Edgar Cayce: duchovní cesta (10. díl): Dobro v druhých je rovněž v nás samotných

4054x 13. 03. 2017 1 čtenář

Mí milí, venku nám vykouklo Sluníčko a snad každý se raději půjde projít, než aby hleděl dlouze do počítače. Dnes tedy krátce. Děkuji za všechna  minulá sdílení, terapii kranioskarální biodynamiky vyhrává po slosování paní Daniela, gratuluji a těším se na shledání. Pište, sdílejte, obohaťte své dny cvičeními, které jsou pod články. Každý krok ke svému srdci a pravdivému vnímání je vítán. Kým? Vaším pravým já. Přeji Vám krásné slunečné dny.

Úvod:

Dnes se vymaním z cesty Edgara Cayceho a pro ilustrování toho, co vidíme v druhých, použiji jiné podobenství. Edgar byl totiž hluboce křesťansky věřící člověk a jeho velkým vzorem byl Ježíš. Dobro, které viděl v něm, pak vídával i v ostatních lidech. Sama nejsem tak znalá Ježíšovi cesty a podobenstvích, která nám odkázal, abych mohla o těchto věcech pravdivě mluvit. Ale mám zkušenosti z jiného soudku, který dobře znám, a to je zrcadlení. To, co vidím na druhém člověku, musím vlastnit i já, jinak bych si toho nikdy nevšimla, ať už je to dobré, nebo špatné.

Princip č.10: „Dobro, jež vidíme v druhých, je rovněž v nás samotných“
Jak se Edgar dostal k tomuto tvrzení? Svou první Bibli dostal ve věku asi deseti let. V té době s rodiči navštěvoval pravidelně církev Kristovi učedníci. Rád poslouchal o tom, že lidé přečetli Bibli celou jedenkrát za rok.  Na základě toho se rozhodl, že každý rok přečte Bibli od prvního do posledního slova. Problém byl ale v tom, že mu v té době bylo už deset. Neodradilo ho to, využil ke čtení každé příležitosti, zpočátku to šlo těžko, ale časem se naučil některé biblické příběhy zpaměti. Hlavní postavy se pro něj stávaly dobrými známými, téměř hrdiny. Nakonec se mu ve třináct letech podařilo Bibli přečíst třináctkrát. Jednoho pozdního odpoledne zažil mystický zážitek.

Četl před západem slunce, byl čas k večeři. Najednou si uvědomil přítomnost jasného světla nad svou hlavou. Myslel si, že je to světlo z lucerny jeho matky, která pro něj přišla. Když se však podíval vzhůru, byl velmi překvapen. Světlo vycházelo z postavy neznámé ženy. Za jejími zády zahlédl cosi, co se podobalo křídlům. Žena se ho zeptala: „Kdyby sis mohl vybrat, co by sis přál?“ Bez váhání odpověděl, že by chtěl pomáhat jiným lidem, obzvlášť malým dětem, které jsou nemocné. Žena slíbila, že bude obdařen zvláštním darem a když jej bude moudře využívat, jeho přání se mu splní.

Tato událost vedla k duchovnímu probuzení Cayceho. Brzy poté začal vykazovat známky mimořádných duchovních schopností, které dosáhly maxima o osm let později. Objevil například, že když si dá před spaním knihu pod polštář, zapamatoval si její obsah s fotografickou přesností.

Proč ale Cayce na otázku odpověděl tak, jak odpověděl? Proč chtěl pomáhat druhým, hlavně dětem? Nejspíš si v té chvíli vzpomněl na své hrdiny z Bible, na apoštoly, chtěl být stejný, jako oni. Položte si teď prosím otázku:  Jaké kvality obdivujte Vy na druhých lidech nejvíce?

Poznejte sami sebe
Metodu sebepozorování jsme už praktikovali v jedné z minulých lekcí. Teď by bylo vhodné podívat se, jak vnímáme své okolí, lidi, které potkáváme. Co nám vadí na našem partnerovi? Co na něm obdivujeme a vážíme si toho? Jak to máme s dětmi a našimi rodiči? Na ostatních nemůžeme nikdy vidět něco jiného, než je naší součástí.

Jak můžeme rozpoznat dobro, když se objeví?
Všímejte si jistých znamení. Mnohdy to jsou pocity, jež lze těžko definovat slovy.

  1. Pocit úžasu: Když jste na vrcholu, vaše smysly jsou široce otevřeny a snadněji se dotknete zázraků a tajemství života, i když jimi mohou tragické nebo bolestivé momenty.
  2. Soucit: Dobří lidé jsou citliví k pocitům druhých. K jejich radostem a jejich utrpení. Když je to potřeba, vykonají konkrétní skutek.
  3. Odpuštění: Toto je jeden z nejobtížnějších a současně nejsilnějších náznaků, že jste v harmonii se svým božským já. Odpuštění neznamená, že se stanete rohožkou, o níž se každý opře. Znamená to spíše, že překonáte jakékoli pocity nevraživosti vůči druhým, které se ve vás nahromadily jako následek minulých nespravedlností.
  4. Humor: Lidé jsou jediní obyvatelé této planety, kteří se umějí smát. Když jsme schopni se rozesmát, jsme schopni vidět věci v nové perspektivě. Jsme potom lépe vybaveni se vyrovnat se situacemi tvořivějším způsobem. Smysl pro humor je rozhodně duchovní dar.
  5. Pokora: Tato kvalita neznamená popření vaší síly. Znamená, že si pamatujete, odkud vaše síla pochází, co je zdrojem vašich schopností. Tiše děkujeme za vše, co máme, a co všechno můžeme dokázat.

A jak je to s projekcí?
Co nám říká pohled na své blízké o nás samotných? Jak můžeme zlepšit své vztahy s lidmi, se kterými těžko vycházíme, aniž bychom jakkoli změnili je? Jak prohlédnout hry na zranění, obviňování a pocit zmaru, které někdy s blízkými hrajeme? Jak se zbavit pocitu On/Ona za to může? Přijměme naprostou zodpovědnost za svět, který vidí naše oči. Vše před nimi je jen pro nás. Nikdo jiný to takhle nevidí, necítí, nezažívá. Nejspíš se to neděje náhodou, že zrovna já tohle vidím a cítím. Doporučuji zakoupit knihu Svět bez hranic a nastudovat starou havajskou metodu Ho’oponopono . A nejen nastudovat, ale začít ji žít a praktikovat.

Cvičení:
Právě v tomto okamžiku mi přijde důležité odklonit se od cvičení Edgara Cayceho a použít metodu na očištění potlačených sil, které drží náš systém. A o to víc se těším na vaše sdílení, protože Ho’oponopono je už poměrně rozšířenou metodou a mnozí z vás mají i dlouholeté zkušenosti. Pište, ráda se jimi obohatím.

Opakujte tyto věty, kdykoli si vzpomenete. Nečistíte nikoho venku, s nikým nemanipulujete, mluvíte jen ke svému vnitřnímu božství:

  • Miluji Tě.
  • Omlouvám se ti.
  • Odpusť mi prosím.
  • Děkuji ti.
  • Věta, která shrnuje vše předešlé: Omlouvám se za vše, co je ve mně a co to způsobuje.

S láskou,
Edita

Edgar Cayce: cesta k sobě

Další díly ze seriálu

Napsat komentář