«« »»

Džanibekovův efekt

Tentokrát Vám přinášíme překlad videa, popisujícího zajímavý objev, který učinili vědci obývající orbitální stanici.

Pro snažší orientaci jsou u replik uvedeny časy kdy zazní.

 

0:05

Zesílení magnetického pole v oblasti kurské magnetické anomálie se může vysvětlit tím, že zemské jádro, které vytváří magnetické pole, se pohybuje čím dál tím rychleji. Amplituda roste a hmotný střed naší planety se pomalu, ale neodvratně vychyluje. Zemské jádro se pohybuje anomální rychlostí, přesto jeho síla nestačí na to, aby přetočila naši planetu, k tomu by bylo nutné působení ještě nějaké vnější síly. A ta existuje, jak dokázal pozoruhodný objev, ke kterému došlo na orbitální stanici.

0:38

Tak takováhle obyčejná matka donutila vědce, aby se vážně zamysleli nad tím, že by se naše Země mohla převrátit.

0:51

  1. června 1985 Vladimír Džanibekov rozbaloval na orbitální stanici Saljut 7 náklad, který dorazil ze Země

1:04

To je normální součást upevnění nákladu v Progressech. Kosmonaut musí nejdřív tuto křídlovou matku povolit, pohnout s ní a pak už úplně normálně, ve stavu beztíže stejně jako na Zemi, roztočit. Stejnou rychlostí, jakou byla roztočena, pokračuje i dál. Otáčí se a prolétá takovouto vzdálenost.  Pak najednou provádí nějaký nepochopitelný rychlý přemet – jakoby zmizela a znovu se zrodila ve stejném tvaru, jenže teď letí křídly napřed.

1:42

To znamená, že se přetočila?

1:44

Přetáčí se prudce o 180 stupňů a rotuje už na druhou stranu

1:51

Teď přidáme k matce geometrické osy, nyní je názorně vidět jak dochází k přetočení. Matka letí a otáčí se ve směru hodinových ručiček, najednou se, bez jakéhokoliv zřejmého důvodu, přetáčí. Uletí přesně danou vzdálenost a provádí další přemet. Tento jev kosmonauta natolik zaujal, že provedl vlastní pokus, k tomu si vytvaroval z plastelíny malou kouli

2:20

dělá obrat a otáčí se, otáčí se, otáčí se; pak provede podivný kotrmelec, mění osu a nějakou dobu se otáčí podél nové osy. A znovu, podivný kotrmelec a opět se, už potřetí, mění osa

2:45

Plastelínová koule je v podstatě model Země ve vesmírném prostoru. Neznámá vnější síla, která donutila kouli se přetáčet, působí i na naši planetu.

2:58

U Země skutečně dochází k přetáčení

3:05

Když se Džanibekov vrátil na Zemi, vyprávěl kolegům o tom, co zažil. A všichni došli k závěru, že naše zeměkoule periodicky prochází úplně stejným Džanibekovým efektem, provádí přemet

3:22

Všechno to probíhá nenadále, může se to stát zítra a může to být za 10, za 5 nebo za 15 let.

3:28

Je zřejmé, že vesmíru je jakási zóna, a je možné, že těch zón je povícero, ve kterých se čas od času ocitá naše Země

3:43

Matka se v beztížném stavu převrací po každých 40 cm. K přetočení zemské osy dochází jednou za 12 000 let. Naposledy udělala planeta přemet v době, kdy žili mamuti a to znamená, že na novou katastrofu nebudeme muset čekat dlouho. Na východní Sibiři, tak jako i v Kursku, můžeme její náznaky pozorovat už dnes.

Líbí se vám článek? Podpořte, prosím, překladatele v další práci a nastavte trvalý příkaz na transparentní účet: 2900794933/2010. Do zprávy pro příjemce uveďte prosím "DAR" a název článku nebo vyplňte VS: 07077 a SS: 100.

One Response to Džanibekovův efekt

  1. Standa Standa napsal:

    Plastelinová koule s kovovou matkou, která je vidět na videu, není ve skutečnosti vhodným modelem Země. Rotace je totiž nestabilní jen tehdy, pokud těleso rotuje podél osy, která nedá tělesu ani nejvyšší ani nejnižší moment setrvačnosti. Jenže Země rotuje kolem osy, která jí dává nejvyšší moment setrvačnosti.

Napsat komentář

Líbí se vám naše stránky?

Podpořte prosím autory a překladatele trvalým příkazem na transparentní účet: 2900794933/2010
nebo pomozte s překlady.