Čiževskij - Leonardo da Vinci XX.storočia

4454x 21. 11. 2017 1 čtenář

Hovorí sa, že čas univerzálnych géniov pominul. Máme za to, že prinajmenšom posledných 100 rokov vládnu vo vede, filozofii a umení úzki špecialisti – každý vo svojej oblasti poznania alebo kultúrnej práci. Ale je to naozaj tak?

Presne pred 120 rokmi, v roku 1897 sa v Rusku v Grodnenskej gubernii narodil človek, ktorý sa neskôr stal slávnym vedcom, filozofom, vynálezcom, básnikom i umelcom. Volal sa – Alexandr Leonidovič Čiževskij.

Od svietidla po astrobiológiu

Á, Čiževskij… poviete si. Ach, áno, poznáme. Čiževského svietidlo – veľmi užitočný nástroj pre zdravie. Taký všeliek na všetky choroby, ako ho často prezentujú nepoctiví distribútori. No pre tých, čo trpia na bronchitídu, astmu a ďalšie ochorenia dýchacích ciest, vec možno povedať nepostrádatelná.

Málo kto si však pamätá, že svetovú slávu (a spolu s ňou závisť a prenasledovanie zo strany kolegov, ba dokonca niektorých akademikov) Čiževskému nepriniesolo svietidlo, ale vytvorenie nových smerov v skúmaní vesmíru a jeho vplyvu na život pozemských organizmov vrátane človeka – astrobiológia a heliobiológia.

O jeho názory o vplyve slnečnej aktivity na biologické, dokonca sociologické procesy, sa zaujímal sám V. I. Lenin. Vo veľkej miere s nimi súhlasili a podporovali ich K.E. Ciolkovskij, V.I. Vernadskij, V.M. Bechterev a mnohí ďalší. V roku 1939 bol Čiževskij nominovaný na Nobelovu cenu, no namiesto svetovej slávy ho čakalo prenasledovanie a zbavenie všetkých postov a funkcií. Ale všetko po poriadku…

Osud ruského básnika

V mladosti sa Alexander Čiževskij mohol javiť svojmu okoliu čímkoľvek, len nie vedcom, fyzikom. Cudzie jazyky – anglický, francúzsky, nemecký a taliansky, ktoré ovládal úplne dokonale, maliarstvo, mimoriadne schopnosti, ktoré sa uňho prejavili už vo veku siedmych rokov, hudba, história, literatúra, architektúra – to nie je ani zďaleka zoznam všetkých záujmov Alexandra do roku 1916, kedy vo veku 19 rokov odišiel dobrovoľne na front.

Za boje v Galicii bol Čiževskij vyznamenaný – Georgievskym (vojenským) krížom IV. stupňa. V roku 1917 sa kvôli zraneniam vrátil domov k práci v Moskovskom archeologickom inštitúte. V nasledujúcich dvoch rokoch obhájil tri dizertačné práce na úplne odlišné témy: „Ruská lyrika XVIII. stor.“, „Evolúcia fyzikálno-matematických vied v staroveku“ a „Výskum periodicity celosvetového historického procesu“. Posledná mu priniesla v Moskovskej univerzite titul doktora historických vied, ktorú ešte nikto pred ním nezískal v 21 rokoch.

Vedecká rada – v centre A.L. Čiževskij

Práve do tejto práce boli po prvýkrát zahrnuté teórie heliotaraksie (helios – slnko, ataraxia – stav úplného duševného pokoja). Podstata tejto teórie spočíva v tom, že slnko vplýva nielen na biorytmy ľudského organizmu, ale i na spoločenské správanie skupín ľudí. Inými slovami: veľké sociálne zmeny v histórii (vojny, revolúcie ap.) priamo súvisia s energetickou aktivitou slnka.

Nasledujúcich niekoľko rokov Čiževskij ako zamestnanec Inštitútu biofyziky Narkomzdrava ZSSR, zasvätil svoje zameranie na vplyv záporne ionizovaného vzduchu (aeroionizácii) na zdravie ľudí a zvierat. V tom čase zhotovil svoje nové zariadenie – svietidlo. To umožňovalo nasýtiť vzduch v miestnosti zdraviu prospešnými zápornými iónmi kyslíka, ktoré neutralizovali škodlivé kladné ióny a čistili vzduch od peľu a mikroorganizmov.

Čiževskij ako vynálezca sníval o časoch, kedy „aeroionizácia vzduchu získa takú istú pozornosť a rozšírenie ako elektrifikácia… čo povedie k uchovaniu zdravia, ochrane pred množstvom infekcií a predĺženiu života širokej masy ľudí“. Škoda, že zostalo len pri sne.

Čiževskij ako maliar maľoval obrazy (hlavne krajinky) a predával ich. Z peňazí potom hradil výdaje za pokusy na aeroionizácii.

Čiževskij ako básnik skladal básne (za jeho života uzreli svetlo sveta celkovo dve zbierky, ostatné až roky po jeho smrti). Jeho poetický dar si vysoko cenil vtedajší komisár pre osvetu А.V. Lunačarskij. Vďaka tomu získal Čiževskij miesto školiteľa literárneho útvaru Narkomprosa.

А.L. Čiževskij za vedeckým experimentom

Čiževskij ako vedec mohol vďaka priateľskému vzťahu s K.E. Ciolkovským nielenže pokračovať v práci na uplatnení aeroionizácii, ale aj rozpracovať ďalšie smery prieskumu vesmíru. V mnohých ohľadoch práve vďaka jeho práci „Výskum globálneho priestoru reaktívnym zariadením“ bola schválená svetová priorita К.E. Ciolkovského v oblasti konštruovania vesmírnych rakiet.

Pokusy v oblasti aeroionizácii, ktoré mal možnosť urobiť v laboratóriu zoopsychológie Narkomprosa, Čiževskému priniesli svetovú slávu ako biofyzikovi. Stovky listov s ponukami pripojiť sa v tú, či onú vedeckú spoločnosť, stať sa čestným akademikom vedeckého inštitútu alebo len predať patent na svietidlo či iné zariadenie, chodili na Tverskoj bulvár v Moskve, kde v koncoch 1930-tych rokov Alexander Leonidovič žil.

On však rázne odmietal takéto ponuky tvrdiac, že všetky jeho vynálezy a vedecké práce „spadajú výhradne pod právomoc vlády ZSSR“.

Mohli ho však tieto odmietnutia zachrániť od osudu, ktorý mu pripravili závistlivci? Poslednou kvapkou sa pre nich stal, najskôr prvý Medzinárodný kongres biofyziky a biokozmológie, ktorý sa konal v New Yorku v septembri 1939. Jeho účastníci navrhli nominovať А.L. Čiževského na Nobelovu cenu pre fyziku a jednomyseľne ho vyhlásili za „Laonarda da Vinci XX. storočia“.

Medzitým bol Čiževskij doma vo svojej vlasti obvinený z vedeckej nesvedomitosti a falzifikovania výsledkov pokusov. Publikovanie a rozširovanie jeho prác bolo zakázané. V roku 1941 bol odsúdený podľa č. 58 („Protirevolučných zločinov“) na osem rokov v tábore, ktoré si odpykal na Severnom Urale, potom v okolí Moskvy a nakoniec v Kazachstane (Каrlag).

Varianty Čiževského svietidla

Všetci sme „deti Slnka“?

Sám Čiževskij neskôr napísal, že práve rozmanitosť vedeckých, historických a kultúrnych záujmov mu pomohla prežiť v tak neľudsky ťažkých podmienkach táborov. Všetok voľný čas využíval na to, aby maľoval (čímkoľvek na čokoľvek) písal verše, premýšľal o problémoch biofyziky a kozmobiológie.

No i v táboroch i po oslobodení ostávala jeho hlavnou myšlienkou a túžbou heliotaraksia.

„Ľudia i všetky tváre zeme sú vskutku deti Slnka,“ písal Čiževskij. „Sú výtvorom zložitého svetového procesu, majúceho svoju históriu, v ktorej naše Slnko zastáva nie náhodné, ale zákonomerné miesto súčasne s inými generátormi vesmírnych síl…“

Najpozoruhodnejšie v teórii Čiževského je, že do analýzy historických zákonitostí zahrnul matematiku, fyziku a astronómiu. V podstate sa to dá považovať za smelý a originálny pokus vytvoriť úplne novú oblasť ľudského poznania, opierajúc sa o súčasné matematické, fyzikálne, ekonomické zákony a politické faktory rozvoja spoločnosti.

Periodické zvyšovanie slnečnej aktivity, podľa vedca „premení potenciálnu nervovú energiu celých skupín ľudí do kinetického, neudržateľného a búrlivo potrebného pohybu až do vybitia“.

Pod zvýšenou slnečnou aktivitou sa tu rozumelo zväčšenie množstva slnečných škvŕn. Akademik Bechterev, zapálený stúpenec Čiževského, priamo spájal závažný nárast množstva škvŕn s dátumami najväčších sociálnych otrasov – roky 1830, 1848, 1870, 1905, 1917. Dokonca sa zaoberal možnosťou vytvorenia čohosi, čo by sa dalo nazvať „politickým horoskopom“, založeným na osnove slnečnej aktivity.

Ak spomenieme pomerne nedávne udalosti, ktoré postihli našu krajinu (rozumej Rusko; pozn. prekl.) nájdeme ešte jedno potvrdenie teórie Čiževského. V rokoch 1986-1989 politická aktivita, spojená s perestrojkou, kopírovala nárast slnečnej aktivity. A spolu s ňou dostihla vrchol v rokoch 1990-1991 – ekonomická a politická kríza, pád Gorbačova, prevrat, vytvorenie spoločenstva nezávislých štátov…

Môže vzniknúť dojem, že Slnko „riadi“ spoločenský život ľudí. No nie je tomu tak. Len prebúdza driemajúcu energiu veľkých ľudských más. Kam ju nasmerujú – na vojny či ničenie alebo vedu, prácu či tvorenie – určujú samotní ľudia.

Podobné články

Napsat komentář