Cahokia v Severní Americe

5579x 26. 01. 2018 1 čtenář

Historická oblast Cahokia Mounds State se nachází na místě starého indiánského města, které zde existovalo přibližně v době 600 n.l. až 1400 n.l. (ač jsou zde náznaky, že oblast byla obydlena již v roce 1200 př.n.l.). Město je přímo za řekou Mississippi nedaleko moderního St. Louis ve státě Missouri.

Tento historický park se nachází v oblasti jižního Illinois mezi východní části St. Louis a Collinsville. Park zabírá oblast přibližně 9,8km2 a obsahuje na 120 hliněných kopců o různé velikosti, tvarů a funkce. Všechny zmíněné byly vytvořeny člověkem.

Cahokia

Cahokia patří k největším a nejvlivnějším urbanistickým kulturním počinům v oblasti Mississippi, kde se zjevně vyvinula pokročilá civilizace napříč jižní částí současných Spojených států a to v době dříve jak 500 let před prvním kontaktem se soudobými Evropany.

Má se za to, že kolem roku 1200 n.l. dosáhla populace Cahokia svého vrcholu a byla v té době ještě větší, než-li kterékoliv Evropské město té doby. Je dost možné, že ještě dalších 1800 let nebude překonána žádným městem v USA.

Monkova kupa předkolumbijská – Betonové schodiště je moderní, ale je postaveno podél přibližného průběhu původních dřevěných schodů (©Skubasteve834)

Dnes se v pohoří Cahokia nachází největší a nejkomplexnější archeologické naleziště severně od předkolumbovských měst v Mexiku.

Na wikipedii se dočtete:

Cahokia je archeologická lokalita nedaleko města St. Louis v jižní části amerického státu Illinois. Na ploše necelých devíti čtverečních kilometrů se zde nachází kolem osmdesáti mohyl navršených příslušníky předkolumbovské mississippské kultury: největší z nich je Monks Mound, vysoká 30 metrů o rozloze základny přes pět hektarů. Místo bylo osídleno v 7. století a největší rozkvět zaznamenalo v letech 1050–1350, kdy bylo největším domorodým městem v Severní Americe se zhruba třiceti tisíci obyvateli. Jako možný důvod zániku této civilizaci se uvádí klimatické změny, vyčerpání přírodních zdrojů nebo vpád nepřátel.

Domy na vrcholech teras pravděpodobně obývala náčelnická a kněžská vrstva, v okolí se nacházely zemědělské usedlosti, věnující se především pěstování kukuřice. Obyvatelé nezanechali písemné památky a není známé ani jejich skutečné jméno (název „Cahokia“, což znamená „divoké husy“, se používá až od 18. století a pochází z jazyka Illiniweků). Byly zde nalezeny pozůstatky lidských obětí i rituálních pohřbů svědčících o ptačím kultu, zachovaly se předměty z keramiky a mědi nebo kameny sloužící ke hře chunkey, významnou památkou je i stavba z kůlů zvaná „Cahokia Woodhenge“ a považovaná za astronomickou observatoř. Oblast je chráněná jako National Historic Landmark a Světové dědictví.

Památka UNESCO

Pohoří Cahokia je v současnosti národní kulturní památkou a je chráněno státem. Kromě toho jde o jedno z 21 kulturních světových dědictví UNESCO v rámci Spojených států. Je to svého druhu největší prehistorická hliněná stavba v Americe na severu Mexika.

Celá oblast je přístupná veřejnosti a je spravována díky Illinois Historic Preservation agentury a je podporována muzejní společností pohoří Cahokia.

Na obrázku můžete vidět srovnání s Ganang Padang v Indonesii. Jistá analogie by se tu najít dala.

Podobné články

Napsat komentář