Co byl Aton, sluneční disk faraona Achnatona?

3398x 29. 10. 2019 1 čtenář

Jedna z postav, které přitáhly pozornost zastánců teorií o starověkých astronautech více než kterákoliv jiná, je faraon Achnaton. Sochy a rytiny zobrazující kacířského krále, jak mu někteří přezdívají, mají už na první pohled podobu připomínající mimozemskou bytost. Jeho žena, královna Nefertiti, jejich dcera Meritaten a jeho syn Tutanchamon, kterého měl s jinou manželkou, měli všichni protáhlé hlavy a dlouhé, úzké končetiny.

Mimozemšťané?

Ironií je, že jsou dnes Achnaton a Nefertiti jedni z nejznámějších vládců Egypta. Proč? Je to z toho důvodu, že ti, kteří po nich následovali, včetně slavného Tutanchamona, se je pokusili jejich příběh vymazat z historie. Ten byl znovu odhalen až díky odkrytí lokality Amarna v 19. století n.l. Faktem je, že Tutanchamonovo původní jméno bylo Tutanchaton, ale když dosedl na trůn, vzdal se ho a s ním i odkazu na jeho otce. Důvodem tohoto zřeknutí se byla pravděpodobně náboženská revoluce vyvolaná jeho otcem, která zničila kult boha Amona. Amonovi kněží postupně získávali bohatství a politický vliv až do té míry, že mohli soupeřit se samotným faraonem.

Faraon Achnaton stál v čele Amarnské revoluce během které přesunul hlavní město z Théb do nově vybudovaného města Achetatonu, později známého jako Amarna. Spolu s královnou Nefertiti se pokusil konvertovat celý Egypt na víru v jediného boha, Atona nebo Atena, který měl podobu slunečního kotouče. Jednalo se o nejranější případ monoteismu ve světě, ve kterém bylo nesčetné množství bohů normou. Samotné jméno města Achetaton znamená „ Atonův obzor. ‟ Revoluce se týkala též veškerých uměleckých projevů. Přestože se vládci dříve nechávali vždy zobrazovat v nerealistických, oslavných pózách, znázornění královské rodiny během tohoto období byla podivně realistická a často zachycovala důvěrné okamžiky královské rodiny.

V Encyclopaedia Britannica se uvádí:

„Zobrazení královské rodiny neslo znaky, které by při porovnání se standardy konvenčního egyptského umění působily jako výrazně přehnané: protáhlá čelist, úzký krk, povislá ramena, výrazné břicho, široké boky a stehna, dlouhé nohy. Pro obličej byly charakteristické protáhlé úzké oči, plné rty a nosoretní vrásky, zatímco princezny jsou často zobrazovány se zvětšenou, lebkou vejcovitého tvaru.“

Ještě podivnější je, že v některých případech není možné rozlišit, jestli se jedná o sochu muže nebo ženy. Jako by byly skutečně zaměnitelné. Tyto nově se objevující charakteristické znaky jsou k vidění ve značně přehnané podobě, včetně takové, která očividně zobrazuje krále bez mužských genitálií, především na kolosech z Karnaku. Zda-li měly tyto sochy za cíl představovat spojení mužského a ženského prvku v jediné postavě božského krále nebo jestli se zkrátka jedná o sochy Nefertiti nebylo dosud uspokojivě vyřešeno.

Vzhled královské rodiny je tak podivný, že se někteří vědci domnívají, že rodina trpěla genetickou poruchou nazývanou marfanův syndrom. Oproti tomu zastánci teorií o starověkých astronautech věří, že se jednalo o znaky jejich mimozemského původu. Prozatím jejich múmie nebyly s jistotou identifikovány, takže si nemůžeme být jistí, ačkoliv na králi Tutanchamonovi některé analýzy prováděny byly. Tyto analýzy, které naznačovaly, že byl Tutanchamon potomkem incestu a trpěl celou řadou zdravotních problémů, jsou však dnes považovány za nevěrohodné.

Co je Aton?

Jako jediní prostředníci mezi Atonem a lidem byli Achnaton a členové královské rodiny mnohem důležitější než byli Amonovi kněží. Jen oni rozmlouvali s Atonem, jediným pravým bohem. Získával skutečně faraon poselství od Atona nebo to vše bylo jen symbolickým gestem? Ať už je to jakkoliv, faraon nařídil zavřít chrámy a staré způsoby uctívání zakázal a zničil. Dochovaný text, nazývaný Hymnus na Atona (nazývaný též Hymnus na slunce, pozn. překladatele), popisuje Atona jako všudypřítomného stvořitele veškeré přírody, který na sebe bere miliony podob, nejen nám známého Slunce.

„Muži spali jak by byli mrtví; nyní však s chválou pozvedají ruce, ptáci létají, ryby skáčou, rostliny kvetou a práce započíná. Aton dává zrodit synovi v matčině lůně, sémě mužově a vytvořil veškerý život. Odlišil od sebe rasy, jejich povahy, jazyky a kůže a naplňuje potřeby všech. Aten stvořil Nil v Egyptě a déšť, coby nebeský Nil, v cizích zemích. Má milion podob podle denní doby a místa odkud je spatřen; a přitom je vždy stejný.‟

Mojžíš a Aton

Chvalozpěv zní dost podobně jako příběh o Ježíšovi, avšak pochází z poloviny 14. století př.n.l.

„Co nohy má, chodí, neb ty jsi stvořil zemi. Popoháníš je pro svého syna, který vzešel z tvého těla.‟

Podobnosti s biblickými texty si povšiml už známý psycholog Sigmund Freud a sepsal je ve svém díle „Mojžíš a monoteismus‟ z roku 1939. Freud věřil, že Mojžíš, což lze přeložit z egyptštiny jako „dítě‟, mohl být egypťan, který následoval kult Atona. Ve skutečnosti to mohl být faraon Thutmose, který zmizel z historických záznamů a znovu se vynořil jako biblický Mojžíš. Domnívá se, že po Achnatonově smrti, byl Mojžíš vyhnán. Poté, jak víme, se zrodilo nové náboženství založené na jediném pravém Bohu, které změnilo svět. Před Achnatonem byl svět zvyklý na polyteistická náboženství. Někteří zastánci teorií o starověkých astronoutech si myslí, že se Achnaton mohl pokusit vymazat předchozí náboženské představy, aby zakryl skutečný původ lidského druhu – druhu stvořeného mimozemskými bytostmi pomocí genetické manipulace. Obvyklejší vysvětlení je to, že se faraon pokusil získat zpět moc od Amonových kněží, kteří se stali příliš mocnými a zkorumpovanými. Chtěl Achnaton odvést své následovníky od pravdy nebo je vedl k ní skrze propojení s vyšším vědomím?

Moudrost z Nebes

V umění je Aton zobrazován jako zářící disk, který v podobě slunečních paprsků vyzařuje, osvícení a žehná královské rodině obdařené božským postavením a moudrostí. Odborníci zastávající většinový názor říkají, že Aton byl pouhým Sluncem, ale mohl být Aton mnohem víc? Podle zastánce teorií o starověkých astronautech Giorgie A. Tsoukala naznačuje popis Atona to, že se zdaleka nejednalo o pouhé Slunce. „Aton byl popisován jako létající sluneční disk. Egyptologové tvrdí, že se nejednalo o nic jiného než o Slunce, ale otázkou je: může Vás Slunce vyučovat různým disciplínám? A odpověď je, že ne,‟ vysvětluje Tsoukalos. „Takže se musíme zamyslet nad tím, jestli se naši předci nesetkali s technologií, kterou si mylně vyložili jako něco přírodního,‟ dodává.

Videa:

Tip na knihu z eshopu Sueneé Universe

Tajemství egyptologie

Od věků provází egyptologii mýty o Usirovi (Osirisovi). Jeho hlava byla a stále ještě je hledána v egyptském městě Abydos. Autorská dvojice G. F. L. Stanglmeier a André Liebe pátrá už od roku 1999 po všech stopách tajuplného boha smrti. Jenže kdo byl vskutku Usir? Král z počátků věků, jeden z antických bůžků, nejmocnější božstvo všech dob či astronaut, který navštívil naši planetu před tisícovkami let?

Jaké další záhady jsou s Usirovou hlavou spojeny? Autoři nastolují vzrušující otázky: Je vskutku možné, že v dobách panování význačného egyptského faraona Ramesse II. navázali Egypťané styky s Amerikou? Dováželi odtamtud drogy? Jakým způsobem se dostaly zlaté staroegyptské památky do Bavorska? Z čeho povstal mýtus o kletbě faraonů? Jaké tajemství se skrývá za nálezem zlatého skarabea s královskou kartuší v Izraeli?

Tajemství egyptologie

Podobné články

Napsat komentář