Dr. Zahi Hawass: Intriky v pozadí egyptologie (5. díl): Potlačení a utajení

210276x 21. 10. 2016 1 čtenář

SCA vedená Dr. Hawassem má naprostou kontrolu nad většinou archeologických vykopávek a výzkumu v Egyptě a nad tím, kdy a jakým způsobem o nich bude reportováno. To je evidentní v případu Gantenbrink, který porušil pravidla a též v případu Dr. Abbase, kterému oficiální noviny Giza report zablokovaly na dlouhou dobu publikování jakýchkoliv článků. Mé zdroje mi potvrdili, že oni musí mnohdy čekat, než-li jejich články vyjdou a zda vůbec. Tohle není rozhodně seriózní vědecký přístup. Působí to jako cílená kontrola a cenzura. Někdo by mohl poznamenat, že je tu zájem na zakrytí některých nepopulárních informací.

Naprosto vážně se ptejme, proč SCA dává tak přísné sankce za to, že někdo publikuje výsledky své práce bez jejich souhlasu? Trest většinou spočívá v tom, že danému člověku je zamezen vstup na egyptské archeologické lokality. V některých případech je mu zamezen vstup do samotného Egypta.

Nikdo nemůže tvrdit, že Egypt sám o sobě má možnost rozhodovat o tom, kdy, kde a do jaké míry se bude kopat s ohledem na jasné propojení SCA a ARCE. Pokud je už ale povolení uděleno, měli by zainteresovaní vědci a organizátoři mít právo rozhodovat o tom, kdy a kde budou publikovat výsledky své práce na místo, aby byli svázáni rozhodnutím SCA, jež výsledky velmi striktně kontroluje (cenzuruje?) a to bez jakékoliv vnější kontroly.

Jeden ze zdrojů šel až tak daleko, že uvedl, že přístup Hawasse je založen především na dezinformacích: protože Hawass velmi pečlivě ohýbá výsledky vědecké práce, které nezapadají do standardního pohledu na starověkou Egyptskou historii; a že když vykonává výlučnou kontrolu a je sám mediální osobností (dává výhradně on sám osobně tisková prohlášení), může naprosto jednoduše zachovávat status quo Egyptské historie. Tento Hawassův otisk můžeme jasně vidět v jeho zprávě z roku 2009 týkající se podzemních vod pod Sfingou. Klíčovou otázkou stále zůstává: Proč? Proč se to děje?

Odpověď byla už vlastně dána: Hawass se snaží udržet konsensus okolo zavedeného chápání starověké egyptské historie. To je důvod proč se často ohrazuje proti lidem jako je Graham Hancock, Robert Bauval nebo John Anthony West. Hawass si je vědom, že jde o jedny z nejvíce hlučících a nebezpečných stran, které mohou jít proti němu. Nejsou v tom ale sami, kdo pociťují jeho hněv. Hawass popírá jakákoliv zjištění, která nezapadají do jeho agendy. Pomlouvá kohokoliv, kdo přijde odvážně s jinou představou o historii – tím spíše, že věc prezentuje nikoliv oficiální cestou přes jeho SCA.

Profesor Barry Kemp v roce 2008 prezentoval svůj výzkum týkající se starobylého egyptského města Amarna, které nechal postavit rebelující faraon Achnaton. Faraonem bylo zjevně opovrhováno a po jeho smrti se staří Egypťané snažili odstranit jakékoliv zmínky o jeho existenci. Bylo oznámeno, že profesor Kemp a jeho tým našel kosterní pozůstatky u města Achetaton, na základě kterých došel k závěru, že ukazují náznaky podvýživy, extrémní práce a nízký věk úmrtnosti… Tento důkaz dle jeho představ potvrzuje, že Achnaton vytvořil brutální režim, na který byli někteří hrdí.

Objevy profesora Kempa byly okamžitě podrobeny kritice ze strany Dr. Hawasse. Ten využil Egyptskou státní zpravodajskou službu k tomu, aby výzkumníky obvinil ze zkreslování historie. Prohlásil, že jejich zjištění se nezakládají na žádných přípustných vědeckých důkazech a dodal, že město Achetaton bylo posedlostí starých Egypťanů, podobně jako pyramidy v Gíze a dělníci chtěli za každou cenu realizovat národní projekt, na který by mohli být hrdí. Hawassovi bylo později vytýkáno, že se vyžívá v prázdném šovinismu.

Hawass je také hrdý na to, že pracoval na posílení Egyptského zákona o starožitnostech a že v roce 2002 vypracoval nový přijatý zákon zakazující provádění vykopávek v Horním Egyptě… podpořit tak spíše dokumentaci a konzervaci než-li vykopávky. V podstatě je Hawass pyšný na to, že se mu podařilo zastavit veškeré výkopové práce v Horním Egyptě. Jeden by se stále divil, proč!? Nikdo jistě nebude zpochybňovat, že dokumentace a archivace je důležitá, ale vyloučit zákonem cokoliv dalšího, na místo, aby šlo jen třeba o interní směrnici?

Nakonec uveďme, že když byl s Dr. Hawassem veden rozhovor ohledně objevů, které učinil geolog Robert Schoch, jenž přišel s teorií, že Sfinga a je mnohem starší než-li pyramidy, Hawass odpověděl: Pokud geologové prokáží to, co Schoch říká, je stále, dle mého názoru jakožto egyptologa, datum Sfingy pro nás jasné. Stručně řečeno, bez ohledu na důkazy, Hawass tvrdí, že je všechno jasné. Z toho lze usuzovat, že pro Hawasse je egyptologie náboženstvím, nikoliv vědou. Mnoho lidí by s tímto tvrzením souhlasilo, že tohle je případ Egyptologie pod Hawassem, a že by moc rádi, aby se to změnilo.

… pokračování za týden…

Dr. Zahi Hawass: Intriky v pozadí egyptologie

Další díly ze seriálu

2 komentářů k "Dr. Zahi Hawass: Intriky v pozadí egyptologie (5. díl): Potlačení a utajení"

Napsat komentář