Deset otázek českým egyptologům

89892x 20. 09. 2015 1 čtenář

Na facebook stránce Český egyptologický ústav FF UK v Praze jsem položil jednomu ze zástupců této skupiny 10 otázek:

Sueneé: 1) Jak si vysvětlujete, že mladší dynastie nedokázala postavit stejně kvalitní pyramidy jako předchozí dynastie?
Technologie a společnost se měnila. Egypťane po dokončení staveb nemohli vědět, jak budou vypadat za 3-4 tisíce let. Třeba Neferirkareova nebo Niuserreova pyramida z 5. dynastie jsou zachovány celkem dobře.
S: V roce 2003 jsem měl možnost se projít po Abúsíru. Pyramida je oproti těm v Gíze nebo v Dashsuru ve velmi špatném stavu. Je mnohem menší a z popisů, které čtu na internetu, vypadá to, že oproti větším verzím je její podstatná část pouze z vápence a malých bloků. Technologie i společnost se jistě měnila. V tomto případě to vypadá, jako kdyby starší dynastie stavěly mnohem precizněji a kvalitněji, než-li jejich potomci.

S: 2) Jak si vysvětlujete, že neexistuje jediná pyramida, o které se by se dalo reálně říci, že její účel byl hrobka? (Nebyla v žádné nalezena mumie a pokud kdy byla nelze určit, kdy byla do pyramidy umístěna.)
Není to pravda, nalezenými pozůstatky v pyramidách se zabýval Evžen Strouhal v článku: Identification of royal skeletal remains from egyptian pyramids / Eugen Strouhal …[et al.]. — 6 il. In: Anthropologie. — ISSN 0323-1119. — Vol. 39, nr. 1 (2001), p. 15-23. V Raneferefově pyramidě byly nalezeny zbytky mumie, které podle archeologického kontextu patří do 5. dynastie a patří panovníkovi Raneferefovi.
S: A jak lze jednoznačně určit, že mumie byla umístěna do pyramidy těsně po jejím dokončení a nikoliv několik stovek (tisíc) let později?

S: 3) Jaký je váš názor na práci profesora Roberta M. Schocha, který geologickou analýzou stanovil stáří Sfingy do období minimálně 5000 – 10.000 let př. n. l.?
Většina geologů má jiný názor, např.
S: Autor odkazovaného článku se snaží oponovat RMS tím, že Sfinga byla vytvořena později a že obvodová stěna byla vystavena skutečně silným dešťům a přílivovým vodám. (V tom se autor s RMS shoduje.) Nicméně autorova argumentace mi přijde neupřímná, protože a) není logicky zdůvodněno, proč by někdo odsekával okolí budoucí Sfingy a pak to nechal několik století být. b) Studie je dle autora provedena pouze vizuálně bez solidních dat nebo geologických měření.

S: 4) Předpokládám, že jste obeznámen s Göbekli Tepe, které bylo nedávno oficiálně prezentováno veřejnosti Jeho stáří je odhadováno minimálně 10.000 př. n. l. Jaký má dle vašeho názoru dopad tento objev na chápání chronologie vývoje Egypta? (Připomenu jen, že Z.H. se snažil oponovat práci R.M.S. a citoval svého přítele a kolegu M. Lehnera, který měl prohlásit, že v době kolem 10.000 př. n. l. neexistovala, žádná civilizace, která by byla schopná cokoliv postavit natož Sfingu nebo pyramidy.)
Göbekli Tepe má význam zejména pro východní Turecko a stránka projektu uvádí datování kolem 9000 př. n. l., kterému bych věřil. To neznamená, že Afrika tehdy osídlena nebyla. Mezolit a neolit v severovýchodní Africe ale vypadal jinak, zkoumá ho např. česká expedice na Sabaloce v Súdánu
S: Vyhnul jste se odpovědi.

S: 5) O kartuši z Velké pyramidy se říká, že obsahuje pravopisnou chybu a nebo přesněji, že používá „pravopis“, který neodpovídá době vlády faraóna Cheopse a je z mladší doby. Můžete to prosím objasnit?
Kartuše je dodnes přístupná a není tam žádná chyba, je to způsob psaní Chufova jména, který je doložen i z jiných pramenů Staré říše. Ve Staré říši nebylo něco jako „pravopis“, používalo se mnoho různých forem zápisu stejných slov a různé formy značek. V stavebních nápisech Staré říše jsou doloženy různé ortografie znaku Aa1, dokonce ve stejných stavbách. A také dlouhá a krátká forma Chufuova jména, Chufu a rovněž Chnemchufvej.
S: Nepochybuji o tom, že existují nějaká pravidla pro zápis hieroglyfů a tato pravidla se nejspíše v čase měnila. V současných jazycích se můžeme potkat s případy, kdy pro označení jediné věci máme více slov a nebo používáme různé „nespisovné“ nebo jinak pokroucené výrazy. Je ovšem otázka, zda takto lze chápat různý zápis jména (navíc panovníka). Někde jsem četl, že jméno bylo v Egyptě velice podstatný sociální faktor. Dnes bychom to mohli přirovnat k titulům před a za jmény. U Egypťanů to mělo mít ještě hlubší význam. Takže změna zápisu jména a nebo zkrácení/prodloužení není otázkou náhody – má to význam – včetně možnosti, že jde o někoho jiného.

S: 6) Předpokládám, že víte o německé skupině archeologů, která v roce 2013 odebrala malý vzorek barviva z okolí kartuše. Tento vzorek byl podroben analýze. Výsledek laboratorní analýzy údajně prokázal, že kartuš je z mnohem mladší doby. Máte k tomu prosím bližší informace?
Nebyli to archeologové, dokonce tvrdili, že kartuši nepoškodili, jenom odebrali vzorky kamenů. Na nich nejde dělat analýzu 14C.  Pokud je Němci vrátili, žádná analýza na nich nebyla… Mnoho dalších dat ze Staré a Střední říše, i Chufuovy pyramidy, bylo publikováno zde.
S: Datovat kámen sice nelze, ale pokud jsem věc správně pochopil, pak barvivo s organickými sloučeninami ano. I ve vámi odkazovaném článku je svědectví Roberta Bauvala, že němečtí egyptologové kartuš nepoškodili, neboť jí poškodil někdo jiný už v době mezi lety 2004 až 2006 a to nejspíše pod dohledemem Zahi Hawasse (přesněji řečeno, musel o tom vědět).

S: 7) Jste obeznámen s teorií Orionova pásu inženýra Roberta Bauvala? Jak si vysvětlujete, že zarovnání pyramidy v Gíze a několika dalších chrámů odpovídá souhvězdí Orion v době 10.ooo př. n. l.?
Teorie např. nevysvětluje existenci satelitních pyramid v Gíze. A mnoho jiných záležitostí.
S: na vámi uvedeném odkazu jsem bohužel nenašel nic konstruktivního. Pokud vím, celkový obraz srovnání Gizy a souhvězdí Orion existuje. Můžete to vidět třeba v dokumentu C. Bulterové, který odvysílala i Česká Televize. V originále pod názvem Pyramid Code, najdete na YT. Pokud jde o satelitní pyramidy, pak a) je otázka, zda jsou součástí původního koncepce celé plošiny a nebo zda byly postaveny dodatečně b) je to též otázka celkového měřítka. Máme jistotu, že kolem hlavních hvězd nejsou menší tělesa početně odpovídající počtu i rozmístěním satelitních pyramid?

S: 8) Jaký máte názor na symboly, které byly objeveny díky robotu Djedi za tzv. Gantembrickovými dveřmi? (Mimochodem Z. H. na moji stejnou otázku prohlásil, že nic takového tam není. Přitom fotografie jsou volně na stránkách projektu Djedi k vidění.)
Jsou to stavební značky, které se vyskytují i na ostatních kamenných stavbách Staré říše.
S: A proč jsou zrovna jen v této části chodby a ne před dveřmi? Našly se ekvivalentní značky někde jinde?

S: 9) Na inventární stéle je údajně uvedena pouze jedna slabika ze jména Cheopse. Jde o počáteční slabiku „Che“ za slabikou je pak zlom – stela je poškozena. Okolo slabiky není náznak kartuše, která je typická pro jména panovníků. Víte o tom něco bližšího?
Můžete si to ověřit sám, rozbor Inventární stély obsahuje tato kniha na str. 218-246.
S: Může někdo prosím pomoci s překladem z francouzštiny?

S: 10) Znáte dokument z produkce PBS Nova – Riddes of The Sphinx? Byl zjevně natočen pro BBC a můžete jej najít i na YT. Mark Lehner se v něm mj. snaží dokázat, že staří Egypťané používali pro stavbu Sfingy (alt. pyramid) měděné nástroje a primitivní kladiva. Jaký je váš názor?
Egypťané v této době používali na nástroje zejména arzénovou měď, slitinu mědi s arzénem, která je tvrdší než čistá měď. Pravděpodobně v této době už znali bronz a také znali meteorické železo. Ale používali i kamenné nástroje, i z druhů kamene tvrdších než vápenec. Podrobně se technologiemi opracování kamene zabýval inženýr Denys Stocks:
S: Nejde o opracování vápence ale opracování dioritu. Meteorické železo mohli používat, ale bavíme se tu o masové výrobě železných nástrojů, po kterých nezbyla ani stopa.


S: Názor jednotlivce nemusí být názorem většiny. Jde o výtah z otevřené diskuse s jedním členem z CEFFUK, nikoliv oficiální stanovisko.

Podobné články

8 komentářů k "Deset otázek českým egyptologům"

 • S S napsal:

  Několik dotazů na Sueneého k Orionově pásu:
  – Ptáte se na teorii Orionova pásu. Proč nezkoumáte podobnou teorii, která polohy pyramid přiřazuje k souhvězdí Labutě?
  – Píšete o shodě s pásem Oriona před 12000 lety. Zkoušel jste si propočítat tvar toho pásu? Dnes poloha proti pyramidám nesedí o metry až desítky metrů (podle toho, které dvě hvězdy napasujete na pyramidy a počítáte odchylku té třetí). Před 12000 lety byl podle mne rozdíl ještě o něco málo větší (pokud jsem se nespletl ve výpočtu – proto by mne zajímal ten Váš)

  • Sueneé napsal:

   – o teorii souhvězdí Labutě vím. Má ale trhliny: 1) chybí korelace hlavní hvězdy Deneb. Je tam jaksi navíc a pokus to vysvětlit byl dost o berlích. S ostatními hvězdami z toho souhvězdí je to taky problematické. 2) v momentě, kdy je souhvězdí Orion v korelaci s Gizou, pak současně je současně v korelaci jiné souhvězdí (vypadlo jméno) nad chrámovým komplexem Angkor wat. Mám pocit, že G.H. mluví i o dalších paralelách – jiných hvězdých znameních, která sedí. Můžu ti dát video, kde o tom mluví. — podstatné je, že s Labutí nad Gízou, tohle prostě nefunguje!

   – 12t. není úplně přčesné. Tuším, že G.H. a R.B. uvádějí letopočet 11500 pnl. Je třeba počítat precesní cyklus. Opět je to vysvětleno přímo zmíněnými autory. Tzn. spíše počítám s tím, že jsi udělal někde chybu… Kdyby ne, tak by R.B. nepodporovali akademici a neprošel by mu n a toto téma PR článek. ;)

   • S S napsal:

    Co se týče té korelace: zkuste to najít, můžeme zkusit posoudit míru té korelace.

    Co se týče Labutě: zkusme ji zatím použít jen jako měřítko správnosti Orionovy teorie.

    Pokud je teorie o Orionu správná, pak musí dát lepčí výsledky (více styčných bodů) než ta Labuť. Souhlasíte?

    A k letopočtu pa precesi:

    Precesi jsem vůbec neřešil.  Udělal jsem jinou věc:

    Vzal jsem souřadnice vrcholů pyramid a souřadnice hvězd Orionova pásu.

    Ztotožnil jsem hvězdu Alnitak s vrcholem Chufufovy pyramidy, Alnilam s vrcholem rachefovy pyramidy a podíval se kam mi padne Mintaka. K mému překvapení nejen že ta hvězna netrefila vrchol Menkauerovy pyramidy, ale jen těsně trefila tu pyramidu.

    Podíval jsem se na parametry pohybu těch tří hvězd, a směrem do minulosti mi vyšlo, že chyba se ještě zvětší.

    Nevylučuji ale ani svůj omyl.  Proto se ptám, jak tahle podobnost vyšla Vám.

    Pokud to chcete řešit podrobněji, tak bych navrhoval přesunout tu diskusi do diskusního fóra. Tam půjde vkládat náčrty a výpočty podrobněji rozpitvat.

    Můžeme pak zkusit podobným způsobem porovnat tvar orionova pásu se souhvězdím Labutě (to jsem zatím nepočítal).

    • Sueneé napsal:

     par postrehu:

     1. to souhvezdi vypada porad stejne? Tomu bych moc nefandil. Tzn. o kolik let musis couvnout zpet, abys tu treti hvezdu dostal do spravne korelace? Pokud to beres z pohledu dnesni podoby souhvezdi, pak se nedivim, ze to nemusi byt uplne presne.

     2. zapomnel jsem uvest, ze OBT jako dalsi klicovy fakt, v momente zakrytu hvezd, hledi sfinga na svuj vlastni obraz {souhvezdi lva} nad horizontem. To v pripade souhvezdi nefunguje.

     3. pokud jsem to spravne pochopil, pak dalsim klicovym faktem je ze soucasne jedna tzv. ventilacnich sachet miri primo na hvezdu Sirius.

     Nicm0ne odkazuji na praci Roberta Bauvala. Mluvi o tom v kde jake prednasce, kterou najdes na YT.

     • S S napsal:

      1. Nevypadá stejně.  V mmunulosti se liší od pyramid víc. Vždyť jsem o tom psal („… směrem do minulosti mi vyšlo, že chyba se ještě zvětší“).

      2. Jakého zákrytu hvězd?

      3. Zákrytu jakých hvězd a s čím?

      4. Nemáte to někde ve formě textu a náčrtů? Ve videích se hrozně špatně hledají konkrétní informace. Problémy s hledáním informací potvrzujete i Vy sám, když zcela nekonkrétně odkazujete na „nějakou přednášku“

       

       

      • MartinHorus MartinHorus napsal:

       S, jestliže chceš zaměřovat přesně Giza Plato vs: Pás Orion, tak ber v potaz fakt, že kontinenty se za posouvají, sice nepatrně, ale za několik desítek tisíc let to dělá pár stupňů, říká se tomu “ kontinentální drift “ Už jsem to tu kdysi řešili, ale ty jsi si toho pořádně nevšiml, a smetl jsi to ze stolu…já mám na tomto faktu podloženou svou myšlenku, protože pokud byla Velká Pyramida zaměřena v době stavby přesně v ose sever jih a dnes činí její rozdíl 2 stupně a západ-východ 5, /ovšem na místě jsem samoz. rozdíl neměřil/ tak  spočítat kdy byla postavena by nebyl problém.

       Ještě k tomu přesnému zaměření Pyramid s pásem Orionu, četl jsem knihu od G.H a R.B. tam je přesně matematicky vypočítán model s precesí a jim to vychází přesně na 10.500 př.n.l myslím že k tomu byl vytvořen počítačový program. Jenže to může být i samoz starší, když zohledníme kontinentální drift. Další indície je samotná Sfinga koukající v té době na souhvězdí lva. V tom případě máme okamžitě další indicii, neboť konstelace Orionova pásu je dnes umístěna pod jiným úhlem díky precipitaci naší zemské osy (360 stupňů za 25.920 let neboli 1 stupeň za 72 let), zato přesná poloha souhvězdí se naprosto shoduje právě s pozicí odpovídající roku 10.500 př.n.l..  Hmmm, začíná to být zajímavé, co říkáte?

       Ještě jedno moje zjištění, které jsem konzultoval se Sueneém. Když jsem si znova počítal poměry Velké Pyramidy, tak mi vyšlo Pí na tři desetinná místa, abych mohl vyrobit její přesnou kopii v měřítku 1:10.000 není možné s pravítkem udělat lepší než s odchylkou 1 milimetru..oni měli v měřítku 1:1 odchylku dnešního měření 1.5 centimetrů, resp. vlastně žádnou, protože to lze připsat zmíněnému kont. driftu..takže čim by tedy Velkou Pyramidu zaměřovali ? laserem ! V knize K2-quest of the gods books autor zjistil, že měřením umístění komor ve Velké pyramidě reprezentuje přesné rozmístění kontinentů na Zemi !!!

       Po zakreslení úhlů šachet Velké pyramidy do mapy je výsledkem trojúhelník se stejnými poměry jako má Velká pyramida. Je to náhoda? To si nemyslím.
        

       • S S napsal:

        Zkuste prosím diskusi přesunout na diskusní fórum, kde jsem už založil vlákno s prvními daty (které můžete zrevidovat a případně opravit či doplnit). Má to tam velkou výhodu v možnosti přímého vkládání obrázků.

        Ještě jednou připomínám: řeším teď jen jednu z dílčích otázek, na niž precese ani kontinentální drift nemají naprosto žádný vliv:

        Tou otázkou je vzájemná poloha hvězd Orionova pásu v porovnání s se vzájemnou polohou jednotlivých pyramid.

        Vzájemnou polohou hvězd mám na mysli polohy tří nejjasnějších hvězd Orionova pásu vůči sobě.

        Vzájemnou polohou pyramid mám na mysli polohy největších tří pyramid v Gize vůči sobě navzájem.

         

        Drift, precesi i pí rozeberme prosím v  samostatných diskusích, ať se to zase nerozplizne.

         

Napsat komentář