Edgar Cayce: duchovní cesta (14. díl): Naučme se dělat rozhodnutí

3864x 10. 04. 2017 1 čtenář

Úvod:

Vítám všechny čtenáře u dalšího dílu seriálu o spícím prorokovi. Dnes se rozepíšu o vůli, jen co předám dar – terapii kraniosakrální biodynamiky v Radotíně. Tentokrát ji po slosování vyhrává paní Marta, gratuluji a těším se na shledání.

Princip č.14: „Naučme se dělat rozhodnutí“

Rozhodnutí. Jsou období, kdy počet rozhodnutí, které musíme udělat, je nad naše síly. Někteří lidé touží po méně komplikovaném životě, po světě, ve kterém by měli svobodu, ale bez mnoha možností výběru. Zdá se jim, že se stanou duchovnějšími, když nebudou muset ztrácet čas řešením každodenních problémů. Je to ale doopravdy řešení? Není lepší vědět, že ať se stane cokoli, mohu se spolehnout na své tělo, na své smysly a na své srdce? Unesu jakékoli rozhodnutí a budu si stát za jeho následky?

Co je vůle?
Psychologie ve výkladech Edgara Cayceho nabízí pohled na rozhodování, který hluboce oceňuje lidskou volbu. Vůle je prezentovaná jako jedna ze tří atributů duše spolu s myslí a duchovní energií.

 • duchovní energie, jež je věčná a neomezená
 • mysl je tvořivá a zahrnuje logické myšlení, intuici, představivost a kreativitu
 • vůle, díky níž jsme nezávislé bytosti, máme možnost výběru, která závisí na našich zvycích

Možná víte, že existují jen tři základní barvy: modrá, červená a žlutá. Všechny ostatní barvy vznikají kombinací těchto třech barev, zatímco např. modrou nevyrobíte. Stejně tak jsou základními kameny naší duše právě duchovní energie, mysl a vůle. Vůle není stavem mysli nebo typem energie. Vliv na náš život má však nesmírný.

Italský psychiatr Roberto Assagioli byl jedním z moderních myslitelů, kteří se zabývali významem vůle. Vypracoval podrobný systém nazvaný psychosyntéza, který umísťuje vůli do středu lidské individuality. V ní je obsaženo sedm rysů, které nám pomohou pochopit, jak vůle operuje v našem životě. Těmi rysy jsou:

 • vitalita a přístup k dynamické energii
 • disciplína a kontrola
 • odvážná iniciativa
 • trpělivá vytrvalost
 • soustředění
 • syntéza a harmonie
 • rozhodování a svobodné rozhodování

Charakteristiky vůle
Pochopení následujících pěti charakteristik vůle nám napomůže dělat moudrá rozhodnutí:

 1. Vůle nám dává individualitu. Tento rys nám umožňuje pozorovat sebe samého, být objektivní, schopný sebereflexe. Takové sebeuvědomování je důležité pro duchovní vývoj.
 2. Vůle je protikladem zvyků. Všichni máme zakořeněné způsoby myšlení, jednání a cítění. Tyto rutiny mají snahu kontrolovat náš život, když jim to dovolíme. Avšak s pomocí vůle jim můžeme odolávat.
 3. Vůle rozvíjí duši. Jestliže je duchovní vývoj vaším cílem, pak je správné využití vůle nezbytné. Cayce dokonce naznačuje, že duchovní růst je v podstatě otázkou, jak správně využíváme svou vůli.
 4. Vůle je vůdkyní mysli. Jestliže „mysl je stavitel“, jak Cayce tvrdí, pak se můžeme jen ptát, co tento proces řídí. Vůle napomáhá mysli a je zárukou, že výsledky tvořivosti budou užitečné.
 5. Vůle vede k poslušnosti. V dnešní době není tento názor moderní. Na svobodnou vůli je kladen velmi silný nárok. Avšak respektování Boží vůle je jedním z faktorů duchovního růstu. Vzdát se vlastní vůle a následovat vyšší cíl je činem osvícené mysli.

Individuální vůle a Božská vůle
Zavedení pojmu Božská vůle se může jevit jako popření předchozích vět. Proč bychom se měli zabývat osobní zodpovědností, když nakonec tady stejně existují způsoby, kterým se musíme podřídit? Cayce odpověděl, že se musíme snažit se s tímto paradoxem sžít. Existují dvě strany vůle:

 • Jedna, že nás osobně opravňuje.
 • A druhá, jež přichází zvenčí.

Boží vůle přesně neříká, co máme dělat, to by byl příliš omezený pohled. Spíš nás nabádá, abychom svou svobodnou vůli použili pro dobro všech zúčastněných. Je to stejné jako s výchovou dítěte. Milující rodič nejenže umožní dítěti se svobodně rozhodnout a nést za své rozhodnutí zodpovědnost, ale také to vyžaduje.

„Vůlí Boha je, abychom se rozhodli.“
Božským úmyslem je, abychom se naučili dělat moudrá a milující rozhodnutí. Tak se probudíme ze spánku a rozvineme svoji individualitu. Neméně důležité je ale odevzdat se něčemu většímu, než jsme my sami. Je to paradox duchovní síly: musíme využít naši svobodnou vůli a tak duchovně růst, avšak současně musíme být schopni nechat se řídit vyšší silou. Jak se tomu můžeme naučit?

Jak se můžeme odevzdat Bohu, aniž bychom měli pocit, že jsme se vzdali svobodné vůle? Samotná představa odevzdání naznačuje kapitulaci. Cayce navrhuje, že se můžeme naučit vyšší formy odevzdání pomocí půstu. Co to má však společného s duchovností?

Skutečný půst je více než omezený příjem potravy. Znamená to usměrnění vlastní vůle. To se může týkat i jiných věcí nebo zvyků, kouření nebo sledování sociálních sítí. Tím se můžeme učit ovládat svou vůli. Přesně tuto kvalitu po nás Bůh vyžaduje, abychom byli schopni tvořivé práce.

Cvičení:
Jsou tu malá, ale i velká rozhodnutí. Vědomě zkuste aplikovat všechny tři uvedené fáze při řešení jednoho problému.

 • Vyberte si situaci, pro kterou budete schopni nalézt řešení během jednoho dne, aniž byste museli pospíchat nebo vynechat nějaký z uvedených kroků:
  • ZMATEK: chaos, který vyžaduje svoji nápravu. Cítíte, že je potřeba udělat změnu, vše uvnitř se bouří a vymýšlí důvody, jak to nejde.
  • ALTERNATIVY- přicházejí různé možnosti řešení.
  • VÝBĚR- čin, vůle, která zvolí jednu z možností.
 • Všimněte si tendence „usnout“ během tohoto procesu a dovolit zvykům, aby rozhodly za vás.
 • Potom učiňte rozhodnutí, začněte podle něj jednat a průběžně sledujte jeho následky.

Edita Polenová – kraniosakrální biodynamika

Mí milí, pište, sdílejte, toto je složité a hluboké téma, a hlavně s jarem přichází všem na mysl několikrát denně. Těším se na Vaše odpovědi.

S láskou, Edita


P.S.: Se Sueneém jsme natočili pro vás malý rozhovor k tomuto článku o Edgarovi a o kranio. Věřím, že vás bude inspirovat… :)

 

 

Edgar Cayce: cesta k sobě

Další díly ze seriálu

Napsat komentář