David Wilcock: Tajemství lidské bytosti

119545x 18. 04. 2015 1 čtenář

Gerge Noory: Dnes večer strávíme s Davidem Wilcockem o kterém mnozí z vás věří, že je reinkarnací známého amerického proroka Edgara Cayce. Budeme s Davidem hovořit o množství důkazů o tajemstvích vesmíru, roku 2012 a lidského pohledu na přítomnost mimozemského života na Zemi. Vítejte na vlnách pořadu „Od pobřeží k pobřeží“. Čeká nás zcela jistě fascinující noc, jelikož David Wilcock se od roku 1993 profesionálně věnuje výzkumu „ufos“, starověkým civilizacím, zabývá se záhadami lidského vědomí, sleduje výzkum nových technologií a možnostem „volné energie“. David je autorem několika knih, které se věnují právě uvedeným oblastem. Dnešní večer patří Davidu Wilcockovi. Dobrá, takže jak se máte, Davide?

David Wilcock: Myslím, že celkem dobře. A vy?

GN: Skvěle. Spousta našich posluchačů si přála vás slyšet co nejdříve zkraje roku 2009

DW: Myslím, že je toto první vysílání pořadu „Od pobřeží k pobřeží“ v tomto roku.

GN: (směje se) Skutečně. Máte pravdu. Co je nového od doby kdy jsme se naposledy viděli na konferenci.

DW: Účastnil jsem se panelu, kde probíhaly přednášky o roku 2012, bylo to na konferenci „Conscious Life Expo“ v minulém roce.

GN: Ano

DW: Od té doby pracuji na jednom hudebním projektu, který se nazývá „Wanderer Awakening“. Zde se představuji jako zpěvák.

GN: Ne!! To není možné (směje se). Vy si ze mě děláte legraci.

DW: Nedělám. Je to skutečně tak.

GN: Jste dobrý zpěvák.

DW: Já nevím, ale ostatní říkají, že ano.

GN: Tak to mi budete muset poslat alespoň jedno CD.

DW: Zatím jsme ve fázi, kdy pracujeme na základních hrubých obrysech tohoto hudebního projektu, ale jakmile půjdeme do finále, určitě si na vás vzpomenu

GN: Můžete mi to slíbit?

DW: (smích) Přinejhorším mne holt budete muset dostat znovu do tohoto pořadu

GN: O.K. Davide, chtěl bych si nyní s vámi povídat o událostech, které probíhají na této planetě a které se dějí tak rychle, že s nimi asi jen těžko budeme držet krok. Před nedávnem jsem debatoval s Mitchem Battrosem o „Yellowston Parku“ a o změnách, znameních a symptomech, které jsou v této oblasti, ale i na jiných místech stále zřetelnější. Nerozumíme jim a neznáme ani jejich příčiny. Také bych chtěl s vámi probrat téma Edgara Cayce. Vždy mě tento člověk fascinoval a přiznám se, také proto, že mnoho lidí je přesvědčeno o tom, že jste jeho reinkarnace. Vaše přednášky jsou nesmírně inspirující, stejně tak jako vystoupení Richarda Hoaglanda. Doufám, že brzy budete mít opět nějakou společnou přednášku

DW: Děkuji

GN: Když se hovoří o obrovském potenciálu Vesmíru, o jeho nekonečnosti co se probíhá vaší myslí?

DW: Jsem přesvědčen o tom, že vstupujeme do období, když se již nebudeme moci plně obrátit k moudrosti starověkých, ale i současných přírodních národů. Vstupujeme do cyklu vývoje, ve kterém budeme postupně vystaveni zcela novým zkušenostem a možnostem. Již nyní zažíváme jasný posun ve vnímání toho, co bychom mohli nazvat kosmická inteligence. Neznamená to, že by moudrost našich předků byla špatná.

To v žádném případě. Ukazuje však, že byla orientována do jiné kvality a podmínek odpovídající tehdejšímu lidskému vývoji. Základní paradigma a axiomy přetrvávají, ale mnohé je dnes jinak. Každá stará tradice včetně křesťanství a dalších světových náboženství se vrátí k monoteistickému pojetí světa. Kosmická inteligence se formálně projevuje prostřednictvím tří kvalit, které jsme schopni svými smysly vnímat: energie, prostor a čas.

Jsem tedy přesvědčen, že všechny filozofie se v blízké budoucnosti vrátí zpět k pojetí jednoho Tvůrce. Souběžně s tím se lidského světonázoru vytratí koncepce duality. V plném rozsahu pochopíme, že existuje jedna Identita a tato identita je univerzálním vědomím. Tajemství reality je součástí tajemství lidské bytosti. Pochopíme-li jedno, pochopíme i druhé.

GN: Když se ovšem podíváme na noční oblohu čistě prostřednictvím našich fyzických smyslů, první co nám padne do oka je Mléčná dráha tvořící střed naší galaxie.

DW: Přesně tak

GN: Věříte, že uvnitř naší galaxie se nachází kopie lidské bytosti, nebo jsme ve vesmíru skutečně sami?

DW: Vaší otázku bych malinko upřesnil. Dnes víme, že vesmír na holografické a fraktálové bázi. Již tato představa nám poskytuje jistou záruku toho, že vzor vyspělé inteligence na uhlíkové platformě se neustále opakuje, tudíž i v určité potenci prostupuje naší galaxií. Na druhé straně také víme, že vesmír hluboce funguje na principu originality. V koncepci vesmíru, na které pracuji, je každá galaxie specifickým vyjádřením jeho osobnosti.

V jejím prostředí se nachází vždy specifický výukový evoluční plán podle nosné archetypální konstrukce. Zkoumáme-li charakter projevu základních kosmických sil na mikro a makro úrovni zjistíme, že existuje sedm archetypů formy, sedm archetypů mysli a sedm archetypů ducha. Všech tento sedm trojnásobně projevených sil je spojeno samostatným elementem, který je v lidské esoterické tradici znám v personifikaci „Blázna“ či „Hledače Pravdy“.

Soubor všech těchto vzorců je zahrnut v komplexní struktuře stvoření. Evoluce je postavena na všech těchto 22 kvalitách zkoušek, kterými procházíme v modelu evoluce a které tvoří pozadí našeho osudu. O tom všem je exoterické pozadí 22 karetních symbolů Velké Arkány Tarotu jež tvoří strukturu základních archetypů evoluce, kterou procházíme jako Duše.

GN: Jakým způsobem byli schopni původní tvůrci tarotových karet zaznamenat tuto obrazovou symboliku? Z jakých poznatků vycházeli v rámci tvorby jednotlivých obrazových archetypů?

DW: Na původ tarotových karet existuje mnoho různých teorií a hypotéz. Osobně jsem přesvědčen, že původní koncept současné Velké Arkány Tarotu je starý minimálně 12 – 13 000 let a vznikal v dobách těsně před zánikem Atlantidy. Je velmi pravděpodobné, že v důsledku tehdy asi velmi živých mimozemských kontaktů došlo k přenosu tohoto druhu poznání k lidským bytostem.

Jsem přesvědčen o tom, že takto podávána informace později vytvořily základ materiálu, který byl tzv. „elitou“ před širokou veřejností přísně tajen, tak aby tyto elitní skupiny zasvěcených měli možnost permanentní výhody před zbytkem společnosti. Bohužel tato situace přetrvává dodnes s tím, že všechny klíčové poznatky jsou poměrně složitým způsobem předávané pouze v rámci přísně vybraných pokrevních příbuzenských linií.

V pozdějších dobách Starého Egypta byl vznik jednotlivých pyramidálních polí ve skutečnosti také iniciován mimozemskými kontakty. Řekl bych skoro, s jistotou, že u Velké Pyramidy tomu tak určitě bylo. Hovoří o tom i Edgar Cayce. Když navážete na jeho příběh, zjistíte, že v jednom z jeho minulých životů v prostředí Atlantidy vystupoval v podobě kněze „Ra-Ta“. Podle legend byl tento kněz v tomto regionu zodpovědný za výstavbu pyramid, které byly budovány přesně podle mimozemských instrukcí.

V tomto ohledu dojdeme k dalšímu zajímavému zjištění. Zdá se, že duch Cayceho v mnoha dalších minulých životech, tentokráte již v dobách Starého Egypta spolupracoval s podobnou, ne-li stejnou skupinou mimozemské inteligence, která se jmenovala „Ra“. To je pojem, se kterým se v legendách, mytologii, ale i dalších pramenech ve Starém Egyptě velmi často setkáváme.

Zdá se, že nám tato mimozemská skupina předala během tohoto dlouhého období spolupráce velmi mnoho poznatků, z nichž do dnešních dob je velká většina před veřejností stále držena v tajnosti. Dokonce jsem se setkal s indiciemi, které nasvědčují tomu, že elitní skupiny lidské společnosti jsou v kontaktu s těmito E. T. i v současné době.

Pokud byste se chtěl tomuto tématu věnovat podrobněji, pak pochopíte, že ne nadarmo jsou jeho opěrnými body právě Velká Pyramidy, Sfinga a tzv. „Síň Záznamů“. Konečně především o těchto artefaktech v souvislosti se Starým Egyptem hovoří Cayce především.

Nevěřili byste kolik zpravodajských služeb napojených na specifické vědecké týmy dotované státní pokladnou a napojené na speciální vládní projekty je zainteresováno do výzkumu těchto klíčových objektů. Zdá se, že přinejmenším Velká Pyramida ve skutečnosti plnila funkci pro nás zatím nepochopitelného a poměrně komplikovaného iniciačního zařízení, které zároveň jakoby urychlovalo evoluci lidského ducha (ale je to dost nepřesný výraz).

V souvislosti s tím mi běhá mráz po zádech, když si uvědomím kolik vlivných sil doslova „šťourá“ v těchto útvarech. Něco mi říká, že jejich základní systém je stále v činnosti. Stačí jeden jediný přehmat z nevědomosti a katastrofa je na světě. Důsledky takového pochybení by byly absolutně nepředvídatelné. Člověk se pak sám sebe ptá: „Cožpak si toto všechno neuvědomují?“ Ale lidská mentalita již je asi taková.

2355

GN: Proč tento zasvěcovací mechanismus nebyl určen všem, ale pouze některým vyvoleným?

DW: Odpověď na tuto otázku není složitá. Starověké školy iniciačních mystérií se evidentně obávaly jejich zneužití průměrným člověkem, který by neměl dostatek síly udržet své ego na uzdě. Je velmi pravděpodobné, kdyby tyto možnosti byly určené široké veřejnosti, že by se nezadržitelně spustila doslova řetězová reakce sebedestrukce, která by lidstvu zcela jistě nepřinesla nic dobrého. Nikdo z nás si nedovede představit, o jak mocné síly ve skutečnosti jde. Proč myslíte, že „elita“ tohoto světa vynakládá tak vysoké finanční prostředky se snahou odhalit tajemství těchto iniciačních nástrojů?

GN: To co říkáte, má svou logiku.

DW: Podívejte se kupříkladu na poslední film o Batmanovi. Je to velmi pěkný příklad toho, kam až by mohlo vést zneužití takové moci.

GN: O.K.

DW: Samozřejmě, že jde o smyšlený příběh, který je v podstatě věcí archetypů. Je si potřeba vždy umět připomenout kolik takových zvrácených hrdinů po tomto světě chodí a obávám se, že na imaginárního Batmana se v tomto případě skutečně spoléhat nemůžeme.

Právě z tohoto důvodu si myslím, že celá řada tzv. „tajných společností“ není vůči společnosti negativisticky naladěná. Skutečně je nelze házet všechny do jednoho pytle. Jejich úloha je střežit nástroje těchto sil před zneužitím. Prostě aby se nedostaly do nepovolaných rukou. Mluvil jsem na toto téma s mnoha zasvěcenými lidmi a ti tento můj názor potvrdili. Svého času jsem byl v osobním kontaktu s jedním z nejvíce zasvěcených osob v těchto tématech.

Oficiálně vystupuje pod přezdívkou „Henry Deacon“. Tento člověk je evidentně vysoce postavených členem jedné takové pozitivně laděné tajné společnosti, která chrání prastará vědění a nástroje různých sil před případným zneužitím z řad široké veřejnosti. Jeho skupina nebyla, nemá ani náznakem nic společného s Ilumináty nebo Zednáři a podobnými destruktivními formacemi.

GN: Povězte nám něco o Henrym Deaconovi Davide?

DW: O.K. Henry Deacon je nesmírně zajímavý případ. Dozvěděl jsem se o něm poprvé skrze „Project Camelot“, který vede Bill Ryan a Kerry Cassidy. Oni mají na internetu sérii videí ve formě rozhovoru s nesmírně zajímavými lidmi. Jenže tohoto člověka prostě nebyli schopni dostat před kameru. Zásadně odmítal na kameru mluvit. Když jsem začal studovat jeho svědectví, zjistil jsem, že tento člověk musí být zasvěcen do naprosto zásadních skutečností, ke kterým může mít přístup jen málokdo.

Některé části těchto svědectví jsem měl možnost se dozvědět i od jiných svědků, například od jedné mé kontaktní osoby jménem Daniel, který mi podal prakticky totožné informace týkající se projektu Montauk. Musím se přiznat k tomu, že jsem nikdy nikoho neslyšel tak zasvěceně a logicky hovořit o materiálech, které jsou skutečně unikátní povahy jako je tomu u Henryho Deacona. Jedno z témat, o kterých bych chtěl dneska večer také hovořit je problematika tzv. „Stargates“.

Tuto oblast totiž během rozhovoru Henry Deacon velmi podrobně rozpracoval. Sice nepřímo, ale zcela otevřeně hovořil o tom, že je osobně do projektu „Stargates“ zasvěcen a v rámci něho (ale i jiných podobných projektů) měl možnost se postupně setkat se 40 až 45 různými druhy humanoidních lidských bytostí. Tyto skutečnosti budou pro velkou většinu průměrných osob znít zcela neuvěřitelně a nepochopitelně.

GN: Jste přesvědčen, že jde o důvěryhodnou osobu?

DW: Absolutně. O tom nemůže být sebemenších pochyb. Ve skutečnosti jsem s ním po telefonu prohovořil snad 60 nebo 70 hodin. Během jednoho našeho delšího rozhovoru se stalo, že mu zvonil jiný telefon. Šlo jistě o utajovanou linku. A stalo se něco neuvěřitelného. Henry dal telefon na reproduktor, takže já na druhém telefonu jsem mohl vyslechnout celý rozhovor. Všechno jsem vyslechl a nechtějte po mne, abych vám nyní sdělil, o co šlo. Ohrozil bych tím svou bezpečnost.

GN: To zní neuvěřitelně zajímavě

DW: Mohu pouze prozradit, že mimo jiné hovořili na téma výzkumu, který se týkal jisté velmi zvláštní energie. Jak jsem pochopil, byl Henry aktivní ve velkém množství neuvěřitelně důležitých projektů. Díky tomu byl zasvěcen do mnoha vzájemně propojených a klíčových informací. Velmi na mne zapůsobil jeho rozsah a hloubka znalostí.

GN: Jak se stavíte k tzv. „stargate technologii“. Věříte, že existuje?

DW: O tom nemám ani tu nejmenší pochybnost. Je potřeba si uvědomit, že „Experiment Philadelphia“ skutečně proběhl. Pakliže se podíváme do historie, zjistíme, že hlavním nástrojem k dosažení žádoucího výsledku v tomto experimentu (a mnoha dalších již v podstatně pokročilejší formě) bylo použití extrémně silného elektromagnetického pole. Je očividné, že dosažením určité intenzity této formy energie jsme schopni zakřivit prostor a evokovat tzv. „červí díru“.

GM: Mm, hm

DW: V průběhu onoho prvotního pokusu, který je veřejnosti spíše znám jako „Filadelfský Experiment“, došlo k mnoha pochybením s velmi závažnými důsledky, se kterými se potýkáme dodnes. Skutečný stav věci, stejně tak jako tak jako fakt, že informace týkající se amerického námořního plavidla USS Eldridge byl ve své podstatě krycím příběhem, jenž byl v jisté době vypuštěn do společnosti. Podle materiálů plukovníka Philipa Corsa se experiment odehrál za použití minolovky amerického vojenského námořnictva „IX-97“.

To vysvětluje i fakt absolutně zkreslených informací, které v souvislosti s lodí Eldridge obdrželi investigativní novináři, ale i někteří na vlastní pěst pátrající badatelé. Jak asi víte, původním cílem tohoto experimentu byla snaha dosáhnout stavu neviditelnosti hmotných objektů. Nakonec se podařilo nejen dosáhnout tohoto cíle, ale ještě něčeho navíc s čímž ovšem nikdo nepočítal. Kompletní plavidlo se v prostoru přesunulo do Norfolku a poté zpět do přístavu v Philadelphii.

GN: V tomto tématu budeme pokračovat i po krátké komerční přestávce. Mimochodem musím na tomto místě poděkovat všem posluchačům za bezmála šestiletou podporu našeho pořadu „Od pobřeží k pobřeží“. Za chvíli budeme pokračovat v rozhovoru s naším speciálním hostem Davidem Wilcockem“.

GN: A jsme opět zpět. Davide, pojďme se ještě na moment vrátit k systémům stargate. Pakliže skutečně tato technologie existuje a my víme, že o tom nepochybujete, jde o zcela fascinující skutečnost. V souvislosti se „stargate“ jsme zmínili vědce Henryho Deacona. Existuje ale i jiný velmi známý výzkumník. William Henry se detailně věnuje starověkým systémům „stargate“. Je jejich podstata odlišná od těch soudobých?

DW: Ano, jednoznačně. Starověké „stargates“ fungují na zcela jiném systému. Tedy pokud hovoříme o technologických zařízeních a nemáme na mysli podobné funkce přirozeného tedy přírodního charakteru. Tyto umělé starověké „stargates“ mohou být v současné době velmi nebezpečné, pakliže bychom je chtěli zcela vážně použít pro průchod.

Před chvíli jsem hovořil o muži jménem Daniel. S ním jsem vedl celou řadu velmi zajímavých rozhovorů. On byl první, od kterého jsem se dozvěděl o starověkých „stargate“. Prakticky každá ze zainteresovaných osob totiž získává pouze kousky hádanky a zdaleka ne všichni dostávají stejné kousky. Z tohoto důvodu může velmi lehce dojít k nechtěným omylům v interpretaci daného problému. Pak nám nezbývá nic jiného než se obrnit trpělivostí a použít tzv. „puzzle efekt“.

GN: Pokračujte

DW: Mimo jiné zmínil jistou starověkou rasu, kterou on sám nazval „Ancients“ – na můj vkus poměrně nezajímavý název, nicméně tak je nazval, takže to budu muset akceptovat.

GN: (smích)

DW: Asi si vzal inspiraci ze „Stargate“ seriálu, kde velmi často hovoří o mysteriózních Anticích. Dnes se ví, že tyto bytosti přišly na tuto Zem dlouho před tím, než se objevili lidé. Má se za to, že právě oni jsou tvůrci velkých podzemních sídlišť a sítě „stargate“, která zcela jistě nepokrývá pouze naší planetu, ale může být přítomná i na jiných místech naší galaxie.

GN: Je možné, že jsou tito návštěvníci totožní s bytostmi „Anunnaki“ se kterými se můžeme setkat například v rámci výzkumu prof. Sitchina?

DW: Ano. To je možné.

GN: O.K.

DW: Chtěl bych k tomuto tématu ještě dodat, že je v reálu skutečně velký rozdíl zda hovoříte s klasickým badatelem nebo s člověkem, který skutečně přesně ví co se děje.

GN: Můžete to trochu více rozvést?

DW: Chci tím říci, že když hovoříme o Anunnaki, tak věnujeme pozornost jednomu konkrétnímu druhu E.T. Podle plukovníka – pardon – seržanta Clifforda Stone navštívilo naší planetu v několika posledních letech na 57 různých typů E.T.

GN: Takže Anunnaki jsou pouze jedním druhem z podstatně širšího spektra mimozemské inteligence která je aktivní v prostředí naší planety?

DW: Anunnaki jsou velmi vysoké bytosti doslova obří postavy o výjimečné inteligenci, zároveň mají velmi vyvinuté telepatické schopnosti. Osobně si nemyslím, že zrovna tyto bytosti jsou pozitivně nakloněné nám lidem. Z jednoho konkrétního zdroje jsem se dozvěděl, že bývalá německá nacistická strana velmi úzce spolupracovala s Anunnaki.

Tato spolupráce začala sérií vzájemných kontaktů, ke kterým došlo na přelomu dvacátých a třicátých let 20. stol. v Himalájích. Konkrétní podmínky této dohody nemáme dnes k dispozici, ale je jisté, že nacisté díky tomuto kontaktu profitovali ziskem velmi pokročilé technologie, kterou byli schopni prakticky zapracovat především do leteckého a raketového průmyslu.

GN: Nabízí se otázka, proč jsou systémy starověkých „stargate“ o kterých hovoří William Henry pro lidskou bytost tak nebezpečné?

DW: Henry Deacon popisuje proces, ve kterém projdete „červí dírou“, který je velmi podobný tomu co se přihodilo Jodii Fosterové na konci filmu „Kontakt“.

GN: Ano, znám ten film.

DW: Ve skutečnosti je tato epizoda založena na fungování starověkých „stargate“. Tento starověkých systém totiž neumožňuje projít, pakliže byste měli sebou jakýkoliv jiný nebiologický předmět „na druhé straně“ by se vám ve zlomku vteřiny rozpadl.

DW: Hypotetické „stargate“ cestování vyžaduje poměrně vysokou úroveň duchovní stability, což bohužel není v současné době silná stránka naší civilizace. Pokusím se to technicky vysvětlit na jednom konkrétním příkladu. V průběhu početí dochází k velmi specifické situaci, kterou bychom mohli nazvat „time zero point“. V podstatě jde o jedinou chvíli, kdy je duchovní tělo lidského jedince v přímém kontaktu s fyzickým tělem.

V průběhu fyzického života je přímý kontakt mezi duchovním a fyzickým tělem v konkrétní časové linii daného jedince blokován. Tuto situaci si můžeme představit jako neustále se rozšiřující kužel se dvěma liniemi. Jedna z těchto linií představuje fyzické tělo a druhá linie pak potenciál duchovního těla. Konkrétní vzdálenost mezi těmito dvěma liniemi určuje aktuální biologický věk.

„Stargate“ způsobuje jev, který je často nazýván jako „posun časové fáze“. Nezpůsobilá osoba pod vlivem tohoto účinku může vystavena různým zdravotním potížím. Dalším zjištěným a velmi nebezpečným nepříjemným doprovodným efektem může být stav, kdy dojde k rychle změně věku u příslušného jedince.

Ukazuje se, že bezpečné používání tohoto druhu „stargate“ (spíše používám termín „portál“) skutečně vyžaduje vysokou duchovní úroveň případného operatéra. Jinými slovy vyšší úroveň entropie v systému fyziologického těla, která mimochodem stojí i za procesem stárnutí působí velmi neblahým způsobem na objektivně projevenou duchovní kvalitu takového jedince.

Lidstvo v současné situaci v drtivé většině případů nemá dostatečně dobře rozvinutou schopnost přirozené stabilizace potencionálu mezi duchovním a fyzickým tělem. Henry Deacon ovšem hovoří o moderních „stargate“ z nichž mnohé jsou skutečně pevně instalované na mnohých místech naší planety.

Tato moderní hradlová síť filtruje všechny nepříjemné faktory, které jsou charakteristické pro starověké „stargate“. Vědomí prostupující prostřednictvím této technologie nemá pocity, které jsou charakteristické pro průchod klasickou „červí dírou“, nejsou přítomné ani vizuální či kinestetické nepříjemné efekty.

Prakticky v nekonečně krátkém okamžiku jste schopen se přemístit z bodu „A“ do bodu „B“. Touto novou technologií jste schopen sebou přenést i jakoukoliv nebiologickou věc. Jak jsem již naznačil dříve to „starověká verze stargate“ neumožňovala. Tato zařízení byla tak navržená. Na pozadí byla obava, aby „příchozí“ nemohl sebou vzít prostředky, které by mohly ohrozit život na příslušné planetě.

Ten kdo použil starší verze „stargate“ nutně musel později podstoupit příslušnou léčbu, která vedla k stabilizaci narušených biologických systémů, což mohlo nakonec vyústit v různá onemocnění. Vím o tom, že Henry Deacon má problém. Podcenil totiž nutnost takové léčby a nyní prý má poměrně značné zdravotní komplikace.

GN: On cestoval prostřednictvím „stargate“?

DW: Ano. Několikrát pomocí této technologie navštívil základnu na Marsu, která se nachází na místě jiné starověké základny. Pokud jsem správně Henryho pochopil, tak současná populace základny střídavě dosahuje počtu až 240 000 obyvatel, což je samozřejmě velmi šokující tvrzení. Z tohoto počtu pouze 10 000 obyvatel se narodilo na Zemi.

GN: Tak nyní již chápu, proč na různých konferencích vás posluchači sledují doslova s otevřenými ústy. Uvědomujete si, že sdělujete sice fascinující, ale na přijetí velmi náročné informace?

DW: (smích) Faktem je, že když se dostanete do oddělení vyšších úrovní takových projektu, je o vás velmi dobře postaráno. Ovšem všechno zde je velmi dvousečné. Existují projekty, které nemá pod kontrolou vláda ani vojsko. Tyto projekty jsou plně řízení různými nadnárodními korporačními komerčními subjekty. Ovšem žádná z osob, která se dostane na takovou vysokou řídící pozici, nikdy veřejně nevystoupí. Takže je svým způsobem to co dělá Henry Deacon zázrak.

Problematika „stargate“ je velmi komplikovaná a politika, která je spojená s jejím používáním v mnoha případech pouze pro velmi otrlé jedince.

GN: Davide, ještě se určitě během tohoto našeho nočního rozhovoru k této problematice vrátíme. Nyní bych se chtěl zeptat zda některá z osob zainteresovaná do těchto projektů se kterou jste hovořil se vám někdy svěřila s tvrzením, že Vesmír je v podstatě jedna velká a unikátní inteligence? Jaký vlastně vůbec panuje v těchto kruzích na tuto otázku názor?

DW: Tito lidé jsou přesvědčeni o tom, že Vesmír je ve své podstatě nepředstavitelný sjednocený inteligenční zdroj. Jednou mi Daniel – jeden z mých svědků, který se osobně účastnil projektu Montauk, sdělil podrobnosti o výzkumu, který dělali se vzorky DNA.

Během tohoto výzkumu se potvrdilo to, co se již nějakou dobu vědělo. Že DNA vytvoří jakýsi velmi přesný a aktivní „podpis“. Nakonec se jim podařilo vytvořit zařízení, které bylo schopné zachycovat takové DNA podpisy na dálku ve Vesmíru a na velmi přesné úrovni.

Ve chvíli kdy došlo k spuštění tohoto zařízení, prošla skupina zainteresovaných vědců nejprve šokem a pak vlnou zděšení. Zjistili totiž, že harmonické konsekvence DNA se nachází úplně všude. Zdůrazňuji, že všude. Do té doby neměli ani potuchy o tom, že se Vesmír takovým způsobem doslova hemží životem.

Takže tito vědci velmi rychle potvrdili cosi neuvěřitelného. Život se bude tvořit všude, kdekoliv je to možné. Takže kdekoliv se nachází atomy a molekuly, budou se tyto částice formovat do malých tvorů. Pakliže tito malí tvorové dostanou přísun vody a nějakého slunečního světla a bude je chránit nějaká atmosféra, pak začnou růst – stanou se rostlinami a zvířaty, hmyzem i ptáky a to všechno nakonec vyústí ve formu lidského života. Tedy přinejmenším v této galaxii.

GN: Asi se shodneme na tom, že potencionální život tam venku ve vesmíru v sobě obsahuje skutečně obrovský potenciál. Myslíte si, že se forma inteligentního života projevuje podle nějakého shodného vzorce, nebo můžeme počítat s nepřeberným počtem tělesných variet?

DW: Odpovědět na takto položenou otázku je velmi obtížné. Jakákoliv odpověď bude více méně hypotetická, jelikož bude vycházet z teoretických konceptů bez jakékoliv dosavadní zkušenosti. V tomto ohledu bych velmi rád využil tohoto dnešního večera, abychom se společně pokusili rozptýlit všeobecně panující názor, že potencionální mimozemské bytosti vypadají jako zlomyslná, děsivá zvířecí stvoření.

Při této příležitosti zřejmě nikdy nezapomenu na vynikající konferenci, kterou uspořádal dr. Greer v rámci projektu „Disclosure“, který se konal 10. května 2001 vNational Press Club“. Dodnes je možné shlédnout video z této důležité akce, kde zaznělo obrovské množství zcela zásadních témat dotýkajících se existence vysoce inteligentních forem v okolním kosmickém prostředí. V mnoha případech pak i s přímým vlivem na události v prostředí planety Země. Závěrečná zpráva z této konference, na které vystoupila skupina „VIP“ výzkumníků, vědců ochotných na dané téma veřejně vystoupit, bývalých vysoce postavených vojenských činitelů i politiků byla zaslána na stůl amerického Kongresu.

GN: O.K.

DW: Sám za sebe musím říci, že se mi podařilo osobně hovořit na uvedená velmi ožehavá témata osobně s několika kongresmany. To samé se podařilo dalšímu velmi známému výzkumníkovi Sgt. Cliffordovi Stoneovi. Zde bych chtěl podotknout, že velmi zajímavý rozhovor s kongresmany se odehrál právě za zavřenými dveřmi. Nicméně další velmi zajímavé skutečnosti lze shlédnout na videu níže.

GN: On mluvil o tom, že „ET“ se kterými byl učiněn již v dřívějších dobách kontakt z pozice těch nejvyšších mocenských složek lidstva, jsou dokonale humanoidního charakteru. Ve většině případu prakticky k nerozeznání od člověka.

DW: Přesně tak. Navenek prosákly informace o tom, že když Stone (za zavřenými dveřmi) líčil jeden konkrétní případ havárie mimozemského plavidla (jde o případ starý několik desetiletí) zcela bezprostředně se rozplakal. Clifford Stone v dobách své aktivní služby se v několika případech se stal součástí týmu vědců a vysokých vojenských důstojníků, kteří se podíleli na vyšetřování velmi podivných incidentů souvisejících s haváriemi mimozemských plavidel na území Spojených států. Samozřejmě výsledky jejích práce putovaly nejkratší cestou na stůl NSA a vybrané skupiny prestižních politiků.

V jisté době měla tato operativní skupina za úkol provést detailní průzkum a analýzu havarovaného objektu v oblasti Soccoro. Uvnitř plavidla bylo nalezeno několik vzhledově velmi elegantních humanoidních mimozemských bytostí. Tato tragedie Stoneho neuvěřitelně psychicky zasáhla.

GN: Chápu to tak, že Clifford Stone byl doslova užaslý fyziognomickou podobností těchto bytostí, která byla navíc korunována velmi silnou fyzickou harmonií tělesných proporcí. Rozumím tomu dobře?

DW: Jsem přesvědčen o tom, že ano. O mimozemských formách inteligentního života jsou nám předkládané neuvěřitelné nesmysly. Stačí se na chvíli zamyslet a rychle dojdete k názoru, že nám tu někdo s jistým záměrem podsouvá informace tak, aby v nezainteresovaných lidech vytvářely podstatnou dávku strachu. Takže komu a proč stojí za to, v prostředí široké veřejnosti zasévat energie strachu právě tímto směrem. Tato teze stojí za hlubší úvahu. Existuje pouze pár vyvolených lidí, kteří znají skutečnou pravdu. Nám ostatní zbývají více či méně spekulace a dohady.

GN: To nezní zrovna moc optimisticky, ale svým způsobem to je fakt.

DW: Vidíte, a přesto tu máme lidi, kteří vidí mimozemský předmět na vlastní oči a na vlastní oči vidí umírat anebo již mrtvé bytosti z jiného světa. Myslím, že si nikdo z nás není schopen představit, co to všechno ve skutečnosti obnáší. Troufám si tvrdit, že jedno je ovšem jisté. Ve vesmíru nejsme sami. A oni o nás vědí.

GN: Někde jsem četl, že Clifford Stone v jednom z rozhovorů uvedl, že v současné době máme přehled zhruba o 57 formách vyspělých E.T.?

DW: Přesně tak.

GN: Můžete k tomu sdělit něco bližšího?

DW: Dobře. Rozdíl mezi Sgt. Cliffordem Stonem a Henry Deaconem spočívá především v tom, že Clifford o těchto věcech píše ve svých knihách a má jistí osobní zkušenosti s kontakty ohledně E.T. Henry je však profesně spojen s širokým spektrem hloubkových aktivit. Není pochyb o tom, že má osobní zkušenosti s pohybem prostřednictvím technologie „stargate“. Osobně minimálně v jednom případě navštívil utajovanou vojenskou základnu na povrchu Marsu. S velením této základny osobně spolupracoval, seděl s nimi v jedné místnosti. A my se můžeme pouze dohadovat o tom, kdo se všechno ve skutečnosti v té místnosti nacházel.

Henry Deacon veřejnosti poskytuje informace sice v silně rozředěné podobě, ale přesto to je v současnosti zřejmě to nejlepší co máme k dispozici. Henry naznačil, že některé formy E.T. se kterými se udržuje utajovaný kontakt jsou velmi malého vzrůstu a jiní jsou zase velmi vysocí. Mají různorodý odstín pokožky. Z pohledu našich současných myšlenkových konvencí to bude znít velmi zvláštně, ale Stone se například opakovaně vyjádřil o humanoidní formě E.T. s pomerančovou pokožkou.

Alpha Centauri je nejbližší hvězdou (pokud nepočítáme naše Slunce). Podle informací od Henryho Deacona jde ve skutečnosti o tříhvězdný systém kde se nachází dva různé typy humanoidních civilizací. V jednom systému se vyskytuje planeta pouštního typu a na ní humanoidní bytosti vysocí zhruba 5 stop. Prý vypadají přesně jako naší meso-američtí domorodci v Latinské Americe.

GN: OK

DW: Jsou tam, ale ještě dvě další planety s vysoce vyspělou civilizací. Na těchto planetách je naopak všude přítomná svěží jakoby tropická vegetace. Deacon prozradil, že se na těchto dvou planetách nachází onen druhý typ bytostí, jejichž metabolismus je založen na pokročilé fotosyntézy. Ale to není zdaleka všechno.

GN: Povězte nám něco bližšího o té druhé rase v systému Alfa Centauri?

DW: Podle informací, které mám k dispozici, jde o jakýsi druh křížence lidské humanoidní bytosti se zřetelnými prvky jakési rostlinného metabolismu. Máme k dispozici údaje, které hovoří o tom, že velmi důležitým faktorem přijímání energie je fotosyntéza, která funguje prostřednictvím speciálních receptoru na pokožce jejích těla.

Pokožka má nazelenalou barvu. Ženy jsou prý velmi krásné, přičemž tento druh asi nejvíce připomíná řecký národ nebo všeobecně představitele středomořských národů. Jejich komunikace probíhá na dokonale telepatické úrovni. Sice mohou používat ústa k verbálnímu druhu řeči, ale za normálních okolností tak skoro nikdy nečiní. To je asi tak všechno co vím.

GN: Dobře, když už hovoříme o cizím E.T. napadla mne otázka týkající se tzv. „Greys“. O nich je velmi často slyšet. Dokonce panují takové názory, že by mělo jít o uměle vytvořenou inteligenci?

DW: Ohledně „Greys“ panuje velmi nepřehledná situace. Máme k dispozici nepřeberné množství různých teorii a hypotéz, ovšem zdaleka ne každá se blíží pravdivé skutečnosti. Pravdou je, že se především v poslední době hovoří o tom, že by mohlo jít veskrze o umělá stvoření a to dokonce původem z tajných laboratoří vládních agentur zde na Zemi.

V podobném duchu hovoří i ve své poslední knize „“Hidden Truth, Forbidden Knowledge“ (Skrytá pravda, zakázané znalosti) dr. Steven Greer. Svědectví, která zde popisuje, jsou založená na výpovědích velmi důvěryhodných hledačů pravdy. V podstatě hovoří o tom, že „černé laboratoře“ získali již dávno technologii, pomocí které byly schopné vytvořit tyto umělé entity. V podstatě jde o formu velmi omezeného vědomí, které ale nemá plnou kontrolu nad sebou samým. Těžko se to vyjadřuje nebo popisuje, ale je to něco ještě pokročilejšího než klasický robot.

Výzkum ale zároveň naznačuje, že do této kategorie spadá pouze část entit, které souhrnně nazýváme „Greys“. Při podrobnějším studiu jejich taxonomie totiž zjistíme, že se od sebe v mnoha ohledech jednotlivé typy podstatně odlišují. A to i v tak základních profilech jako je výška, nebo tvar obličejové částí atd. Všeobecně ale platí jedno zajímavé pravidlo. Když se na ně podíváte, zjistíte, že jde o jakousi zakonzervovanou zárodečnou podobu lidské formy života. Nasvědčuje tomu velmi útlé tělo včetně končetin a velká hlava.

Podívejte se někdy na nějaké skutečně dobré a přesné vyobrazení typického „greys“ a pak na lidský plod v těle matky. Zjistíte neuvěřitelné podobnosti. Je také jasné, že vzhledem k proporcím hlavy se tyto bytosti nemohli narodit klasickou přirozenou cestou. Naznačuje to, že tyto entity jsou prostě pěstovány.

Na první pohled velmi zajímavé jsou také jejich velké komplexně černé oči. Podařilo se nám zjistit, že nejde o přirozenou skladbu jejich očí. To co činí jejich oči komplexně černými je speciální čočka, která funguje jako filtr. Když tuto čočku odstraníte, zjistíte, že se díváte do více méně klasických lidských očí.

2419

GN: Dobře, ale proč přítomnost této čočky?

DW: I na tuto otázku dokážeme dnes odpovědět. Jde o ochranu jejich zraku. Jejich oči jsou totiž extrémně citlivé na světlo. Tyto čočky se zároveň chovají jako interaktivní rozhraní jakési specifické virtuální reality. Jde o nástroj, který ovládají svou mentální energií a který jim významně pomáhá při jejich činnosti.

GN: Davide, když se vrátíme k těm 57 druhům cizorodých E.T. předpokládám, že je nemůžete označit za člověka, ale ani za typická zvířata?

DW: Vidíte?. Henry Deacon je evidentně se vší rozhodností označuje za lidi a jak vidno, má k tomu zřejmě velmi dobrý důvod.

GN: Jen připomínám, že speciálním hostem našeho pořadu „Od pobřeží k pobřeží“ je David Wilcok se kterým nyní směřujeme do druhé hodiny našeho vzájemného povídání. Takže oněch 57 mimozemských ras rozprostřených v našem Vesmíru jsou stejná dejme tomu božská stvoření jako člověk?

DW: Ještě než odpovím, dovolte mi, abych mírně poupravil vaší otázku. Hovoříme o 57 různých mimozemských rasách rozprostřených v naší galaxii, nikoliv Vesmíru.

GN: Vy jste původně říkal „v galaxii“?

DW: Přesně tak.

GN: O.K. Ale je ten rozdíl tak důležitý?

DW: Galaxie je velmi důležitý útvar. Podle toho co víme, je zřejmé, že forma lidské bytosti je specifikum této galaxie. Nevíme jak je to za hranicemi naší galaxie. Ale zde uvnitř je koncepce humanoidní formy velmi podstatnou součásti evoluce inteligentní formy života. Zdá se, že humanoidní koncepce organismu je, alespoň co se týče naší galaxie, velmi zásadním vzorem určující vývoj lidského typu vědomí.

GN: Dobrá. Bavili jsme se doposud o mnohých formách E.T., přesto jsme se ještě nedotkli problematiky reptiloidních forem inteligence. Existuje celá řada svědectví popisující jejich aktivity v prostředí naší planety. Mohl byste našim posluchačům přiblížit toto specifikum?

DW: Nevím, zda vám dostatečně dobře na tuto otázku budu schopen odpovědět. Osobně jsem doposud neměl příležitost hovořit s někým kdo má osobní zkušenost s tímto druhem E.T. Podle Henryho Deacona prý tato forma inteligence prostě neexistuje. A pokud existují, pak neměl doposud příležitost se v rámci své činnosti dostat s nimi do kontaktu.

Kdysi jsem hovořil s nejmenovaným profesorem, který vyučuje pokročilou formu matematiky a fyziky na vojenské univerzitě. Tento člověk mi sdělil, že v nejvyšších úrovních NASA je incident ke kterému došlo v Roswellu považován za naprosto jasnou záležitost. E.T. nás prý navštěvují pravidelně a do současné doby jsme od nich získali poměrně velké množství různého druhu pokročilé technologie. Do této kategorie patří i dnes zcela běžná čipová technologie nebo technologie optických vláken atp.

Profesor mi během našeho rozhovoru také řekl, že jisté vládní agentury jsou v kontaktu s cizími bytostmi, které se v našem prostředí pohybují s velmi specifickou ochranou svého obličeje. Ta si nejvíce připomíná jakousi přilbu s malými anténními čidly po obou stranách hlavy v místě uší. Dokonce prý měl v jednom případě možnost vidět jejich vyobrazený obličej bez přilby. Spatřil velmi nepříjemnou zvířecí podobu, která asi nejvíce připomínala plaza. Je možné, že právě v tomto případě šlo o onu tolik citovanou reptiloidní formy existence.

GN: Hovoříme tu o 57 varietách mimozemských civilizací, které se nachází uvnitř naší galaxie?

DW: Ale pozor, těch 57 různých druhu inteligence je jen hladina oceánu. Ve skutečnosti jde o mimozemské rasy, které jsou v přímém kontaktu s naším lidským druhem. V naší galaxii se pravděpodobně nachází miliony různých forem inteligentního života.

GN: Rozumím?.

DW: Velmi zajímavé na celé věci je to, že všechny mimozemské rasy jsou si fyziognomicky velmi podobné. Stejně tak i ve výšce nebo barvě kůže. Zjistili jsme, že při podrobném zkoumání jsme schopni nalézt několik dílčích a zanedbatelných rozdílů. Takže znovu opakuji. Vyspělý inteligentní život uvnitř naší galaxie se vyvíjí prostřednictvím určitého druhu genetického vzorce. Jde poměrně o velmi pozoruhodnou skutečnost.

Samostatnou kapitolou je pak otázka „2012“. Každým dnem stále více a více lidí si začíná klást následující otázky: Proč se v současné době odehrává na naší planetě tolik změn? Proč právě nyní zcela objektivně začínáme vnímat projev „NWO“? Proč se všechny tyto věci odehrávají právě nyní? Lidé se utápí v různorodých katastrofických vizích. Zcela zbytečně.  Účelem toho všeho není hrozba nějaké pohromy. Na druhé straně mohu prozradit, že je mnoho lidí, kteří jsou aktivní v černých operacích a jsou přesvědčeni o tom, že směřujeme do záhuby.

Před nedávnem jsem měl možnost shlédnout film „Den kdy se zastavila Země“. Na konci toho filmu máme dovoleno žít. Samozřejmě, to je taktika Hollywoodu – nemůžete přece zničit Zemi. Ovšem máme dovoleno žít s jednou jedinou podmínkou. Produkce elektromagnetické energie bude jednou pro vždy zastavena. Ale je klidně možné, že toto všechno je součástí perfektního odkazu. Asi se nyní dostáváme do velmi kontroverzní oblasti, ale co když se v budoucnosti odchýlíme (nebo budeme muset odchýlit od technokratické linie vývoje.

Je možné, že s rokem 2012 začneme vstupovat do vlivu významného druhu frekvencí, které započnou dlouhodobý proces změn na naší vnitřní úrovni. Pozitivních a žádoucích změn. V poslední době se také hodně hovoří o nárůstu mimotělních zážitků. Věřte mi, když říkám, že naše vědomí se nachází uvnitř hierarchie těl, která jsou aktivní v různých lokacích.

Je možné, že procesy odstartované v období kolem roku 2012 vytvoří účinek podobný masivnímu „stargate“ prostupující celou naší Sluneční soustavou. Jedním z mnoha účinků této vlny může být série aktivací zcela nových mentálních i psychických vlastností člověka v důsledku rekonfigurace hierarchie našich jemnohmotných těl.

Ohledně roku 2012 má vynikající informace právě Henry Deacon. Pakliže nebudete mít nic proti tomu, pak bych některá z těchto fakt citoval

GN: Jistě nemám vůbec nic proti tomu. Potom se ovšem vrátíme zpět k Sergeant Cliffordovi Stoneovi jelikož jsou s ním spojené věci, které mne hodně fascinovaly.

DW: O.K. Takže jedna z věcí na kterou Henry Deacon velmi často upozorňoval se týká právě oněch „černých společenství“. Tedy těch skupin, které stojí za celou řadou tzv. „černých operací“. Deacon přímo řekl, že všechny tyto skupiny počínaje rokem „2012“ „skončí“. Prostě „skončí“. Nijak blíže to již nevysvětloval. Bude to mít nějakou souvislost s jakousi „galaktickou přílivovou vlnou energie“. Do zóny této energie prý vstupujeme již v současné době.

Henry také naznačil, že jeden z velmi výrazných markérů deklarující vstup do této „vlny“ bude charakterizován změnou klimatu u všech planet naší Sluneční soustavy. Nepůjde tedy jen o Zemi. Ovšem jak se zdá k změnám klimatu v prostředí jednotlivých planet již začíná docházet. Jen z nějakého „zvláštního“ důvodu není moc velký zájem o tom psát. Přičemž jde o nezanedbatelný fakt. Vždyť jen během několika posledních let se sluneční magnetické pole scvrklo o neuvěřitelných 25%.

GN: Tak to je neskutečné!!

DW: Přesně tak. V období mezi roky 1997 až 2000 byl zaznamenán vzestup kosmického prachu, který proudí do nitra naší Sluneční soustavy z vnějšího kosmického prostředí naší galaxie o celých 300%.  V roce 2005 bylo opakovaně zjištěno, že energetické účinky velkých slunečních erupcí udeřily do atmosférického obalu během pouhých 15-ti minut. Správně by to ale mělo trvat dvě až tři hodiny.

GN: Fíí-ha.

DW: Všechny modely, pomocí kterých se naší vědci snažily předpovídat sluneční bouře, proto, aby mohly chránit satelity, prostě selhaly. Takže máme-li tomu dobře rozumět, máme dnes pouhých 15 minut od vzniku sluneční erupce, než zaznamenáme reálné účinky jejího vlivu na naší planetě. I toto je důsledek komplexní změny energetického portfolia sluneční soustavy.

Chápu, že pro mnoho posluchačů mohou tyto informace působit velmi nedůvěryhodným dojmem. Mám však k dispozici desítky a desítky velmi zásadních vědeckých údajů, které tyto předpoklady potvrzují.

Podle Henryho Deacona je rok „2012“ spojen s existencí jakési trhliny či průrvy v prostoru, která může doslova představovat základní harmonickou změnu v časové fraktálové struktuře našeho vnímání času.

Před nedávnem se zjistilo, že zvýšení vibrační rychlosti atomů a molekul uvnitř krystalu křemene přímo působí na celkovou oscilaci této struktury. Souběžně s tímto jevem byly zaznamenány velmi významné anomální rozdílnosti měření času v blízkosti takového krystalu. V současné době patří tento jev mezi nejtěžší oříšky a nastoluje potřebu chápání nových fyzikálních principů.

Ale jsou tu ještě podstatně závažnější skutečnosti, které jsou součásti širšího obrazu toho, co se nyní děje. Máme k dispozici svědectví z padesátých let 20.stol kdy lidé byli kontaktováni prostřednictvím „ufo“ anebo prostřednictvím různých velmi zvláštních, zřejmě telepatických zpráv.

2437

2438

2439

2440

2441

V tomto směru jedny z nejpozoruhodnějších skutečností shromáždil v jedné z jeho posledních knih George Hunt Williamson. Jde o spis, jenž vyšel pod názvem „Road in the Sky“. Pikantní na tom je, že jde o zcela fascinující materiál, který napsal prakticky neznámý výzkumník. A to nejlepší nakonec.

Kniha „Road in the Sky“ detailním způsobem popisuje „stargate“. V knize, která byla v roce 1958!! Navíc zde popisuje postupné změny klimatu uvnitř celé naší Sluneční soustavy. A meziplanetární změna klimatu je přesně to co nyní zažíváme. Jenže Williamson o tom psal již před padesáti lety.

Ptám se tedy z jakého, nebo z jakých zdrojů čerpal? A kdo to vlastně onen George Hunt Williamson byl?

GN: Zdá se, že tak jak se blížíme k období roku 2012 Davide, stává se mnoho věcí, o kterých se dříve mluvilo, poměrně hodně evidentními a to pro stále narůstající počet lidí

DW: Tady bych zmínil ještě jednu důležitou maličkost. Pokud budete mít možnost vnořit se do větší hloubky celé řady aktuálních vědeckých materiálů, zjistíte, že i zde se nachází velmi mnoho ryze průkopnických informací, které jsou specificky odborného vědeckého designu, ale zároveň úzce souvisí s tím, o čem si zde povídáme.
Mnohé z toho se dotýká i různých proroctví, která ve svém obrazném vyjádření mohou skrývat. Samozřejmě je otázkou zda se tato proroctví naplní či nikoliv, ale tak nějak vnitřně cítím, že v každém takovém sdělení je něco velmi důležitého, jakási malá skrytá informace.

Možná, že někteří z vás znáte materiály od člověka, který vystupoval pod pseudonymem„Commander X“. Této muž před nedávnem zemřel za velmi podivných okolností.

Těsně před svou smrtí měl možnost nahlédnout do některých velmi tajných dokumentů, kde byl zaznamenán rozhovor mezi vládními funkcionáři a zástupcem mimozemské inteligence. Mimo jiné se tam nacházela tato věta: „Můžete svým lidem zastírat pravdu. Můžete jim říkat, co chcete, ale jakmile dospěje ke konci rok 2012 v kalendářním systému vašeho měření času, objevíme se na vašem nebi ve velkém počtu. Vaši lidé v této době pochopí podstatu mnohého. My nejsme nepřátelé, naopak jsme vašimi přáteli. Nás se nemusíte bát.“

GN: Dr. Micheall Salla je jedním z těch, kteří při několika různých příležitostech zmínili informace celkem o 57 různých mimozemských formách života, které se nachází uvnitř naší galaxie.

DW: Představa průměrného člověka o mimozemských formách života bývá často někdy až děsivá. Bohužel to je výsledek systematické a dlouhodobé kampaně vojensko – průmyslových komplexů, filmů tvořených na klíč a dalších podobných aktivit.

V současné době víme, že vyspělá forma inteligence v rovině 3D naší galaxie je z pohledu vyšších a nejvyšších forem vědomí formována prostřednictvím humanoidního těla, které se v jednotlivých kosmických genetických liniích odlišuje pouze nepatrně. Takže žádná nestvůry s tesáky nebo něco podobného. Je to zase a jen taktika Systému jak pracovat s nástrojem strachu v té nejširší společenské vrstvě.

Druhou nejsilněji zastoupenou inteligencí jsou plazí (reptiloidní) formy, ale ty nepochází z tohoto časoprostorového a frekvenčního kontinua, prostupují sem prostřednictvím své technologie především ze 4. dimenze. Takže humanoidní (domácí formy mimozemských) je docela fajn parta přátel, se kterými lze komunikovat a přátelsky sdílet jeden a ten samý prostor. Oni respektují právo na sebeurčení a svobodnou vůli, pakliže většina obyvatelstva netouží po setkání, pak nemohou se prostě jen tak ukázat a říci: „Tady jsme!“

Další z věcí, která mne fascinuje je, že Obama vůbec vyhrál volby. Nyní se na tento zajímavý aspekt dívám, ale ze zcela jiného úhlu. Zde na Zemi nežijí zástupci pouze jednoho druhu člověka. Ve skutečnosti zde existuje velké množství humanoidních zástupců různých mimozemských ras. Běloši v podstatě neexistovali na této planetě ještě před nějakými 10 či 11 tisíci lety.

Nedávno byly tyto myšlenky prezentovány i v jednom odborném časopise věnující se genetice. Existují záznamy, kde píše o tom, že všichni bílí lidé pochází z Atlantidy, odkud také pochází základy toho, čemu říkáme „ekonomický systém“.

GN: Fascinující

DW: Dosavadní zjištění naznačují, že původní lidskou rasou v prostředí této planety jsou lidé s černou barvou pleti. Ostatní genotypy nepochází z této planety. Speciálně v této oblasti je stále ještě mnoho neznámých, ale pokud je mi známo, veřejnost není dostatečně informována o skutečném potenciálu a složitosti lidského genofondu.

GN: Faktem je, že na toto téma byla naše redakce doslova zavalena e-maily z různých koutů světa s tím, že by si naši posluchači v tomto ohledu přáli podstatně více informací. Ohledně vašeho tvrzení však neexistuje, žádný další oficiálně interpretovaný materiál, který by jej potvrzoval s jedinou výjimkou. Tou je vyjádření velmi erudovaného vědce Henryho Deacona. Tato planeta je jistě schopná podporovat vznik mnoha genetických sub-variant lidské bytosti. Přijmeme-li domněnku, že jediným druhem původních lidských bytostí této planety jsou černoši, přičemž ostatní etnika jsou výsledkem pro nás možná stále ještě těžko pochopitelného genetického koktejlu s příměsi mimozemské DNA, pak ovšem stojí skutečně před revolučním zjištěním, které doslova likviduje celou řadu standardních vědeckých axiomů počínaje Darwinovou teorií vývoje druhu.

Přesto bych se chtěl vrátit k problematice 57 typů humanoidních forem lidských bytostí v naší galaxii. Proč zrovna na této naší planetě takový koktejl lidské DNA? Je tento stav přirozený? Máte k dispozici nějaké informace, že by něco podobného bylo charakteristické i pro planety v jiných částech naší galaxie?

DW: Lidská bytost je velmi, velmi jedinečná již právě z důvodu genetické pestrosti v prostředí planety Země. Jde tedy s největší pravděpodobností skutečně o výjimku. Velmi vzácnou výjimku. A asi bych měl na tomto místě připomenout, že druhovou pestrostí je jedinečná komplexní příroda. Málokde ve Vesmíru existuje podobná rozmanitost evolučních forem koncentrovaných na jedno místo.

GN: Takže se nacházíme na planetě, kde jsou všude po jejím povrchu rozptýleny genetické programy humanoidních forem bytostí z různých částí naší galaxie?

DW: Správně. A zdá se, že to byl záměr. I když na fyzické úrovni jsou rozdíly minimální, existují někdy až dramatické odlišnosti v rovině citově emoční a hlavně mentální. Jednotlivá etnika žijící na této planetě „pod jednou střechou“ se velmi radikálním způsobem liší svou mentalitou, filozofickým viděním světa, života, nebo sociálních aspektů samotné lidské civilizace.

To vše vytváří z evolučního hlediska velmi náročné prostředí na vývoj. V takovém prostředí je potence konfliktních situací extrémně vysoká. Ta sice na jedné straně zaručuje významnou akceleraci vývoje, ale na straně druhé v kterémkoliv okamžiku hrozí, jak bych to nazval, jakýmsi „civilizačním restartem“.

Když se na to podíváte z tohoto pohledu, asi vycítíte, že tam někde na začátku v hlubinách minulosti stál zřejmý záměr. Z hlediska antropologického existuje celkem pět paralelně jsoucích genetických vývojových větví člověka na této planetě. Tato semena s rozličnými dispozicemi byla „zaseta“ v jeden čas na pěti různých místech planety. Tato genetická pestrost koncentrovaná na jedno planetární místo a to vše s tím spojené je důsledkem záměru. Někdo (anebo Něco) to tak chtělo. A ten někdo pořádně zariskoval. Vsadil na jednu kartu.

Buďto vše, anebo nic….

Podobné články

Jeden komentář k "David Wilcock: Tajemství lidské bytosti"

  • ACHNATON napsal:

    TAK TAKOVOU FAKT HRUZOSTRASNE – TOTALNE PRIBLBLOU PREHLIDKU POMATANYCH DEBILIT + IDIOTSTIN, JSEM ZA CELY ZIVOT NEVIDEL.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    HRUZA HRUZOUCI, KDO SI MOHL TOHLE VSECHNO VYMYSLET – IHNED MU DAT SVERACI KAZAJKU – A NA DO SMRTI ZAVRIT DO KLECE – NIC JINYHO SI TEN UCHYL ´´ DAVID WILCOCK ´´ – VUBEC NEZASLOUZI……ONO UZ JE TOTALNI ZTRATA CASU – TAKOVY CHORY VYPLODY VUBEC NEJAK KOMENTOVAT.!!!!!!!!!!!!!!!!! PROBOHA – 100.000 – POZEMSTANU – NA MARSU – NO TO JE FAKT – JEN UCHYL, UCHYL + UCHYL.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    A KDE BYLI TI MIMOZEMSTANI V ROCE 2012, P R O B O H A KRISTA.???!!!!!
    UZ JSOU 3 ROKY PRYC A TI ´´NEBOZI´´ – MIMOZEMSTANI SE NAM JESTE NEJAK NEUKAZALI, CO???????????????????????????? JE VUBEC OSTUDA, ZE ZDE NECO TAK UCHYLACKYHO FAKT PUBLIKUJETE……..DES + HRUZA HRUZOUCI.!!!!!!!!!

Napsat komentář