Dokazují pozůstatky černých děr existenci jiných vesmírů?

4696x 23. 08. 2018 1 čtenář

,,Existuje více vesmírů, není jen ten náš“, říká skupina fyziků. Stejně jako ten náš, i jiné vesmíry jsou plné černých děr, a my můžeme odhalit stopy těchto zaniklých černých děr v kosmickém mikrovlnném pozadí (CMB) – reliktním záření, které je pozůstatkem velkého třesku, okamžiku vzniku našeho vesmíru.

Je to přinejmenším poněkud excentrický pohled skupiny teoretiků, včetně prominentního matematika a fyzika Rogera Penrose z Oxfordské univerzity, (který byl také důležitým spolupracovníkem Stephena Hawkinga). Penrose a jeho kolegové argumentují upravenou verzí Velkého třesku.

Teorie prostoru a času

Penrose a další podobně smýšlející fyzikové zastávají teorii prostoru a času, kterou nazývají konformní cyklickou kosmologií (CCC), kdy ‚bubliny‘ vesmíru expandují a zanikají postupně. Černé díry zanechávají stopy ve vesmírech, které následují předchozí. Ve svém novém článku, který byl zveřejněn 6. srpna v časopise „arXiv“, Penrose společně s matematikem Danielem Anem a teoretickým fyzikem Krzysztofem Meissnerem tvrdí, že tyto stopy jsou viditelné v současných stopách reliktního kosmického záření. Vysvětlili, jak se tyto stopy vytvářejí a přežívají od jednoho vesmíru ke druhému.

Penrose říká:

„Pokud vesmír bude dál expandovat a černé díry budou vše pohlcovat, potom v určitém okamžiku budou existovat jen černé díry.“

Hawkingova teorie

Nejslavnější hawkingova teorie říká:

,,Černé díry pomalu ztrácejí část své hmoty a energie v průběhu času vyzařováním nehmotných částic, nazývaných gravitony a fotony. Pokud toto záření existuje, pak se tyto černé díry postupně zmenšují. V určitém okamžiku by se tyto černé díry úplně ‚vypařily‘, a vesmír by se stal nehmotnou směsí fotonů a gravitonů.“

Gravitony a fotony jsou nehmotné objekty pohybující se ve vesmíru, neexistují v čase a prostoru jako všechny ostatní hmotné objekty. Einsteinova teorie relativity říká, že hmotné objekty se pohybují v čase pomaleji, než je rychlost světla, ale když se pohybují rychlostí blízkou rychlosti světla, tak se z jejich pohledu vzdálenosti zkracují. Nehmotné objekty, jako jsou fotony a gravitony, cestují rychlostí světla, takže pro ně vůbec neexistuje žádný čas nebo prostor. Proto vesmír naplněný pouze gravitony nebo fotony nebude mít žádný smysl z hlediska času nebo prostoru.

V tomto okamžiku někteří fyzici (včetně Penroseho) tvrdí, že tento ‚prázdný‘ vesmír po zániku černých děr se začíná podobat superhustému vesmíru v okamžiku velkého třesku, kdy neexistuje čas nebo prostor, a potom vše začíná znovu.

Stopy a reliktní záření

Takže pokud nový vesmír neobsahuje žádné černé díry z předchozího vesmíru, jak by tyto černé díry mohly zanechat stopy v reliktním záření?

Penrose uvádí:

,,Těmito stopami nejsou samotné černé díry. Jsou jimi spíše ty miliardy let, po které tyto objekty vysílaly energii do svého vesmíru, prostřednictvím Hawkingova záření. Není to černá díra, jako skutečný hmotný objekt. je to celé Hawkingovo vyzařování černé díry v její historii.“

Co to tedy znamená: Po celou dobu existence se černá díra rozpouští prostřednictvím Hawkingova záření a tato stopa, vytvořená na pozadí reliktního záření vesmíru, může přetrvat zánik vesmíru. Pokud by vědci mohli tuto stopu objevit, měli by důvod se domnívat, že cyklická kosmologie vesmíru je správná. Ačkoliv jsou zde námitky proti slabému, kolísavému reliktnímu záření. Tyto námitky připomínají pouze možnou statistickou odchylku měření mezi různými oblastmi vesmíru.

Kruhové oblasti se nacházejí tam, kde jsou galaxie, a světlo hvězd nepřehlušuje reliktní záření. Dále zdůraznil oblasti, kde se distribuce mikrovlnných záření shoduje s očekávaným výskytem Hawkingových děr. Tyto oblasti by si měly navzájem konkurovat, abychom zjistili, která oblast se nejvíce blíží očekávaným rozměrům Hawkingových bodů.

Porovnání dat – body z minulých vesmírů?

Pak porovnáme tato data s hypotetickými daty náhodně generovaného reliktního záření. Tento trik má zabránit tomu, že by se tyto pokusné Hawkingovy body mohly vytvořit, kdyby reliktní záření bylo zcela náhodné. Pokud by náhodně generované údaje reliktního záření nemohly napodobit tyto Hawkingovy body, mohlo by to zřejmě naznačovat, že nově identifikované Hawkingovy body pocházejí skutečně z černých děr minulých vesmírů.

Není to poprvé, co Penrose vydal zprávu, ve které oznamuje, že identifikoval Hawkingovy díry z minulého vesmíru. Již v roce 2010 publikoval článek s fyzikem Vahe Gurzadyanem, který vyslovil podobné zjištění. Tato publikace však vyvolala kritiku od jiných fyziků, protože nepřesvědčila celou vědeckou komunitu. Nynější následující dokumenty tvrdí, že důkazy o Hawkingových bodech od Penroseho a Gurzadyana byly ve skutečnosti jen výsledkem náhodného šumu v jejich údajích.

Přesto Penrose pokročil vpřed. Fyzik také senzačně argumentoval tím, že přesvědčil mnoho neurologů, že lidské vědomí je výsledkem kvantových procesů. Na otázku, zda by černé díry z našeho vesmíru mohly jednoho dne zanechat stopy ve vesmíru následujícím, Penrose odpověděl: „Ano, je to možné!

Poznámka editora: Jedná se o jednu z mnoha teorií, čas ukáže, zda bude možné tuto teorii také podložit prokazatelnými důkazy.

Podobné články

Napsat komentář