Edgar Cayce: duchovní cesta (11. díl): Každá krize je příležitostí pro růst

6758x 20. 03. 2017 1 čtenář

Milí čtenáři, vítám Vás u dalšího dílu seriálu z výkladů Edgara Cayceho o 24 principech štěstí. Jedenáctka je magické číslo, spojuje dvě jedničky, tedy sílu projevení a použití moci. A tak ani téma nezůstane pozadu. Krize – pojem, který známe všichni, ale umíme se na ni podívat i z jiného úhlu?

Princip č.11: „Každá krize je příležitostí pro růst“

V roce 1901 Edgar Cayace onemocněl, ztratil možnost používat své hlasivky, mluvil jen s námahou nebo šeptem. V té době mu bylo 23 let a živil sebe i celou rodinu jako pojišťovací agent. Tato nemoc tedy znamenala vážnou krizi. Obešel všechny známé lékaře v rodném městě, žádný z nich ale nedovedl určit diagnózu, ani navrhnout léčení. Nakonec se zoufalý Edgar obrátil na hypnotizéra, který se svou show cestoval po celé zemi a zrovna vystupoval i v Hopkinsville. Nakonec se ukázalo, že tento čin byl prvním krokem na cestě k senzibilním výkladům v hypnoticky navozeném stavu, díky kterému určil diagnózu svého onemocnění. Když uposlechl navrženou léčbu během svého transu, rychle se vyléčil. Jeho zdravotní krize ho nasměrovala k činnosti, jež se později pro něj stala osudovou.

Celý život Edgara Cayaceho se děly nějaké krize. V jednom ze svých výkladů mluvil o reinkarnaci, což pro něj znamenalo krizi důvěry. V pochybách o věrohodnosti svých výkladů se obrátil k Bibli. V roce 1931 ztratil Cayce svou milovanou nemocnici i organizaci a v té době uvažoval o smyslu života. Paradoxně toto období se stalo nejplodnější pro jeho senzibilní výklady v oblasti duchovního růstu a učení. Jeho život tak ilustruje pravdu, o níž se často zmiňoval ve svých výkladech: Krize a zkoušky jsou příležitostí pro vnitřní změnu a růst. Prakticky všechna duchovní učení říkají totéž. Starobylé čínské slovo krize je kombinací dvou slov nebezpečí a příležitost.

Dar krize

Všechna náboženství vnímají krizi jako poslední krok ke konečnému vítězství. Člověk, který se stal Buddhou, čelil hluboké krizi, než dosáhl osvícení. Když seděl pod stromem Bodhi, navštívil ho velký Mara – bůh žádosti. Nejdřív se snažil rozmluvit mu hlupáckou snahu po osvícení a připomněl mu jeho sociální povinnosti, poté se snažil ho svést obklopen smyslnými ženskými duchy jménem Smyslnost, Nepokoj a Chtivost. Když i to selhalo, Mara se před ním zjevil v podobě Pána smrti s celou armádou démonických forem, která byla vybavena luky a šípy. Gautama Sakyamuni však těmto všem zkouškám odolal. Teprve potom se stal Buddhou – tj. osvíceným.

Křesťanský spasitel Ježíš čelil podobnému setkání, když se uchýlil do ústraní a po čtyřicet dní se postil. Musel překonat hlad, pýchu a touhu po moci. Po tomto testu se plně oddal kazatelské činnosti.

Zkoušky otestují naši víru, odvahu a soucit. Nakonec jsme podrobeni finálnímu testu a po jeho úspěšném zvládnutí, jsme odměněni hlubokou transformací. Díky tomu jsme obdařeni novými schopnostmi a novou moudrostí, která přináší dobro jak nám, tak i ostatním. Poté následuje další cyklus růstu. Toto nazval Joseph Campbell cyklický vzor krize a prozření. Důkazy jsou všude kolem nás.

Příběh kamaráda

Napadá mě příběh jednoho kamaráda, který byl na třídním srazu a potkal se tam s dávnou láskou. Během večera tancovali a vzpomínali na školní léta. Když se ten muž vrátil velmi pozdě a v dobré náladě domů, šel do sprchy. Na telefon mu přišla zpráva, která vzbudila jeho ženu. Aniž by chtěla, podívala se na display, kde putovala slova jako: úžasný večer, pořád vzpomínám, tvé objetí… a tak se z nevinného večera stala rodinná krize, kdy otec od tří dětí málem přišel o střechu nad hlavou. Nakonec se žena rozhodla, že uvěří svému muži a hodí vše za hlavu, ale aby to nebylo pro muže tak snadné, prosadila si další miminko, které si moc přála, a muž o něm už neuvažoval. Oba udělali malý kompromis a dnes se všichni radují z dcerky, andílka, který rozdává rodině své úsměvy a úžasné chvíle. Je to dítě za odměnu.

Kolikrát v okamžicích, kdy padneme na kolena a prosíme, aby nám byla ukázána cesta, vše, co jsme do té doby nechápali, začne dostávat smysl. Cayce byl nejednou požádán o výklad pro těžce nemocné pacienty. I když se i po aplikování léčby nepodařilo zachránit jejich život, rodinní příslušníci mluvili o velkých změnách, kterými nemocní procházeli v posledních dnech života, jak se měnily jejich zájmy i povahy, nakolik se stávali soucitnějšími a srdečnějšími. „I kameny, které vidíš na své cestě, mohou pomoci Tvým nohám k rychlejšímu výstupu nahoru“.

Metody transformace

Všechny krize jsou potencionálními zrozeními. Povaha zrození závisí na charakteru člověka a druhu krize. Obavy a strach mohou tento proces zastavit. Naopak pozitivní postoje celý proces urychlují. Následuje čtyřbodový plán, který nám pomůže změnit krizi v duchovní obrodu.

Přijmi svůj stav

Kansaský farmář, který úspěšně prožil sedmdesát pět let nabitých krizemi, na dotaz svého mladého kamaráda, jak to vše zvládl, odpověděl: „To je jednoduché. Když mám nějaký problém, představím si, co nejhoršího by mě mohlo potkat – a smířím se s tím.“ Aniž by si to uvědomoval, žil podle první ho principu nápravy čehokoliv. Nic nejde změnit, pokud to nepřijmeme. Do té doby zůstane stav neřešitelný.

Stejnou moudrost najdeme ve starobylé pohádce. Obyvatelé vesnice žili ve strachu před drakem, který měl v úmyslu sníst každého z nich. Lidem připadal drak na protějším kopci neuvěřitelně veliký, slyšeli hrozný řev. Jeden mladý muž se rozhodl, že se s drakem utká. Čím více se k němu blížil, tím byl drak paradoxně menší. Když se k tomuto monstru konečně dostal, zjistil, že není větší, než obyčejná kočka. Vrátil se s drakem do vesnice. Kdosi se ho zeptal na jméno. Drak odpověděl: „Jsem znám pod mnohými jmény, ale avšak mé skutečné jméno je  – co by se mohlo stát.

Převezměte zodpovědnost za svoji situaci

K událostem dochází, aniž bychom je mohli ovlivnit. Povodeň zcela zlikviduje váš dům. Můžete za takovou situaci převzít zodpovědnost? Na první pohled ne. Jestliže však popřete jakoukoli zodpovědnost za to, co se vám děje, pak se budete považovat za oběť nahodilých situací. Tento druh „vědomí oběti“ vás nepovede správným směrem. Tady nám může posloužit vědomí reinkarnace. I když se můžeme cítit jako nevinná oběť, je důležité si přiznat, že cosi nás do této situace přivedlo. Je zbytečné ptát se: „Co tak strašného jsem provedl, že zasluhuji takový osud?“ Lepší je ptát se: „Jak se můžu z této situace poučit?“

Najdi správný postoj k dané situaci

„Jestliže mě to nezabije, tak mě to posílí.“ V této větě je nepopsatelná moudrost. Když jsme však vystaveni dané situaci, potřebujeme k ní zaujmout zcela konkrétní přístup. Některá krize nás má naučit asertivitě, jiná zase projevu a další nás učí projevit více laskavosti. Snažme se reagovat jen na přítomný okamžik. Když toho budeme schopni, nebudeme obětmi okolností, ale pány na své cestě vpřed.

Neztrácej naději!

„Připrav se na nejhorší, ale doufej v nejlepší.“ Bez naděje jsou všechny tři předchozí kroky k ničemu. Je to přesně ta kvalita, která nás bude provázet slepými uličkami a posilovat během krize. Hrdinové oplývají talenty, jsou téměř nezničitelní, necítí zmatek. V běžném životě je to ovšem jiné. Zmatek a chaos jsou často na pořádku dne. Pak je právě naděje to, co má pro nás cenu zlata. Celý průběh lidského života můžeme vidět jako sérii krizí, počínaje narozením a smrtí konče. Některé jsou předvídatelné a dobře zdokumentované: puberta, krize středního věku, těžkosti důchodců. Jiné jsou náhlé. Občas můžeme nabít pocit, že z dané situace není úniku. Avšak stejně tak, jako Izraelité, na které z jedné strany útočilo Egyptské vojsko, a z druhé strany měli moře, i my můžeme vidět naději: Cestu do nové země.

Cvičení:

Podívejte se zblízka na svůj život. Může být plný krizí, některých menších, jež časem pominou, jiných podstatně vážnějších. Podívejte se na jednu z nich a uvědomte si, jestli ji dostatečně využíváte ve svůj prospěch. Položte sami sobě tyto otázky:

Přijal jsem svoji situaci?

  • Převzal jsem za ni zodpovědnost?
  • Jaké osobní kvality musím naplnit, abych se s touto situací vyrovnal?
  • Neztrácím naději?

Poté se snažte napravit svá slabá místa. Posílám Vám k tomu lásku ze srdce a moc se těším na další hluboká sdílení.

Vaše Edit Tichá

Edgar Cayce: cesta k sobě

Další díly ze seriálu

Napsat komentář