Edgar Cayce: duchovní cesta (8. díl): Slabost se někdy může stát silnou stránkou

5323x 27. 02. 2017 1 čtenář

Úvod:

Vítám Vás u dalšího, tentokrát již 8. dílu seriálu na cestě k sobě. Ráda bych srdečně poděkovala všem, kteří mi posíláte svá sdílení i hluboké poznatky ze svých životních zkušeností, ať už se týkají Edgara Cayceho nebo jiných cest. Postupně budu všem odpovídat, je Vás hodně a nechci Vás odbít několika strohými větami. Jen mějte prosím strpení. Jako vždy jsem odpovědi slosovala a výhercem ošetření kraniosakrální biodynamikou se stává pan Michal. Gratuluji. Pojďme se tedy ponořit do dalšího principu štěstí, který nám přinesl „spící prorok“ a využijme teď vzácných informací pro svůj růst.

Princip č.8: Osobní alchymie: Slabost se někdy může stát silnou stránkou

Alchymisté si dali zdánlivě nemožný úkol: přeměnit olovo na zlato. Věřili, že je možné, aby něco tak obyčejného jako olovo mohlo být transformováno v kov nejcennější. Na první pohled se zdá, že naprosto selhali, je však možné, že jejich zápisy byly zakódovanými zprávami. Možná si byli vědomi, že skutečná transformace se odehrává v lidské mysli a duchu.

Co je „olovem“ Vaší vnitřní povahy a co je „zlatem“? Osobní nedostatky máme všichni a jsou nepříliš oceňovanými aspekty nás samotných, oproti tomu naše silné stránky- talenty, schopnosti- jsou vzácnými poklady. Je možné, že tyto dva elementy by mohly být díky nějakému druhu osobní magie ve vzájemném vztahu? Někdy můžeme nedostatky změnit zázračným způsobem v přednosti.

Co jsou naše slabosti?

Mohou to být části naší lidské povahy, které se plně nerozvinuly. Obavy, pocity nekompetentnosti, někdo může trpět strachem z mluvení na veřejnosti, jiný se cítí být neschopný logického myšlení a jiný vnímá svou slabou vůli. Jiný druh slabostí je založen na zneužívání zdrojů a příležitostí. Tito lidé mají poté tendence k přejídání, mluvení příliš často, jsou vůči druhým příliš agresivní, cítí závist, touhu po moci nebo majetku. Všichni máme nějaké nedostatky. Zabývání jimi nám nedělá příliš dobře, mnohem lepší je podívat se na ně z jiného úhlu pohledu a přeměnit „olovo“ ve „zlato“.

Edgar Cayce jako alchymista

Šťastni ti, kteří dostali od Edgara Cayceho výklady a mohli prožít esenci změny. Podle jeho rad byly nedostatky pouze přednostmi, které byly špatně aplikované. Sama jsem si prožila díky své přecitlivělosti situace v bývalých zaměstnáních, kdy jsem cítila marnost nad tím, co mě živí. Pracovala jsem jako zdravotní laborantka, prováděla jsem vyšetření krve ve velké nemocnici, kde šlo často jen o body pro pojišťovnu a ne o samotného pacienta. Pro své kolegy jsem byla naivní, lítostivá a příliš souznící s těmi lidmi. Až když se objevila kraniosakrální biodynamika, mohla jsem tyto své nedostatky použít a vybrousit je ve vnímavost, soucit a intuici. Díky nové zkušenosti se v mém světě podařilo určitý charakterový rys využít k dobru.

Pět jazyků lásky

Krásným způsobem pracuje s našimi přednostmi a nedostatky americký psycholog a sexuolog Gary Chapman. Během sledování stovek nespokojených dvojic došel k názoru, že každý člověk naplňuje své potřeby ve vztahu jiným způsobem. Rozdělil lidi do pěti hlavních skupin, jakou energií naplňují své citové nádrže. Tu samou energii i dávají svému okolí a hlavně partnerovi. Nazval je pět jazyků lásky, kterými lidé mezi sebou komunikují:

 • Doteky
 • Pozornost
 • Dárky
 • Skutky, služky
 • Pochvala

Když si zařadíme sami sebe, bude pro nás jednodušší zjistit jazyk lásky svého partnera, svých dětí a dalších blízkých osob. Můj jazyk lásky jen kupříkladu pozornost, miluji, když se mi někdo věnuje- a proto dávám pozornost v písmenkách Vám. Můj starší syn to má stejné, rád mluví, rád sdílí, upoutává na sebe pozornost. Mladší syn nám vždy nosil z výletů kamínky. Měl jich plné kapsy. Mysleli jsme si, že má rád kameny. Byly to ovšem dárky. Když je potom začal dostávat, všichni jsme cítili jeho velké uspokojení. Je tedy jasně dárkový typ. Možná máte doma dotykového muže, který je až nepříjemný s tím, jak se neustále touží Vás dotýkat. Když změníme úhel pohledu, dává to, co touží dostávat. A Vy poučena dáte svému milému své doteky, aniž byste se cítila o něco ochuzena nebo se dokonce jeho dotekům vyhýbala. Výsledek bude patrný hned. Zmizí tlak, zmizí nedostatky, olovo bude přetransformováno na zlato. Důležité i další krok a to komunikovat o svém jazyku lásky.

Čtyři způsoby vnímání

Jungova psychologie poskytuje další výklad, jak lze nedostatky přeměnit v přednosti. Mluví o temperamentu jakožto projevu čtyř osobních funkcí, díky nimž komunikujeme s okolním světem.

 • Myšlení- schopnost vyhodnocovat životní situace s využitím objektivních, neosobních metod.
 • Cítění– tento přístup je opakem myšlení. Tato funkce vyhodnocuje okolnosti mnohem emotivnějším a subjektivnějším způsobem.
 • Vnímání– vnímá skutečnost jako to, co je teď a tady, spoléhá na tělesné smysly.
 • Intuice– vykazuje vyšší představivost a vnímám možnosti, co by se mohlo stát v budoucnosti.

Náš temperament je důvodem, proč dáváte přednost jedné z uvedených funkcí před ostatními.

Všeobecně se traduje, že zvyk blokuje náš vnitřní rozvoj. Můžeme se spokojit se spoléháním na naše přednosti. Jinými slovy to, v čem jsme dobří, nás natolik uspokojuje, že necítíme potřebu růstu v dalších směrech. A proto nabízím jako vždy na konci článku cvičení. Pište, sdílejte, podělte se se mnou o své zkušenosti z proměn, kterých jste byli během svého života svědky. Těším se na každý mail. Do příštího dílu opět vylosuji jednoho výherce ošetření kraniosakrální biodynamikou v Radotíně.

Krásné dny vám přeje s úctou a láskou, Edita

Cvičení:

Po upřímném sebezpytování napište na jeden list papíru své silné stránky a na druhý své nedostatky. Snažte se být objektivní, blízcí Vám jistě rádi pomohou.

 • Toto cvičení přeměny slabostí v silné stránky se podobá cvičení z předchozí kapitoly. V tomto případě se však předpokládá sledování životních událostí. Osvětlíte si takto několik vzpomínek na to, kdy se z Vašich nedostatků staly přednosti.
 • Důvěřujte tomu, že život je Vaším spojencem.
 • Buďte vnímaví k situacím, kdy se právě v těchto dnech Vaše slabé stránky stávají Vašimi přednostmi.
 • Buďte ochotni riskovat a objevte osobní alchymii, jež změní vaše osobní nedostatky v osobní zdroj.

Edgar Cayce: cesta k sobě

Další díly ze seriálu

Napsat komentář