Edgar Cayce: duchovní cesta (1. díl): Mysl je stavitel. Na co myslíš, tím se staneš

11509x 31. 12. 2016 1 čtenář

Předmluva k seriálu

V den předvánoční ve večerních hodinách po několika terapiích kraniosakrální biodynamikou jsem ve své malé útulné pracovně pracovala se Sueneém jakožto posledním klientem toho dne. V tom milém opojení vůní masérského oleje, tlumeného světla a zelené barvy pracovny mi díky rozhovoru s ním došlo, že bych mohla do Nového roku vstoupit nejen s vizí Lásky a pravdy ve svém srdci, ale také Vám, milým čtenářům těchto stránek, poodhalit 24 principů štěstí, které Edgarova skupina začleňovala do svého života. Vítejte tedy na Cestě, která nemá cíl, protože se sama cílem stává. Na začátku, v průběhu i na konci není nikdo jiný, než Vy… A protože mám tu možnost potkávat se se spoustou úžasných lidí, nebudu opisovat příběhy, o kterých píše Edgar ve své knize, ale použiji své vlastní. Když situace dovolí, přidám i příběhy svých klientů z mé praxe.

Edita Polenová

Edita Polenová

Ať už se se mnou vydáte na 24 týdenní Cestu k sobě nebo ne, přeji Vám všem do Nového roku hodně sebelásky, víry a zdraví. „Tisícimílová cesta začíná jedním krokem“. Já osobně udělám druhý krok za týden, kdy Vás seznámím s dalším ze 24 principů štěstí z výkladů Edgara Cayceho. A v průběhu cesty se nám začne tvořit obraz Vzniku Otce Vesmíru, Matičky Země i lidí na ní. Krásný čas Vánoční Vám všem.

S láskou, Edita Polenová

Úvod

Jméno Edgara Cayceho znají duchovní znalci po celém světě, přitom je jeho příběh výjimečný svou jednoduchostí. Jeho nejsilnějším motivem bylo starat se o lidi a snažit se pomáhat. Z tohoto impulsu pramenila jeho podivuhodná schopnost – talent, který ho předurčil k tomu, aby se stal slavnějším po své smrti, než byl za svého života.

Ve věku jedenadvaceti let objevil tento jemný nenápadný muž svou schopnost autohypnózy, díky níž se mu bez nadsázky přezdívá spící prorok. Dokázal své tělo uvést do změněného stavu vědomí a poté s velkou přesností a precizností odpovídat na otázky lidí, kteří byli v tísni nebo měli zdravotní problémy. Jeho rady byly nesmírně účinné a lidé, kteří byli již zbaveni jakékoli naděje, dostávali možnost porozumět souvislostem svých příběhů i onemocnění. Výklady, kterých bylo během čtyřiceti let pořízeno kolem 14000, byly stenograficky zaznamenány a označeny. Edgar, třebaže nebyl medik, dával odpovědi s přesnými lékařskými diagnózami, postupy léčby i medikamenty. Předpokládá se, že se napojoval na informace z předešlých životů, kdy byl lékařem. Ústředními tématy jeho výkladů byly kombinace potravin, které klient jedl a správné porozumění situaci, ve které se nacházel.

V průběhu let se několik jeho blízkých začalo Edgara vyptávat na duchovní koncepty, se kterými se ve výkladech často pracovalo. Byl vychován jako křesťan a sám překvapen se nakonec podvolil výkladům na téma vznik života, smysl bytí na Zemi, Bůh a jeho tvoření na Zemi…Než se ale toto událo, měla se podle výkladu utvořit skupina, která by dostávala úkoly. Když je postupně začne žít, Edgar udělá výklady sahající do hlubokých počátků života tady na Zemi. Skupina doopravdy vznikla a my máme teď jedinečnou možnost poznat principy, které přináší pocit štěstí. Dnes se potkáme s prvním z nich:

Princip č.1: „Mysl je stavitel. Na co myslíš, tím se staneš“

 • Pomocí nesmírné síly své mysli jsi schopen utvářet svoji budoucnost, svoji situaci ve světě, to, čím jsi.
 • Duch je život, mysl je stavitel a tělesné je výsledek.
 • Myšlenky jsou tak skutečné jako špendlík zapíchnutý do vašeho prstu.
 • Myšlenky nás tvoří a přicházejí pořád.
 • To, na co myslíme, tím se stáváme.
 • Jsi duchovní bytost a to, co činíš se svojí myslí, určí Tvůj osud.

Myšlenky se tvoří v mysli, jde to z hlavy, intuice jde ze srdce a ukazuje nám cestu…Klienti se mě často ptají – jak poznám rozdíl mezi intuicí a myšlenkou? Čemu mám tedy věřit?

Rozdíl nepoznáme, jen málokdo je tak vědomý, že vidí všechny souvislosti a je si jistý správností svého rozhodnutí. Můžeme ale začít pozorovat své zajeté myšlenkové vzorce a zaznamenat, kdy jsou v souladu s láskou a soucitem a kdy hraničí s odsuzováním, odmítáním nebo agresí. Naše tělo dobře slyší „To nesnáším, jsem tak hloupá, tohle si nemůžu dovolit“…

Můžeme se pokusit tyto myšlenky nahradit jinými: „Dělám pokroky, kdo nic nezkusí, nic nezíská, dělám to nejlepší, co umím“.

Edgar vybízí k návratu k našim přáním z dětství, kdy ještě naše představy neměly reálné omezení. Neznali jsme slova nejde, neumím, nemůžu. Kým jsme chtěli v té době být, co jsme si přáli zažívat? Kde jsme chtěli bydlet a s kým?

Ve třetí a čtvrté třídě jsme měli úžasného učitele,- pana Musila. I když v té době vládl na školách tvrdý autoritativní řád, on se stal naším Velkým kamarádem, podporoval v nás zdravou soutěživost a sebelásku. Dodnes si pamatuji, jak bylo těžké se s ním rozloučit, když byl za své postoje systémem odejit do jiné školy. On nám tenkrát rozdal prázdné papíry a řekl, ať si napíšeme, co bychom chtěli dělat za práci za dvacet let. Napsala jsem, že chci být zdravotní sestrou protože chci pomáhat lidem, aby je nebolelo tělo. V té době jsem chodila na elektroléčbu s páteří a bylo mi příjemné, jak se mě fyzioterapeutky dotýkají a jakým klidným hlasem na mě mluví. Byly to pro mě sestřičky. Chtěla jsem být jako ony. V té době mi bylo devět. O 25 let později jsem poznala kraniosakrální biodynamiku a zjistila jsem, že to je ten svět, který jsem v sobě onehdá objevila. Jistě se potkáte s podobnou vzpomínkou. Přeji Vám šťastné návraty.

A teď to nejdůležitější, cvičení pro každý princip, které měla skupina po určitou dobu vykonávat:

Cvičení

Jedním ze způsobů, jak poznat to, co budujeme svými myšlenkami, je metoda sebepozorování, kterou Cayceho výklady nazývají stáním mimo a pozorováním sama sebe:

 • Středem Vaší pozornosti se stane Váš vnitřní svět myšlenek a pocitů místo událostí vnějšího světa.
 • Tento proces není snadný, pokuste se ho však praktikovat několikrát za den, i kdyby to mělo být je na pár minut.
 • Uvědomte si svůj hovor k sobě samému, dialog mezi dvěma částmi vaší mysli.
 • Jaká je kvalita tohoto vnitřního hovoru? Agresivní? Optimistická? Nebo odsuzující sebe samého?
 • Uvědomíte si, jaký druh budoucnosti si těmito myšlenkami a pocity vytváříte.

Edgar Cayce: cesta k sobě

Další díly ze seriálu

Napsat komentář