Edgar Cayce: duchovní cesta (12. díl): Život sestává z cyklů

6966x 27. 03. 2017 1 čtenář

Dnešní téma Edgara Cayceho se jmenuje Duchovní cesta: Život sestává z cyklů. Co to ale znamená cyklus?

Jaro se přihlásilo v plné parádě, a i když nám právě včera zase posunuli čas, vše je už veselejší. Ráno nás budí zpěv ptáků a snídáme u vycházejícího Slunce. Zažíváme tím jeden cyklus, den a noc. Takových cyklů existuje v našem životě spousta, někdo pracuje s astrologickými, jiný s numerologickými a také má každý svůj vlastní specifický rytmus svého systému. Než začnete číst, požádám vás, abyste se v tichosti naladili na svůj rytmus. Vše se ztišuje a zpomaluje a z jádra vašeho těla vyvstává váš vlastní rytmus. Dnes je právě ten správný den na to, abyste ho respektovali. Právě dnes, právě v tento okamžik.

Úvod:

Terapie kraniosakrální biodynamikou se Sueneém jsou vždy podnětné, přichází při nich nápady a inspirace. Jeho dar spočívá v tom dovést tyto věci do reálného prožitku.

Kdo jste někdy zažil pravidelné čtvrteční Spontánní bubnování®, víte, o čem mluvím. Ponořeni do zvuku bubnu můžete objevit svůj vnitřní rytmus. Když vyvstane, zjistíte, že zapadá do rytmu ostatních, nebije se s ním, že jste najednou součástí rytmu všech zúčastněných, jakoby z jádra vašeho Bytí vyvěrala energie, která se mísí s energií ostatních Bytí a společně vytváří zase jen Bytí…takto vnímám Jednotu. Jde o prožitek sjednocení, protože oddělenost zažíváme každý den.

Vrátím se k nápadům. Rádi sdílíte své zkušenosti a já za ně moc děkuji. Když něco odpovím, už se většinou nedozvím, jak to vnímáte, jak na to reaguje vaše tělo a váš systém. A proto jsme se Sueneém rozhodli udělat v čajovně Šamanka kromě bubnování i diskusní večery. Vše je zatím v plenkách, ale dítě bude růst a až projde pubertou a bude s ním řeč, potkáme se. Moc se na to těším. Prozatím se potkám s panem Milanem na terapií krania v Radotíně. Gratuluji k výhře, dál sdílejte, posílejte své poznatky a zkušenosti do formuláře pod článkem.

Princip č.12: „Duchovní cesta – život sestává z cyklů.“

Cykly a kruhy

Mezi cykly a kruhy existuje vzájemná spojitost. Roční cykly se vracejí do téhož bodu. Národy, které žijí v souladu s přírodou, mají tendence vytvářet kalendáře do tvaru kruhu. Dráhy planet, hlavně Saturnu, jsou nesmírně důležité pro astrologické výklady. V lidském životě se někdy kruh při bližším pozorování stává spíše spirálou. Tedy jako by byla přidaná další dimenze růstu a vývoje. Jaro tohoto roku není stejné jako jaro před padesáti miliony lety.

Rozdíl mezi kruhem a spirálou je demonstrován také cyklem označovaným jako reinkarnace. Každý život je v mnoha ohledech stejný, začíná narozením, dětstvím, pokračuje přes dospívání, dospělost a končí smrtí. Nicméně navzdory těmto známým a opakovaným proměnám je patrný růst a vývoj. Potýkáme se s podobnými problémy jako v minulém životě, máme ale možnost se k nim postavit konstruktivnějším způsobem.

Často si dané cykly plně neuvědomujeme. V podobné situaci jsme byli už v minulosti, jen o tom nevíme.  Čas z tohoto pohledu neexistuje. Jakoby se najednou místo známého pojetí času, který směřuje od bylobude s bodem teď zleva doprava, vše zastavilo, a z úsečky se stala vertikála. Událost, která se děje teď při pohledu shora protíná spoustu jiných teď v jiném prostoru s jinými lidmi, ale náš pocit zmatku, smutku nebo zamrznutí, je stejný. Když se podaří situaci „prohlédnout“ jako dar a zpracovat ji s klidem, tedy zaintegrovat, všechny uzlíky podobného charakteru na vertikále, se rozruší. Uvolněná energie, která byla díky nim držena ve tkáních a tekutinách, se nám vrátí. Stáváme se rázem celistvějšími. I výraz zdraví má svůj původní základ ve slově celistvost.

Důležité je jednat v souladu se svým vlastním cyklem

Kromě poznatku, že ráno je naše tělo více aktivní v horní polovině těla a večer ve spodní, čemuž se dá uzpůsobit cvičení, se setkáváme ještě s rytmy lunárními. Téměř každá Cayceho léčba byla ordinovaná na měsíc. Souzní to s vylučovacím a trávicím systémem a s jeho obnovou. Nejvíce důrazu ovšem Cayce  kladenna samoozdravné mechanismy těla, doporučoval tedy nechvátat a dovolit tělu zregenerovat se během sedmiletého cyklu. V době léků a možností moderní medicíny, by chtěl každý zažít uzdravení hned. Edgar ale nabádal lidi k trpělivosti. Za sedm let se v celém těle obnoví naprosto každá buňka, a dalo by se přepokládat, že všechny slabosti a nedostatky si musíme „znovuvytvořit“ pro každou buňku. Během následujících sedmi let tedy můžeme překonat všechny svoje slabosti a nemoci svého těla.

Cayce řekl během jednoho výkladu: „Mysl, jež je soustředěna na čistě duchovní otázky, vyprodukuje během sedmi let organismus, jež bude světlem pro svět. Na druhé straně mysl, jež se zabývá sobeckými úvahami, vyrobí tělo podobné Frankensteinovu monstru. Samozřejmě nejlepší je zvolit střední cestu mezi těmito dvěma extrémy. Budoucnost vašeho těla závisí výhradně na vás: Je ve vaší moci dosáhnout během sedmi let totálního zdraví.“

Duchovní cykly

Když se narodí děvče, prvních sedm let žije spíše v duchovních světech, zajímají jí víly, ráda maluje a zpívá. Když jde do školy, začíná pro ni materie, písmena, počty, realistický svět. Chlapci to mají naopak. Prvních sedm let má pro ně význam to, čeho se mohou dotknout, auta, kladívko, stavebnice. V sedmi letech se učí i o jiném světě, světě představ, duchovních ideálů a knih. Dalo by se říct, že dívky by měly chodit do školy v šesti a chlapci v sedmi letech.

Tyto cykly se pak neustále střídají, čím jsme starší, tím specifičtější energii dáváme svým cyklům. Záleží to na naší povaze, směru, kterým jdeme, ideály, se kterými se spojujeme. Každých sedm let řešíme spíše duchovní a dalších sedm let spíše materiální oblast života, a to muži a ženy naopak. Jestli se tedy nechceme s partnerem v těchto věcech míjet, pořiďme si do života člověka o sedm let mladšího nebo staršího. V tom okamžiku se křivky sedmiletých cyklů prolnou. Stejně staří partneři se v tomto ohledu mohou zase naopak skvěle doplňovat.

Cvičení:

Snažte se analyzovat svoji vlastní minulost a napište si na papír její klíčové momenty.

  • Minulost můžete rozdělit do několika oblastí: zdraví, zaměstnání, duchovní růst, lidské vztahy.
  • Pokud se vám zdají důležitá i jiná témata, např. peníze, změna bydliště, vezměte je také v úvahu.
  • Když jste si udělali seznam těchto událostí, snažte se v nich najít i jisté opakování.
  • Ačkoliv nejvýznamnější bude jistě sedmiletý cyklus, můžete narazit i na kratší cykly. Možná si uvědomíte, že jste byli nemocní každý třetí rok nebo že každý pátý rok měníte zaměstnání.
  • Konečně se pusťte díky vhledům do budování vaší budoucnosti.
  • Jaké situace můžete v následujících cyklech očekávat? Jak se můžete na změny, jež vás čekají, nejlépe připravit?

Těším se na další sdílení a vaše maily.

Vaše Edita

Edgar Cayce: cesta k sobě

Další díly ze seriálu

Napsat komentář