Egypt: Veľká pyramída a skrytá matematika

196893x 25. 05. 2016 1 čtenář

Graham Hancock: Keď výšku Veľkej pyramídy vynásobíme 43200, dostaneme polárny polomer Zeme. A keď odmeriame obvod Veľkej pyramídy a vynásobíme ho 43200, dostaneme rovníkový obvod Zeme. Takže Veľká pyramída či už náhodne alebo podľa plánu odráža rozmery našej planéty. Počas dlhého temného obdobia stredoveku, keď sme ani nevedeli, že žijeme na planéte, boli rozmery planéty zakódované v mierke 1:43200 vo Veľkej pyramíde.

Číslo 43200 nie je náhodné. Súvisí s astronomickým javom, ktorý je veľmi ťažko pozorovateľný a nazýva sa precesia alebo posúvanie bodov rovnodennosti. Tieto body sa posúvajú o 1 stupeň každých 72 rokov a veľmi pomaly sa tým mení bod kedy vychádzajú hviezdy na horizont. To je vlastne dôvod, prečo začína vek vodnára. Keď hovoríme o vekoch, doteraz sme žili vo veku rýb. To znamená, že Slnko akoby posledných 2 tisíc rokov vychádzalo na pozadí súhvezdia rýb. Nie je vôbec náhoda, že prví kresťania používali ako svoj symbol znak ryby. V dôsledku precesie sa teraz posúvame zo súhvezdia rýb k súhvezdiu vodnára.

Zemská rotačná os sa posúva o 1 stupeň za každých 72 rokov a číslo 43200 je 600-násobkom čísla 72. Tieto čísla sa vyskytujú v mnohých tradíciách po celom svete. Jednou z vynikajúcich prác na túto tému je kniha Hamlet’s mill Giorgia de Santillanu, profesora histórie z Massachusetts Institute of Technology, ktorú napísal v 60-tych rokoch. Takže vo Veľkej pyramíde nie sú len rozmery našej planéty, ale je v nej zakódovaný aj pohyb osi planéty a to je veľmi bystré. Rozmery sú odvodené od samotnej planéty.

Q: Takže si myslíte, že pyramídy sú vlastne nezničiteľným záznamom dôležitých čísel.

GH: Áno, myslím, že sú nezničiteľným záznamom stratenej minulosti.

Podobné články

19 komentářů k "Egypt: Veľká pyramída a skrytá matematika"

Napsat komentář