Edgar Cayce: duchovní cesta (13. díl): Ke všemu dochází z nějakého důvodu - Váš život má smysl

5462x 03. 04. 2017 1 čtenář

Bylo by naivní myslet si, že v tomto článku objevíte smysl svého života, hlavně ti, kteří nevěří, že něco takového existuje. Ale spolu s Edgarem se můžete na svou cestu podívat z jiného úhlu pohledu a zjistit, jestli je Vám tam, kde jste, doopravdy dobře. Vítám Vás tedy všechny u 13. dílu seriálu o duchovní cestě. Ještě, než začnu, chci pogratulovat Sueneému, protože se i přes svoji vytíženost zapojil do sdílení, a los gratis ošetření kraniosakrální biodynamikou v Radotíně padl na něj.

Věřím, že si brzy popovídáme v čajovně Šamanka nejen o kraniu, ale i o Vašich zážitcích s Edgarem. V době technologií, sociálních sítí i mobilních telefonů, se setkávání lidí staví do pozadí. Pokusíme se s tím něco udělat.

Princip č.13: „Ke všemu dochází z nějakého důvodu: Váš život má smysl.“

Dnes ráno jsem se vzbudila se sloganem, který mi byl jistě přinesen: „Dělej to, co miluješ a miluj to, co děláš.“

Navazovaly na něj slova a věty, smíseno s pocity, mohla bych tento článek napsat bez Edgara, kdybych měla v hlavě nahrávací zařízení. To ale nemám a tak jsem pochopila, že tak daleko jako Edgar ještě nejsem, abych plodila články a knihy jeho jménem, a tak pokorně otevírám knihu Jak správně žít a čtu třináctou kapitolu. Jací lidé přicházeli za Edgarem pro výklad? Většinou ti, co byli v těžké životní situaci, ať už vlivem fyzické nemoci, anebo druhá skupina lidí, kteří měli nemocnou duši. Žádali o výklad, aby pochopili smysl svého života. Tento druh výkladů se stal známým, protože obsahovat řadu fascinujících pohledů na minulé životy. Cayce neměl zájem lidi bavit, jeho úkolem bylo poskytnout jim význam jejich bolestí, nemocí a trápení. Protože jako lidské tělo potřebuje vodu, jídlo a vzduch, lidská duše požaduje význam, smysl pro svou existenci. Je dokázáno, že vězni v koncentračním táboře, kteří měli důvod pro své žití, přestáli i ty nejstrašnější podmínky. Pro většinu z nich byly životním smyslem vztahy.

Z Cayceho výkladů je cítit, že duchovní element uvnitř nás je klíčem ke smyslu života. Často vybízel jednotlivce, aby si našli životní smysl větší, než jsou oni samia potom se snažili ho naplnit: „Přestaňte se ptát, co očekávám OD ŽIVOTA, a místo toho se ptejte, co život očekává OD NÁS.“

(Ve stejném duchu vyznívá i rada J.F.Kennedyho: „Neptejte se, co může vaše země udělat pro vás, ale co vy můžete udělat pro svou vlast.“)

Co od nás život očekává? Jaký je smysl naší existence? Jaké je poslání našeho života? Odpovědi na tyto otázky poskytují velkou naději. Každý život se počítá a každému je přisouzena určitá role. Přicházíme na svět s posláním, které může významně prospět světu. Jsme pro náš konkrétní cíl a jeho dosažení dostatečně vybaveni. Život od nás očekává, abychom naplnili své poslání.

Ke všemu dochází z nějakého důvodu

Jak můžeme ve světě, který se jeví jako změť nahodilých událostí, nalézt svoji vlastní cestu a splnit tak naše duchovní poslání? Není to snad čistě záležitost náhody? I když se události jeví jako náhodné, ve skutečnosti existují skryté síly, které náš život ovlivňují. Během jedné ze svých přednášek o fungování karmy Rudolf Steiner vyzval své posluchače, aby vyzkoušeli následující experiment. Jeho cílem bylo, abychom poznali význam jakékoli události, zvláště oněch méně příjemných, jež zdánlivě postrádají smysl, těch, při kterých se ptáme: „Proč se to muselo stát zrovna mně?

 • Zaměřte se na nějakou nedávnou nepříjemnou událost.
 • Představte si, že uvnitř vás žije další já, které je ale daleko moudřejší, než vy sami.Toto vyšší já je schopné vytvářet životní situace a vést vás k nim. Tyto situace pro vás představují určité poučení.
 • Snažte se ve svých představách být oním vyšším já. Vzpomeňte si na nějakou nedávnou událost, kterou byste ve svém životě nazvali neštěstím.
 • Proč k ní došlo? Jaké poučení a užitek jste si z ní odnesli?

Někdy toto cvičení není snadné. Obyčejné já má spoustu argumentů: Za to nenesu žádnou zodpovědnost.“ Nicméně Steiner doporučoval v tomto cvičení pokračovat, protože k životním situacím dochází z jistých důvodů a vše má svůj hlubší a skrytý význam.

 Osobnost a individualita

 Osobnost, tedy naše obyčejné já, je to, které nejvíce známe. Je sestavené z našich názorů, předsudků, zvyků, rutinních způsobů myšlení. Je nezbytnou součástí každodenního života, činnosti jako např. řízení auta. Vzniká z větší části napodobováním již od raného dětství. Problém nastává v okamžiku, když vaše zvyky začnou vše kontrolovat, anebo když se začnete plně ztotožňovat s osobností a zapomenete na individualitu.

Individualitaje reálná v tom smyslu, že je věčná a pokračuje z jedné inkarnace do druhé. Je schopna skutečné tvořivosti, zatímco osobnost je zakořeněna ve zvycích a zřídkakdy podléhá vůli. Poslání, jež si duše zvolila pro daný život, přebývá v individualitě. Jen z tohoto vyššího aspektu našeho já jsme schopni rozpoznat naše poslání a pouze ono je schopno zpřístupnit zdroje, jež k realizaci potřebujeme. Naše poslání začínáme naplňovat pouze tehdy, když dovolíme, aby je naše individualita začala využívat v prospěch druhých.

Nalezení smyslu vašeho života

Uvědomme si, že život je smysluplný a ke všem událostem dochází z nějaké příčiny. Cayce dokonce řekl, že každý den se nám přihodí něco, co nás vede k našemu skutečnému poslání. Většina z nás však tyto náznaky pravdy ignoruje, nebo je dokonce považuje za nepříjemnosti. Naše obyčejné já v nich vidí nebezpečí.

Věřte sami sobě. Každý z nás je mimořádným člověkem, stejně jako každá vločka je svým tvarem unikátní. Lidské duše jsou na tom stejně, plné jedinečných talentů. Mnoho z nás se obává své vlastní velikosti. I když uvnitř slyšíme vnitřní impulz růstu, snažíme se ho ignorovat. Nazvali bychom to strachem „stát se tím, co jsme schopni zahlédnout v našich nejvzácnějších momentech.“

 Je překonání karmy smyslem našeho života?

Pod tuto otázku spadají dva aspekty života:

 1. Rozvíjení talentů pro další generace.
 2. Překonání naší karmy z minulosti.

Všichni se reinkarnujeme s jinými rysy sobectví a je nutné je odstranit. Tato činnost se liší od té, jež přispívá k dobru ostatních, ale překonání karmických dluhů je mnohdy podmínkou, abychom se mohli stát přínosem pro ostatní.

Důvod, proč se reinkarnujeme

Tyto aspekty vychází z Cayaceho filosofie:

 1. Jsou zde cíle zaměřené na potřeby ostatních.
 2. Jsou zde cíle zaměřené na životy, které teprve přijdou.
 3. A jsou zde úkoly, které mají za cíl napravit chyby, kterých jsme se dopustili v minulosti.

Když vezmeme v potaz, že na těchto cílech pracujeme současně, potom není divu, že je náš život tak rušný.

Cvičení:

Existují dva základní pohledy na život: Z hlediska naší osobnosti a z hlediska naší individuality. V druhém případě jsme schopni rozpoznat smysluplnost i těch nejnepříjemnějších situací.

 • Praktikujte „myšlenkové cvičení“, během něhož posuzujete události z pohledu vaší individuality.
 • Na konci dne se zamyslete nad jednou situací, jež vás rozčílila a neměla zdánlivě žádný smysl.
 • Potom si představte, že uvnitř vás je další, moudřejší já, které pečuje o váš duchovní růst. Snažte se na toto vaše druhé já naladit.
 • Pak se sami sebe zeptejte: Z jakého důvodu jsme vytvořili tuto situaci? Jaký je její smysl?
 • Nechť vám odpověď pomůže porozumět dobru, jež z této situace může vzejít.

Těším se na Vaše sdílení. Mějte krásné jarní dny.

Edita Polenová – kraniosakrální biodynamika

Vaše Edita

Edgar Cayce: cesta k sobě

Další díly ze seriálu

Napsat komentář