Buďme optimisté a užívejme si život

1982x 15. 03. 2019 1 čtenář

Optimisté nečekají na to, až bude život podle jejich představ, aby si jej mohli začít užívat. Nebojí se problémů a překážek, ale hledají způsoby, jak je vyřešit. Mají určité povahové rysy, které jim pomáhají vidět život jinak, a proto jsou šťastnější. Uvažovali jste někdy nad tím, jak pozitivně smýšlející lidé přemýšlejí a proč se cítí šťastněji?

Optimisté předpokládají, že jejich plány se splní

Nenechávají se odradit strachem a obavami, nedovolí, aby jejich mysl ovládly myšlenky na selhání. Svoje plány a cíle považují od začátku za splněné. To ale neznamená, že jim vše půjde hladce. Stejně jako všichni ostatní se potýkají s překážkami a problémy, ale nenechají se jimi odradit. Vždy se snaží přijít na to, jak překážky překonat a problémy vyřešit.

Nezabývají se selháním

Pokud optimisté selžou, nedovolí, aby je neúspěch stáhl k negativním myšlenkám, depresím a zrazování. Klopýtnou-li, zvednou se a zkusí to znovu nebo jinak. Jsou stále zaneprázdněni něčím užitečným. Nezůstávají v nečinnosti. Ať už v menším či větším rozsahu, chtějí vždy dotáhnout věci do konce. Tato vlastnost se projevuje v jejich soukromí, v práci i ve vztazích. Optimisté chtějí stále zlepšovat svůj život, své chování a dělat věci lépe.

Nečekají na změnu, vytvářejí ji

Optimisté nečekají na změnu a zlepšení. Za svůj život nečiní zodpovědné své okolí, ale ovlivňují a mění jej sami. Nečekají na štěstí, zázraky nebo změny. Snaží se věci měnit k obrazu svému.

Pozitivní lidé se učí „nechat odejít“

Lpění na negativních věcech či myšlenkách z minulosti nikomu neprospívá. Je to ztráta času a energie, která zabraňuje žít přítomností. Je to jako mít na zádech těžký kámen. Naučíte-li nechat věci odejít, osvobodíte se. Opuštění minulosti vás osvobodí od mnoha utlačujících a zbytečných myšlenek a začnete se cítit šťastní. Opuštění je jako rozptýlení tmavých mračen na obloze a vpuštění slunce do vašeho života. Pro optimisty je snazší nechat věci jít, protože si nepřipouštějí negativní myšlenky.

Nečekají na štěstí, vytvářejí ho

Optimisté se zaměřují na šťastné události, na úspěch, na radost a na akci. Hledají a vidí výsledky a odmítají nechat se odradit lidmi nebo okolnostmi. Snaží se zlepšovat kvalitu svého života a vytvářet více štěstí a uspokojení. Tento postoj zabraňuje tomu, aby do jejich mysli vstoupily jakékoliv negativní myšlenky. Kde neexistují žádné negativní myšlenky, panuje vnitřní mír a to vede k pocitu štěstí.

Optimisté žijí současností

Žijí tady a teď a užívají si to. Nelpí na minulosti a neobávají se budoucnosti. Mohou si dělat plány do budoucna, ale vědí, že na jejich splnění je třeba pracovat v současnosti.

Hledají řešení

V případě problémů a překážek se snaží je vyřešit a jsou si jisti, že se jim to podaří.

Optimisté se nikdy nepovažují za oběti okolností

Pokud se tak někdo cítí, ukazuje to na jeho negativní myšlení a nedostatek sebevědomí a sebeúcty. Znamená to nechat se ovládat lidmi kolem sebe. Optimisté jsou těmi, kdo řídí svůj život sami. Vědí, že vinit někoho jiného za svoji situaci nikam nevede. Spoléhají sami na sebe, jsou šťastní, sebevědomí a věří v úspěch. Tím nevpustí do své mysli žádné negativní myšlenky.

Přijímají zodpovědnost za své činy a za svůj život

Neobviňují lidi ani okolnosti. Činí kroky k tomu, aby změnili svůj život, posouvali se dál a uspěli, a nepotřebují k tomu změnu okolností nebo pomoc druhých.
Kolik z těchto postojů najdete u sebe? Existuje jich ještě více, ale tyhle stačí, abyste mohli začít vytvářet svůj pozitivní život.

Podobné články

Napsat komentář