«« »»

Co se stalo na Marsu?

Na Marsu se stala v dávných dobách termonukleární katastrofa. Pevně v to věří slavný americký fyzik John Brandenburg z University of California, pracující v oblasti fyziky plazmatu. S touto hypotézou promluvil na každoročním vědeckém zasedání Americké fyzikální společnosti v roce 2011. Podle něj je červená barva planety důsledkem přítomnosti radioaktivních oxidů, které jsou výsledek silné termojaderné exploze přírodního původu.

(Nic ovšem nevylučuje možnost zničení civilizace při nukleární globální válce – pozn. překl.)

Vědci jsou přesvědčeni, že to naznačují izotopy, které jsou obsaženy v atmosféře Marsu a jsou plně v souladu s izotopy, které se objevily na Zemi po černobylské katastrofě a po zkoušce vodíkové bomby.
Mars se velmi podobá Zemi. V jeho atmosféře je koncentrace xenonu-129 a velké množství thoria a uranu na povrchu, lze podle Brandenburga vysvětlit jen několika mocnými termojadernými explozemi, které nastaly v dávných dobách. Připouští také, že epicentrum exploze bylo v planinách Utopia a na severu v Acidalijském moři.

Tento předpoklad založil vědec také na vzorku gama záření radioaktivního draslíku a thoria. Velké množství izotopů xenonu v atmosféře Rudé planety odpovídá spektru v oblasti jaderných testů na naší planetě a je typické pro řízené štěpení v jaderném reaktoru. Skutečnost, že ve výše uvedených oblastech na Marsu nejsou žádné krátery naznačuje, že k explozi došlo na povrchu planety. Pravděpodobně byly tyto výbuchy provedeny pomocí nejsilnějšího termojaderného zařízení, jako jsou ty, která existují na naší planetě.

Nové geochemické údaje a snímky naznačují, že Mars měl vlastní civilizaci, která se úrovní rozvoje podobala staroegyptské. Dohromady tyto skutečnosti dávají možnost tvrdit, že na Rudé planetě došlo k jaderné katastrofě v planetárním měřítku. Můžete tam najít vysvětlení Fermiho paradoxu, který indikuje nepřítomnost viditelných známek aktivity mimozemských civilizací, které se za miliardy let vývoje museli objevit v celém vesmíru. To je důvod, proč podle Brandenburga je velmi důležité, co nejdříve připravit misi na Mars ke stanovení minulých událostí a jejich předvídání v budoucnosti.
Lidstvu je dobře známo, že ve vesmíru existuje velké množství chemických látek, které jsou prekurzory života a jsou tam i planetární systémy, kde se život mohl vyvíjet. Víme také, že život na naší planetě se objevil před dlouhou dobou. O něco později vyšlo najevo, že život existoval v dávných dobách i na Marsu. To může znamenat, že život ve vesmíru je pravděpodobný. A ještě více – v této chvíli existuje více vědeckých teorií, které dokazují, že viry a bakterie, díky kterým vznikl život na naší planetě, mohou být rovnoměrně rozloženy po celém vesmíru.
Dá se předpokládat, že teorie Sagana a Šklovského o tom, že lidstvo a Země jsou typické příklady pro inteligentní život ve vesmíru a obydlené planety, potvrzuje existenci mnoha civilizací ve vesmíru, stejně jako lidí. Nicméně, vesmír mlčí. Tento paradox objevil v roce 1950 Enrico Fermi.

Po analýze problémů vesmíru, je docela možný inteligentní život, který se nemusí nějak projevovat, jakož i na základě důvěry v to, že vesmír je mnohem starší než lidstvo, (tj. život na jiných planetách, kde civilizace měly dostatek času na vytvoření TV, rádia a rozsáhlého osídlení) došli vědci k závěru, že ve vesmíru musí existovat jiné, bouřlivě se rozvíjející kultury, připomínající člověka. Ale kde jsou tyto kultury a civilizace? Proč mlčí? Možná, že je tam síla, která je nutí, aby se nijak neprojevovaly …

(Podle názoru exopolitiky tyto civilizace již nepoužívají elektromagnetické vlny k šíření informaci nebo ty jsou tak slabé, že je nelze detekovat…)

Nejblíže Zemi je Mars. Tato planeta se nejvíce podobá Zemi. Kromě toho nedávné údaje naznačují, že tam existoval život. Podle nejnovějších údajů o Rudé planetě tam bylo kdysi klima podobné Zemi. A v té době se objevila humanoidní civilizace, která zanechala planetu v troskách. Tyto údaje byly základem pro vznik hypotézy o Cydonii, která je založena na existenci dávné marťanské civilizace, jejíž úroveň rozvoje se podobal lidské civilizaci doby bronzové.
Informace o gama záření a izotopech na Marsu naznačují, že v blízkosti Cydonie mohla nastat silná termonukleární exploze. Slabší exploze mohla nastat v blízkosti Chaos Galaxias.

Chaos Galaxias dle Wikipedie

Chaos Galaxias dle Wikipedie

Všechny shromážděné údaje společně ukazují, že v dávné minulosti mohlo dojít na Rudé planetě k jaderné katastrofě, která zničila veškerý život. To je důvod, proč se na Marsu může skrývat vysvětlení Fermiho paradoxu – ve vesmíru může existovat vysoce rozvinutá technika, kterou se zničí primitivní druhy civilizací. Brandenburg říká, že Pozemšťané nemají jinou možnost, než vyslat expedici na Mars, aby zjistili, co se stalo.
Při studiu planet hrají důležitou roli inertní plyny. Atmosféra Marsu se vyznačuje převahou dvou izotopů inertních plynů – argonu-40 a xenonu-129. Poměrně vysoká koncentrace xenonu v atmosféře Rudé planety, stejně jako velké množství thoria a uranu na jeho povrchu znamená, že na Marsu došlo k radioaktivním procesům ve velkém měřítku, což vedlo ke vzniku velkého počtu izotopů a povrch byl pokryt vrstvou radioaktivního odpadu. To vše lze přičíst několika neobvykle silným explozím na Rudé planetě, k nimž došlo v minulosti.
Marťanský xenon silně připomíná složku zemské atmosféry, která vznikla po výrobě a testování jaderných zbraní, zejména vodíkové bomby a výroby plutonia. Je možné, že xenon na Marsu byl jako pozemský, ale masivní exploze vedla k prudkému nárůstu jeho množství.
Existují i další příznaky mocného jaderného výbuchu na Marsu, které jsou spojeny s izotopovými anomáliemi u těžkých inertních plynů, jako je například krypton. Izotopy kryptonu na Rudé planetě jsou distribuovány v podstatě stejným způsobem jako na Slunci, které je druhem jaderného reaktoru.

(Jiná novější teorie předpokládá, že záření Slunce nepochází z jaderné reakce, ale je to plazmový výboj – viz teorie H. Alfvéna o elektrickém slunci, – Pozn. překl.)
Opakem je frakcionace izotopů kryptonu a xenonu, touto anomálií americký vědec vysvětluje velký počet štěpných a fúzních reakcí, k nimž došlo v historii Marsu.

Na povrchu Rudé planety lze vidět v místech s podezřením na jaderné výbuchy, vysokou koncentraci thoria a uranu. Brandenburg došel k závěru, že vysoká koncentrace thoria a uranu na Marsu byla způsobena výbuchy na povrchu, byla pokryta vrstvou radioaktivního odpadu a velké plochy byly podrobeny silnému neutronovému záření. V oblastech zvýšeného záření nejsou žádné velké krátery. Proto jediný rozumný předpoklad je, že exploze se konaly v atmosféře.
Hypotéza o Cydonii vychází z konkrétních údajů, hlavně artefaktů, kterými je marťanská sfinga a pyramida, které se nacházejí v blízkosti, stejně jako údaje o dlouhém období pozemského klimatu na Rudé planetě. Hypotéza Cydonia je nejjednodušší a zřejmá, která mohla být formulována na základě informací získaných sondou Viking. Na Zemi a Marsu byla zhruba ve stejné době rozvinutá civilizace, která vytvořila pyramidy a Sfingu. Obrazy ze sond Viking a Mars Odyssey jasně ukazují obličej s přilbou. Navíc zobrazení je symetrické, obsahuje vzor na přilbě, oči, ústa a nos.

(Podle novějších snímků s vysokým rozlišením, je tzv. Tvář na Marsu přírodní vyvýšenina – pozn. překl.)

Tvář na Marsu podle snímku z roku 2001

Tvář na Marsu podle snímku z roku 2001

To potvrzuje teorii o existenci civilizace na Marsu. Přítomnost eroze naznačuje, že tyto objekty byly vytvořeny právě v tom období, kdy bylo klima na Rudé planetě podobné Zemi.
Po analýze dat z historie Marsu, velké oxidace povrchu, přítomnosti biologických stop a pyramidy, americký vědec došel k závěru, že hypotéza Cydonie byla zcela potvrzena – na Rudé planetě existovala civilizace, který se vyvíjela stejným způsobem jako pozemská civilizace. Je možné, že na Marsu civilizace zmizela v důsledku katastrofy neznámého původu v planetárním měřítku, která na krátkou dobu změnila klima planety. Co přesně bylo tímto koncem civilizace? Byla to jaderná válka?
Americký astronom E. Harrison se vyslovil ve prospěch teorie, že mladší vesmírné civilizace bývají zničeny dravými útoky starších civilizací, která se je snaží zničit, aby zabránily konkurenci v pozdějších fázích vývoje.

Mars může dobře sloužit jako příklad takového zničení civilizace prostřednictvím jaderného útoku z vesmíru. Je možné, že existují vyspělé civilizace v kosmu, nepřátelské vůči bouřlivě se rozvíjejícím mladým civilizacím, jako je na Zemi.

To znamená, že největší nebezpečí pro inteligentní život ve vesmíru, je existence jiného inteligentního života. Je-li to pravda, pak objevy učiněné na Marsu, jsou pomocí pro lidstvo, aby se připravilo na boj proti těmto silám. To je důvod, proč je velmi důležité, začít okamžitě na Rudé planetě vykopávky. To znamená, že je třeba naléhavě uskutečnit lidskou misi na Mars. Ve skutečnosti by to měl být jen jednosměrný let. Brandenburg je pevně přesvědčen, že lidé kdysi obývali Mars. Měřítko katastrofy, ke které došlo na Marsu vyžaduje přiměřenou lidskou reakci, protože poznání je nejlepší ochrana před neznámem.

(Pozn. Exopolitiky – podle údajných kontaktérů s mimozemskými civilizacemi, jako je např. Corey Goode, je Mars již dávno obsazen různými mimozemskými civilizacemi, které zde mají své základny a využívají lidi unesené ze Země…)

Líbí se vám článek? Podpořte, prosím, překladatele v další práci a nastavte trvalý příkaz na transparentní účet: 2900794933/2010. Do zprávy pro příjemce uveďte prosím "DAR" a název článku nebo vyplňte VS: 07333 a SS: 100.

27 Responses to Co se stalo na Marsu?

 1. Standa Standa napsal:

  Pro Martina Barnika:

  K té hypotetické planetě mezi Marsem a Zemí dlužno doplnit, že hmotnost všech asteroidů, které tam jsou, by dohromady dala nanejvýš 1/25 pozemského Měsíce.

  Ani Měsíc nemá dost silnou gravitaci, aby si udržel vzduch. Menší těleso je zcela bez šance. Takže případní obyvatelé by si asi na té planetě moc zvesela nezazpívali.

  • Martin Horus Martin Horus napsal:

   Ty jsi ty zmíněné asteroidy počítal a vážil, že to píšeš takovou jistotou ?

   • Standa Standa napsal:

    Ceres jsem kdysi viděl v dalekohledu.

    Mluvil jsem s lidmi, kteří pozorovali další planetky.

    Prozkoumal jsem řadu pozorování.

    Tomu, co jsem napsal, nasvědčuje vše, co jsem prozatím zjistil.

    Pokud máte jiný názor a data, ktará by jej podpořila, sem s nimi. Nemám problém na základě faktických důkazů  uznat svůj omyl.

  • Tino napsal:

   K tomu sa dá povedať len to že ked došlo zničeniu planéty Malona lúdmi ktorý tam pred 75 000 rokmi žily bola planéta roztrhaná obrovskými výbuchmi na bez počet množstvo kusov hmoty ktoré sa obrovskou silou a rýchlosťou niesli a boli rozmetané po celej slnečnej sústave a do konca aj mimo našu plantárnu sústavu von do vesmíru a nie len to m nohe dopadli ako meteory a asteroidy na iné telesa a koloidovali sni má a nie ktoré môžno určitú čas atomizovalo aj samotne slnko preto v pase asteroidov je len toľko hmoty koľko je lebo veľká časť hmoty planéty ktorá mala priemer ako ZEM sa rozmetala seriou výbuchov .Preto nie je možne sa dopátrať kde je ta chyba ju ca hmota planéty dodnes dá sa povedať že aj Vesta bola ako aj Ceres častou Malony .Je to podobne ako ked vyhodíme do povetria sklenenú guľu tie š sa trosky roznesú všetkými smermi a to iste sa stalo aj z planétou Malona veľa asteroidov ktoré lietajú po svojich dráhach ktoré sú vede známe majú pôvod pravé z to ho zničeného telesa tej to planéty Malona gravitačne pole planéty Malona už nebolo schopne zničene časti planéty udržať po kope preto že sila explozii im dodala dostatočnú hybnosť aby sa mohli rozmetať po celej slnečnej sústave je to proste prírodný zákon kauzality príčiny a dvosledku .

   • Standa Standa napsal:

    Pokud se úlomky rozlétly všemi směry, tak proč létá většina asteroudů zhruba stejným směrem?

    Když vyhodím do povětří skleněnou kouli, tak přece budou úlomky rozeseté rovnoměrně do všech směrů a ne nahloučené do jednoho disku s výslednou rychlostí, mířící jen  jedním směrem.

   • Standa Standa napsal:

    A ještě jedna připomínka: K rozhození tělesa velikosti Země na úlomky by podle mého odhadu byla třeba energie přibližně trilionu (to je číslo s 18 nulami) úplně nejsilnějších vodíkových pum, jaké kdy lidstvo sestrojilo. Neměla by po něčem takovém zbýt alespoň trocha radiokativních prvků? (Energii jsem počítal jenzhruba  takovou, aby úlomky překonaly gravitaci, která je drží pohromadě. Nebral jsem v potaz to, že by část energie padla na jejich ohřátí.)

    • Tino napsal:

     Ta Malona ako taka bola lúdmi zničená nasledovne na planéte sa nachádzali obrie vulkány ktoré boli plne aktívne ti lúdia dobre vedeli čo robili ked že zúrila dlha občianska vojna kde rôzne frakcie tužili získať moc treba poznamenať že ti to lúdia vedeli lietať planetárnom priestore a dokonca aj dalej čo dnes pozemský človek nie je schopný tak že je jasne že malí lepšiu techniku ako si vieme predstaviť aj po kolapse spoločnosti ktorú zavinila bludná planéte Ničiteľ si lúdia udržali techniku a aj vedenie a poznanie z vedy a techniky .Ako som už písal na planéte Malona sa nachádzali veľké obrie vulkány ktoré boli plné aktívne a tie ti to lúdia aj použili na zničenie planéty a to tým že presmerovali obrovské množstva vody do tých aktívnych vulkánoch čo viedlo ku katastrofe planetárnom rozmere vie sa aj tu na Zemi že ked sa do vrtov zavedie voda vedie to k zemetraseniu len že tam pred 75 000 rokmi to urobili obrovskom meradle vedeli čo to bude znamenať a kam to povedie zničeniu celej planéty to viedlo obrovským seriám otrasom a výbuchom po celej planéte ktoré trhali planétu znútra von na povrch dalo by sa povedať ako keby vybuchol parný kotol ked sa pre ta ži dojde k tomu že vybuchne to je len príklad v malom ale oni to urobili vo veľkom meradle a už nebolo cesty späť tak to rozhodli o svojom osude na dobro .Treba povedať k nim to že to boli kolonisti z oblasti Síria a Lýry odkiaľ aj prišli ich predkovia na tie to planéty akou bola Malona a Mars a na koniec samotná Zem .Viac kto mu nie mam čo dodať dvôkazi treba hľadať našej slnečnej sústave a aj artefaktoch ktoré sú na Marse a na Zemi prítomne podobe archeologických nálezisk a stavieb ktoré postavili ti to kolonisti a nie len to založili pozemskú spoločnosť ako ju poznáme dnes .A nadaľej nás skryto pozorujú a hodnotia náš vývoj každom smere tie to pokročilé národy ktoré sem pôsobia a niž by nie ako zasahovali do vývoja pozemského človeka ktorý je neskonale na nízkom vývoji ako v duchovnom smere evolúcie vedomia a ducha tak aj prírodovednom technickom smere nás neskonale prekračujú vo vývoji každom smere to si musí pozemský človek uvedomiť .

     • Standa Standa napsal:

      Hezká pohádka.

      Zbývá jen poznamenat, že aby pára měla dost energie na rozbití takové planety, musela by ta planeta předtím mít teplotu několikanásobně vyšší, než jakou má povrch Slunce a vody skoro tolik, kolik sama váží. Obyvatelé by tedy byli už dávno před údajnou katastrofou nejspíš dokonalí vařenáči-pečenáči-škvarkáči.

      A to ani neřeším, že voda, zahnaná do větších hloubek, by neměla šanci se nějak explozivně projevit, protože i po zahžátí na takovou teplotu by jen sotva vzdorovala svému vlastnímu hydrostatickému tlaku.

      Proti té exploziví  hypotéze svědčí i skutečnost, že údajné trosky krouží dnes spořádaně jedním směrem v poměrně úzkém disku mezi Marsem a Jupierem, namísto aby chaoticky ve všech směrech dodnes prolétaly sluneční soustavou po mnoha a mnoha odlišně směrovaných drahách.

      • Tino napsal:

       Tak či onak doba kedy sa to stalo je 75 000 rokov čo je hodne rokou a je jasne že tam ta planéta bola a bola zničená ludmi či sa ti to páči alebo nie je to tak veľa veci to dobre dokumentuje keby sme zničili Zem tie š by sa okolo obežnej dráhy okolo slnká vytvoril prstenec trosiek čo sa aj prípade planéty Malona aj stálo o tom nie je čo pochybovať .Treba aj brať na vedomie že gravitačnom pase sa udržalo len toľko hmoty a trosiek koľko bolo možnostiach gravitačného poľa ho udržať preto ma aj prstenec taký tvar čo ale neznamená že zvyšok trosiek nebol vyhodený erupciami do slnečnej sústavy a aj mimo nú von do vesmíru a treba brať na vedomie aj to že samotne slnko tie š atomizovalo veľké m množstvo trosiek z planéty Malona .A na viac aj veľa trosiek dopadlo na rôzne planéty ktoré sa šírili od epicentra zničenej planéty Malona do slnečnej sústavy stá či sa pozrieť na Mars je hodne posiaty krátermi to je len príklad kde čas hmoty a trosiek skončili .

       • Standa Standa napsal:

        Podle mne to vůbec jasné není. Ale ta představa se mi moc moc líbí.

        Jak ti obyvatelé posunují páčku reostatu, vypínají Keplerovy a Newtonovy zákony, aby umožnili 99,95% trosek beze stopy zmizet, zatímco zbylému 0,05% umožnili létat v úzkém disku a nikde jinde.

        Ty Keplerovy a Newtonovy zákony museli vypnout i kvůli tomu, aby mohli atomizovat nějaké významější množství trosek ve Slunci. Jinak by totiž prakticky všechny trosky, které by v okamžiku exploze nemířily naprosto přesně na sluneční kotouč a jeho těsné okolí (a přesně opačného směru, ale pomalu), musely dodnes létat buď po eliptických drahách, nebo opustit Sluneční soustavu.

        Gravitační pole Sunce totiž na těch drahách udrží i mohem větší šutry, než jsou terestické planety.

        • Martin Horus Martin Horus napsal:

         Také se rád podělím o informace.
         Sueneé, dle kroniky z Chrámu i potvrzení od vnitřního Zdroje je to zhruba tak.
         Ti co přišli / přiletěli / po katastrofě z bývalého Marsu, žili zde na tzv. základně Zemi pospolu s Atlantiďany po mnoho generací. např Lidi nazývali “ synové člověka “ tzv. divocha
         Pak se stalo, že byl zjištěn asteroid mířící k Zemi / Terra /. Přesto že mohl být zničen dříve než by dopadl na Zemi, bylo po složité dohodě sjednáno, že tak učiněno nebude z důvodu neměnění osudové Vesmírné linie. Po dopadu Terru postihlo obrovské kataklyzma, které zapříčinilo např. i vyhynutí dinosaurů a vlastně změnu všeho….
         Mezi těmi co přežili nastal obrovský svár a mnoho výčitek, který vlastně trvá dodnes.
         Chtěl bych upozornit, že se jedná o dataci před stovkami tisíc let.
         Mnoho informací je v Kemetských textech z kterých pak opisovali ti co účelově vytvořili Bibli, viz velká potopa atd…
         Ještě bych chtěl poznamenat, že v naší Galaxii žije opravdu mnoho inteligentních ras

         • Tino napsal:

          Asteroid Discovery From 1980 – 2010 .Treba si pozrieť to to video na you tube kde je od roku 1980 do 2010 radarom lokalizované objekty a ich počet 530091 tisíc objektov rôznej veľkosti a to len danom páse medzi Marsom a Jupiterom na videu ale obiehajú m noho veľa objektov aj vnútri slnečnej sústavy ktoré sú mimo pas asteroidov o čom som aj písal a dalej su tu aj planétky ako Ceres a Vesta a dalšie ktoré boli častou planéty Malona hmotnosť pasú asteroidov  dopľnaju.Zvyšok hmoty planéty pošiel mimo slnečnú sústavu do vesmíru a časť proste obieha okolo svojich dráhach ked že boli výbuchmi vyhodené do vesmíru a časť bola a zanikla z iní mi planétami a aj samotným slnkom .A to sa aj budúcnosti potvrdí že tam ta planéta bola a že ju zničili ti ktorý na nej žili čas dá tomu za pravdu o tom som si istý ako v iných prípadoch ktoré lúdia nechceli uznať za fakt a to sa tiká aj Marsu po tom sa budu meniť listy dejín.
          Asteroid Discovery From 1980 – 2010

          arsu po tom sa budu meniť listy dejín .

          • Standa Standa napsal:

           Ceres a Vesta mají dohromady hmotnost zhruvba stejnou, jako všechny ostatní asteroidy dohromady. Velký počet objevů neznamená neznamená nic jiného, než že nacházíme stále drobnější šutry. Ty šutry se nehledají radarem, ale dalekohledem.

           Stále to ale nevysvětluje, proč asteroidy krouží spořádaně v rovině ekliptiky, a nemají dráhy rovnoměrně rozprostřené všemi směry (se všemi sklony k ekliptice),  jak by odpovídalo všesměrovému výbuchu.

           A znovu připomínám nutnou teplotu a množství vody, které by byly třeba k hypotetickému parnímu výbuchu velké planety (tisíce kilometrů hluboký oceán, a k tomu planeta, zahřátá na několikanázobek teploty povrchy Slunce).

        • Tino napsal:

         Curiosity Rover: 10,000 Stones, Mars Anomalies

        • Sueneé napsal:

         Nechci a prirori rozporovat K+N, i když připouštím, že když mi někdo napíše nějakou definici označenou slovem „zákon“, tak mi to přijde jako kecy… 😉 ale více k tématu.

         Mám za to, že v dráze pásu asteroidů existovala planeta. Mnohé fragmenty historických textů to naznačují. Je možné, že v době existance této planety „Y“ bylo uspořádání planet v celé SS jiné – vzdálenosti/počet.. na jinou diskusi. Nicméně bylo tu něco, co to není a co bylo zničeho.

         Kým – viz. zmíněné zdroje. Meziplanetární válka…
         Jak – uvažovat v rovině výbuchu, tedy že by byla planeta nějakým způsobem odpálena „dynamitem“ nebo superatomovkou mi přijde opět jako konstrukt svázaný s naším současným myšlením. Spíše bych hledal něco více sofistikovaného. Neumím to popsat fakticky fyzikálně (to nejspíš nikdo z nás), ale mohli tu planetu jednoduše vymazat – hrouttit do jiné dimenze nebo utavit v černé díře. I když by šlo o něco nám blíže konvenčnějšího, pak bych předpokládal, že síla, která tohle dokáže vymrstí velké množství právě mimo sluneční soustavu. A bavíme se tu o horizontu stovek, či spíše milionů let.

         Navíc s těmi troskami je ještě problém v tom, že podle některých zdrojů se z některých staly nové satelity sluneční soustavy vč. toho, že Země je buď původním měsícem této planet Y a nebo jejím fragmentem a Měsíc je „přestěhovasný“.

         • Standa Standa napsal:

          Pokud podle Vás pohybové zákoby nedávají dostatečně dobré výsledky, zkuste uvést svůj popis, který dává výsledky lepší. Pro mne pak není nijak těžké Váš popis použít  o zkusit, jaké výsledky dá na reálných problémech.

          Obecněji: do diskuse jsem vložil dotazy na to, které fyzikální popisy (kterým se říká zákony) platí a které ne.

          K měsícům planety Y:

          Připomínám, že podle pravidel nebeské mehaniky musejí alespoň zpočátku obíhat tělesa, vzniklá tou explozí (nebo jiným způsobem),  po drahách, které se opakovaně vracejí do bodu té exploxe, a nebo z hlediska Sluneční soustavyněkde končí (např. dopad do Slunce, opuštění soustavy).

           

 2. Standa Standa napsal:

  V člámku především chybí konkrétní údaje. Kolik je tam toho argonu a xenonu a kolik je jich – pro porovnání – na Zemi.

  • Sueneé napsal:

   Mám za to, že J.B. svoji teorii vydal jako PR věcnou vědeckou práci, takže by ten jeho elaborát mělo jít dohledat.

   Můj osobní dojem je:

   – Mars byl zničen jadernou válkou. I v naší pozemské mytologii je Mars spojován s válkou.

   – Část původních obyvatel se zachránila úprkem na Zem. Z toho lze dovozovat, že Mars měl historicky velmi podobnou atmosféru a nebo máš organismus se dokáže mnohem snáze adaptovat na podmínky jiné planety, což bude mj. souviset tzv. Schuamnnovou rezonancí, neboť každá planeta bude mít svoji. Nastavuje bio dynamiku organismů.

   – Původní obyvatelé Marsu byli vůči lidem obry s protáhlými lebkami. Nicméně nejsem toho názoru, že všichni z protáhlými lebkami jsou z Marsu. (Lidské imitace nepočítám vůbec.)

   – Filosofie, architektura, kultura Marsu se odráží v naší historii zejména v Egyptě a Mexiku. Dodnes máme zachované lebky z Paracas. V Egyptě se mluví o bozích jako obrech.

   – Jak na Zemi, tak na Marsu jsou pyramidy. Pyramidový komplex v Gíze má svou analogii ve větším měřítku i na Marsu. Podle objevů R.C.Hoaglanda se pyramidy nacházejí i na dalších tělesech v naší s.s.

   – Na povrchu Marsu dodnes vidíme trosky artefaktů původních obyvatel. Je to podobný problém jako chodit o Sahaře. Doslova zakopáváte o historické předměty. Jen v případě Marsu jsou mnohem staršího data – tedy více poničené. Navíc se na mnohé věci díváme stále díváme prizmatem dnešní doby. Je to mimo naše chápání podobně jako když indiáni na poprvé „neviděli“ lodě španělských dobyvatelů.

   – Pod povrchem Marsu existuje život a to jak mikrobioligcký, v podobě živočichů, tak inteligentní. Termální snímky již dříve ukázaly místa, která mají strukturu městské zástavby pod povrchem. Lze uvažovat tak, že buď jde stále žijí ti, kterým se podařilo adaptovat na nové podmínky po jaderné katastrofě… nebo se zdě usadil někdo jiný (což vnímám jako více pravděpodobné). Současně jsou zde zprávy od insiders, že na Marsu jsou již dávno od 60. let vojenské základny lidí. Veřejný vesmírný program je jen zástěrka.

   – Mám za to, že ne zcela chápeme kontext života na Zemi. Tedy, že to kde žiji, ovlivňuje moje fyzikální, biochemické procesy v organismu. Že stejně tak, jako se naše tělo dokáže přizpůsobit extrémním podmínkám, se dokáže za vhodných okolností adaptovat pro pobyt na jiné planetě. Mám  za to, že tento proces může trvat v řádu let nebo jedné / dvou generací. Je mylné se domnívat, že život může existovat jen za podmínek, které známe ze Země. Faktem je, že za podmínek, které dokážeme ze Země identifikovat, život existuje. Nicméně to není jediné možné řešení. Je to jen jedna z mnoha možností.

   – Jsem intuitivně přesvědčen, že dynamika planety (její frekvence/geometrie) určuje jaké formy života na ní mohou existovat a též nastavuje dynamiku a podmínky adaptace. To je taky důvod, proč moc nedám na měření teplot aj. na Marsu nebo Venuši. Např. 10°C není ekvivalentních napříč Vesmírem.

 3. Martin Horus Martin Horus napsal:

  Parádní a pravdivý článek

Napsat komentář

Líbí se vám naše stránky?

Podpořte prosím autory a překladatele trvalým příkazem na transparentní účet: 2900794933/2010
nebo pomozte s překlady.