Čísla, která definují vesmír - znáte je?

16730x 06. 09. 2018 1 čtenář

Vesmír či kosmos (z řeckého κόσμος, ozdoba, šperk ale později také vše uspořádané, řádné, vesmír) je souhrnné označení veškeré hmoty, energie a časoprostoru. Zahrnuje tedy hvězdy, planety, galaxie, mezigalaktický prostor, temnou hmotu a další. V užším smyslu se vesmír také někdy užívá jako označení pro kosmický prostor, tedy část vesmíru mimo Zemi. – wikipedie

Pojďme si představit čísla, která nám pomohou se ve vesmíru trochu „orientovat“

0 – celková energie

Celková energie, která tvoří mikroby, rostliny, oceány, planety, hvězdy a galaxie – jinými slovy celý náš vesmír – je pravděpodobně … nula. Je to proto, že negativní energie ve vesmíru s největší pravděpodobností ruší pozitivní energii. Fyzici považují světlo, hmotu a antihmotu za pozitivní energii, zatímco veškerá gravitační energie mezi částicemi má negativní náboj. Takže všechno se vyrovnává. Míč v klidu na stole nemá žádnou energii, ale pokud míč spadne ze stolu, získává pozitivní energii, která je přesně zrušena negativní gravitační energií.

500 000 – kusů vesmírného odpadu

Podle NASA existuje více než půl milionu kusů vesmírného odpadu, který obíhá Zemi (počítány velké kusy). Milióny dalších jsou příliš malé pro sledování. Tento obrázek generovaný počítačem znázorňuje vesmírný odpad v geosynchronní oblasti nebo v nadmořské výšce 35 785 kilometrů nad zemským rovníkem. 95% objektů na tomto snímku se skládá z orbitálních úlomků (vyřazených předmětů vyrobených člověkem nebo kusů objektů, jakými jsou například nefunkční družice). většina z nich je soustředěna v rozmezí 2 000 km zemského povrchu, tvrdí NASA.

1 000 000 planet

Space.com informoval:

,,Supermasivní černou díru mohl v minulosti obíhat jeden milion planet schopných podporovat život.“

8 bilionů plastového odpadu

Každý rok je do oceánu navezeno 8 bilionů kilogramů plastového odpadu, tvrdí National Geographic. Všechny tyto plasty poškozují mořský život. Želvám plasty brání v pohybu, velryby a mořští ptáci hladovějí, protože jsou jejich žaludky plné plastu a brání tak příjmu a vstřebávání potravy. Přibližně 40% všech světových plastů je vyráběno jako „obal“ pro suroviny a více než 80% použitých plastů není následně recyklováno.

500 biliónů spermií

Průměrný samec produkuje během života asi 525 biliónů spermií. Během jedné ejakulace samci uvolňují mezi 40 miliony a 1,2 miliardy spermií. Ženy se narodí s přibližně 2 miliony vaječných folikulů, ale během svého života uvolní pouze 450 vajíček zralých pro oplodnění. Proč jsou mezi muži a ženami takové rozdíly? Protože muži v sobě mají biologickou potřebu oplodnit ženu a čím více spermií, tím vyšší šance k oplodnění.

3 triliony stromů

Na světě je zatím! více než 3 biliony stromů. Jedná se ale jen o odhad, skutečný počet se může lišit. Počet se navíc mění i vlivem působení člověka. Člověk každý rok pokácí kolem 15 biliónů stromů, vysází ale už jen 5 biliónů. Počet stromů se tedy změnšuje každým rokem. každý rok člověk odstraní Ale je to jen odhad a skutečné číslo se může změnit. A každý rok může člověk odstranit kolem 15 miliard stromů a zasadit jen 5 miliard. Od poslední doby ledové lidé vykáceli přibližně 3 triliony stromů.

Kvadrilion diamantů

V zemské kůře může být až kvadrilion diamantů, které jsou ale nedosažitelné. Nacházejí se totiž v rozmezí 145 až 240 km pod povrchem země. Skupina vědců zjistila, že seizmické vlny, které běží pod povrchem Země a liší se dle složení skal, mají tendenci zrychlovat při pohybu přes kratonické kořeny.

Kvintilion zrnek písku

Chtěli jste někdy spočítat zrnka písku na pláži? Vědci odhadují, že na všech plážích na světě je podle údajů NPR dohromady asi 7 kvintilionů písků. Nyní je otázkou, zda se někomu bude chtít všechna zrnka přepočítat…

Sextilion kroků

Lidstvo už za svou existenci dle vědců mohlo ujít přibližně 24 sextilionů kroků. Tento výpočet byl proveden za předpokladu, že průměrná osoba projde 10 000 kroků denně a žije do věku 65 let.

Septilion hvězd ve vesmíru

Tento výpočet vycházel z toho, že ve vesmíru bylo 10 trilionů galaxií a to vše bylo vynásobeno 100 biliony hvězd Mléčné dráhy. Ale i toto obří číslo by mohlo být podceněno. Ve skutečnosti totiž netušíme, jak je vesmír velký.

Oktilion mikrobů

Steven D’Hondt, profesor oceánografie na univerzitě v Rhode Island, řekl, že existuje přibližně 920 až 3170 oktilionů mikrobů na planetě. Tento obrázek ukazuje typ bakterií staphylococcus aureus (MRSA) rezistentní vůči meticilinu. Jak název napovídá, tyto bakterie se staly rezistentními vůči antibiotikům první linie.

Nonilion

Hmotnosti mléčné dráhy by odpovídalo podle odhadů 160 nonilionů pyramid v Gíze.

Sexdecilion

Hmotnost pozorovatelného vesmíru je přibližně 30 sexdecilionů kg (30 x 10 ^ 51kg), což odpovídá asi 25 bilionům galaxií velikosti Mléčné dráhy. Tuto informaci zveřejnil astronom Jagadheepa D. Pandiana.

kvinvigintilion

Na planetě je asi 100 kvinviginilionů atomů. Hmotnost se dá rozdělit – 75% vesmíru je vodík a 25% helium.

Googolplex

Pokud vyplníte celý pozorovatelný vesmír jemnými prachovými částicemi o velikosti 1,5 mikrometru, celkový počet kombinací, v nichž mohou být tyto částice uspořádány, se rovná jednomu googolplexu. Takový popis přináší astronom a astrofyzikář Carl Sagana.

Podobné články

Jeden komentář k "Čísla, která definují vesmír – znáte je?"

Napsat komentář