Dr. Zahi Hawass: Intriky v pozadí egyptologie (6. díl): Velké dobrodužství

7058x 28. 10. 2016 1 čtenář

I když můžeme obvinit Dr. Hawasse z různých lží, i samotná egyptologie by si zasloužila jarní úklid. Mnohé by mohlo překvapit, že přibližně od roku 1840 zůstává paradigma egyptské historie pevně na svém místě. Jakékoliv vědecké důkazy, které by nabouraly zavedené dogma, jsou odloženy a Dr. Hawass a jiní vědci (jako např. Dr. Mark Lehner nebo i naši – prof. Bárta, prof. Verner, aj.) se toho drží jako náboženství.

V roce 1984-85 byly odebrány vzorky z plošiny v Gíze a to včetně pěti od Sfingy. Vzorky byly podrobeny radiokarbonové metodě datování. Výsledky ukázaly, že vzorky pocházejí z období kolem 3809 až 2869 BCE. To ovšem znamená, že zavedená egyptská chronologie datující pyramidy do období kolem 2700 BCE si protiřečí o 200 až 1200 let. Robert Bauval parafrázuje Marka Lehnera: Pyramidy v Gize jsou o 400 let starší, než-li egyptologové věří.

Sarkofág (z řečtiny σαρξ (sarx, „maso“) a φαγειν (fagein, „požírat“).
Podobně pak v roce 1950 Mohammed Zakaria Goném, první šéf inspektor Egyptských starožitností (předchůdce SCA), našel neporušený sarkofág třetí dynastine faraona Sechemcheta uvnitř jeho pyramidy. Když byl sarkofág otevřen, nebyla uvnitř nalezena žádná mumie. Sarkofág byl naprosto prázdný. V tomto případě určitě nemůžeme obviňovat vykradače hrobů. Ve skutečnosti je mnoho případů, a to včetně Velké pyramidy, kdy egyptologové prohlásili, že za prázdné sarkofágy jsou odpovědní vykradači hrobek.

Egyptologové mají ve zvyku pohrdat nevhodnými historickými záznamy, jakou jsou například ty z prvního století před naším letopočtem od historika Diodoruse Sicilského. Ten napsal, že ani jeden se nenechal pohřbít v pyramidě, kterou kdy vytvořil. Faraoni byli pohřbíváni na jiné – tajné místo. Egyptologové i přesto raději argumentují tím, že dokud se neprokáže opak, jsou pyramidy bez další diskuse hrobky.

Holandský autor Willem Zitman přemýšlí, proč dnešní vědci nechtějí uznat, že byli všichni staří Řekové, jak sami oni tvrdí, školeni starověkými Egypťany. Na místo toho vědci radši předstírají, že Řekové objevili všechno samostatně a tak mohou činit prohlášení, že Egypťané neudělali zhola nic pro vědu nebo že nevěděli nic o astronomii. Zitman dodává, že ačkoliv je archeoastronomie vyučována jako vědní disciplína od roku 1983, o Egyptě se sotva diskutovalo – nápadná výjimka. A je typické, že když je takovéto vakuum vytvořeno, bude zaplněno teoriemi podobným těm jaké má Robert Bauval (narážka na OCT). Jestli se tento fakt egyptologům nelíbí, neměli by obviňovat Bauvala.

Zitman, kvalifikovaný stavební inženýr, dále poznamenává, že pyramidy samotné jsou tou největší obětí současného stavu egyptologie. Argumentuje, že když jsou egyptologové konfrontováni s problémy, které mají co do činění se stavební technikou, jsou jejich nedostatky snadno odhalitelné. Toto je evidentní v jednání francouzského materiálního vědce profesora Josepha Davidovitseho, který je jeden z nejrespektovanějších vědců ve svém oboru na světě, ale který byl egyptology, zejména Hawassem, označen za hlupáka. Hawass a další z jeho kolegů zjevně pohořeli v pochopení čehokoliv, co se jim Davidovits snažil vysvětlit. V důsledku tohoto nedostatku znalostí a neochoty ze strany Hawasse a kolegů přizvat experty, aby jim v této záležitosti pomohly, se za éry pyramid udělalo velmi málo práce a tato éra vešla do podvědomí jako ztracená éra. I. E. S. Edwards, bývalý kurátor egyptských starověkých památek v Britském muzeu, jednou poznamenal, že egyptologové nemají rádi pyramidy.

Hawass nakonec toleruje současný stav egyptologie a shrnuje jej. Obviňuje takové lidi, jako jsou West, Bauval a Hancock za jejich směšná prohlášení, ale v říjnu roku 1996 – nepřekvapivě před kamerou – se Hawass škrábe skrze tunel, který vede pod Sfingou a tvrdí, že nikdo opravdu neví, co je uvnitř toho tunelu. Ale chystáme se ho poprvé otevřít. Toto je další důkaz, že jeho prohlášení z roku 2009 je zcela naprosté zkreslení – když ne pravdy, tak alespoň jeho předchozích tvrzení.

Tak tedy, v roce 1996 zde byly tunely. Avšak v březnu roku 1999 se Hawass objevil na stanici Fox TV – která, jak víme z její reportáže o šprýmech prezidenta Bushe, není známá pro svůj neutrální nebo vědecký přístup – a popřel existenci tunelů vedoucích ven z Osiridovy hrobky a podzemní struktury poblíž Sfingy. V březnu roku 2009 znovu opakoval tento příběh, jako kdyby to potřeboval udělat každých deset let. Avšak, jak již bylo zmíněno, v srpnu 1996 byl skutečně natočen, jak chodí v tunelu, který se nachází pod Sfingou!

Jak Bauval upozornil ve svém díle Tajná komnata, spor zahrnující Hawasse a Gízskou plošinu sahá mnoho desítek let do minulosti: „Mezitím se stalo něco neobvyklého, co v sobě zahrnovalo Zahiho Hawasse. Z nejasných důvodů započal kopat před chrámem Sfingy, zjevně ve spojitosti s Institutem podzemních vod Egyptského ministerstva zavlažování. Provrtal se přes padesát stop [15 metrů] sutiny a nalezl červený granit místo přírodního vápence, který se vyskytuje v této oblasti.“

Červený granit nepochází z Gízské plošiny; jeho jediným zdrojem je Asuán, který leží stovky mil na jih. Samotná přítomnost červeného granitu, objeveného roku 1980 v blízkosti Sfingy dokazuje, že se pod Gízskou plošinou něco skrývá. A pokud říká Hawass něco jiného, mělo by to být bráno s rezervou.

 

Dr. Zahi Hawass: Intriky v pozadí egyptologie

Další díly ze seriálu

Napsat komentář