Cizí implantáty: Konečný důkaz únosů mimozemšťany?

17968x 15. 05. 2019 1 čtenář

Pokaždé, když mluvíme o cizincích, mluvíme o pozorováních UFO. Když mluvíme o znameních UFO, lidé mluví o únosích a když čtete o případu, kdy někdo tvrdí, že je unesen, skončíte u studiu o cizích implantátech. Ale co jsou to ty implantáty – tajemné, miniaturní přístroje? Pravda nebo fikce? Pokud by byla dokázaná jejich pravost, mohly by být tyto implantáty považovány za křišťálově jasné důkazy o přítomnosti cizinců na Zemi.

Po celá léta byla široká veřejnost trýzněna příběhy o pozorování UFO a dokonce v některých případech i o mimozemském setkání. Ovšem faktické prozkoumání těchto příběhu vedlo ke zklamání. Prostě časteji dojde u osoby jen na slova vztahující se k tomu. V některých případech byly pořízeny fotografie, ale nevyhnutelně se vždy objevují otázky o jejich autenticitě. Proto, pokud jde o cizince a UFO, fyzické důkazy byly považovány za výzkum Svatého Grálu UFO. Množství „oficiálních“ informací o fenoménu UFO, které byly zpřístupněny díky ufologickým zprávám po celém světě, je impozantní.

Krok k odhalení

V posledních letech různé vlády po celém světě učinily krok k odhalení, neboť začaly uvolňovat dostatečné množství vysoce tajných dokumentů o fenoménu UFO. Pokud si pamatujete, NASA se setkala s vědci, teology, filozofy a historiky, aby zkoumali, jak připravit svět pro kontakt s mimozemšťany, ať už jde o mikrobiální organismy nebo o inteligentní bytosti.

Nedávno odtajněné materiály odhalily, že Pentagon utratil nejméně 22 milionů dolarů při zkoumání jevů UFO v tajném programu, který existoval po dobu nejméně tří let. Podle zpráv od roku 2008 do roku 2011 Pentagon vynaložil rozpočet kolem 22 milionů dolarů na program, který vyšetřoval UFO. Mysteriózní tajný program zvaný Pokročilý program pro identifikaci hrozeb pro letectví byl údajně ukončen v roce 2012.

Mimozemské implantáty

Podivné známky na těle a implantáty získané od lidí, kteří tvrdí, že byli uneseni, jsou přítomny vždy, když někdo předstírá, že byl unesen mimozemšťany. Případ extrahovaných implantátů je velmi fascinující a pokud se to prokáže, může být tento materiál považován za dlouho hledaný vědecký důkaz o existenci cizinců a mimozemských únosů.

Dr. Roger Leir je pravděpodobně nejlepší člověk se „zkušenostmi“ při extrakci mimozemských implantátů. Jak říká doktor Leir, provedl 17 operací, u kterých extrahoval drobné předměty neznámého původu.

Podle Dr. Leira je matoucím rysem, že tyto domělé inkrusty o velikosti špičky tužky byly magnetické povahy a některé dokonce vysílaly rádiové frekvence. Jiné objekty, které byly zkoumány, obsahovaly fragmenty meteoritů; kovy, jako je gallium, germanium, platina, ruthenium, rhodium a iridium. Podle Alexe Mosiera, který má Ph.D. z filozofie, chemii a fyziky, zkoumající objekty společně s Leirem, byla vlákna velmi podobná uhlíkovým nanotrubičkám, což naznačuje, že fragmenty byly navrženy neboli vyrobeny:

„Tyhle věci byste nenalezly v přírodě, musely být zpracovány, vyžadují složité inženýrství a nejde je snadno vyrábět.“

Implantáty a jejich testování

Jak bylo uvedeno v mufon.com, testy byly prováděny jak na odstraněných mimozemských implantátech, tak na jednotlivcích několik let po chirurgickém odstranění. Jak je uvedeno v mufonském článku Odstranění cizích implantátů: Před a po účincích; Údajné implantáty, které byly odstraněny z prvního souboru operací, byly studovány dvěma různými patology a poté poslány do různých nezávislých laboratoří pro rozsáhlé vědecké analýzy.

Steven Greer: Mimozemšťané

Čipy a implantáty se vyvíjely už v 60. letech

Na údajných mimozemských implantátech byly prováděné tyto testy: hodnocení patologie/tkáně, laserová indukovaná štěpná spektroskopie (LIBS), rozsáhlé metalurgické zkoušky zahrnující test hustoty ponořením, rentgenovou disperzní spektroskopii, skenovací elektronovou mikroskopii, difrakční rentgenogramickou analýzu a analýzu elektrono/magnetických a fluorescenčních vlastností. Také probíhají testy izotopového rozsahu. Testy byly provedeny Národním institutem pro objevování vědy (NIDS), pak na univerzitě New Mexico Tech a dalšími nezávislými zdroji.

Závěry testů

Dr. Leir uvádí:

„Reakce těla vložení implantátu je velmi neobvyklá, ve všech těchto případech nebyla prakticky žádná zánětlivá odpověď organizmu.“

Tohle není obvyklé zjištění o reakcích tkání na cizí tělesa. Typicky cizorodé těleso zabudované do tkání vede k určitému typu akutní nebo chronické zánětlivé odpovědi a může zahrnovat tvorbu fibróz a cyst. V tomto případu tak tomu nebylo. Patologické zprávy z prvních dvou operací odhalily, že kovové předměty byly uzavřeny ve velmi husté, tuhé, šedé membráně sestávající z bílkovinného koagulumu, hemoseridinu a čistého keratinu. Přímo šlo více o krevní proteiny a kožní buňky, které se obvykle nacházejí v povrchové vrstvě kůže.

Bylo také zjištěno, že biologické „kokony„, obklopující implantáty, obsahují nervové proprioceptory – nervové a tlakové buňky špatného typu tkáně pro danou část těla. Tyto kokony implantátu také fluoreskují jasně zelenou barvou za přítomnosti zdroje ultrafialového záření.

Dr. Leir a jeho studia

Dr. Leir (chirurg podiatrie), který také pracoval jako konzultant lékař při Mutual UFO Network (=MUFON – nezávislá organizace, s tisíci dobrovolníky po celém světě, která systematicky sbírá pozorování UFO a vědecky a statisticky je zpracovává), tvrdil, že lidé, od nichž jsou získané cizí předměty, neměli žádné viditelné jizvy nebo narušení v celistvosti kůže. Nebyly žádné známky zánětu, ale rentgenové záření inkrustaci ukázalo, což se zdálo téměř nemožné.

Specialista na podiatrii (podiatrie je lékařskou vědou zabývající se studiem nohy, též správnou léčbou a ošetřením zdravých i nemocných nohou) zemřel 14. března 2014 (paradoxně kvůli zranění nohy), takže jeho studia nešla nad rámec omezeného rozpočtu, čímž bylo zamezeno dalšímu zkoumání a pochopení nálezů.

Doposud medicína a pravděpodobně i další vědní obory trpěly fobii, pokud jde o provádění testů na osobách tvrdících, že byly uneseny. Je velmi málo vědců a lékařů, kteří se odváží riskovat s UFO-logií, zejména kvůli ztrátě prestiže, kterou to přináší. Nicméně, pokud bychom se měli dostat na podstatu tajemství UFO, vědci, lékaři a další odborníci by měli začít uvažovat o tom, že se budou aktivně podílet na diskusi o UFO, protože teprve potom budeme schopni plně porozumět tomu, co se děje na Zemi.

Živé vysílání 15.5.2019 od 20:30

Pojďme si společně popovídat o tom, jak poznat, že jste byli uneseni mimozemšťany – 15.5.2019 od 20:30 živě se Sueneém. Těšíme se na vás!

 

Podobné články

Napsat komentář