Egypt: Tajemné chrámy staré říše

213142x 13. 07. 2016 1 čtenář

Turisté mají většinou jen 14 dnů na to, aby projeli celý Egypt a spatřili jeho nejzajímavější zákoutí. Vím, jak je to náročné, neboť jsem si tím prošel už 3x. Přesto pokaždé jsem měl možnost přijít na stejné místo s vidět více do hloubky, co tisíce lidí většinou přehlíží – prostě všechno běží tak rychle, že nemáte většinou šanci si všímat detailů, které by vás vedli k hlubšímu zamyšlení.

I domorodí průvodci většinou nevědí na co se zaměřit. Vyprávějí naučené příběhy o panovnících, kteří údajně vlády v té a té době a nebo údajně postavili nebo přestavili danou část chrámu.

Když ale nahlédne právě hlouběji pod pokličku důkazů, které jsou kolem vás, nutně vám přijdou na mysl otázky. Je to skutečně tak, jak to ten průvodce říká? Je skutečně Egypt starý jen 3000 let BCE? … nebo je tu něco víc, o čem toho víme velmi málo, protože jsme se v tom shonu nedokázali zastavit.

Aby člověk začal lépe rozumět tomu, co se kolem něj děje, potřebuje se zastavit a naladit se na genius loci daného místa. Není jen otázka Egypta, to platí obecně. Naučme se i v běžném životě být více citlivý vůči sobě a tomu, co je kolem nás. Ten svět je opravdu hodně pestrý a naši pradávní předkové (ať už to byli pozemšťané nebo cestovatelé z hvězd) nám zanechali odkaz, který stojí hluboké nacítění.

Bohužel oni sami nám toho moc neřeknou, ale můžeme nechat mluvit jejich činy – to co po nich zbylo a nechat si tímto způsobem vyprávět příběh dávných časů, ze kterého se můžeme poučit a inspirovat pro naši přítomnost a vlastně také blízkou budoucnost.

Starý Egypt a jeho záhadné stavby

Jak již mnohokrát zaznělo – když se řekne Egypt, většina lidí si automaticky vybaví pyramidy a nebo sfingu. To není všechno. V Egyptě je toho mnohem více.

Chrámy v Luxoru, Karnaku, Kom Ombo, Edfu a Abu Simbel jsou hojně navštěvované turisty, protože jde hodně nápisů na zdech, soch a obelisků, které jsou bezesporu uměleckým počinem – pastva pro oči i duši. Pak je tu ještě tzv. údolí královen s chrámem Hatsepsut a tzv. údolí králů, kde se nacházejí hrobky faraónu.

Poněkud stranou stojí chrámy v Dendeře a Abydosu. Jsou totiž mimo hlavní turistické trasy. Přesto právě tyto chrámy obsahují na svých zdech velmi zajímavá zobrazení, která dávají tušit, že naši předkové věděli mnohem více než-li jim přisuzujeme.

Žárovka z Dendery

Žárovka z Dendery

Podívejme se nejdříve na chrám v Dendeře. V jeho jedné z mnoha kript, která je v současnosti jako jediná přístupná veřejnosti se na stěně nachází vyobrazení něčeho, co bychom současným jazykem popsali jako velkou baňku v jejímž středu je natažený svíjející se had. U hrdla baňky je zátka z lotosového květu, ze které vychází kabel (drát) do jakési krabice (zařízení), ke kterému je baňa připojena. Celou tu baňku drží muž.

Určitě jste několikrát v životě drželi v ruce klasickou žárovku s vláknem. Dokážete si představit, že něco na tomto principu měli i ve starém Egyptě? Šokující? Ale podívejte se sami. Vyhledejte si „žárovka Dendera“ na internetu. V kryptě se nacházejí celkem tři reliéfy těchto žárovek z Dendery.

Jak jsem již zmínil chrám ukrývá pod úrovní terénu několik krypt, které jsou umístěny v několika patrech. Uvádí se, že v současnosti je většina zatopená díky hladině nedalekého Nilu. Nicméně v průběhu 19. století zde byly provedeny rozsáhlé vykopávky právě v těchto prostorách (kdy byla voda dočasně odčerpána). Vznikl tu konflikt mezi Francouskou a Anglickou expedicí, kdy se přetahovali o to, kdo získá dané poklady. Evidentně našli něco víc než-li jen „žárovku“, protože francouzská expedice použila dynamit, kterým vytěžila část chodeb a získané artefakty (ať už na nich bylo cokoliv) z Egypta odvezla neznámo kam. Lze se pouze dohadovat, že muselo jít o něco zásadního, protože i Angličané neměli daleko k tomu použít zbraně.

Chci vám tím ukázat, že mnohé informace máme na dosah ruky, ale někdy není ve veřejném zájmu, abyste je viděli. Samotný chrám byl nejspíše rekonstruování v dobře Ptolemájovnců, což je jedna z posledních Egyptských dynastií, kdy Egyptská říše byla již de facto v definitivním úpadku. Chrám je nejspíše umístěn na základech mnohem starších staveb.

Reliéf z Abydosu

Reliéf z Abydosu

V horním patře se nachází na stropě replika zvěrokruhu. Jsou zde vyznačena hvězdná znamení a některé hvězdy. Je si třeba opět položit otázku, kde Egypťané získali tyto informace? Pouhým pozorováním by takovou věc dali dohromady jen s obtížemi. A proč je to replika, protože originál ukradli Francouzi – je uložen v Pařížském Louvre.

Pojďme o kousek dál. Chrám v Abydos je též velmi specifickým místem. Nachází se zde chodba, ve které jmenný seznam panovníků za celou existenci Egypta od dob Meniho (údajně 3000 BCE) až po Ramesse II. (1279 BCE). V podstatě máme možnost jít podívat se, kdo v Egyptě vládl a jak dlouho. Z toho pak odvodit celou Egyptskou chronologii. Má to ale několik háčků: Tím prvním je, že datace neodpovídá našim učebnicovým představám (některá jména jsou vypuštěna) a tím druhým je, že stěna obsahuje i jména bohů a polobohů, kteří vládli před faraóny. O těch egyptologové nechtějí slyšet, protože je považují za sci-fi.

Jenže právě tito bohové a polobohové (kříženci lidí a bohů) nám ukazují, že tu bylo něco víc, co nechceme vidět. Je to opravdu jistým způsobem zábavné, protože stačí udělat doslova asi 30 kroků do Abydoský chrám a ocitnete se na srázu, v jehož údolí se nacházejí trosky chrámu, kterému se říká Osirion. Je to megalitická stavba poskládaná z bloků růžové žuly, kde jednotlivé kusy kamenů váží až 100 tun. Na rozdíl od Abydoského chrámu, který se nachází cca o 10 metrů výše nad ním, je Osirion anonymní stavbou dávných časů. Nenajdete tu jediný původní nápis, až na jednu

Osirion u Abydosu

Osirion u Abydosu

jedinou drobnost a tou je nám známý symbol: květ života. Ten je vypálen nám neznámou technikou (laserem?) do povrchu jedno z pylonů.

Opět je na místě otázka, co to bylo za civilizaci, že dokázala manipulovat a opracovávat tak velké kamenné bloky. Je to obdobný problém jako u pyramid. Proč právě tak velké kameny? Proč využili žulu, která patří mezi nejtvrdší materiály na Zemi? Jak se jim podařilo dané kameny tak přesně umístit? Kdo autorem projektu a jaký byl účel celé stavby, ze které zůstaly v podstatě jen fragmenty.

Chrám v současné době částečně zaplaven vodou z Nilu, takže turisté k němu nemají přístup. Můžete se dívat jen z dálky. Existuje pár fotografií, kde můžete vidět podlahu chrámu. I přes nepřízeň počasí a záplav a hlavně proudu času jsou kameny v dobrém stavu. Je tedy fascinující jakou v sobě ukrývají minulost, které se nejspíše táhne v řádu tisíců let.

Vraťme se ale ještě jednou do samotného Abydoského chrámu. Když se jím budete procházet, je to bezesporu impozantní stavba s různými zákoutími plná nápisů a kreseb na stěnách. Jedna věc je ale opravdu zarážející. Musíte mít bystrý zrak a nebo dalekohled, protože to, o čem mluvím se nachází na jednom ze stropních překladů ve vstupní místnosti vysoko nad hlavami návštěvníků ve výšce asi 7 metrů. Na překladu je vyfrézováno do povrchu několik symbolů, které nám současnou optikou jasně připomínají vrtulník, tank, raketoplán a nejspíše vznášedlo. Snad nikdo nezpochybňuje, že jde o autentické nápisy a že to není novodobý žert. Původně totiž byly kresby překryty maltou s „obyčejnými texty“. Zjevně byla v minulosti doba, kdy tato vyobrazení byla natolik kontroverzní, že se správci chrámu obávali, že by nápisy mohly být poškozeny a raději je překryli něčím méně kontroverzním.

Egyptologové se snaží symboly vykládat tak, že jde o pouhou fantasii naší mysli, která se snaží si dotvářet obrazce tam, kde nejsou a nebo že to celé vzniklo jen a pouze díky tomu, že kámen byl několikrát přetesáván a nápisy na něm opravovány. Vrstvením hieroglyfů pak vznikly obrace, které se nám zdají být povědomé.

Nechť si každý udělá svůj úsudek. Viděl jsem to na vlastní oči a můžete se snažit jak chcete, ale mne osobně z toho pořád vychází jednoduše: vrtulník, tank, raketa a vznášedlo. Je to prostě to nejjednodušší vysvětlení, které tomu můžete dát. Všechny ostatní hry s překrývajícími se symboly jsou přesně těmi fantasiemi a smyšlenkami, které si za jednotlivé obrazy chcete dosadit, aby vám

Faraónův vrtulník v Abydosu

Faraónův vrtulník v Abydosu

to nepřišlo tak provokativní.

Je to něco, co jinde v Egyptě v chrámech nenajdete. Dosud nebylo objeveno (nebo spíše pro veřejnost zpřístupněno) jiné místo, kde bychom mohli vidět něco obdobného.

Znovu se tedy nabízí otázka, co se nacházelo v kryptách v Dendeře, že to stálo za rachotní zbraní mezi Francouzi a Angličany a jak je tohle všechno staré. A hlavně o jaké době ten nápis sám o sobě vypráví? Zachytil tím kameník něco, co bylo v jeho době běžné?

Já si spíše myslím, že šlo o zoufalý pokus poslat zprávu dalším generacím o zašlé slávě – technologické evoluci, která byla v úpadku a nebo byla dávno pryč.

 

Rozdílná datace

Vraťme se opět do Gízi k nám známým pyramidám. Nachází se zde Sfinga, která sama o sobě budí obdiv i kontroverzi zároveň. Sfinga je vlastně jakýmsi hybridem mezi tělem lva a hlavou člověka. Tělo svým tvarem zejména v zadní části připomíná lva s chlupatým ocasem na konci, který se stačí kolem pravého boku. Přední tlapy jsou nepoměrně zadním protáhlé. Trup je značně erodovaný a byl zjevně v průběhu tisíciletí několikrát opravován.

Sfinga 1970

Sfinga 1970

Největší nepoměr přináší samotná hlava Sfingy, která je vůči proporcím samotného těla opravdu velmi malá. Při pohledu ze vzduchu jakoby k tělu vůbec nepatřila.

Sfinga byla bezesporu v průběhu času mnohokrát opravována a to i za poslední dvě století, což můžeme vidět z dobových fotografií. Ta nejstarší pochází z roku 1850, kdy tělo Sfingy bylo zasypáno pískem a ze země koukala prakticky jen hlava. V roce 1920 prošla Sfinga velkou rekonstrukcí, kdy mnohé její šrámy byly vyspraveny. Definitivně byla vyhrabána z písku roku 1925.

O jejím stáří se vedou spory. Řada egyptologů věří, že byla vytvořena starými Egypťany v 3. tisíciletí př. n. l, v době Staré říše za panování 4. dynastie, a to panovníkem IV. dynastie Rachefem (přibližně 2 558–2 532 př. n. l.) spolu s třetí nejmenší pyramidou na Gíze plošině, ale někteří vědci upozorňují, že Sfinga nese stopy po vodní erozi, způsobené silnými dešti či záplavami, které se v Egyptě vyskytovaly mezi lety 15 000–7 000 př. n. l. To by ale znamenalo, že je o celé tisíce let starší.

První kdo přišel s touto myšlenkou je Robert M. Schoch, profesor přírodních věd z Bostonské University (Massachusetts). Ten byl osloven Johnem A. Westem, který se intenzivně zabývá zkoumáním alternativní historie Egypta. Schoch prováděl u Sfingy rozsáhlý geologický průzkum jehož výsledky shrnul ve vědeckou studii, kterou přednesl před kolegiem egyptologů na počátku 90. let minulého století. Reakce byly velmi vlažné, neboť oponenti konstatovali, že v roce 7000 BCE podle zažité konvence egyptologů neexistoval nikdo natolik technologicky vyspělý, aby vůbec dokázal opracovávat kámen, natož aby dokázal vytesat a postavit sochu takových rozměrů: 74 metrů dlouhá, 19 metrů široká a 21 metrů vysoká.

Schoch poukazuje právě na značnou dávku eroze okolních stěn (socha je zasazena cca 5 metrů pod úroveň okolního masivu), které jsou poškozené tekoucí vodou. I samotná Sfinga vykazuje, dle jeho slov, znaky vodní eroze.

Robert Bauval na počátku 90. let prezentoval teorii, že tři pyramidy v Gíze (a některé chrámy v Egyptě) dohromady tvoří symbolické body, které odpovídají souvěhzdí Orion na obloze. Samotná Sfinga je pak je předobrazem souhvězdí lva. Existuje jen jediný okamžik, který se opakuje díky astronomické precesi pouze jednou za necelých 26000 let. V tento moment, který staří Egypťané označovali jako Zep Tepi, došlo k zarovnání hvězd Orionova pásu s postavením pyramid v Gíze a současně nad východním horizontem při východu slunce se objevilo hvězdné znamení Lva. Sfinga

Robert Bauval

Robert Bauval

(lev), tedy hleděla na svůj vlastní obraz.

Podle zkoumání Roberta Buavala a jeho blízkého kolegy a kamaráda Grahama Hancocka k takovému zarovnání došlo naposledy kolem roku 10500 BCE. Tento čas nás ale vrací do doby, kde jak

historického, tak geologického hlediska se mluví o potopě světa. John A. West to komentuje, že souhlasí s Robertem Schochem (udává stáří nejméně 7000 BCE), nicméně se mu též líbí symbolika Lva, kterou přináší teorie Bouvala a Hancocka, ale že se obává, že zde byla právě potopa světa (ta by ostatně vysvětlila geologické poškození Sfingy a jejího okolí a vlastně i samotných pyramid), která vylučuje fakt, že by se v Egyptě stavělo. Nabízí se ale možnost, že stavby jsou mnohem starší. Další Zep Tepi v minulosti nastal o dalších 26000 let dříve. To by nás vrátilo do doby kolem 36000 BCE!

J.A.West: Staří Egypťané udávají u svých panovníků jména a dobu vládnutí. Když toto všechno sečtete, dostanete se přibližně do roku 36000 BCE. Zároveň toto datum odpovídá poznatkům starověké indické civilizace, která také udává datum 40000 BCE. Obě civilizace zadokumentovaly přesvědčení, že tady je jejich počátek. Je pozoruhodné, že jde o půldruhý precesní cyklus. Tedy předešlý zlatý věk.

 

Závěr

Přijde mi, že teprve teď to do sebe začíná zapadat. Máme tu poselství od našich předků, kdy nám říkají (Indové), že jejich civilizace stará minimálně 40000 BCE. Máme tu stavby, které lze datovat za pomocí hvězd a geologie do stejného období. Máme tu obrazce Abydosu a Dendeře o technologických dovednostech našich předků a to nemluvím o technologiích, které musely být použity k stavbě samotných chrámů a pyramid.

Indická historie se doslova hemží odkazy na létající stroje, vznášedla, hvězdolety, (dnešní optikou) moderní (jaderné) zbraně.

Dr. Robert Schoch, geolog

Dr. Robert Schoch, geolog

Nutno podotknout, že Robertu Schochovi na počátku 90. let egyptologové vytýkali, že není a neexistuje jiná zdokumentovaná civilizace, která by v době 7000 BCE, natož 11000 BCE dokázala něco takového jako Sfingu postavit. Minulý rok byl publikován objev německého archeologa Klause Schmidta, která od počátku 90. let prováděl rozsáhlé vykopávky v Göbekli Tepe (Turecko). Nalezl zde komplex staveb megalitů, které podle spodních vrstev sedimentů spadají minimálně do období kolem 9500 BCE.

Mám za to, že tyto objevy zasadily Marku Lehnerovi a jeho příteli a fanouškovi Zahi Hawassovi citelnou ránu do týla, neboť jsou to právě tito pánové, kteří sveřepě tvrdí, že 3000 BCE tu neexistovala žádná civilizace schopná něčeho většího, než-li otloukání pazourků.

[hr]

Pořad Skrytá tajemství, záhady tohoto a jiných světů vysíláme živě vždy první pátek v měsíci od 18:00 do 19:30 na Radio Vmeste.

V eshopu Sueneé Universe si můžete zakoupit následující tituly věnující se tomuto úchvatnému tématu (kliknutím na obrázek knihy budete přesměrování do e-shopu)

1.) ZAKÁZANÁ EGYPTOLOGIE – Bezpečně víme, že nejvzdělanější jedinci z dob faraonů, tedy především panovníci a vysoce postavení kněží, znali elektřinu a dokonce nechávali těžit uranovou rudu (odborníci z amerického vesmírného úřadu pro kosmonautiku se domnívají, že nitro pyramidy skrývá s velkou pravděpodobností energii odpovídající síle atomové bomby). Jenže jak mohli faraoni bezmála už před 5000 lety využívat špičkové technologie obyklé až v dnešní době. Kniha je k zakoupení zde: https://eshop.suenee.cz/knihy/zakazana-egyptologie/

2.) TAJEMSTVÍ EGYPTSKÝCH PYRAMID – Hluboko pod Velkou pyramidou v Gíze pátrá jistá anonymní skupina výzkumníků po zapečetěných prostorách a tajných vchodech. Tyto aktivity jsou před archeology utajovány, jen málokteří něco tuší. Občas proniknou na veřejnost zkratkovité informace. Co se děje v takzvané nedokončené komoře pod Velkou pyramidou? Co se vlastně vlivným součastníkům z egyptských dějin nehodí? Existovala ještě jedna Sfinga? Kdy byla Velká pyramida vskutku postavena? Autentické zprávy takzvaně z první ruky, kniha plná senzačních odhalení a doposud neuveřejněných snímků z veřejně nepřístupných částí Velké pyramidy, chodeb pod Sfingou a také z podzemního gízského labyrintu. Kniha je k zakoupení zde: https://eshop.suenee.cz/knihy/tajemstvi-egyptskych-pyramid/

3.) TUTANCHAMONOVO TAJEMSTVÍ – Kdyby už ve středověku existovala archeologie, skončila by tato kniha na indexu. Lze totiž jen těžko uvěřit tomu, co obsahuje, a je příliš kontroverzní to, co propaguje, napsal o této vzrušující knize švýcarský publicista Luc Bürgin. Zásluhou své dokumentaristické přesnosti jeho práce překonává Brownovu Šifru mistra Leonarda. Na základě opomíjených odkazů, nezveřejněných dokumentů a důvěrných informací od světově proslulých egyptologů autor dokládá, že v tutanchamonově hrobce byly nalezeny staroegyptské texty, byť je to v rozporu s tvrzením oficiální egyptologie. Jednalo se o svitky s religiózním obsahem doslova destrukčního potenciálu. Objevitel hrobky Howard Carter měl velice dobrý důvod, proč tyto svitky, označované jako Mojžíšovy, zatajil. Pokud by totiž byly zveřejněny, mělo by to zdrcující dopad hned na tři světová náboženství. Autor sleduje stopy zmizelých písemností do Anglie a Německa a přitom odpovídá na velice ožehavé otázky: Došlo k exodu Židů za Tutanchamonova panování? Byl Mojžíš Egypťan? Popisují svitky židovský exodus zcela skandálním způsobem, jak to tvrdil Howard Carter? Co o tom řekl významný německý egyptolog prof. Steindorf? Kdo je současným vlastníkem utajovaných svitků? Kniha je k zakoupení zde: https://eshop.suenee.cz/knihy/tutanchamonovo-tajemstvi/

Podobné články

2 komentářů k "Egypt: Tajemné chrámy staré říše"

  • Tino napsal:

    Treba poznamenať že ta veľká pyramída v Gíze bola postavená  71 344 rokmi BC.n.l ludmi z oblastí pasu Orion dalo by sa povedať že to boli Lyrans ktorí v tej dobe kolonizovali opätovne Zem a oblastí rovníka postavili svoje stavby tak že nie len tie Egypske pyramídy ale aj v Cine a severnej Amerike partia na vrub im .Tie stavby už dávno boli a stali a boli používane ludmi ktorý ich a ni nepostavili a dnes taký šašovia z titulmi sa o hana ju  kde čím a prezentujú svoju verziu historie aká podla ných mala byť ale keby sme sa vrátili v čase a videli všetko ako sa dialo skutočne tak by ty to šašovia klesli hodne rýchle dole .Jedného dňa pravda o pôvode človeka tu na Zemi vyjde na svetlo sveta už ten čas  po malí príde .Ved už aj tých archeologických artefaktov sa čím dalej a viac množia len slepí z titulom v pre du a vzadu to nikdy nie uvidí .

Napsat komentář