Edgar Cayce: duchovní cesta (16. díl): Láska znamená, že respektujeme svobodnou vůli druhých

4397x 25. 04. 2017 1 čtenář

Úvod:

Mí milí, na dnešní díl jsem se moc těšila, přečetla jsem si Edgarův článek a srdce mi poskočilo. Žijeme v krásné době, v krásné zemi. Můžeme si dovolit to, co se na polovině planety dosud ještě nedá. Muži mohou být rytíři a ženy mohou být svobodné. Vítám Vás u dalšího dílu z výkladů principů štěstí. Z mého losování se dnes usmálo štěstí na paní Danielu, gratuluji a těším se na setkání při kraniosakrální biodynamice v Radotíně.

Princip č.16: „Láska znamená, že respektujeme svobodnou vůli ostatních.“

Jedno přísloví říká: „Jestli máš něco rád, vzdej se toho. Pokud se to samo nevrátí zpět, nikdy ti to nepatřilo.“

V zájmu lásky jsme lidé schopni napáchat spoustu dobra. Pod heslem: „Chci pro Tebe to nejlepší“ dokáže člověk zneužít lásku a udělat z ní pouto. Jak je to vůbec možné? Prozkoumejme tři faktory, které mohou odpovědět na tuto otázku: sílu, kontrolu a svobodnou vůli.

Síla je energie nutná k vykonání jistých věcí.

Kontrola znamená vykonávání moci nad někým nebo nad něčím. Všichni jsme patrně byli v situaci, kdy jsme byli kontrolováni nebo kontrolovali.

Svobodná vůle nás odlišuje od zvířat a rostlin, její používání se řídí buď hlavou, tedy Egem, nebo srdcem, tedy v souladu s proudem. Díky svobodné vůli můžeme požívat svou moc a dostát zodpovědnosti. Edgar Cayace se během jedné své přednášky o telepatii podělil s posluchači o příběh ze svých mladých let. V té době již dával výklady a byl zaujat schopnostmi lidského vědomí. Řekl své sekretářce: „Mohu přinutit člověka, aby ke mně přišel.“ Žena tomu nevěřila. „Dokáži ti to. Zítra kolem poledne přijde tvůj brat do mé kanceláře a o něco mě požádá.“ Žena věděla, že její brat není Edgarovým příznivcem.

Příští ráno se Edgar posadil do křesla a soustředil svou mysl na dívčina bratra. Během půl hodiny šel tento muž po ulici, kde byla Cayceho kancelář, a zahnul k jejím dveřím. Vstoupil a pak opět vyšel na ulici. Po chvíli však doopravdy vešel do domu a šel k Edgaru Caycemu, kde byla i jeho sestra. Bratr chvíli nervózně přešlapoval a pak řekl: „Ani nevím, proč tu jsem, ale mám nějaké problémy a vzpomněl jsem si, co o vás sestra vyprávěla, tak mě napadlo, jestli byste mi nemohl pomoci.“ Žena v tom okamžiku málem omdlela. Cayce poté demonstroval tutéž moc na jiném člověku druhý den. Po těchto dvou pokusech už se rozhodl jiné nedělat, protože manipulace se svobodnou vůlí jiných lidí spadá do oblasti černé magie a každý, kdo se snaží vnutit svobodnou vůli druhému, je tyran.

 Náprava bez tyranizování

Na Edgara Cayceho se ve výkladech často obraceli rodiče dětí, se kterými si nevěděli rady. Téměř všechny odpovědi na tyto otázky byly stejné: Nejdříve si udělejte pořádek ve svém životě, nastolte řád a pravidla v sobě a děti se rychle přizpůsobí bez jakékoli změny ve výchově. Stejně tak doporučoval jednat i v jiných vztahových problémech, s blízkými a známými.  

Moc a zdrženlivost

Bývaly doby, kdy byly ženy považovány za méně mocné, protože jsou fyzicky slabší, než muži. V některých státech se dokonce dodnes k ženám muži chovají spíše jako k majetku. Ve dvanáctém století se však zrodil nový pohled na ženské kvality, do popředí vstoupila touha ochraňovat slabší a bojovat proti zlu. Vznikl řád rytířů, začaly se oceňovat milostné vztahy, ženám byla navrácena rozhodovací práva nad sebou i okolím. Toto nové vědomí krásně odráží legenda Krále Artuše a jeho rytířů:

Příběh začíná tím, jak král Artuš bojuje se zločincem, aby ochránil ženu, která je v nebezpečí. Zločinec však použije lest a král je oslaben. Dostane od zločince na výběr- buď zemře hned, nebo má rok života na to, aby odpověděl na jednu otázku. Král Artuš se rozhodne pro druhou variantu. Zločinec chce do roka vědět: Po čem ženy touží?

Král chodí po zemi a nikde nemůže najít správnou odpověď, nabízejí se šperky, bohaté země, krásní a urození muži, ale nic z toho mu nepřijde správné. Nakonec po roce bez odpovědi směřuje ke zločinci. Jde hustým lesem, když v tom jde proti němu ošklivá čarodějnice. Je tak odpudivá, že raději přejde stranou. „Jsem pro tebe tak odporná, že mě ani pozdravit nechceš, mládenče,“ říká čarodějnice. „Znám ale odpověď na tvou otázku.“

Artuš je zvědavý, co mu čarodějnice poví. „Řeknu ti ji pouze, když mi slíbíš, že mě poté oženíš s jedním ze svých rytířů.“ Artuš nakonec po delším přemýšlení souhlasí. Odpověď je:

Ženy nejvíce touží po tom, aby mohly prosazovat svoji vůli.

 Odpověď je správná. Když se král Artuš vrátí živ domů, uprostřed výkřiků radosti, je najednou smutný. Předkládá svým rytířům prosbu čarodějnice a ptá se, který z nich si ji vezme. Všichni sklopí oči, jen jeden, Gawain, se z lásky ke králi obětuje. Proběhne svatba v kostele, a když večer manželé ulehnou na lože, čarodějnice se změní v překrásnou ženu, jakou ještě svět neviděl.“Kdo jsi?“ Ptá se rytíř.

„Jsem tvoje nevěsta. Tím, že jsi mě neodmítl, zmizela napůl má kletba. Od této chvíle budu vždy půl dne krásná a půl dne čarodějnice. Který půlden bys mě měl raději krásnou?“

Rytíř se zamyslí a pak po pravdě řekne, že v noci, aby byla taková pro něj. Dívka však požádá, jestli by mohla být raději krásná během dne, kdy by se stýkala i se zbytkem osazenstva královského dvora.  Gawain odpoví: „Ženo má, budiž podle tvé vůle.“ Na to mu nevěsta s radostí oznámí, že díky tomu, že jí dal možnost svobodné volby, je zrušeno celé prokletí a ona bude teď krásná jak během dne, tak během noci. Tento šarmantní příběh končí slovy: „A Gawain políbil tuto líbeznou dívku a přísahal, že ani ten nejsladší med není tak sladký, jako ona.“

Skutečná láska nemá snahu vlastnit, kontrolovat a manipulovat. Místo toho je čestná a osvobozuje. Nadevše milovat znamená ponechat této osobě, ať už jde o dítě, rodiče, přítele nebo partnera, právo použít božský dar svobodné vůle.

Cvičení:
Analyzujte jeden ze svých osobních vztahů:

  • Které osoby milujete nejvíce? Jaké jsou vaše city a postoje k nim?
  • Znáte někoho, s kým sympatizujete, ovšem nechová se přesně podle vašich zásad? Máte snahu mu radit nebo ho dokonce kontrolovat?
  • Vaše úmysly mohou být dobré, ale pokuste se najít jiné řešení.
  • Snažte se několik dní přistupovat k tomuto člověku jinak, dejte mu prostor pro jeho řešení.
  • I když nesouhlasíte se vším, pro co se rozhodl, nebo rozhodla, snažte se to s láskou respektovat.

Těším se jako vždy na Vaše sdílení. Odpovídejte do formuláře pod článkem. Přeji krásné jarní dny.

Edita Polenová – kraniosakrální biodynamika

Vaše Edita

Edgar Cayce: cesta k sobě

Další díly ze seriálu

Napsat komentář