Vědomá pozornost

Vědomá pozornost vytváří vědomé příležitosti.