Citáty známých osobností potvrzujících existenci ET

16808x 26. 06. 2017 1 čtenář

Carl Sagan, Ph.D. (bývalý profesor astronomie a vesmírných věd, Cornell University)
“Je zřejmé, že Země není jedinou obydlenou planetou. Existují důkazy, že převážná část hvězd na obloze má planetární systémy. Nedávný výzkum týkající se vzniku života na Zemi naznačuje, že fyzikální a chemické procesy vedoucí ke vzniku života nastávají v časné historii většiny planet v Mléčné dráze. Možná až milion planet obývají civilizace, které jsou v předstihu před naší vlastní. Let v mezihvězdném prostoru je daleko mimo rámec našich současných technických možností, ale zdá se, že neexistují žádné základní fyzikální námitky, které by znemožňovaly jeho vývoj u jiných civilizací.”

J. Allen Hynek, Ph.D. (bývalý předseda, katedra astronomie, Northwestern University; vědecký poradce projektu leteckých sil Blue Book (1947 až 1969))
“Každá vlna pozorování přispívá k nahromaděným zprávám, které se vymykají analýze současnými metodami… Je nutné jejich podrobné zkoumání, pokud se po dvaceti letech chceme dobrat nějakých odpovědí.”

“Až přijde dlouho očekávané řešení problému UFO, věřím, že se ukáže být nejenom dalším malým krokem v pochodu vědy, ale silným a naprosto nečekaným kvantovým skokem.”

Frank B. Salisbury, Ph.D. (profesor fyziologie rostlin, Utah State University)
“Přiznávám, že pro vědce je případná příznivá zmínka o létajících talířích extrémním kacířstvím a toho, kdo takové prohlášení udělá, uvrhuje v nebezpečí exkomunikace vědeckou teokracií. Nicméně, v posledních letech jsem vyšetřoval případ jednoho neidentifikovaného létajícího objektu (UFO) a už nejsem schopen brát tuto myšlenku na lehkou váhu.”

James E. McDonald, Ph.D. (fyzik, Ústav fyziky atmosféry, University of Arizona)
“Nejzajímavější zprávy o UFO jsou pozorování nepříliš vzdálených předmětů připomínajících stroje, které jsou nekonvenční povahy a nekonvenčních výkonnostních charakteristik, což se projevuje v malých výškách, a někdy dokonce i na zemi. Veřejnost si není vědoma velkého počtu těchto zpráv, které přicházejí od věrohodných svědků. … Když člověk začne dohledávat tyto případy, jejich počet je docela udivující.”

Podvýbor UFO Amerického institutu pro letectví a astronautiky (1967)
“Z vědeckého a strojírenského hlediska je nepřijatelné jednoduše ignorovat značné počty nevysvětlitelných pozorování … jediný slibným přístupem je trvalé úsilí s důrazem na celkové zlepšování sběru dat a objektivní analýzu… zahrnující dostupné možnosti mimosmyslového vnímání a některé softwarové změny.“

a ohledně Condonovy zprávy (Project Blue Book) z roku 1986:
“Z Condonovy zprávy by mohlo být možno dojít k opačnému závěru, a sice, že jev s tak vysokým podílem nevysvětlených případů (asi 30 procent) by měl vzbudit dostatečný profesionální zájem o pokračování v jeho studiu.”

Margaret Meadová

Margaret Meadová, Ph.D. (antropoložka, spisovatelka)
“Neidentifikovatelné létající předměty existují. Je jisté, že pro jisté pevné jádro případů – možná 20 až 30% z různých studií – neexistuje žádné jiné vysvětlení. Můžeme si jen představovat, jaký účel se skrývá za činností těchto tichých, neškodně křižujících objektů, které se znovu a znovu přibližují k Zemi. Zdá se mi, že nejpravděpodobnější vysvětlení je, že prostě sledují, co jsme zač…”

Peter A. Sturrock, Ph.D. (profesor vesmírných věd a astrofyziky a zástupce ředitele Centra pro vesmírné vědy a astrofyziku, Stanford University)
“Konečné řešení záhady UFO nepřijde, dokud tento problém nebude otevřen a podroben rozsáhlé vědecké studii za použití běžných postupů zavedené vědou a vědců na univerzitách.”

“I když … vědecká komunita má tendenci minimalizovat význam fenoménu UFO, někteří jednotliví vědci tvrdí, že tento jev je skutečný a významný… Hlavním zdrojem ověřených informací pro vědce (kromě jejich vlastních experimentů [a] pozorování) jsou články ve vědeckých časopisech. Až na vzácné výjimky vědecké časopisy nezveřejňují zprávy o pozorováních UFO. Rozhodnutí takové články nezveřejnit je prováděno editory, kteří tak činí na radu recenzentů. Tento proces sám sebe posiluje: zjevný nedostatek údajů potvrzuje názor, že fenomén UFO nemá žádnou skutečnou podstatu a tento pohled zabraňuje předkládání relevantních údajů…”

Helmut Lammer, Ph.D. (fyzik, Institut výzkumu vesmíru, Ústav pro mimozemskou fyziku, Rakousko)
[Zápis o útvarech v oblasti Cydonia na Marsu]

“Je přesvědčením autora, že údaje programu Viking nemají dostatečné rozlišení pro umožnění identifikace možných mechanismů vzniku těchto objektů, i když některé dosavadní výsledky naznačují, že nemusí být přírodní. Je jasné, že tyto tajemné objekty si zaslouží další prozkoumání během nadcházejících misí na Mars. Pokud jedna z těchto misí zjistí, že obličej na Marsu, pyramidy a jiné podivné struktury jsou umělé, pak by „nepravděpodobné“ hypotézy dřívější kolonizace či dřívější technické civilizace poskytovaly možnou odpověď.”

Profesor Hermann Oberth (1894-1989) (německý raketový expert a zakladatel kosmického věku)
“Je mým přesvědčením, že létající talíře jsou skutečné a že jsou to kosmické lodě z jiné sluneční soustavy. Soudím, že jsou nejspíš obsluhované inteligentními pozorovateli, kteří jsou členy rasy, která možná zkoumá naši planetu po celá staletí. Myslím si, že možná byli posláni provádět systematická šetření s dlouhým doletem – nejdřív lidí, zvířat, vegetace a v nedávné době i atomových center, zbraní a zbrojní výroby.”

Dr. Carl Jung Justav
„Čistě psychologický výklad je vyloučen … disky vykazují známky inteligentního vedení kvazi-lidskými piloty … úřady, které mají důležité informace, by neměly váhat informovat veřejnost co nejdříve a co nejúplněji.“

Dr. Edgar Mitchell

Astronaut Edgar Mitchell, Ph.D. (šestý muž, který chodil po měsíci)
“Jsem americký astronaut a vyškolený vědec. Vzhledem k mé pozici mi lidé na vysokých místech důvěřují. Výsledkem je, že nemám pochyb o tom, že mimozemšťané navštívili tuto planetu. Americká vláda a vlády na celém světě mají tisíce spisů o pozorování UFO, které nemohou být vysvětleny. Protože jsem vědec, zdá se mi logické, že alespoň některé z nich musí být pozorováním mimozemské lodi. Protože jsem bývalý astronaut, vojenští činitelé, kteří mají přístup k těmto souborům, jsou ochotnější se mnou mluvit než s lidmi, které považují za pouhé civilisty. Příběhy, které jsem slyšel od těchto lidí, kteří jsou mnohem více kvalifikovaní než já, aby mohli mluvit o UFO, mě nenechávají na pochybách, že mimozemšťané již navštívili Zemi…”

“Když jsem se dozvěděl, že mimozemšťané skutečně existují, nebyl jsem příliš překvapen. Ale když jsem před deseti lety začal zkoumat zprávy o jejich pozorování, šokovalo mě, do jaké míry jsou důkazy tutlány. O mimozemských návštěvách nemlčí jen americká vláda. Bylo by arogantní od Američana jako jsem já, předpokládat, že mimozemšťané se rozhodli navštívit pouze mou zemi. Ve skutečnosti jsem slyšel přesvědčivé příběhy od vlád po celém světě, včetně britské vlády, které vědí o mimozemských návštěvách.”

Politické, vojenské a zpravodajské osobnosti

Prezident Harry S. Truman
„Mohu vás ujistit, že létající talíře, pokud existují, nejsou konstruovány žádnou silou na Zemi.“

Prezident Dwight D. Eisenhower
„Pozor na vojensko-průmyslový komplex.“

Prezident Gerald Ford
„… Osobně jsem se velmi zajímal o tato pozorování [UFO], protože mnoho z nejnovějších pozorování bylo hlášeno v mém domovském státě Michiganu… Protože jsem přesvědčen, že v některých z těchto zpráv může být zrnko pravdy a protože se domnívám, že Američané mají právo na důkladnější vysvětlení, než jim letectvo poskytlo dodnes, navrhuji aby buď Výbor pro vědu a kosmonautiku nebo Výbor branných sil naplánují slyšení na téma UFO, kde podají svědectví jak osoby z vládní exekutivy, tak i některé osoby, které tvrdí, že viděly UFO… V pevné víře, že americká veřejnost si zaslouží lepší vysvětlení, než jim bylo letectvem dosud podáváno, doporučuji, aby vznikla vyšetřovací komise pro fenomén UFO. Myslím si, že dlužíme lidem důvěryhodné informace o UFO a měli bychom jim toto téma co nejvíce osvětlit.”

Prezident Jimmy Carter
“Pokud se stanu prezidentem, dám veřejnosti a vědcům k dispozici každý kousek informací, které tato země má o pozorování UFO. Jsem přesvědčen, že UFO existují, protože jsem jedno sám viděl…”

Prezident Ronald Reagan
“…když si přestaneme myslet, že jsme všichni Boží děti, ať už žijeme kdekoliv na světě – nemohl jsem si pomoci a řekl jsem mu [Gorbačovovi] – aby přemýšlel, jak snadný by byl úkol jeho i můj na setkáních, které by se konaly, pokud by náš svět byl náhle ohrožen od jiných druhů z jiné planety vně ve vesmíru…”

“Možná potřebujeme nějakou vnější, univerzální hrozbu, která by nám pomohla rozpoznat naše společné pouto. Občas jsem přemýšlel, jak rychle by zmizely naše rozdíly na celém světě, pokud bychom čelili cizí hrozbě ze strany mimo tento svět.”

J. Edgar Hoover
„Já bych je [studia UFO] podnikl, ale než je schválíme, musíme trvat na obnovení plného přístupu k talířům. Například v případě L. A. si jej přivlastnila armáda a nedovolila nám ani jeho zběžné zkoumání.”

Generál Nathan D. Twining
Zatímco byl velícím generálem leteckého velení, napsal následující:

“Je mým názorem, že:

  1. Ohlášené jevy jsou skutečné a ne fiktivní.
  2. Tyto objekty pravděpodobně mají společný tvar disku a rozměry, díky kterým se zdají být stejně velké jako lidská letadla.
  3. Je možné, že některé z incidentů mohou být způsobeny přírodními jevy, například meteory.
  4. Uváděné operační charakteristiky, jako je extrémní rychlost stoupání, ovladatelnost (zejména v zatáčkách) a chování, které musí být považováno za úhybné manévry, když je zpozorováno nebo kontaktováno naším letadlem či radarem, nám umožňují věřit, že některé objekty jsou ovládány buď manuálně, automaticky, nebo na dálku.”

Walter B. Smith

Generál Walter Bedell Smith (ředitel CIA, 1950-1953)
“Ústřední zpravodajská agentura přezkoumala současnou situaci týkající se UFO, které vytvořily rozsáhlé spekulace v tisku a staly předmětem znepokojení vládních organizací… Od roku 1947 bylo přijato přibližně 2000 oficiálních zpráv o jejich pozorování, z nichž asi 20% je dosud nevysvětlitelných. Je mým názorem, že tato situace má možné důsledky pro naši národní bezpečnost, které by přesahovaly zájmy jedné agentury. Měla by být zahájena širší, koordinovaná snaha pevné vědecké pochopení několika jevů, které zřejmě jsou objekty těchto pozorování…”

H. Marshall Chadwell (zástupce ředitele, Vědecká rozvědka, CIA)
“Od roku 1947, ATIC získala přibližně 1500 oficiálních zpráv o pozorování a navíc obrovské množství dopisů, telefonátů a tiskových zpráv. Jen během července 1952 bylo oficiálních zpráv 250. Z celkového počtu 1500 zpráv klasifikuje letectvo 20 procent jako nevysvětlitelných a z těch, které obdrželo od ledna do července 1952 klasifikuje 28 procent nevysvětlitelných.”

Kapitán Edward J. Ruppelt (bývalý vedoucí [1951-1953] projektu Blue Book amerického letectva)
“Tuto zprávu bylo obtížné psát, protože se v ní hovoří o něčem, co oficiálně neexistuje. Je dobře známo, že od chvíle, kdy byl v červnu 1947 zaznamenán první létající talíř, letectvo oficiálně tvrdí, že neexistuje žádný důkaz o existenci meziplanetárních kosmických lodí. Ale není už tak dobře známo, že tento závěr není ani zdaleka jednomyslný mezi armádou a jejími vědeckými poradci kvůli jedinému slovu: důkaz. Takže vyšetřování UFO pokračuje.”

Admirál Roscoe Hillenkoetter (první ředitel CIA, 1947-1950)
“Je na čase, aby pravda vyšla na světlo… V zákulisí jsou vysocí důstojníci letectva Air Force vážně znepokojeni UFO. Ale skrze úřední tajemství a posměch jsou běžní občané vedeni k víře, že neznámé létající objekty jsou nesmysl… Naléhám na okamžité opatření Kongresu, aby se snížilo nebezpečí pramenící z utajování UFO…”

Generálmajor E. B. LeBailly (ředitel informatiky, Úřad tajemníka letectva)
“… Mnoho zpráv, které nelze vysvětlit pochází od inteligentních a dobře technicky kvalifikovaných osob, o jejichž integritě nelze pochybovat. Mimo to zprávy oficiálně přijaté letectvem jsou jen zlomkem pozoruhodných zpráv, které byly zveřejněny mnoha soukromými organizacemi pro výzkum UFO.”

Kongresman William Stanton (Pensylvánie)
“Letectvo selhalo ve své odpovědnosti důkladně vyšetřit tento incident [pozorování UFO 17.4.1966 v Pensylvánii]… Jakmile si ti, kterým bylo svěřeno veřejné blaho, přestanou myslet, že lidé zvládnou pravdu, lidé přestanou důvěřovat vládě.”

Wilbert Smith (Kanadské ministerstvo dopravy, vedoucí rozhlasový inženýr, vedoucí projektu Magnet)
“Celá záležitost je nejpřísněji tajená vládou Spojených států amerických, s hodnocením vyšším než vodíková bomba. Existují létající talíře. Jejich modus operandi je neznámý, ale malá skupinka v čele s doktorem Vannevar Bushem vyvíjí v tomto směru soustředěné úsilí. Je to považováno orgány Spojených států za záležitost obrovského významu.”

Lord Hill-Norton, pětihvězdičkový admirál flotily Velké Británie
„Často je mi pokládán dotaz, proč se tak intenzivně zajímám o UFO. Lidé si myslí, že je zvláštní, že někdo, kdo byl po mnoho let tak těsně spjat s obranou by mohl být takový prosťáček. Zajímám se o ně z několika důvodů. Za prvé, mám zvídavou mysl, která má ráda věci uspokojivě vysvětlené, a jedním z aspektů celé této záležitosti je, že mi je zcela a dokonale jasné, že UFO nebyly vysvětleny. Co se mě týče, to “U” znamená spíš nevysvětlené (unexplained) než neidentifikované (unidentified). Za druhé, je spousta dalších nevysvětlených jevů, které mohou nebo nemusí být spojené s UFO, ale kterých jsem si povšiml v souvislosti s UFO. Za třetí, jsem přesvědčen, že existuje oficiální utajení zkoumání UFO vládami, minimálně určitě ve Spojených státech… Důkazů, že existují předměty, které byly pozorovány v naší atmosféře, a dokonce i na pevné zemi, a které nemohou být našimi vědci považovány ani za lidmi vytvořené objekty, ani za fyzické síly nebo jevy, je ohromující množství.”

Generálmajor Wilfred de Brouwer (zástupce náčelníka, Belgický královský Air Force)
“V každém případě letectvo dospělo k závěru, že v rámci belgického vzdušného prostoru nastal určitý počet anomálních jevů… Až dosud nebyl pozorován ani jediný náznak agresivity; vojenská ani civilní letecká doprava nebyla narušena či ohrožena. Můžeme tedy předpokládat, že anomální jevy k dnešnímu dni nepředstavují konkrétní hrozbu … Určitě přijde den, kdy bude tento jev pozorován takovými technologickými prostředky, které neponechají žádnou pochybnost o jeho původu…”

Podobné články

Napsat komentář