné vědecké pojmenování pro Bránu klidu / tím se vám oběma zastaví realita vašeho života a pak….

           Oko..s tlejícím tělem mrtvého kamaráda si jistě nepopovídáš, ale pokud pochopíš, jeho duše bude s Tebou stále v kontaktu. Nejde o informaci myšlenek tebou popsaných, nýbrž o nesmrtelnou duši každé žijící Bytosti.

           M..nejsem žádný expert, ale jistý posel, tam kam chodíme, si na tebou popsané povrchní lidské vlastnosti nikdo nehraje..jen jsem si po zas po dalším cyklu vybral mezi nevědomím a pravdou tu správnou cestu vedoucí právě k Vesmírné pravdě.

          • M napsal:

           Praktický závěr pro vás je, že byste se měl vyvarovat používání těch pojmů jako rychlost, frekvence a mnohých dalších, protože ty všechny pracují s veličinou času, kterou vy tak, jak je definována, neuznáváte. Nezbývá nic jiného než vymyslet vlastní fyzikální koncept, kde ty vlastnosti jako frekvence či rychlost vystihnete bez použití času a vymyslíte si pro ně nové názvy.

           Každopádně už hned vidím problém v tvrzení „události, které se pokládají na sebe“, ve kterém čas automaticky předpokládáte. Bez něj nemáte jak události pokládat na sebe v nějakém pořadí.

          • OKO OKO napsal:

           Čas bych prozatím nechal být.

           Zaujalo mne ale tvé tvrzení, že každá bytost má svou vlastní nesmrtelnou duši. Tohle jsem si původně také tak nějak představoval, ale změnil jsem názor a dnes si myslím, že „pozemská“ individualita je jen dočasná iluze. Jinými slovy, že vše je součástí jednoho celku jménem Život. Přivedlo mne k tomu několik věcí. Než je ale případně sdělím, tak by mne zajímalo, proč ty si myslíš, že „každá“ duše je samostatná.

          • MartinHorus MartinHorus napsal:

           M, chronologie tvé minulosti je zakončena pokaždé když usneš byť jen i na krátkou dobu, tím se cyklus ukončí a začne znova. Poznáš to jednoduše když se pokusíš co nejdéle nespat. Uvidíš sám jak divná ti přijde realita kolem tebe např. po dvou tzv. dnech nespaní, a co potom tři dny, garantuji ti že víc to nevydržíš…pak už je jenom tzv. smrt těla, nikoliv však duše, čímž odpovídám souběžně na tvou otázku i tobě Oko…sice existuje kolektivní vědomí, jelikož někteří pocházíme z jednoho zdroje, ale jako“ duševní mysl“ jedeš sám za sebe.

           Jsou i lepší a příjemnější cesty, ale pokud máte pánové k…e :-), tak místo vědeckého internetového tlachání a napadání mé osoby, zkuste ten experiment s nespaním a pokud překonáte vám určenou dobu, možná se setkáme u kulatého stolu Velkého Atraktoru, ale varuji vás 🙂 , to co uzříte vám skepticismus navždy vygumuje z hlavy, protože jedno krásné rčení tvrdí “ Pravda vždy vítězí “

          • M napsal:

           O tom nepochybuji, že kdybych tři dny nespal, tak bych začal blouznit. Pro to jsou známé důvody.

          • OKO OKO napsal:

           Dříve byla poměrně oblíbená metoda mučení – znemožnění spánku. Ale o Velkém Atraktoru se pak, pokud vím, nikdo nezmiňoval.

          • MartinHorus MartinHorus napsal:

           Oko, proč hned mluvit o mučení 🙂 …cesta poznání je trnitá a pokud by jsi byl dost pozorný, tak ti na ní celou dobu co sem chodíš zanechávám drobky.

           Možností jak zbavit břemena skepticismu je spousta a nemusíš si vybrat zrovna tu nejtěžší, i když není nad to vyzkoušet pro jistotu vše. Ale pro tvou pochybující skepsi by to chtělo alespoň dvě různé a pokud budou mít obě stejný výsledek, není pak přeci logicky o čem pochybovat.

           M, po třech dnech nespaní budeš blouznit a pak konec pro tělo…dokážeš tento fenomén vědecky vysvětlit ? a nepiš že bude tělo k smrti vyčerpané, to je jen otřepaná fráze pro děti..není to tedy tak trochu jinak, co říkáš ?..že by zásah z venčí…raději se vrať k podstatě..proč tedy musíme spát ?..víš to ? napovídají ti tvé myšlenky něco k tomuto fenoménu ?..jsou jistí mniši v tibetu, kteří to dokážou obejít…

          • M napsal:

           Z hlavy o tom nic nevím, nejsem tak zvaně odborník na všechno, ale letmým hledáním se dle očekávání dá zjistit, že o spánku je známo spousta podložených skutečností a mimo jiné i to, že extrémní nedostatek spánku vede k halucinacím.

          • MartinHorus MartinHorus napsal:

           Věříš ty osobně tomu o těch halucinacích ? Když je zjevné, že jsi to nevyzkoušel na své osobě.

          • M napsal:

           Nemám důvod tomu nevěřit a neláká mě to zkoušet. Tím spíš, že s existencí času to nemá nic společného, jen se zase uteklo k nesmyslům.

           Jen jsem chtěl upozornit na to možné kompromitující používání pojmů jako rychlost či frekvence. Měl byste si co nejdříve vymyslet vlastní „bezčasový“ fyzikální koncept a jeho terminologii.

          • MartinHorus MartinHorus napsal:

           Pro tebe jsou to nesmysly, pro jiného nikoliv. Otázka podstaty života a smrti, je úzce spjata pochopením o neexistenci pojmu času, takže rychlost či frekvence může být pro tebe podstatná, ale v daném účelu však zcela irelevantní.

           Zkus pár dní nespat, uvidíš i ucítíš, jak “ rychlost či frekvence „ bude to poslední co si budeš přát.

          • M napsal:

           Jak už jsem to psal, tomu nemám důvod nevěřit, projevy extrémního nedostatku spánku jsou dobře zmapovány a určitě není o co stát. Nepotřebuji si to zkoušet stejně jako si nepotřebuji nechat vrtat koleno, abych věděl, že to bolí.

          • MartinHorus MartinHorus napsal:

           Vím že pro tebe by byla tato cesta zcela zbytečná ztráta “ času “

           Diskutoval jsem o tom s Okem, ale vypařil se raději jak pára nad hrncem a přešel k lebce neandrtálce, možná stále dumá nad těmi chlupy na zádech 🙂

           M, pokud chceš příště vést smysluplnou diskuzi, zanech kompromitující blbosti. Jinak dík za debatu, i když jste na mě dva, což mi nevadí, tak s vámi rád diskutuji. To jsem chtěl původně i se S, ale ten zmizel..možná už putuje dle mého doporučení naložen v solném roztoku k bráně Velkého Atraktoru 🙂

            

          • OKO OKO napsal:

           No, včera jsem ti už moc odpovídat nechtěl a dnes jsem byl v práci, takže to také nešlo.

           Pokud chceš o tématu, co jsme nakousli, diskutovat otevřeně a hlavně věcně, coby rovný s rovným, nemám s tím problém a uvítám to. V takovém případě by bylo vhodné založit téma na fóru a pokračovat tam.

           Pokud chceš diskutovat z pozice jakéhosi „poloboha“, co hází těm nevědoucím chudáčkům drobky na cestu, tak o takovou diskuzi nestojím.

           Vyber si, je to na tobě 🙂

          • MartinHorus MartinHorus napsal:

           Oko, tady není babinet, aby jsme řešili to co není holkám jasné. Takže pokud chceš jít za drobky, nedávej sem kočku spící na klávesnici. Je to na Tobě 🙂

          • OKO OKO napsal:

           Jaký babinet? Asi tě vůbec nechápu. Tvrdil jsi, že se neví, proč vlastně spíme. Pod tím „sladkým“ obrázkem je dost jasně a pěkně pohromadě popsáno, co o tom už víme.

          • M napsal:

           Když člověk delší dobu nespí, hůře se soustředí, není schopen vykonávat náročnější činnosti a s rostoucí dobou to může vyeskalovat až k tomu, že si člověk ponese trvalé následky v podobě mentální poruchy, nebo dokonce zemře – to už člověk ale samozřejmě sám nevydrží to by ho někdo musel násilně nutit. Každý rozumný člověk si asi spojí, že halucinace se těmto zmapovaným následkům nedostatku spánku nijak nevymyká, že je to normální racionálně vysvětlený projev a že si duchovní cestu na podobné úrovni může navodit třeba tím, že se opije.

          • MartinHorus MartinHorus napsal:

           Oko, na tomto příkladu jsem ti chtěl ukázat jak můžeš docílit výsledku, ale jsou i lepší metody než dobrovolně zemřít.

           M, alkohol je metla lidstva, ten nechme těm co se o nic nezajímají.

           Citát pro vás oba..   Ať si zrnko písku nebo kus kamene, ve vodě dopadneš vždy až na dno “

          • M napsal:

           Halucinace a různé opojné stavy si navozujte, jak chcete. Jen říkám, že bych to nevydával za nějakou duchovní cestu.

Napsat komentář