CIA: Usadili se Marťanští uprchlíci před miliónem let v Antarktidě? (2. díl)

1311105x 16. 03. 2017 1 čtenář

Dálkové nazírání Marsu uveřejněné 22. května 1984 v dokumentu CIA uvádí detaily o tom, jak bylo množství uprchlíků – z důvodu katastrofy planetárních rozměrů – přinuceno před více než miliónem let opustit ve vesmírné lodi planetu Mars. To vede k fascinující možnosti, že nedávno nalezené pozůstatky zamrzlé civilizace v Antarktidě – včetně vybrakované vesmírné lodi poblíž – jsou zbytky kolonie právě těchto marťanských utečenců.

Takovýto scénář je v souladu s tvrzeními Coreyho Gooda o Tajném vesmírném programu, který říká, že mimozemští uprchlíci nalezli na Zemi útočiště, a to minimálně po dobu 500 000 let. Tyto a další tajné operace jsou podle něj přípravou jak oficiálně odkrýt to, co lidé vykopali pod Antarktickým příkrovem.

Už 28.března 2016 Goode popisoval, jak mu různé zdroje z vnitřku těchto organizací prozradili informace o přílivu uprchlíků z jiných planet, které se po čas lidské historie opakovali.

A vypadá to, že nejedna z nedávných z informací, jež jsem obdržel nám říká, že Země v různých bodech historie přijmula uprchlíky z různých planet, minimálně z planet naší sluneční soustavy. Ať už z těch, jež byli zpustošeny, nebo z těch, co byli přímo zničeny.

Goode řekl, že Mars byla jedna z planet, ze kterých uprchlíci pocházeli. Marťané byli velice technologicky vyspělou civilizací disponující antigravitačními kosmickými loděmi. Dostali se do agresivního válečného sporu, které vedlo k planetární katastrofě a úprku na Zemi. Goode to uvádí do souvislosti s tím, co mu řekli obyvatelé Vnitřku Země:

Koncil těch, co žijí uvnitř Země uvedl, že obyvatelé jiných planet naší sluneční soustavy, byli technologicky extrémně vyspělí, ale také mimořádně agresivní. Pokračovali tím, že zničili jejich civilizaci, čímž je donutili se přemístit sem, na Zemi, jakožto už několikátý druh, jež jsem přišel.

Ze slov Gooda tedy vyplývá, že konkrétně Mars byl postižen sérií přírodních katastrof, která plynuly z devastujících válek s obyvateli tzv. Super Země, jež spolu s naším Měsícem kroužila poblíž. Super Země se nacházela v oblasti mezi Marsem a Jupiterem, kde se dnes nachází pás neuvěřitelného množství asteroidů, jež jsou právě jejím pozůstatkem.

Pás asteroidů mezi Zemí a Jupiterem

Pás asteroidů mezi Zemí a Jupiterem

Mars, v těchto minulých časech, měl hojné množství vody i atmosféru bohatou na kyslík, takže mohl hostit rozsáhlou populaci. To, že v minulosti byl Mars obdařen těmito důležitými prvky, bylo nedávno potvrzeno vědci.

Událost, která vedla ke zničení Super Země, měla za následek i vymazání většiny obyvatel tehdejšího Marsu. Válka totiž vzala Marsu i většinu tehdejší objemné atmosféry.

Dozvěděl jsem se, že Mars byl se vší pravděpodobností měsícem této Super Země a že byl na jedné své polokouli masivně poničen. To se vší pravděpodobností s sebou vzalo i většinu atmosféru, která se už z toho nikdy nezotavila.

Síla vzniklá při destrukci Super Země posunula Mars do dnes známé planetární orbity.

Byla zde tedy jakási Super Země, která byla rozervána v gigantické bitvě? Bylo výsledkem této bitvy to, že jeden měsíc byl vrhnut k Zemi, kde se stal naší oběžnicí a ten druhý se stal tím, čemu dnes říkáme planeta Mars?

Prvním významným vědcem, který seriózně zkoumal možnost, že pás asteroidů mezi Marsem a Jupiterem je pozůstatkem po bývalé planetě je Thomas Van Flandern, který byl hlavním astronomem v Americké Námořní Observatoři. Napsal několik akademických studií, ve kterých popisoval něco, co nazýval „Hypotéza Vybuchlé Planety“ která naznačovala, že hlavní pár asteroidů v naší Sluneční soustavě vznikl explozí obrovské planety, kterou dříve Mars obíhal.

Když dáme dohromady všechny důkazy, máme zde silnou nápovědu, že se blízko sebe nacházeli dvě planety, z nichž je dnes něco, čemu říkáme Pás asteroidů: Hypotetická „Planeta V“ a „Planeta K“. Než explodovaly, byly pravděpodobně plynnými obry s množstvím měsíců výrazných rozměrů srovnatelných s Marsem.

Výše uvedené důkazy ukazují, že Mars nebyl původně planetou, nýbrž měsícem, který pouze důsledkem gigantické exploze zaujal dráhu, kterou u něj známe dnes. Mnoho z těchto věcí jsou zcela očekávatelné následky výbuchu blízké planety, kdy odštěpené kusy planety ničí přivrácenou polokouli, zatímco tu druhou zanechává téměř netknutou. Obzvlášť výrazný je v tomto ohledu fakt, že půlka Marsu je doslova posetá krátery, zatímco ta druhá jen řídce.

Van Flandernova Hypotéza Explodující Planety propůjčuje vědeckou podporu Goodovým tvrzením o tom, že jak Měsíc, tak Mars, byli původně měsíci Super Země. Zjištění dálkových nazíratelů ve službách CIA tedy podporuje závěry jak Van Flanderna, tak i Gooda.

Dálkoví nazíratelé, o kterých jsme psali v prvním díle, popisovali velmi zelenou planetu s prudkými bouřemi a čilou vulkanickou aktivitou. To rozhodně připomíná Zemi, která v té době byla velmi pravděpodobně jedinou planetou v naší Sluneční soustavě, která popisu odpovídala. To vede k otázce zdali se uprchlí marťané skutečně rozhodli vybudovat kolonie na Zemi, nebo alespoň jednu, která byla v Antarktidě.

V popisech dálkových nazíratelů týkajících se Marsu stojí, že marťané byli velmi vysocí a hubení a také to, že vlastnili kosmickou loď, ve které uprchlíci letěli na bezpečné místo – na Zemi. To je v souladu s Goodovými poznatky, které nasbíral při setkání v lednu 2017, kdy byl vzat na Antarktidu, aby na vlastní oči viděl, co bylo tajně vyhloubeno.

Pre adamité

(ilustrace) Pre adamité

Na soukromém sezení, které proběhlo 24. ledna, Goode potvrdil jeho dřívější zprávy o Před – Adamovské civilizaci, která byla nalezena zmražená v Antarktidě a jejíž zástupci byli skutečně vysocí a hubení. Goode popsal tři 48 km dlouhé kosmické lodě oválného tvaru, které se nacházeli poblíž a které byly zjevně vybrakované.

Tak obrovité lodě by mohly býti ideálními záchrannými archami nesoucími tisíce a tisíce prchajících Marťanů, jak popisuje dálkový nazíratel.

V dřívějších rozhovorech Goode popisuje, jak byl vzat do nitra Antarktidy, přes dobré tři milé pod ledem, kde byl svědkem aktivní vulkanické činnosti, která byla ve formě termální energie jednoduše k mání jakožto zdroj energie. V následující grafické ilustraci je to, čeho byl svědkem na tajné Antarktické základně, kdy z mnoha parních otvorů vyvěrá termální energie.

Goodovo líčení je opět v souladu s nejnovějšími zjištěními vědců o tom, že v Antarktidě je hojná vulkanická aktivita. Například, 19. února, v NPR zprávě diskutovali vědci NASA o provedeném experimentu blízko Mount Erebus, který existenci tekoucí lávy pod vnějším ledem potvrdil, což, jak věří, je podobné tomu, s čím se setkali na měsících Jupiteru a Saturnu.

Pro připomenutí, kromě Mt. Erebesu byl v Antarktidě nalezen už druhý vulkán, schovaný tři čtvrtě kilometru hluboko pod ledem. Tento vulkán je stále aktivní a může kdykoliv vybuchnout.

Kráter v pohoří Erebus

Kráter v pohoří Erebus

Goodovy zprávy o tom, čeho byl svědkem během své návštěvy Antarktidy, jsou konzistentní a doplňují se s informacemi popsanými dálkovými nazírateli. Marťané museli uprchnout z jejich umírajícího světa na jinou planetu – Zemi – která v té době byla vulkanicky velice aktivní. Podle všeho Antarktida, pokud byla skutečně vybrána jako bezpečné místo pro kolonii uprchlíků, se před milionem let nacházela v teplejším páse Země, takže byla velmi zelená a zároveň plná sopek a vulkánů.

Antarctica pod ledem

(ilustrace) Antarktida pod ledem

Potomci Marťanů žijící v Antarktidě však byli podle všeho zaskočení náhlým pohybem pólů, které nastalo zhruba před 12 000 lety. Následkem toho doslova umrzli.

Jeden z celovečerních filmů seriálu Akta X se týká případu, kdy Mulder a Scully najdou pod ledovým příkrovem na pólu obrovskou mimozemskou loď v níž jsou hybernovaní mimozemšťané.
Goode říká, že nejdůležitější poselství plynoucí z objevu v Antarktidě je blížící se odhalení části skrývané pravdy o zmrzlé civilizaci. Jeho tvrzení podepírá expert Cliff High, který se zabývá prediktivní lingvistikou. Jeho závěry z internetu, které jsou jeho polem působnosti jsou, že četnost informací o Antarktickém objevu není náhodná, nýbrž že naznačuje blížící se zveřejnění.

Jestliže uprchlý marťané před milionem let skutečně letěli na Zemi a usídlili se v Antarktidě, oficiální odtajnění by bylo bezprecedentním a neuvěřitelným momentem, který by od základu změnil chápání naší historie. Uvolnění odtajněných dokumentů CIA ohledně dálkového nazírání rapidně zvyšuje účinek celého procesu odhalení. Pravda o historických událostech v Antarktidě by nám mohla významně pomoct se vyhnout osudu, který potkal Marťany i jiné bytosti v naší Sluneční soustavě.

CIA: dálkové sledování Marsu

Další díly ze seriálu

13 komentářů k "CIA: Usadili se Marťanští uprchlíci před miliónem let v Antarktidě? (2. díl)"

 • Narcis napsal:

  Možnost že Mars mohl být satelitem většího tělesa vypadá hodně reálně – samotný Mars je příliš malý na to aby generoval magnetické pole a vyvíjel vulkanickou aktivitu. Je nasnadě jak by dopadla Europa či Io když by nebyly ve vztahu s obří planetou. Ať už byla katastrofa přírodní nebo způsobená inteligentními tvory tak po zániku mateřského tělesa byl Mars odsouzen k postupnému vychladnutí a ztrátě magnetického pole.

  • Standa Standa napsal:

   K hypotéze v článku i k Vaší hypotéze o Marsu jako oběžnici chybí vysvětlit několik otázek:

   1. Kam se poděla hmota oné hypotetické velké planety? Všechny asteroidy mezi Marsem a Jupiterem dohromady váží 25x méně, než pozemský Měsíc.

   2. Kam se poděla hybnost oné hypotetické planety? Pokud někde obíhala a část její hmoty někam odletěla, tak zbytek by měl vyrazit opačným směrem. Zbytky by měly tedy létat všemi směry. Jak to, že asteroidy létají spořádaně v poměrně tenkém disku?

   3. Kdyby kolem té planety obíhal Mars a planeta najednou zmizela, stačila by jeho oběžná rychlost k tomu, aby Mars putoval po výstředné eliptické dráze nejspíš by se na své dráze přibližoval k Zemi i k Jupeteru. Jak to, že létá po téměř kruhové dráze?

   • Narcis napsal:

    To je základní chyba hledat celkovou hmotu součtem zbývajících úlomků – planeta není jen kus skály, ale víceméně tekuté jádro a jistě další nezanedbatelná část plynů a tekutin které se také odpaří. Výbuch jistě zplynuje i část hornin, další část odletí neznámo kam či zanikne v atmosférách plynných obrů. Odsimulovat se dá ledacos, ale taková věc pokud není ani jednou přímo pozorovatelná se špatně simuluje. Spíš mi šlo o to že jako družice by Mars získával dostatek energie na žhavější jádro a větší sopečnou činnost která by tak nebyla pouze pár milionů let po jeho zrodu. A také by díky tomuto vztahu bylo i dost energie na ochranné magnetické pole takže by atmosféra a plyny nebyly rychle odfoukávány do vesmíru. A to by docela vysvětlovalo ty nálezy vodních řečišť kdy relativně nedávno jimi ještě protékala voda. I po ztrátě svého mateřského tělesa nevychladl Mars hned ale postupně, proto ještě klidně před pár desetitisícilety se mohla lokálně vyskytnout tekoucí voda. Je to pochopitelně dohad, ale víceméně by podporoval poslední nálezy kdy se původně pokládal za miliardy let mrtvý svět…

    • Standa Standa napsal:

     1. Asi by bylo dobré, pokud byste slovo „nezanedbatelná část“  zkusil nějak vyčíslit.

     2. Pokud předpokládáte zplynování hornin, chybí ve Vašem popisu údaj, kde by na to zplynování získaly ty horniny energii. Chybí i údaj, kde by hmota té hypopetické planety sebrala energii, jež by všem úlomkům umožnila získat únikové rychlosti (opět by to bylo dobré vyčíslit)

     3. Pokud by vzniklo množství úlomků a žhavých hornin, chtělo by to vysvětlení, proč není Mars posetý krátery  a pokrytý mnohakilometrovou vrstvou napadých úlomků a zkondenzovaných hornin.

     4. Dodatečné teplo získávají satelity velkých planet ze slapových sil. Tyto síly mají snahu zastavit rotaci satelitu (vizme náš Měsíc a mnoho dalších satelitů ve Sluneční soustavě). Jak to, že Mars celkem rychle rotuje, pokud byl satelitem velké palenty?

      

     • Martin Horus Martin Horus napsal:

      Všechny asteroidy a malé Planety v prostoru mezi Marsem a Jupiterem se dají zvážit, sakra tak to je výkon v pravdě úctyhodný ! to jsi vážil ty, nebo někdo z NASA ?

      Něco pro odlehčení..údržbář u Curiosity http://zoom.iprima.cz/clanky/nova-konspirace-kdo-to-opravuje-sondu-na-marsu?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

      • Standa Standa napsal:

       Samozřejmě, že se dají zvážit. Stejným způsobem, jakým se dají zvážit jakékoliv kosmické objekty, poblíž kterých se něco pohybuje. Stačí znát a umět použít Newtonovy zákony. Jestli chcete návod z doby před vznikam NASA, zkuste se začíst do Newtonových Principií. POkud by to pro Vás bylo těžké, zkuste třeba nabo alespoň  Verneův román Na Kometě, kde je vážení kosmického tělesa popsáno literárně.

       Ad „údržbář“: hezký příklad Rorschavova testu. Stín ramene s přístrojovým vybavením prostě někomu připomíná údržbáře. Vot konspirácija. ;-)

       • Martin Horus Martin Horus napsal:

        Zvážit se dá prakticky spousta věcí, a metoda je obecně známá pro žáky škol.

        Jelikož jsi mou výtku nepochopil, byť úmyslně či nevědomě, tak to zopakuji znova.

        Vážil jsi ty “ všechny ! “ tebou popsané objekty či slepě věříš NASA, nebo máš odkaz kde jsou přesně “ všechny ! “ objekty v prostoru mezi Marsem a Jupiterem přesně zaznamenané a přesně zvážené, když píšeš že jsou 25x lehčí než pozemský Měsíc.

        Dám ruku do ohně za to, že pás trosek v kterém se zmíněné objekty nacházejí je tak rozsáhlý, že nelze současnou technikou zcela jistě prohlásit, že jsou známy zcela všechny. Za další, k tomuto pásu se dá přiřadit i zatím dvě známé Kirkwoodovy mezery v na dráze Jupitera. Takže druhou ruku dám za to, že tyto všechny trosky jsou pozůstatkem Planety.

        Ad..Na Kometě je dobrá kniha, leč jaksi z jiného světa.

        Add…zkusil jsi Rorschachův test ?

        • Standa Standa napsal:

         Nevěřím slepě NASA. Údaj jsem si samozřejmě ověřil různými cestami z údajů, naměřených  před vznikem NASA. Konkrétně součtem extrapolované řady objevených  asteroidů, a vedle toho ještě kontrolou výpočtů, kterými se kolem roku 1900 počítaly odchylky drah planet od keplerovských ideálních elips. Tbě ty cesty udaly hranicee, mezi něž se údaj 1/25 hmotnosti Měsíce vejde.

         ZMíněné mezery jsou snad místa, kde asteroidy nejsou. Mimochodem: Nejsou zdaleka jen dvě. A nejsou na dráze Jupitera, nýbrž přímo v pásu planetek.

         Jinak: Planetky všechny známy nejsou, ale celkový účinek jejich gravitace a tedy i celkový úhrn jejich hmoty znám je.

         • Martin Horus Martin Horus napsal:

          Napsal jsi “ všechny “ proto ta výtka

          I “ všechny doposud známé “ by znělo s nadsázkou

           

          • Standa Standa napsal:

           Samozřejmě že všechny. Svou gravitací se hmota asteroidů projevuje bez ohledu na to, zda už byly objeveny nebo ne.

          • Martin Horus Martin Horus napsal:

           Ve své podstatě máš o definici gravitace pravdu, akorát jsi jaksi opomněl Kirkwoodovy mezery.

           Interakce mezi všemi formami hmoty s výrazem pro veškeré fyzikálně zachytitelné formy objektivní reality..tolik asi definice, ale jak víš, tak v mém Vesmíru je hybnou silou tzv. Černá díra…stačí se zamyslet jaký potenciál skrývá Hvězda S-2

           Je zde aktuální článek “ Gravitace je iluze, není nutná temná hmota “ a jak to nejednou vše do sebe zapadá.

            

          • Standa Standa napsal:

           Vzhledem k tomu, že o Kirkwoodových mezerách píšete, že leží na dráze Jupitera a že jsou jen dvě, nepovažoval jsem za důležité se jimi zabývat. Jejich vznik je dobře objasněný už na základě klasické mechaniky.

           Co se týče zamyšlení: Až z toho zamyšlení odvodíte nějakou konkrétní techniku, která umožní utčit konkrétní a ověřitelné výsledky, které budou v lepší shodě s měřením, než výslekky fyziky, přijďte s tím. Než se tak stane, jsou to jen prázdné kecy.

            

            

          • Martin Horus Martin Horus napsal:

           Koukám že jsi dnes negativně naladěn. Začalo Jaro, tak se usměj, ať má Slunce radost :-)

Napsat komentář