«« »»

Egypt: Sfinga, potopa světa a dávná historie

Na téma Sfinga a její původ či smysl bylo napsáno již mnoho zpráv a knih.  Jak se říká na každém šprochu, je něco pravdy. Povaha a účel Sfingy nám bude i tak nadále skryta, a to proto, že neumíme zapojit mozek jinak než z pohledu moderního člověka a techniky.  Každá civilizace v minulosti a organizace v dnešní době se snaží o to aby jisté události nebyli zapomenuty.

Toto je krásně shrnuto v knize od Immanuela Velikovského  „Ztráta paměti lidstva“ dále ve spise „Timaos“ od řeckého básníka Platona. Ten zde popisuje rozhovor mezi egyptským  knězem  Sonkim a Solónem. Sonki zde vypráví pověst o Faethonovi,  kterou pak vysvětluje tím, že tělesa na nebi se pohybují po určitých drahách a jednou za dlouhé období,  odchylují se od své dráhy a že v dlouhých obdobích všechno na zemi velikým ohněm hyne. Dále zde říká, že “ sotva jest veřejný život opatřen písmem a všemi jinými obecně prospěšnými věcmi, pokaždé znovu na vás přichází v pravidelných obdobích jako mor prudký nebeský příval a zanechá z vás jen lidi neznalé písma a uměni, takže se zase ze začátku jaksi omlazujete a nic nevíte ani o naší ani o své vlastni minulosti. Tak také ty vaše genealogické zprávy, Solóne, které jsi právě přednesl, jistě jen málo se liší od dětských pohádek: vždyť za prvé se pamatujete jen na jednu potopu světa, ačkoliv jich bylo již dříve mnoho. “

Sumerové nám dokonce zanechali údaj, o přesném časovém určení poslední potopy ve větě „Souhvězdí lva vyměřilo, hloubku vod“ Snad všichni znají jev nazývaný precese. Tento zmíněný časový údaj spadá do období  10817 – 8664 př.n.l. Dále pak všem známé mýty o potopě.

Tento mýtus se nazývá „Atrachasís“ a je předlohou naší známé potopy světa z bible. Hrdina v eposu se nazývá akkadsky Utanapištim,  řecký Xiusutrhos,  sumersky (Ziusudra), biblický Noe. Dále pak v eposu o Gilgamešovi. 

Dnešní astrofyzikové dochází k závěrům, že naše planeta se jednou za sto let srazí s kosmickým tělesem menším než sto metrů. S tělesem větším než sto metrů každých 5000 let a s asteroidem o průměru jednoho kilometru jednou za 300 000 let. Jednou za milion let nemůže být vyloučena kolize s tělesem o průměru větším než 5 km.  Ovšem zachovalé historické záznamy a studie ukazují, že realita není tak optimistická. Během posledních 16 000 let dvakrát udeřily do Země asteroidy o průměru několika desítek kilometrů.

H.P. Blavatská se v knize „Dhyan“ odvolává na staré prameny, které vyprávějí o srážce Země s velkým nebeským tělese.  Důsledkem srážky prý bylo překocení Země provázené změnou směru otáčení. Byl zničeny a zatopený velké kontinenty. O srážce Země s nebeským tělesem se zmiňuje i Hesiodos v Théogonii. Traktáty a letopisy z klášterů Bonn-po hovoří o prvním kataklyzmatu, které postihlo Zemi, velmi zasvěceně, což svědčí o bezprostřední účasti jejich autorů na těchto tragických událostech.

Existují další starověké texty, které se odkazují na tuto událost. Staroegyptské papyry: „„…..Celý svět se obrátil vzhůru nohama a hvězdy se posunuly na nebi. To vše stalo se proto, že velké těleso spadlo na Zem, a tak …. „srdce Lva dostihlo první minutu hlavy Raka….“.

„….nebe se propadlo a země se otřásla v samotných základech. Nebe začalo padat směrem k severu, slunce, měsíc a hvězdy změnily směr svého pohybu. Vesmír jakoby vstoupil do obrovského zmatku. Během několika minut se mnohé změnilo….“.

„……….Přišla zima v letních měsících a vše následovalo v obráceném pořadí. Nastal chaos“

Čínské pojednání Huaynantsypopisuje tuto událost a posun zemské osy takto: „…………Obloha se protrhla a Země se počala otřásat. Obloha se naklonila na severozápad. Slunce a hvězdy se na obloze začaly stěhovat. Země na jihovýchodě byla rozlomená, a proto voda a bahno se valily do těchto míst.“

V sumerském mýtu Enuma Eliš  se také vypravuje o srážce s nebeským tělesem „Nibiru, Néberu, Marduk, Maldek, Tir“.

„I střetla se Tiamát a mudřec bohů Marduk, propleteni v zápase, spojení v bitvě………………. Rozprostřel pán svou síť, do té ji chytil, vítr zlý, jenž za ním stál, vypustil proti ní. Když Tiamát otevřela ústa, aby jej pohltila, vrh do nich vítr zlý, rty nemohla sevřít. Zuřivé vichry její nitro naplnily, život se nadmul, ústa široce otevřela. Vystřelil šíp, rozerval jí břich, vnitřnosti její proťal, rozpoltil srdce. Spoutal ji a její život uhasil. Odhodil mrtvolu a postavil se na ni.   ……….. Spočinul pán, na Tiamátinu mrtvolu hledí, ten kus masa rodělit chce a stvořit věci nádherné. Roztrhl ji vedví jako tresku. Přišlápl pán nohy Tiamátě, svou zbraní nemilosrdnou jí lebku roztříštil a proťal žíly její. Severní vítra pak krev na místa skrytá roznesl.

Ovšem nechci zde tvrdit, že mám pravdu. Každý si musí udělat svoji představu jak to asi bylo. Jen pro ilustraci, když se mě dnes někdo zeptá kdy se stalo to a kdy se stalo tohle, a nebudu chodit daleko do minulosti, tak bych sám nevěděl do chvíle než bych zapnul chytrý internet a čerpal informace.  Všechno je jen nastíněná ilustrace jak to mohlo být.  Ovšem nikdo nemůže upřít starověkým civilizacím jedno. Nebýt vytesaných reliéfů a znaků do kamene a hliněných destiček tak nemáme žádnou představu o naší minulosti a budeme stále a stále znova tápat ve tmě.

Potopa světa je

View Results

Nahrávání ... Nahrávání ...
Zdroje: H.P.Blavatská – Kniha Dhyan, Ivo Wiesner – Bohové a apokalypsy, Jan prosecký – Mýty staré mezopotámie, Valerij Uvarov – Projekt Gilgameš, Zecharia Sitchin – Kroniky Země
Líbí se vám článek? Podpořte, prosím, autory v další práci a nastavte trvalý příkaz na transparentní účet: 2900794933/2010. Platby ze zahraničí IBAN: CZ8920100000002900794933, SWITFT: FIOBCZPP. Do zprávy pro příjemce uveďte prosím "DAR" a název článku nebo vyplňte VS: 05960 a SS: 100.

2 Responses to Egypt: Sfinga, potopa světa a dávná historie

  1. Martin Horus Martin Horus napsal:

    Výňatek z rozhovoru s D. Melchizedekem když A. West za pomoci Ph.D  R. Shocha přinesl světu zprávu o jiné dataci Sfingy a Pyramid a historii obecně.

    “ West, stejně tak jako světoznámý filozof, egyptolog a matematik Schwaller de Lubicz přinesli světu odlišné názory než jaké mají tradiční zastánci lidské historie. Věřím, že pro odmítání existuje i důvod. Na světě je zhruba 5000 archeologů studující Egypt a všichni se až zarážecím způsobem ve všem shodují. Tato jednota se stala tradicí hodnou sektářské kázni. Mnoho archeologů jsou také muslimové a ti mají svou svatou knihu Korán jako křesťané Bibli, kde se v tradičním výkladu pojednává o stvoření které proběhlo zhruba 4.000 př.n.l. Takže pokud jim řeknete že podle výzkumu jsou stavby v Egyptě datovány před tuto dobu, smetou vaše názory ze stolu. Udělají vše proto aby ochránili svou víru, a zajistí, aby se nikdo nedozvěděl o předmětech vyrobených jinou civilizací než tou jakou jim ukládá víra. Např. jsou uzavřeny Pyramidy jednoznačně a průkazně starší než např. tzv. Stupňovitá v Sakkáře. Víte, oni tam postaví naoko vojenskou základnu a tím pádem je oblast nepřístupná………“

Napsat komentář

Líbí se vám naše stránky?

Podpořte prosím autory a překladatele trvalým příkazem na transparentní účet: 2900794933/2010
nebo pomozte s překlady.