Dr. Zahi Hawass: Intriky v pozadí egyptologie (2. díl): Tlapy Sfingy v suchu

810379x 30. 09. 2016 1 čtenář

Vraťme se zpět k Dr. Hawassovi a Sfinze Výše popsaný pracovní rámec (vliv organizací) byl zjevně funkční i během dubna 2009, když Hawass řekl: Pod mým vedením, Nejvyšší rada pro pamatáky, pracuje na snížení hladiny podzemních vod v okolí památek napříč Egyptem. Dokončili jsme USAID-financové úsilí o odvodnění Karnaku a Luxoru a probíhají práce na mnoha dalších lokalitách. Jedním z největších nedávných úspěchů, byl rozvoj systému, který zabránil vlhnutí tlap Velké Sfingy v Gíze.
Poněkud překvapivě dodal Dr. Hawass ve své zprávě Příběh Sfingy: Snad nejdůležitějším výsledkem projektu odvodnění bylo to, že nám to umožnilo dát konečně spát spekulacím o záhadných podzemních tunelech a místnostech vytesaných do skály pod Sfingou dávnými civilizacemi. Po mnoho let jsem debatoval s lidmi jako John Anthony West, Robert Bauval a Graham Hancock. Ti říkají, že přeživší potomci ztracené civilizace 10000 BCE pohřbili svá tajemství pod Sfingu. Tito lidé též říkají, že eroze Sfingy je způsobená vodou a to nutně znamená, že její stáří by padalo mnohem dál před Staré království (Starou říši Egyptskou). Žádná z těchto jejich teorií se nezakládá na pravdě. Jejich podporovatelé trvají na tom, že bychom měli vrtat do podloží, abychom tyto skryté komory našli. Vždy v minulosti jsem odmítal takové projekty povolit, protože pro něco takového nebyl žádný vědecký důkaz. I protože takové vrtání bylo nezbytnou součástí naší práce ochránit Sfingu od podzemních vod. Přestože jsme nakonec vrtali v blízkosti sochy, zjistili jsme, že tam žádné skryté chodby ani komory nejsou.

Tlapy v suchu

Jako vždy jde od Hawasse o jeho obvyklý humbuk, kterým se snaží vyzdvihnout své největší úspěchy. Jsou to ale bohužel nešťastné a nevědecké závěry. Je tu několik studií, jako například seismologická práce z roku 1992 anebo Schor radar z roku 1996, které jasně ukazují geologické anomálie (jasné dutiny). Některé jsou (nejspíše) přirozeného původu, ale jiné jsou za hranicemi možností přírody.

Jeden by mohl namítnout, že to celé nedává smysl (to co Hawass říká). Hawass speciálně testoval přítomnost podzemních vod v těchto konkrétních oblastech, ve kterých (jak sám uvedl) si byl naprosto jistý, že tam žádné dutiny, přírodní nebo umělé skryté chodby nebo komory, nejsou. Přesto Hawass vrtal v prostoru kolem Sfingy… (Jest cosi zhnilého v Hawassových slovech.)

Dr. Abd’El Hakim Awayan uvedl, že si jako dítě hrál v chodbách pod Gízou, že tam ty chodby jsou a v jeho době byly částečně zatopené.
Je naprostým faktem bez dalších debat, že v prostoru Sfingy jsou dutiny. Tečka-konec. Ve skutečnosti Hawass sám osobně oznámil 14.04.1996 v Egyptském tisku, že tam jsou tajné tunely v prostoru pod Sfingou a v okolí pyramid. Též uvedl, že věří, že tyto tunely by mohly přinést (osvětlit?) mnoho tajemství spojených se stavbou pyramid…

Hawassův report Přiběh Sfingy je též v rozporu s nálezy, které přineslo scannování od Dr. Abbase a jeho týmu publikované v NRIAG (National Research Institute of Astronomy and Geophysics) provedené v roce 2007.

Na místo, aby se zabýval věcnými komentáři k partnerskému akademikovi, který své výsledky publikoval ve vědeckém časopise, se Hawass, z důvodů, které zjevně nemají nic společného s vědou, trefuje do lidí jako je West, Bauval a Hancock. A proč starší Sfingy (podle Hawasse) stanovené na základě vodní eroze, nemá nic společného s přítomností komor pod monumentem, není též jasné. Ale s ohledem na další nevědecké skoky Dr. Hawasse by nás i tohle nemělo překvapit.

Když se podíváme podrobně na jeho zprávu, zjistíme další zajímavosti. Víme, že na počátku roku 2008 Nejvyšší rada pro památky spolupracovala s Káhirskou universitou inženýrství – Centrem pro archeologii a životní prostředí. Vyvrtali celkem 4 díry o průměru 10 centimetrů a hloubce 20 metrů do skalního podloží Sfingy. Do každé z děr poslali kameru, aby zkoumali geologické podloží.

Report Příběh Sfingy obsahuje několik důležitých detailů, kterými by se měl Hawass spíše zabývat (do hloubky), než-li vytvářením kouřové clony.

Samostatná vědecká zpráva obsahuje informaci, že bylo odčerpáno více jak 260 m3/h vody skrz odvodňovací trubky. To dává 6240 m3/den nebo 6,2Gl/den (gigalitrů za den). Pro srovnání: jeden Olympijský bazén obsahuje 2,5Gl vody. To by znamenalo ve zkratce, že odčerpali 3 bazény vody každý den z prostor pod Sfingou. Samotná Sfinga by se vešla do Olympijského bazénu. Zpráva pokračuje a uvádí, že podařilo snížit hladinu vody v prostoru před Sfingou asi na 70% původního objemu. Ale moment: bylo zřízeno celkem 33 kontrolních monitorovacích bodů, které sledovaly pohyb těla Sfingy během jednoho měsíce. Měření potvrdila, že Sfinga je stabilní.

Nyní jsem opravdu zmatený z tak obrovského množství vody, které bylo nutné odčerpat. Lze z toho odvodit, že je tu minimálně jedna dutina o velikosti (malého) bazénu, která se (asi) neustále plní vodou. Něco jako podzemní jezero. Zpráva sama o sobě ukazuje, že Hawass klame.

Mark Lehner je jedním z hlavních odpůrců OCT. V 90. letech byl oponentem J. A. Westa a jeho přítele Roberta Schocha ohledně geolgoického nálezu datujícího Sfingu do doby minimálně 7000 BCE. Též se podílel na filmovém dokumentu, ke kterému jsme psali recenzi v minulosti pod titulem Sfinga ukázala egyptologům dlouhý nos.
To nás vede k další otázce: Proč se snaží vyčerpat vodu z podzemního jezera? Kvůli stabilitě něčeho jiného? Někdo by mohl namítnout, že odčerpáním vody může být ohrožena stabilita okolí Sfingy, která byla monitorována. Jak jsme se dozvěděli, odčerpání vody nijak nenarušilo statiku staveb na povrchu. Proč tedy se snažili odčerpávat vodu v prostoru před Sfingou? Aby udržely tlapy Sfingy v suchu?

Jeden zdroj, který viděl konfrontaci mezi mnou a Hawassovo zprávou, zašel tak daleko, že tvrdí, že Hawass ve spolupráci s Markem Lehnerem, našli skutečně jezero již dávno před mnoha lety. Jezero se nachází pod celou plošinou. Oblast je obehnána betonovou zdí (její konstrukce začala už v roce 2002). Dodal, že dle jeho názoru, jsou tyto projekty přípravou pro průzkum podzemního světa pod Gízou.

… pokračování za týden …

[hr]
Zpět na: Dr. Zahi Hawass: Intriky v pozadí egyptologie (1. díl)

Dr. Zahi Hawass: Intriky v pozadí egyptologie

Další díly ze seriálu

8 komentářů k "Dr. Zahi Hawass: Intriky v pozadí egyptologie (2. díl): Tlapy Sfingy v suchu"

Napsat komentář