Edgar Cayce: duchovní cesta (4. díl): vše je jedno, vše je vzájemně propojeno

5098x 23. 01. 2017 1 čtenář

V dnešním, již 4. dílu povídání o principech štěstí z výkladů Edgara Cayceho se zaměříme na jednotu. „Vše je vzájemně propojeno,“ objevuje se ve výkladech poměrně často.

Dříve než začnu, ráda bych vyhlásila dnešního výherce terapie kraniosakrální biodynamikou zdarma. Je to pan Jaroslav. Dál posílejte a sdílejte své zážitky ze cvičení nebo s jiným setkáním s učením Edgara Cayaceho. Těším se na čtení.

Princip č.2: Vše je jedno, vše je vzájemně propojeno. Jednota všech sil
Byl to Einstein, který přišel s formulací, že veškerá hmota pochází z jediné záhadné částice. Nukleární fyzici tvrzení jen potvrdili a do dnešního dne z tohoto objevu vychází.

Vše, co je stvořeno ve Vesmíru, od hvězd až po pavouky, je projevem jediné kreativní energie nebo životní síly. Ve své knize Kosmos je Carl Sagan vyfotografován vedle dubu. Pod fotografií je připsáno: Blízcí příbuzní: dub a člověk. Jinými slovy: Jak dub, tak člověk (prakticky všechny typy organického života) v podstatě sestávají z atomů uhlíku, vodíku a kyslíku.

Myšlenku, že existuje pouze jediná základní síla lze rozvinout dále. Společný energetický základ není typický pouze pro hmotu, ale i pro duchovní svět. Duch je život, mysl je stavitel a hmota výsledek. Tato posloupnost je typická pro strukturu kreativního činu a svědčí o jednotě veškerého stvoření.

Jako lze bílé světlo rozložit do barev duhy, tak se v našich duších rozdělí základní síla do postojové, emoční a hmotné složky. Červené světlo není v zásadě odlišné od modrého, jen vibrují v rozdílných frekvencích. Stejným způsobem myšlenky a city nejsou v zásadě odlišné, jen jsou jinou „frekvencí“ téže tvořivé síly.

Jednota času
Byli jsme vychování nahlížet na čas lineárně, jako na jednosměrnou ulici pohybující se do budoucnosti. Je to však ten nejlepší model? Řada učení tvrdí, že čas neexistuje, že jde o iluzi vytvořenou naším omezeným vědomím.

Edgar Cayce nás vyzývá, abychm považovali minulost, přítomnost a budoucnost za vzájemně propojené. Některé zážitky nasvědčují propojení času. Jistě jste měli někdy sen, který se za několik měsíců nebo let doopravdy odehrál v přítomnosti. Albert Einstein, tvůrce Teorie relativity, napsal roku 1955 po smrti svého přítele jeho blízkým pouze čtyři týdny před svou smrtí: „Odešel z tohoto světa o trochu dříve přede mnou. To nic neznamená. Lidé jako my, kteří věří fyzice, vědí, že rozdíl mezi minulostí, přítomností a budoucností je pouze iluze.“. Rupert Sheldrake, moderní biolog, shodně tvrdí ve své knize Přítomnost minulosti, že neviditelná pole spojují minulost žijících organismů s jejich budoucností.

Jednota prostoru
Jedna z nejlepších ukázek jednoty prostoru je vlastní Cayceho práce. Dvakrát denně se po mnoho let nořil do autohypnotického stavu vědomí a byl schopen registrovat informace o lidech, kteří byli stovky kilometrů daleko. Cayce popisoval velmi detailně tělesný stav nebo prostředí, oblečení člověka nebo jeho činnost. Řekl: „Hezky vymalovaný pokoj“, nebo „Křiklavě červené pyžamo“. Jasnovidné poznámky byly vždy potvrzeny. Jednomu člověku, který právě vycházel ze dveří svého domu ve svém městě, řekl: „Pojďte zpátky a posaďte se!“. Protože Cayace vnímal ve výkladech vše na úrovni vědomí, kde existovala jednota času a prostoru, mluvil, jako by byl ve stejném pokoji, jako onen muž.

Jednota Boha a lidstva
Koncept jednoty tvrdí, že Bůh je spojen s lidstvem i samo lidstvo je vnitřně spojeno. Teologická otázka je na místě: Je Bůh kdesi tam, někde mimo nás a daleko (transcendentní) a nebo je Bůh přímo zde, uvnitř nás samých a uvnitř celého stvoření (imanentní)? Zákon jednoty podporuje imanentní pohled, i když je pro řadu lidí těžko pochopitelný.

Jestliže Bůh je imanentní v celém stvoření, zasahuje to doopravdy vše, nejen lidi, ale i zvířata, prvoky a také plísně. A také naše nepřátele, ať už si každý dosadí cokoli a kohokoli. Příkladem je příběh devítiletého amerického siouxského indiána, který onemocněl. Během své nemoci se chlapec jménem Černý jelen prošel vizí do středu Země, kde mu byla ukázána propojenost všech lidí a věcí. Tento zážitek vedl k tomu, že se z něj později stal šaman a léčitel kmene. O svém mystickém zážitku hovoří v knize Black Elk Speaks: „A když jsem tam stál, viděl jsem více, než jsem schopen slovy vyjádřit, a pochopil jsem více, než jsem viděl. Viděl jsem tajemným způsobem tvary všech věcí v duch a tvary všech tvarů, jak musí žít pospolu jako jedna věc. Viděl jsem, že posvátné kolo mých lidí bylo jedním z mnoha kol, jež tvořila velmi široký kruh, a v jeho středu rostl obrovský kvetoucí strom, jež sloužil jako místo odpočinku pro všechny děti jedné matky a jednoho otce. Viděl jsem, že to bylo svaté místo.“

Jak je to s naší individualitou?
Individualita je dvojsečná zbraň. Chceme být svobodní a nezávislí, nicméně jsme si vědomi i druhé stránky této věci. Cosi uvnitř nás touží po pocitu jednoty. Přirozeně hledáme hmatatelný důkaz společenství. Orientální básníci popsali lidské duše jako kapky vody, jež se nakonec rozpustí v oceánu Boha. To není příjemná myšlenka osvícení! Spíše bychom si měli představit, že jednota bude včleněna do každé duše. Takže namísto toho, že se kapka nakonec vrátí do moře, kvalita může vstoupit do kapky. Neztratíme tedy svoji individualitu, ta však bude obohacena o něco většího, o naši zkušenost jednoty se vším.

Budování naší budoucnosti

  • Zdroje potřebné pro vybudování budoucnosti jsou k dispozici již dnes. Vzpomeňme si na velikost hořčičného semínka, ze kterého vyroste jedna z největších rostlin. Nemusíme mít vše již dnes. Vykonávejme vše s maximálním nasazením, ne však větším.
  • Pamatujme si, že ve vesmíru je jen jedna síla a že energie jež zmaříme strachováním o budoucnost mohla být kreativně využita v přítomnosti.
  • Podle E. Cayceho je nejlepší způsob jak si přivolat něco co nemám, ten, že to dám. Mám málo peněz? Daruji někomu malý obnos peněz, vidím kolem sebe málo úsměvu? Daruji každému svůj úsměv. Potřebuji pomoci? Vyhledám někoho, komu bych mohl být užitečný.
  • Když pociťujeme jednotu s Vesmírem, všimněme si toho, že naše malá dramata jsou miniaturními replikami toho, k čemu dochází v celém Vesmíru. Nejen poddaní, ale i králové mají své sny a svá trápení. Nejen privilegovaní jedinci mají možnost využít svůj potenciál. „Neexistují malé role, jen malí herci“.

Cvičení

Mí milí, toto krásné cvičení budu ráda se všemi z Vás sdílet, pište své zážitky nebo i pokusy do formuláře pod článkem, zdařené, i ty nezdařené.

  • Snažte se dívat na svůj život častěji z pohledu jednoty všeho. Ať jsou vaše příběhy příznivé či nepříznivé, vnímejte je jako miniaturní verzi velkých vesmírných témat.
  • Vnímejte, kam odchází vaše energie obav. Když zachytíte její proud, snažte se ho tvořivě investovat do přítomného okamžiku formou změn.
  • Upravte svůj vztah k osobě, se kterou doposud nevycházíte, jak byste si přáli. Dobrým způsobem je najít na tom člověku něco, co Vás spojuje.

Edgar Cayce: cesta k sobě

Další díly ze seriálu

Napsat komentář