Dr. Zahi Hawass: Intriky v pozadí egyptologie (1. díl)

12100x 23. 09. 2016 1 čtenář

Četné zásahy proti účastníkům vykopávek na mnoha archeologických lokalitách v Egyptě a rozporuplné postoje Dr. Zahi Hawasse (egyptolog) na existenci tunelů a dutin v oblasti Gízy naznačují, že se zde odehrává nějaká skrytá agenda.

Před 10 lety poskytly tři knihy přehled o kontroverzích obklopujících oblast Gízy a pyramid —Gíza: Pravda (The Truth od Chris Ogilvie-Heralda a Iana Lawtona), The Stargate Conspiracy (od Lynna Picknetta a Cliva Prince) a Secret Chamber (Tajná komora od Roberta Bauvala).

Klíčovou otázkou bylo, zda zde existují nějaké neobjevené, nebo záměrně ukryté komory, ať již uvnitř pyramid nebo v blízkosti Sfingy. V předchozím desetiletí se zájem o tuto oblast obnovil, částečně díky teoriím Roberta Bauvala a Grahama Hancocka a objevením jakéhosi průchodu v nepřístupné části Velké Pyramidy. Tento objev byl učiněn dne 22. března 1993 německým robotickým inženýrem Rudolfem Gantenbrinkem během instalace klimatizačního systému. Objev vyústil v několik tvrzení, obvinění a invektivu, které se s příchodem nového tisíciletí pomalu vytratily.

Zdá se, že v dnešní době zájem o tajemství starověkého Egypta ubývá a panuje názorové příměří. Ale po promluvě s lidmi v terénu i mimo něj vyvstane zcela jiný obraz. Pravděpodobně za tím stojí rozsáhlá cenzura Nejvyšší rady pro památky – Supreme Council of Antiquities (SCA), zvláště pak Dr. Zahi Hawass, který byl jejím generálním tajemníkem od roku 2002. Mnozí egyptští archeologové tvrdí, že organizace vládne diktátorskou kontrolou, ale že to je jen špička ledovce pomluv, zpronevěry a možná něčeho většího. Už deset let, jak se zdá, o tom nikdo nepíše, ale situace je přinejmenším tak špatná jako v roce 1999.

Nejvyšší rada pro památky je součástí egyptského ministerstva kultury a je odpovědná za uchování, ochranu a předpisy týkající se všech starožitností a archeologických vykopávek v Egyptě. Během posledních deseti let by televizní divák snadno uvěřil, že existuje jen jeden egyptolog, a ten člověk je Dr. Hawass. Po pravdě řečeno, Hawass je spíše úředník, než archeolog; dalo by se dokonce tvrdit, že v případě, že by měl dost času na vedení vykopávek, nemohl by plnit své úkoly v úřadu. Ale televizní kamera je stejně atraktivní jako světlo pro můru. Hawass je kontroverzní postavou. Byl ve středu sváru v roce 1990, a zůstává v něm i dnes, teď spíše v Egyptě, než v zahraničí.

Podle Roberta Smitha, který sepsal životopis Edgara Cayce, údajně Hugh Lynn Cayce (nejstarší syn E.C.) řekl: Dal jsem mu stipendium na Universitě v Pensylvanii v oboru Egyptologie, aby získal PhD. Dal jsem mu stipendium skrz osobu v ARE, která byla na Fulbrightově stipendijní desce. Hawass něco takového rezolutně odmítá, i když je nesporně pravda, že Hawass byl přijat na Universitu v Pensylvanii díky stipendiu.

Události v zahraničí

Zatímco všichni sledují ARE, je tu ještě jiná organizace – ARCE (American Research Center in Egypt – Americké výzkumné centrum v Egyptě), která je přehlížená a jak se zdá, právě ta nejvíce tahá za provázky. Jeden zdroj kontaktovaný za účelem sepsání tohoto článku uvedl: „Jsem častým návštěvníkem Egypta, a vždy, když mluvím s vládními úředníky, většinou nemají rádi Hawasse. Existuje mnoho archeologů v Egyptě, kteří dělají vynikající práci. Každý, kdo navštíví Egypt a zabývá se egyptologií, pozná to na první pohled. Jediným problémem je Hawass a SCA. Proč? Protože Hawass je nasazen do Egypta jistými cizinci, a to na velmi dlouhou dobu. Vybrali ignoranta, polichotili mu, dali mu titul skrze ARCE. Ale on je jen loutka.“ Na naléhavou otázku, proč to tak je, zdroj ještě dodal: „Proto, aby se tajnosti nedostaly ven, a také aby měli nejlepší archeologické pozice. Hawass tam zůstává jen proto, že dobře ví, jak použít nacionalizmus. Slyším ho každý den říkat, jak cizinci chtějí jen okrádat Egypťany a památky patří Egyptu. Je to chytré, neboť to vytváří dojem, že bojuje za Egypťany, a tak nebude odsunut ze své pozice.“ Zdroj také poznamenal: „SCA plní příkazy jistých cizinců a pomáhá chránit jejich zájmy.“ Ve skutečnosti, i když by se mohlo zdát, že Egypťané jsou pod kontrolou své vlastní země, zdání může klamat.

Organizací, která tahá za provázky, je Americké výzkumné centrum v Egyptě ARCE. Na webových stránkách ARCE se uvádí: „Za velký úspěch ARCE považujeme náš vztah s Nejvyšší radou pro památky Egypta (SCA) pod záštitou egyptského ministerstva kultury, bez nichž by naše práce nebyla možná. ARCE je vnímána jako významný přispěvatel, sloužící ku pomoci Egyptu přímo ve své snaze o zachování kulturního dědictví.“ ARCE byla založena v roce 1948 „konsorciem vzdělávacích a kulturních institucí,“ a organizace zdůrazňuje, že jejím záměrem je posílit americko-egyptské kulturní vazby a zejména vytvořit oficiální podporu severoamerickým studentům v Egyptě.

Je zajímavé, že webové stránky ARCE dále uvádí: „za přispění a podpory Amerického ministerstva zahraničí v roce 1962 změnil ARCE svoji vnitřní organizaci do více strukturovaného konsorcia. Díky tomu získal možnost distribuce a kontroly nad 500000 USD z fondů Public Law 480 (Food for Peace).“

I když se zdá, že ARCE spolupracuje s ministerstvem zahraničí US, jeden by se mohl ptát, zda ARCE bylo použito nebo zneužito k dalším politickým účelům s ohledem na zajímavou politickou minulost mezi východem a západem v Egyptě.

Dnešní satelity dokáží dělat velmi přesné geologické analýzy pod povrchem. Používají to i soukromé společnosti pro vyhledávání nerostného bohatství – např. ropy.
Během psaní tohoto článku mne kontaktoval jeden zdroj, který tvrdil, že SCA získává pravidelně od NSA (US Národní bezpečností agentury) satelitní snímky obsahující informace o tom, zda a jestli vůbec se někde nacházejí nějaké podzemní prostory na mnoha místech.

Pár dnů na to, 11. Května, Egyptská vláda prostřednictvím Ministra kultury Farouka Hosniho (Hawassova šéfa) oznámila, že výzkumy prováděné pomocí satelitního snímkování, potvrdily existenci 132 archeologických nalezišť, která zatím nebyla ani navštívena.

I když Egypt má skutečně nějaké satelity na oběžné dráze kolem Země, Hosni nijak nespecifikoval zdroj těchto fotografií. Pouze uvedl, že projekt fotografování monumentů prostřednictvím satelitů byl realizován ve spolupráci s Egyptskou národní autoritou pro dálkové pozorování a vesmírné vědy (NARSS) a Mubarak City for Scientific Research (Mubarakovo město pro vědecký výzkum) leteckých snímků a laserové měření povrchu.

Dr. Zahi Hawass: Intriky v pozadí egyptologie

Další díly ze seriálu

Napsat komentář