«« »»

Edgar Cayce: duchovní cesta (21. díl): Ve jménu je síla

21. díl seriálu: Edgar Cayce: cesta k sobě. Doposud vyšlo 24 dílů.

Mí milí v Edgaru,

vítám Vás u dalšího dílu principů štěstí známého proroka s názvem: Duchovní cesta. Načínáme krásné téma, aktuální pro můj svět. Možná někdo z Vás přemýšlí o změně jména, dokonce možná i o jiných změnách ve svém životě. Sdílejte, pište, podělte se se mnou o zážitky na své cestě. Na minulý článek se neozval nikdo, což je celkem pochopitelné. Odpojila jsem se, a kdo četl Edgara pravidelně, čekal dlouho marně. Mohla bych říct: „Nemám čas.“ Ale pravdivější by asi bylo: „Nedokážu si najít čas.“

Dnes jsem si ho vyhradila, a právě proto, že doba je urychlená a máme co dělat udržet tempo, dnešní díl je nejen o jménech, ale i o změnách a o pomoci, které se dá v tomto světě využít. Toužíme po klidu, štěstí a bezpečí, zabezpečení a zdraví. Ne vždy cítíme vše, málokdy vše najednou. Ke konci článku Vám napíšu, na koho se obracím já, když toužím po změně.

Princip č.21: „Ve jménu je síla“

Edgar Cayce ve svých výkladech často zdůrazňoval důležitost jména. Některým lidem dokonce radil, aby si jméno změnili nebo požívali z dvou svých křestních jmen jenom jedno. V některých případech však změnu jména nedoporučoval, anebo dopředu cítil, že by byla v řešení dané situace zbytečná.

Změna jména však může znamenat nový život. Cayce prováděl v roce 1941 výklad rodině jedenáctiměsíčního nemluvněte. Z výkladu vyšlo najevo, že chlapec byl v minulém životě slavným maďarským skladatelem a pianistou Franzem Lisztem. Doporučil tedy rodině, aby chlapce pojmenovala Franz a poskytla mu dobré hudební vzdělání. Tak v sobě dítě snadněji probudí svůj velký skrytý talent.

Teorie reinkarnace může ale způsobit trochu zmatek. Jestliže jsme prožili řadu životů, které jméno bychom měli užívat? Jsou některá z nich důležitější než jiná? Nejlepší odpovědí je vysvětlení, že i vaše duše má své vlastní jméno, které ji odlišuje od ostatních.

Signatura duše v Bibli i na stěnách pyramid

Každá duše je originální a během své dlouhé cesty k duchovnímu osvícení „píše“ své jméno svými rozhodnutími, činy a myšlenkami. V Bibli boží anděl učinit tento slib: „Tomu, jenž dobude….dám mu bílý kámen a na něm bude napsáno nové jméno, které nebude nikdo kromě toho, kdo jej obdrží, znát.“ Tato pasáž se týká duchovního jména. Váš podpis se stane záznamem vašeho návratu k Bohu. Bílý kámen symbolizuje vítězství, odlišné jméno je jedinečnost duše každého z nás.

Ježíš se dotýká stejného tématu v podobenství dobrého pastýře: „Ovce znají svého pastýře, jenž je nazývá jejich jmény. Jinými slovy, nejsme anonymními bublinami v kosmickém moři, Tvořivá síla zná každého z nás podle jména. To je velmi potěšující představa. Už do stěn egyptských pyramid jsou vytesány hieroglyfy, starobylá forma písma, která dokumentuje duchovní myšlení lidí žijících kolem roku 2500 před naším letopočtem. Dozvídáme se z nich o víře v nesmrtelnost tehdejších lidí. Věřili, že lidská bytost sestává z několika částí: Khat, ka, ba a sekham. Jedna z částí, jež přežila tělesnou, smrt byla ren, čili jméno. Proto ve hrobce faraóna Pepi čteme: „Šťastný je Pepi, s tím ren (čili jménem), to bylo jeho ka (čili duchovní jméno). Část faraónovi nesmrtelnosti bylo tedy jeho jméno, které žilo současně s duchovním tělem dál v nebi.

Egyptská mytologie

Starobylá egyptská mytologie nabízí zajímavou paralelu k pozdějšímu křesťanskému a buddhistickému myšlení. Např. v legendě o Osirisovi, egyptském symbolu zmrtvýchvstání. Osiris byl bohem, který byl zabit a potom svým protivníkem roztrhán na kusy. Později bylo jeho tělo spojeno a v nové podobě uvedeno do nebe. Pro Egypťany byl Osiris pánem a soudcem posmrtného života. Každý faraón, a patrně i každý Egypťan, doufal, že jednou bude žít s Osirisem v zemi blaženosti. Aby tomu tak bylo, egyptští vládci přidávali ke svému jménu Osiris, tedy například Osiris Pepi.

V Mahayanské škole buddhismu (přibližně 2.stol.n.l.) se Buddhovi věrní snaží se s ním spojit v ráji. Aby toho dosáhli, musí dodržovat pět pravidel, přičemž jedno je opakování Buddhova jména. Toto jméno, které je nabito zvláštní energií, jim umožnilo získat nejvyšší ctnost. Kdokoli četl pozorně Nový zákon, všiml si věty: „Každý, kdokoli by vyzýval jméno páně, spasen bude.“

Nové jméno

Rozhodnutí o změně jména nebo příjmení může přijít z mnoha pohnutek, jednou z nich je sňatek, kdy většinou žena přejímá rodinné jméno svého partnera, můžeme se rozhodnout pro změnu na úplně jiné jméno, anebo dostáváme jméno v souvislosti s hlubokým duchovním nebo mystickým zážitkem. Toto jméno buď přichází během zážitku, nebo je nám přiděleno naším guru nebo učitelem. Stejně tak Abrahám a jeho žena Sára dostali nová jména, když přijali boží slib týkající se jejich potomků. Jakob vyhrál v zápase s andělem jméno Izrael. Saul byl oslepen na své cestě v Damašku a změnil své jméno na Pavla.

Nové jméno z pohledu numerologie

Určit správné numerologické hodnoty jména není úplně jednoduché a existuje několik druhů výpočtů. Každé písmeno nese jinou energii, důležitý je i váš věk. Některá jména jsou vhodná pro začátek života, jiná spíše ke konci.

Člověk, který dokáže pomoci v nesnázích spojených hlavně s nepříjemnými tělesnými pocity, bolestmi a nemocemi, je Zdeněk Štulík. Dokáže člověka na dálku zbavit bolesti a pomoct mu tak postavit se zpět na své nohy, spojit se se svou vnitřní stabilitou a silou.

Kdo má pocit, že se potřebuje odrazit, projevit, vybít, pro toho je tady jednou za 7 dní ve čtvrtek Spontánní bubnování® se Sueneém v Šamance a nově U Rudolfa plus další navazující možnosti práce s bubny a svým tělem.

A nesmím zapomínat na krásy krania, mé milované biodynamiky. Uvolní napětí ze svalů a tkání, nechá odejít potlačené síly, probudí v nás sebeozdravné mechanismy. Lidé, kteří se zabývají biodynamikou, nedělají svou práci zdarma, ale v různých regionech Čech jsou ceny trochu jiné. Nejste-li z Prahy a máte zájem o kranio, napište mi, najdeme nejbližšího terapeuta ve vašem okolí.

Cvičení:

  • Dovolme si zacítít své jméno, jak jsme s ním sžití, jaká oslovení se nám líbí? Mé původní jméno Edita se například změnilo na Edit a jsme s ním velice spokojena. Po konzultaci s kamarádem je dokonce pro mě mnohem lepší.
  • Oslovujme své přátele a blízké jejich jmény, také nemáme rádi oslovení: Hej, hele, Ty….
  • Jestliže jsme změnili jméno sňatkem nebo jinou procedurou a nedaří se nám, zkontrolujme si, jaká změna to vlastně byla. Lepší, horší?
  • Milujme svá jména i sebe sama.

Edit Tichá – kraniosakrální biodynamika

Mí milí, loučím se dnes s Vámi i s Edgarem. Poprvé jste dostali i reálné typy na pomoc pro ty, kteří ji zrovna potřebují. Jsem tady pro své blízké, i pro Vás. Ptejte se, sdílejte, posílejte své příběhy. Na konci týdne vylosuji jednoho z Vás, který dostane oštření biodynamiky v Radotíně zdarma.

 

Pokračování: Edgar Cayce: duchovní cesta (22. díl): Nepodlehněte pocitům strachu [2226x]

Líbí se vám článek? Podpořte, prosím, autory v další práci a nastavte trvalý příkaz na transparentní účet: 2900794933/2010. Platby ze zahraničí IBAN: CZ8920100000002900794933, SWITFT: FIOBCZPP. Do zprávy pro příjemce uveďte prosím "DAR" a název článku nebo vyplňte VS: 16052 a SS: 100.

Napsat komentář