«« »»

Archiv kategorie: Geomantie

Labyrinty: Jaký je jejich skutečný účel a význam?

Původ slova labyrint doposud není zcela jasný. Egyptolog Karl Lepsius tvrdil, že tento termín pochází z egyptského lepi (svatyně) a rehint (ústí kanálu). Ale většina výzkumníků předpokládá, že slovo labyrint ve starořečtině znamená podzemní průchod (lze ho chápat i jako tunel, pozn. překl.). Tak či onak tento název pro staré Řeky...

Runa Man

14. díl seriálu: Skryté síly Matky Země. Doposud vyšlo 14 dílů.
Jedného dňa uložíme sa k spánku, sledujeme v pokoji svoju auru, mozog sa prepol do kľudného stavu, aj telo a zrazu zo srdca vystriekne gejzír teplej príjemnej energie, plazma, asi päť minút bude táto energia prúdiť nahor pod veľkým tlakom a potom to prestane a nastane príjemná úľava. Vtedy ešte...

Mriežka zeme a strom života II.

13. díl seriálu: Skryté síly Matky Země. Doposud vyšlo 14 dílů.
Keď sme schopní rozlišovať svetlo a temnotu a vidíme niektorých ľudí, že sú čierny, ostáva posledná fáza a to je strom života. Počkáme si na spln mesiaca, zajdeme do svatyne, dáme si ešte dávku energie napr. Dva hodiny, aby sme mali jej dosť a rýchlym pohybom sa premiestnime do lesa...

Stav duše

12. díl seriálu: Skryté síly Matky Země. Doposud vyšlo 14 dílů.
Prvým príznakom zapínania kanálov vnímania, že uvidíme svoje dobré a zlé činy. Začneme rozlišovať svetlo a temnotu. Uvidíme dvojkolieska biele a čierne. Kolieska sa spájajú a vytvárajú všelijaké tvary. Biele sú svetlé dobré činy, emócie, myšlienky a čierne dvojkolieska, temné, zlé činy, myšlienky emócie. Po prvýkrát to uvidíme v mriežke...

Mriežka zeme a strom života I.

11. díl seriálu: Skryté síly Matky Země. Doposud vyšlo 14 dílů.
Ďalšie využitie mriežky zeme v kombinácií so stromom života t.j. Posvätné háje. Naši predkovia svatyne zakladali na takých miestach, kde zo zeme prúdi pozitívna energia. Túto energiu vytvárajú vodné toky podľa vzorca meander voláme to mriežka zeme. Na takýchto miestach naši predkovia vysádzali dubové háje. Dub si vybrali kvôli tomu,...

Mriežka zeme a pyramídy

10. díl seriálu: Skryté síly Matky Země. Doposud vyšlo 14 dílů.
Na priloženej fotke vidíme pyramídy v meandri rieky t.j. Mriežka zeme, tieto pyramídy sa nachádzajú v Južnej Amerike – Paratoari Amazónka Pyramídy berú energiu z mriežky zeme. Prikladám ešte pár fotiek, kde je to vidieť. Tých pyramíd je viac, ale treba brať do úvahy, že vodné toky nie sú stabilné...

Mriežka zeme a stavby

9. díl seriálu: Skryté síly Matky Země. Doposud vyšlo 14 dílů.
Na obrázku vidíme Stonehenge a na mapke vidíme v blízkovsti stavby meander  mriežku zeme. Anglicko.Najznámejšia povesť je ešte z čias kráľa Artuša.  Podľa tejto povesti mal čarodejník Merlin za pomoci obra postaviť stonehenge. Ten mu zostrojil tento obr na  liečenie slúžila mriežka zeme t.j. Meander a monument na čary. Ďalšia stavba Newgrange a zase rovnaká modelová situácia...

Mriežka Zeme a labyrint

8. díl seriálu: Skryté síly Matky Země. Doposud vyšlo 14 dílů.
Ďalší spôsob využitia mriežky zeme je, že umiestnili labyrint. Labyrint sa nachádza tam, kde je zhustená energia t.j. Mriežka zeme a rondel. Na obrázku vidíme labyrint zložený z kamenných pásov. Človek vstúpi do labyrintu a pomalou chôdzou prejde labyrintom. Význam je taký, že labyrint je jedna časová jednotka, ktorú keď...

Mriežka Zeme a živý kameň

7. díl seriálu: Skryté síly Matky Země. Doposud vyšlo 14 dílů.
Živá voda je voda, ktorá je nabitá energiou. Ja túto energiu volám živlom vody, ale môžeme ju nazvať aj statickou a pod. Živý kameň je kameň, ktorý má v sebe akumulovanú energiu. V našom prípade napr. Ráslavkameň, okres Prešov, obec Abranovce SR. Tento kameň je liečivý, na kameni sa nachádzajú...

Zlatý pluh: Živá a mŕtva voda

6. díl seriálu: Skryté síly Matky Země. Doposud vyšlo 14 dílů.
Zlatý pluh je pomenovanie od orných pluhov, ktoré boli zo zliatiny medi, ktoré vynašiel rakúsky lesník Viktor Schauberger. Zistil, že pokles úrody je zapríčinený modernými železnými pluhmi, a že pôda s obsahom železa je suchá a menej úrodná. A pôda s obsahom medi je o 50 % úrodnejší a vzrástla...

Štyri živle a púť duše

1. díl seriálu: Skryté síly Matky Země. Doposud vyšlo 14 dílů.
Keď naši predkovia lokalizovali mriežku zeme podľa učenia Meander a ohraničili ju a prístupovú cestu urobili zo západu na východ t.j. kult Slnka, ostávalo už len určiť polohu osady, ktorá bude spravovať mriežku zeme a mohylníka /dnešný cintorín/. Urobili tak podľa učenia štyroch živlov. Osada bola umiestnená juhozápadne a mohylník...

Kult Slnka

5. díl seriálu: Skryté síly Matky Země. Doposud vyšlo 14 dílů.
Keď sa zaujímame pekných pár rokov o rondely, ktoré majú spojitosť s vodnými tokmi, zistíme jednu vec, ktorá sa opakuje u všetkých rondelov, jedine že prírodné podmienky to neumožnili, tak tam môže nastať výnimka. A to, že prístupová cesta vedie zo západu na východ, aspoň tak to je niekedy vidieť...

Mriežka Zeme

4. díl seriálu: Skryté síly Matky Země. Doposud vyšlo 14 dílů.
Vírením vody vznikne okolo vodného toku silové pole. Keď dva alebo tri silové polia vodného toku sa prekrývajú vznikne zhustená energia t.j. Mriezka Zeme. Naši predkovia túto zhustenú energiu označili kruhovým tvarom v teréne. Tieto kruhové tvary dnes voláme rondely. Občas pri slávnostných príležitostiach horeli v kruhu ohne z dubového...

Vír

3. díl seriálu: Skryté síly Matky Země. Doposud vyšlo 14 dílů.
Keď prúdi voda vo vodnom toku môžeme pozorovať na vodnej hladine i pod vodou ako vznikajú víry. A ako vír krúživým pohybom, alebo vírivým pohybuje s drobnými nečistotami /drievka, piesok/ a unáša ich pozdĺž vodného toku. Vírením vody vo vodnom toku, vzniká silové pole okolo vodného toku. Čím viac vody...

Meander

2. díl seriálu: Skryté síly Matky Země. Doposud vyšlo 14 dílů.
Keď sa zaujímame o archeológiu, tak sme sa určite stretli s ornamentom meander napr. na obkladoch, džbánoch a pod. Tento meander je celosvetovo rozšírený a vo veľkom množstve používaný. Keď sa dobre obzrieme okolo seba, tak   ho môžeme nájsť i v miestnosti okolo seba. Pokiaľ sa začneme zaujímať o ornament...