«« »»

Čínští vědci teleportovali foton na oběžnou dráhu Země

S využitím principů kvantové teleportace tým Čínských vědců přenesl stav částice z laboratoře na Zemi do experimentálního vědeckého satelitu umístěného na oběžné dráze. Díky vzájemné kvantové provázanosti se jim podařilo předat informaci o stavu fotonu na párový foton umístěného v satelitu Micius. Nejde tedy o faktický přesun částice. Jde pouze o přesun informace o jejím stavu.

Čínský úspěch má potenciální vliv na další vývoj výpočetní techniky. Tým vědců se chlubí tím, že jejich pokus je významným krokem ke vzniku ke kvantovému internetu.

Tento pokus nebyl v principu prvním svého druhu. Jeho jednoznačná výjimečnost pramení hlavně s zatím největší pokusné vzdálenosti, které bylo dosaženo. Ta se pohybuje mezi 0,5 a 1,4 megametry.

Kvantová provázanost částic pracuje tak, že změna provedená ne jedné vázané částici se okamžitě projeví na druhé částici. Předpokládá se, že teoreticky by tento princip měl fungovat na neomezenou vzdálenost. Vědci mají zatím stále problém tuto vazbu udržet stabilní. Zatím se jim jeví jako velmi křehká a relativně snadno ovlivnitelná vnějšími vlivy – jinými částicemi.

Kvantově vázané objekty, jako jsou ve výše uvedeném experimentu právě fotony, se stanou provázané právě tehdy, pokud vzniknou ve stejném čase a prostoru.

Zdroj: Internet
Líbí se vám článek? Podpořte, prosím, autory v další práci a nastavte trvalý příkaz na transparentní účet: 2900794933/2010. Platby ze zahraničí IBAN: CZ8920100000002900794933, SWITFT: FIOBCZPP. Do zprávy pro příjemce uveďte prosím "DAR" a název článku nebo vyplňte VS: 13142 a SS: 100.

Napsat komentář